Leerkrachten zouden hun eigen kracht zelf moeten kunnen versterken

december 24, 2013

Blogpost confectie cases-12

Blogpost maatpak Piter-Mandemaker-Maatpak

Heb jij het wel eens meegemaakt dat je een scholingsdag hebt gehad waarover je erg enthousiast was, maar waarvoor je nooit meer de tijd hebt gevonden om er ook daadwerkelijk iets mee te gaan doen?

Hoe vaak heb jij de kans gehad om zonder onderbreking een aantal uren achtereen bezig te zijn met iets dat je interesseert, om je denken hierover aan te scherpen of je praktische handelen hiermee te verbeteren?

Hoe vaak heb jij mogelijkheden om met een groep gezamenlijk dingen te ontdekken, te bedenken, uit te werken, vorm te geven, te bediscussiëren? Een groep met dezelfde ervaringen of juist een met verschillende achtergronden?

Met enige regelmaat uit ik mij op verschillende plaatsen en op verschillende manieren op het belang van de juiste scholing voor docenten om het onderwijs te verbeteren. Leren is geen confectie, ook het leren van docenten niet. Leren hoeft geen maatpak te zijn, ook voor docenten niet. Leren zou wel een grotere keuze in zich kunnen dragen. Een lopend buffet, een menu. Het hoeft niet à la carte, maar niet iedereen geniet van hetzelfde. Een tijdje geleden stuurde ik hier iets over door op een van de Sociale Media en daarop ontving ik zojuist een reactie in de vorm van een vraag. Deze post is mijn antwoord op die vraag. “Waarom is het een goed idee om docenten eigenaar te laten worden van hun eigen leren?”

Wat ik had doorgestuurd was een blogpost van Ed, die een scholingsdag kreeg waarvoor de docenten zelf voor het eerst hadden mogen aangeven waarover deze zou gaan. Als een resultaat hiervan werden vijf groepen geformeerd en werd vooraf gevraagd wie een van deze groepen zou willen faciliteren, met als instructie dat er GEEN presentatie zou zijn. Het doel zou een gedeeld onderzoek zijn.

Wat zouden jouw leervragen zijn? Wat zouden die van jouw collega’s zijn? Zou jij zo’n groep willen faciliteren? Welke van jou collega’s zou zo’n groep willen faciliteren? Zou dit kunnen bij jouw op school? Wat zou er voor nodig zijn? Wie gaat dit doen?

Op het moment van schrijven wist Ed niet hoe het zou lopen, maar wat hij wel wist, en wat ik met hem deel:

 • docenten zouden eigenaarschap moeten hebben over hun eigen leren, net als leerlingen
 • een keuze hebben in wat en hoe je leert is een krachtig middel voor alle lerenden
 • docenten kozen er vooral voor om tijd te willen om in kleine groepjes zaken te onderzoeken
 • docenten kozen er zelf voor waaraan zij wilden werken
 • de vrijwillige leiders per groep namen hun werk serieus en besteedden vooraf veel tijd aan een goede vorm en vulling
 • het meest betekenende professionele leren dat ik heb ervaren is door docenten voor docenten geweest
 • het is zeldzaam om op school een onafgebroken periode te hebben om iets te ontwikkelen
 • je kunt nooit weten of een nieuw idee zal gaan werken, totdat je het probeert
 • wanneer deze vorm van scholing werkt zal het worden voortgezet…

Herken je iets in bovenstaande dan is het hopelijk een zetje in de richting van het proberen vorm te geven van je eigen scholing op je eigen school. Een vereniging die je kan helpen dit buiten je eigen school te tillen is The Crowd, misschien is dit ook iets voor jou. Een manier om zelf aan de slag te gaan met het organiseren van eigenaarschap over het eigen leren van docenten kan ook het opzetten van een edcamp zijn, zie hiervoor bijvoorbeeld edcampNL.

Wat ga jij op je menu zetten?

The Crowd logo

Kerstmenu kaart afbeelding-231

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924

Bronnen
What Ed Said: Teachers owning their learning…


Het onderwijs leert steeds meer zelf

augustus 26, 2013

Professionaliseren door organiseren The Crowd vives_visualRecentelijk zijn er een aantal interessante initiatieven ontplooid binnen het onderwijs die zijn gericht op verbetering en professionalisering. Kenmerkend voor deze initiatieven is dat er hierin een veel grotere rol is weggelegd voor mensen die zelf actief deelnemen aan het primaire proces in het onderwijs. Hiernaast stralen deze initiatieven een actieve, positieve houding uit die binnen onderwijsland zeker verfrissend genoemd kan en mag worden.
Voorbeelden van dit type initiatieven zijn: Leraren met Lef, Lente in het onderwijs, The Crowd, Vereniging van Meesterschappers, Operation Education.

Uit onderzoek is duidelijk gebleken dat een van de belangrijkste factoren voor goed onderwijs de kwaliteit van de docent is. Bovengenoemde initiatieven geven aan er een groeiende groep docenten is die niet langer alleen afhankelijk wil zijn van door de school of door derden aangeboden programma’s of momenten om de kwaliteit van het eigen onderwijs te verbeteren en die in toenemende mate het heft in eigen handen neemt.

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924Het nieuwste initiatief op dit gebied is edcampNL, het eerste Nederlandse edcamp dat op 5 oktober 2013 zal plaatsvinden. Een edcamp is een vorm van een unconference, waarbij de deelnemers zelf de inhoud van het programma bepalen. De initiatiefnemers zorgen alleen voor de organisatorische kaders en de facilitering.

Het eerste edcamp werd in mei 2010 gehouden in Philadelphia en inmiddels zijn er over de hele wereld al zo’n 250 georganiseerd. De Edcamp Foundation omschrijft een edcamp als volgt:

“Edcamp is free, democratic, participant-driven

professional development for teachers.”

Een aantal kenmerken van een edcamp zijn:
– het is gratis voor de deelnemers, kosten worden zo laag mogelijk gehouden
– er zijn geen uitgenodigde sprekers
– er is geen vooraf vastgelegd schema met sprekers of activiteiten
– er vinden geen commerciële activiteiten plaats
– het exacte programma wordt op de dag zelf door de deelnemers bepaald

Meer informatie over hoe het eerste Nederlands edcamp er uit zal gaan zien is te vinden op de edcampNL wiki. Als je mee wilt doen kun je hier aanmelden. De ontwikkelingen met betrekking tot edcampNL zijn te volgen via twitter en facebook.

De genoemde initiatieven zijn allen ontstaan direct vanuit de basis van het onderwijs of zijn er op gericht de basis van het onderwijs te betrekken bij verbetering en professionalisering. Dit is een goede ontwikkeling. Een verandering gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zal ultiem in het klaslokaal dienen te worden ondersteund en uitgevoerd.
Dat er verschillende initiatieven zijn, met hier en daar raakvlakken of overeenkomsten, zonder dat zij samengaan, is ook een goede ontwikkeling. Een docent is gebaat bij het kiezen van de scholing en de weg die hem past. Samenwerken kan leiden tot versterking, even zeer heeft loslaten daar waar individuele behoeften hierom vragen een grote meerwaarde.

Deze post is tegelijkertijd verschenen op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs.


Het eerste Nederlandse edcamp komt eraan!

augustus 12, 2013

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924

Het allereerste edcamp, edcampPhilly werd gehouden in mei 2010 en was zo succesvol dat er inmiddels al 250 zijn gehouden. De meeste hiervan in de Verenigde Staten, maar inmiddels ook een aantal in Europa. Vanwege het succes is in december 2011 de Edcamp Foundation opgericht om docenten en andere geïnteresseerden te helpen bij het organiseren van een eigen edcamp.
Al een tijdje liep ik met het idee dat het niet alleen heel leuk maar ook heel goed voor het onderwijs zou zijn als er ook in Nederland een edcamp georganiseerd zou worden. Maar wie zou dat doen? Op het moment dat ik hierover weer eens zat te denken afgelopen week kwam ik een blogpost van Gerard Dummer tegen. Deze post eindigde met de vraag:  “Wie gaat het eerste edcamp in Nederland organiseren? Ik wil best meedenken hierin!” Hierop heb ik direct gereageerd en na een aantal tweets in de dagen daarna hebben we besloten dat wij het dan maar gaan doen. Tenminste, de start.

Wat is een edcamp?
Een edcamp is een ‘onconferentie’ (Engels: unconference), ofwel een door deelnemers gedreven bijeenkomst zonder specifiek programma en met een vrije structuur, waarbij de conferentie in meer of mindere mate wordt ingevuld of tot stand komt tijdens de conferentie zelf. Vooraf wordt mogelijk wel de bedoeling, de richtlijnen en de parameters bekendgemaakt. (bron; Wikipedia). De Edcamp Foundation omschrijft het als volgt: “Edcamp is free, democratic, participant-driven professional development for teachers.”

Voor wie is het?
Voor iedereen die iets met onderwijs te maken heeft. Voor iedereen die zijn kennis over het onderwijs graag deelt of vergroot.
Dat betekent in de eerste plaats leerkrachten en docenten maar ook onderwijs ondersteunend personeel, teamleiders en directieleden. Hiernaast zijn ook mensen actief in jeugdwerk, kunst en cultuur, bedrijven die een interesse hebben in onderwijs van harte welkom om een bijdrage te leveren.

Edcamp inschrijfbord img_2448Hoe werkt het?
Er is een duidelijke tijdsplanning voor de dag, maar de inhoud van de geprogrammeerde sessies wordt bepaald door de deelnemers. Een aantal deelnemers zal zelf een sessie leiden. De overeenkomst tussen alle sessies is onderwijs. Op de dag zelf zal er een prikbord zijn waarop deelnemers die iets willen presenteren of delen of bediscussiëren dit aangeven in één van de tijdsloten. Vervolgens geven alle deelnemers op dezelfde bord aan welke sessie zij willen deelnemen. Bij voldoende interesse gaat een sessie door.

Wat is er niet?
– Keynote sprekers
– Verkooppraatjes of commerciële activiteiten
– Een uitgebreide, overdadige lunch

Hoe kun je bijdragen?
– door mee te helpen bij de organisatie vooraf
– door mee te helpen bij de organisatie op de dag zelf
– door ideeën aan te leveren, wat zou jij wel/niet willen zien
– door zelf een sessie te verzorgen.
– door te sponsoren of sponsors te helpen zoeken
– door materialen aan te leveren
– door een geschikte lokatie aan te leveren
– door catering te verzorgen
– door te helpen informatie over edcampNL te verspreiden

Wat is er nu en hoe gaat het verder?
We hebben een start gemaakt.
Er is een edcampNL wiki waarop alle informatie te vinden zal zijn en er is een twitteraccount @edcampNL dat je kunt volgen om op de hoogte te blijven. Op twitter gebruiken we de hashtag #edcampnl. Wij zullen ook via onze eigen twitter accounts @gerarddummer en @FransDroog en onze blogs Gerard Dummer weblog en Droog’s leren delen regelmatig informatie verspreiden.
Er is een formulier dat je kunt invullen om je interesse aan te geven. We zoeken in dit stadium vooral naar mensen die op enigerlei wijze willen bijdragen aan de organisatie, maar als je alleen wilt deelnemen is dat natuurlijk ook prima. Deel vooral ook je interesse en de informatie over edcampNL met je omgeving!
Er is een logo, belangeloos gemaakt voor ons door iemand met een warm hart voor onderwijs die op deze wijze al heeft bijgedragen aan edcampNL.
En we gaan verder.
Nog deze week zullen de initiatiefnemers bij elkaar komen en het pad verder uitzetten. De eerste stappen zullen het bepalen van de datum, de lokatie en (zo min mogelijk) kaders zijn. Zodra deze vastliggen zullen ze bekend gemaakt worden en zal er een aanmeldingsformulier komen waarbij deelnemers kunnen aangeven hoe zij zouden willen bijdragen, wat hun achtergrond en expertise is en of zij iets willen presenteren.

Wat kun jij nu al doen?
– je interesse kenbaar maken via het formulier
– de informatie over edcampNL verspreiden in je omgeving
– je aanmelden als volger van @edcampNL

Onderstaande video geeft een goed beeld van wat er wordt bedoeld met:
“Edcamp is free, democratic, participant-driven professional development for teachers.”


Wie wil daar niet bij zijn? Het NCOSM.

april 7, 2013

Ik kreeg het verzoek om het volgende onder de aandacht te brengen.

ncosm formedia_logo

Van 14 tot 17 mei zal het tweede Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media (NCOSM) worden gehouden in EYE Amsterdam. Het NCOSM is hét toonaangevende onderwijscongres in Nederland op het gebied van sociale media en is uniek omdat het als enige congres in Nederland alle onderwerpen rondom sociale media belicht. Het congres biedt een aansprekend programma met sessies over sociale media en o.a. kansen/gevaren, didactiek, visie, protocollen, privacyvraagstukken, trends en ontwikkelingen, schoolprofilering en impact op lesgeven/leren.

In de organisatie zijn speciale dagen ingericht voor PO, VO-MBO en HO en om het geheel vorm te geven zijn er vier ‘tracks’ waarin de activiteiten zijn onderverdeeld.
– Onderwijspraktijk
– Organisatie & Communicatie
– Jongeren & Mediagebruik
– Professionalisering
De openingspresentatie wordt steeds gevolgd door een serie elevatorpitches over alle sessies die op een dag geboden worden. Dat betekent dat in gecomprimeerde vorm en in sneltreinvaart alle onderwerpen van die dag de revu passeren. Op de site zijn de onderwerpen en de abstracts te vinden. Tijdens het congres kan er, na de elevatorpitches, een keuze gemaakt worden. Er is de mogelijkheid om via Google Hangouts, verzorgd door het Europees Platform van gedachten wisselen met leerkrachten uit heel Europa.

Voor het primair onderwijs is de eigen congresdag woensdag 15 mei. Er zijn Keynotes van Pedro De Bruyckere en Remco Bron. Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is er op de dag vóór het congres (14 mei) een bijzondere preconference. Hiervoor geldt een maximum van 40 deelnemers. Deze dag wordt geleidt door Frans Schouwenburg en Erno Mijland.

ncosm_thema_vo_mbo_1_logoVoor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is de eigen congresdag donderdag 16 mei. Er zijn keynotes van Marcel Wintels en Remco Bron. Speciaal voor managers en directeuren wordt op de dag vóór het congres (15 mei) een bijzondere preconference gehouden. Hiervoor geldt een maximum van 40 deelnemers. Deze dag wordt geleidt door Frans Schouwenburg en Paul Vermeulen.

Voor het hoger onderwijs is de een eigen congresdag vrijdag 17 mei. Er zijn keynotes van Google topman Ian Carrington en Anka MulderOp deze dag wordt ook speciaal aandacht besteedt aan marketing & communicatie en impact op onderzoek en wetenschapspopularisatie. Er is in het programma ook voldoende ruimte gecreëerd om te netwerken en in groepjes van gedachten te wisselen. Speciaal voor directeuren en managers wordt op de dag vóór het congres (16 mei) een bijzondere preconference gehouden. Hiervoor geldt een maximum van 40 deelnemers. Deze dag wordt begeleidt door Tracey Playle, Erik Duval en Alf Moens.

Ik heb aan het verzoek voldaan omdat ik denk dat Sociale Media heel belangrijk zijn binnen het onderwijs en omdat ik denk dat hier nog lang het potentiaal dat er in zit wordt uitgehaald. Het NCOSM is een hele mooie gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs om kennis op te doen over de mogelijkheden die Sociale Media bieden en in contact te komen met collega’s die op zoek zijn naar hetzelfde.

Als dank voor het voldoen aan het verzoek mag ik zelf voor de helft van de prijs aan het NCOSM meedoen. Als edublogger mag ik bovendien 3 kortingscodes (10%) voor het NCOSM weg geven aan de lezers van Droog’s Leren Delen? Heb je hierin interesse laat het mij dan weten in een reactie hieronder.


Vraag het de expert en hij leert ook

maart 29, 2013

google-apps-cloud Afgelopen dinsdag heb ik samen met twee collega’s van het Wolfert Lyceum, André Hoogmoed en Dico Krommenhoek, een workshop ‘Google voor het onderwijs’ verzorgd namens The Crowd. De twintig deelnemers kwamen van zes verschillende scholen en hen was vooraf, via een Google Formulier, gevraagd naar hun bekendheid met en interesse in de onderdelen Google Mail, Google Agenda, Google Sites, Google Drive en Google Formulieren. Aan de hand van de resultaten hebben we vervolgens de opzet van de workshop licht kunnen aanpassen aan de behoeftes van de deelnemers. Er waren drie introducties van 10 minuten, waarna de deelnemers in drie groepen werden gesplitst om zelf ruim twee uur actief aan de slag te gaan. Tussendoor werd er een broodje gegeten en informeel informatie uitgewisseld.

André liet als eerste de mogelijkheden zien van Google Sites, hoe werkt het en hoe kun je het gebruiken in de klas. Zo toonde hij voorbeelden van een site gemaakt door een leerling om verslag te leggen van haar activiteiten en een site waarop de resultaten en ervaringen van excursie naar Frankrijk met een klas werd vastgelegd.

Vervolgens toonde Dico de mogelijkheden van Google Mail en Google Agenda. Hij liet onder andere zien hoe je mails handig kunt organiseren en hoe je maillijsten kunt aanmaken.

Als derde in de rij heb ik laten zien hoe je eenvoudig via Google Drive kunt samenwerken binnen documenten, spreadsheets of presentaties. Via Google Drive kunnen ook andere files, dus niet van Google, worden uitgewisseld en zelfs hele mappen kunnen worden gedeeld. Ik heb voorbeelden getoond hoe leerlingen hun werk bij mij inleveren door een document te delen en hoe zij vervolgens feedback ontvangen doordat ik in dat document reacties plaats. Ook heb ik getoond hoe wij als sectie via Google Drive de agenda’s, notulen,  en lesmaterialen delen en samen ontwikkelen.
Als laatste heb ik laten zien hoe je een Google Formulier kunt aanmaken om enquêtes of eenvoudige toetsen af te nemen. Als toetje werd Flubaroo opgediend, een script binnen een Google Formulier, waarmee het mogelijk is de toetsen automatisch te laten nakijken en zelfs de resultaten naar de deelnemers te laten mailen.

Er werden tijdens de introducties en tijdens de drie afzonderlijke vervolgsessies veel vragen gesteld en daarbij viel iets op. De ‘beginners’ hadden soms ook vragen waarop de ‘experts’ niet direct het antwoord wisten. Dit had verschillende redenen en dat was erg leuk om te ervaren.

“Kun je ook…?”

De ‘beginners’ kijken met andere ogen omdat zij niet worden gehinderd door de beperkingen die elke tool ook heeft. Zij hebben ook nog niet een eigen gebruik of vast stramien ontwikkeld, wat de ‘expert’ kan verhinderen andere, soms nieuwe, mogelijkheden van een tool te zien.

De ‘beginners’ hebben soms een doel voor ogen dat de ‘expert’ nooit heeft gehad, of inmiddels is vergeten. De ‘experts’ hebben dus nooit op die manier naar een tool gekeken.

De ‘beginners’ zijn soms creatiever dan de ‘experts’. Door verschillende achtergronden en verschillende behoeftes worden er andere zaken verwacht van of gezocht in een tool of worden er andere eisen aan gesteld.

Wat er gebeurde door het bij elkaar zijn van een groep geïnteresseerde gebruikers die kennis deelden en elkaar vragen stelden was dat voor iedereen de kennis toenam. Door te delen kon er geleerd worden. Door iedereen.

De meeste van de ‘onverwachte’ vragen konden ter plaatse worden beantwoord, soms door ‘beginners’ die toch wel flink gevorderd bleken op een ander gebied. Maar soms ook doordat de ‘expert’ op zoek ging naar het antwoord op de vraag en zo iets tegenkwam dat voor hem ook nieuw was! Een enkele keer bleek een gewenste optie niet alleen onbekend maar ook inderdaad gewoon niet aanwezig.

Een paar vragen bleef uiteindelijk nog open die avond en deze zijn inmiddels door de experts opgezocht en alsnog met de deelnemers gedeeld.

Alles bij elkaar was het een zeer plezierige en inspirerende bijeenkomst waar door iedereen iets werd bijgedragen en door iedereen iets werd geleerd. Het was de kracht van The Crowd in optima forma. Een prachtig product was ook de toezegging van een aantal deelnemers om, nu ze het één keer hadden meegemaakt, zelf een activiteit te gaan organiseren namens The Crowd. Iedereen is ergens een ‘beginner’, iedereen is ergens een ‘expert’.

Deze blogpost is onderdeel van een Quadblog.

The Crowd logo


The Crowd FAQ sheet

januari 29, 2013

The Crowd logoOp 23 januari 2013 was er voor ons een klein feestje.

The Crowd is op die dag officieel opgericht als vereniging!

Regelmatig komen er vragen wat dit betekent en hoe het nu precies verder gaat nu het eerste jaar met gratis deelname aan alle activiteiten voor iedereen is afgelopen. Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt om alle veranderingen die dit mee zich meebrengt zichtbaar te maken op een sterk vernieuwde website.

Tot de nieuwe website gereed is leek het ons daarom nuttig een veel-gestelde-vragen-lijst op te stellen.

The Crowd FAQ-sheet.

Wat is The Crowd?
The Crowd is een vereniging met leden.
The Crowd is een open professionele leergemeenschap en een platform voor onderwijs professionals die de regie voor een leven lang leren zoveel mogelijk in eigen hand willen houden en samen willen werken aan inspirerend onderwijs voor de toekomst.
The Crowd organiseert activiteiten voor en door haar leden.
Op de website aangemelde activiteiten vinden altijd doorgang.

Wie zit er het bestuur?
–     Michel van Ast, voorzitter. michel@thecrowd.nl
–     Patrick Vaanhold, secretaris. patrick@thecrowd.nl
–     Karel Hermans, penningmeester. karel@thecrowd.nl
–     Frans Droog. frans@thecrowd.nl
–     Patricia van Slobbe. patricia@thecrowd.nl

Hoe kan ik lid worden?
Je kunt lid worden van The Crowd door je te registeren op de site.

Hoeveel kost het?
Lidmaatschap als deelnemer kost € 250,00 per jaar.
Lidmaatschap kan op elke eerste van de maand ingaan en heeft een looptijd van één jaar. Lidmaatschap is persoonlijk maar kan betaald worden uit het scholingsbudget van een onderwijsinstelling waar de deelnemer werkzaam is.
Lidmaatschap als volger is gratis.

Wat krijg ik als deelnemer?
Als deelnemer krijg je ongelimiteerd toegang tot alle activiteiten die door The Crowd worden georganiseerd. Dit zijn workshops, trainingen, studiedagen, conferenties, co-creatie sessies, netwerkbijeenkomsten, durf-te-vragen-middagen, eventstorms en meer.

Wat krijg ik als volger?
Als volger krijg je toegang tot alle informatie over The Crowd op de website en via de nieuwsbrief. Als volger kun je niet aan activiteiten deelnemen. Je kunt wel een oproep plaatsen en meepraten via het prikbord en deelnemen aan de open kennismakingsbijeenkomsten van The Crowd zoals Eventstorms en Kenniscaroussels. Je kunt je als volger ook aanmelden voor de LinkedIn groep.

Kan ik ook als student lid worden?
Ja, als student kun je ook deelnemer worden. Het lidmaatschap bedraagt in dat geval € 25,00.

Is het ook mogelijk om als school lid te worden?
Nee, lidmaatschap is altijd persoonlijk. Bij het organiseren van een activiteit door een deelnemer op zijn school kunnen ook andere personen die werkzaam zijn op deze school gratis deelnemen. De activiteit dient hierbij wel open te staan voor deelnemers van The Crowd die niet bij deze school werkzaam zijn.

Hoe kan ik meedoen aan een activiteit?
Alle georganiseerde activiteiten staan vermeld op de website. Aanmelden voor een activiteit kan door in te loggen en aan te vinken dat je aanwezig zult zijn bij de betreffende activiteit.

Hoe kan ik een activiteit aanmelden?
Je kunt een activiteit aanmelden op de website door deze op de pagina activiteiten toe te voegen. Je moet hiervoor zijn ingelogd.

Hoe kan ik om hulp vragen bij het organiseren van een activiteit?
Bij het aanmelden van een activiteit kun je aangeven of je deze zelf organiseert of hier hulp bij wilt krijgen. Zie ook: Hoe kun je een vraag stellen aan The Crowd?
Op de website kun je ook op het prikbord een oproep plaatsen.

Hoe kan ik een vraag stellen aan The Crowd?
Je kunt een mail sturen aan info@thecrowd.nl
Je kunt ook een vraag stellen aan de individuele bestuursleden via de email.

Hoe kan ik zien wie er allemaal deelnemer of volger zijn?
Op de pagina deelnemers op de website kun je zien wie er deelnemer of volger zijn.

Hoe kan ik The Crowd volgen?
Naast de website is er een blog waar met regelmaat berichten verschijnen over nieuwe ontwikkelingen. Ook is er een twitter account: @TheCrowdNl

Hoe kan ik The Crowd delen?
Op de pagina share op de website vind je een factsheet, posters en maak-het-verschil kaartjes. Ook vind je daar een aantal banners die je op een website kunt plaatsen.

Hoe kan ik kenbaar maken dat een lid van The Crowd iets voor mij betekent heeft?
Op de pagina maak het verschil kunnen leden van The Crowd bedankt worden voor hun inzet.

Mocht je aanvullende vragen hebben dan hoort The Crowd dat graag!

The Crowd banner_blog3


Een nieuw jaar. Veel hetzelfde, maar niet alles. Met een verzoek. En een vraag.

januari 6, 2013

Hetzelfde.

Ook in 2013 zal ik mij volop gaan bezighouden met The Crowd.the-crowd-logo.png

The Crowd is voor het onderwijs door het onderwijs. The Crowd is gericht op het mogelijk maken iedereen in het onderwijs beter te laten worden, op een daar hem of haar zelf gekozen manier: regie over je eigen professionalisering. Eén van de manieren waarop dit kan is workshops of trainingen volgen. Je kiest deze zelf uit omdat je er interesse in hebt en ze worden gegeven worden door mensen uit de praktijk, mensen die zelf dagelijks bezig zijn met waar ze over vertellen.

Om een beeld te geven van de mogelijkheden een aantal activiteiten die ik het afgelopen jaar heb bijgewoond:

In het eerste jaar van The Crowd heb ik ook zelf een aantal workshops verzorgd:

Flip de klas flip_certified

Dat is een heel traject geweest. Toen ik mij, in al mijn enthousiasme voor het idee achter The Crowd, ingeschreven had en tijdens de eerste eventstorm ook even enthousiast aanmeldde voor een groep die wel geïnteresseerd was om iets met ‘Flip de klas’ te gaan doen, wist ik daar nog weinig tot niets van. Ik meldde mij aan om er iets over te leren! En er waren experts aanwezig die het al langer gebruikten en die het mij wel wilde leren. En om dat te kunnen doen heb ik meegeholpen met de organisatie van een aantal workshops. En als voorbereiding op die workshops ben ik me er een beetje in gaan verdiepen. En tijdens die workshops heb ik ontzettend veel geleerd en ben ik ontzettend gemotiveerd geraakt over het principe. Het principe van Flip de klas en het principe achter The Crowd. Vooral door de geweldige positieve energie die aanwezig was tijdens de workshops. En dat zag en zie ik steeds weer. Bij alle activiteiten waar ik geweest ben. Het klinkt zwaar en is lastig uit te leggen. Maar het is waarom The Crowd werkt. Het is als live muziek. Je moet er bij geweest zijn om het te voelen.

web2.0indeklas_boekentasNa mijn eerste ervaringen met Flip de klas heb ik het vervolgens aangedurfd zelf, in mijn eentje, een workshop aan te bieden over iets waarvan ik dacht misschien iets te weten dat ik zou kunnen delen. Ik noem het altijd ‘Web 2.0 in de klas’ en het gaat over dingen die ik dagelijks bij het voorbereiden van en tijdens mijn lessen doe, gebruik maken van handige internet toepassingen. Ook deze workshops verliepen heel plezierig. Deelnemers gaven na afloop unaniem aan dat ze iets geleerd hadden waar ze zelf voor gekozen hadden en dat ze er ook iets mee konden en zouden gaan doen.

Nieuw.

Per 1 januari is The Crowd niet langer ‘powered by APS’ maar staat het als vereniging i.o. volledig op eigen benen. Wij zijn het APS heel erg dankbaar en zonder hun ondersteuning zouden we niet staan waar we nu staan. Aan de andere kant zijn we ook blij zelfstandig en onafhankelijk te worden. Bij een vereniging i.o. horen bestuursleden en daar ben ik er één van, de anderen zijn Michel van Ast, Karel Hermans en Patrick Vaanhold. Alle drie bevlogen onderwijsmensen, met wie ik het een eer vind te mogen samenwerken.

Ook dit jaar ben ik van plan weer een aantal activiteiten en workshops te verzorgen. Omdat ik vind dat waar woorden zijn ook daden moeten zijn. Je bent van harte uitgenodigd om aan één van deze activiteiten deel te nemen. Op de agenda staan voor de komende periode:

Deze blogpost is ook een verzoek en een vraag.

Ik wil je verzoeken ook te delen wat je weet en wat je kan met anderen. Je kunt en weet meer dan je denkt. Organiseer een activiteit om je kennis en kunde te delen. Maar ook, net zo belangrijk. Laat horen wat je zelf zou willen leren. Plaats een oproep voor een activiteit. Vraag hulp bij de organisatie als je twijfelt.

The Crowd heeft als één van zijn inspiratiebronnen het boek Drive van Daniel Pink en drie daarin genoemde factoren die werkelijke drijfveren zijn voor mensen om werk te verrichten: zingeving, meesterschap en autonomie. Soms, als ik in de auto zat naar een activiteit toe of terug naar huis moest ik daar aan denken. Letterlijk.

Mijn drive voor The Crowd ziet er tot dusver ongeveer zo uit.

Ga je mee op reis naar mooier onderwijs?

My Drive for The Crowd 2 2013-01-05_0824


Maak de toets! Mooi onderwijs?

december 23, 2012

Ik ben constant op zoek naar manieren waarop leerlingen meer leren tijdens de les door ze actiever met de lesstof bezig te laten zijn. Ik wil leerlingen laten ervaren dat wanneer ze leren tijdens de lessen zij niet meer (zoveel) hoeven te leren op het moment dat er een toets aankomt.

Biologie is in de 3e klas een 1-uurs vak, dat gedurende een half jaar 2 uur per week wordt gegeven. In klas 3-VWO heb ik dat dit jaar voor het eerst gedaan zonder dat leerlingen de beschikking hadden over een boek. Over hoe ik dit heb gedaan en wat de  ervaringen zijn geweest zal ik later berichten. Wat er gebeurde na verloop van tijd was dat leerlingen gingen vragen of en wanneer er nu een echte toets kwam. Zij hadden al wel een aantal beoordelingen via feedback en een aantal beoordelingen via cijfers gekregen maar dit was geweest voor verschillende producten die zij hadden geleverd of activiteiten die zij hadden uitgevoerd en niet voor toetsen.

Enter: maak de toets!toets

Dit werd dus een door henzelf gevraagde toetsing van kennis en inzicht op een standaard wijze. De erbij behorende opdracht luidde:

- maak een toets bestaande uit tien vragen
– kies zelf voor een verdeling van multiple choice en open vragen
– verdeel je vragen zo goed mogelijk over alle onderwerpen die zijn behandeld
– maak een antwoordmodel met een normering
– de toets zelf wordt beoordeeld door de docent op kwaliteit
– er volgt een toets die volledig bestaat uit de meest geschikte vragen geselecteerd uit de toetsen gemaakt door de leerlingen

De bronnen die zij konden gebruiken om hun toets te maken waren de bronnen die we gebruikt hadden tijdens de lessen en de door henzelf gemaakte opdrachten in de vorm van samenvattingen en aantekeningen. Deze waren beschikbaar in het CMS dat we gebruikten voor het geven van opdrachten en het inleveren hiervan: Lore. Het maken van de toets werd hiermee een activiteit tijdens de les waarbij zij bewust zeer actief met de stof bezig en dus aan het leren waren.

Voor zover een vergelijking hier opgaat waren de resultaten van de toets voor wat betreft het cijfer vergelijkbaar met de resultaten uit eerdere jaren. Ik heb kort met de leerlingen besproken wat hun ervaringen waren met deze vorm van toetsen en hieruit kwam naar voren dat zij in het algemeen naar hun inschatting door het maken van de toets bewuster met de stof waren bezig geweest en minder tijd aan het leren buiten de lessen hadden besteedt. Vooral met het formuleren van de juiste antwoorden hadden zij in eerste instantie moeite gehad en hier hadden ze dan ook het meeste van geleerd. De leerlingen hadden niet de indruk dat de toets nu (veel) makkelijker was geweest dan wanneer ik hem zelf gemaakt zou hebben. Dit kan ik bevestigen.

Is dit nu mooi onderwijs?

Beautiful Education Vector graphics icons_thumb[3]

In een recente post getiteld ‘het borrelt‘ heb ik geschreven over een idee om mooi onderwijs te gaan maken waarbij leerlingen mede bepalen wat dit dan is. Maak de toets! zou hier naar mijn idee zeker een onderdeel van, of een stap in, kunnen zijn.

Tegelijkertijd ben ik benieuwd naar de ideeën van collega’s uit het onderwijs. Hoe zie jij ‘maak de toets!‘? Heb je opmerkingen of suggesties? Ik hoor ze graag!

Eerder verschenen op dit blog de volgende gerelateerde posts over mogelijk mooi onderwijs:
Een mooie manier om verslag te leggen van een onderwijs activiteit
Speeddate je presentatie werkt!
Speeddate je presentatie, mooi onderwijs?
Het borrelt.


Een nieuwe vorm van leren. Deelnemen aan een conferentie in 2.0 stijl.

december 23, 2012

Leren gebeurt in essentie altijd en overal. Georganiseerd in een setting met een schoolgebouw met docenten en leerlingen heet het onderwijs. Leerlingen onderwijzen hoeft dankzij de moderne technologie niet beperkt te zijn tot het schoolgebouw of tot de school. Ditzelfde geldt voor docenten. Ook onderwijzers kunnen leren buiten het schoolgebouw of buiten de school.
Innovate 2013 smal 2012-12-23_0809In Sao Paulo, Brazilië vindt van 19 tot en met 21 januari de conferentie INNOVATE 2013 plaats. Deze conferentie is er op gericht een beeld te ontwikkelen van de school die het best aansluit bij de behoeftes en de mogelijkheden van de leerlingen van nu en morgen. Mensen vanuit de hele wereld zullen samenkomen om ideeën te genereren en delen die de basis kunnen vormen voor de veranderingen in het onderwijs die onze leerlingen verdienen.  Ik zou daar best graag heen willen, maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga er wel bij zijn.

symbiosis-ox

Ik ga dat doen door me als virtuele deelnemer symbiotisch te verbinden met een deelnemer die fysiek aanwezig is. De fysiek aanwezige deelnemers zullen hiervoor open moeten staan en de virtuele deelnemers zullen een actieve, betrokken verbintenis moeten aangaan.

Om dit te laten werken is er een lijst van eigenschappen op te stellen waarin zowel de virtuele als fysiek aanwezig deelnemers moeten voldoen:

 • een wens om zich te verbinden met andere docenten over de wereld om een professioneel leernetwerk op te bouwen
 • het vermogen om de technologie te kunnen gebruiken die nodig is voor synchrone en asynchrone communicatie en samenwerking
 • een wens om deel uit te maken van een groep van pioniers die op zoek zijn naar nieuwe vormen van leren
 • een ambitie en een vindingrijkheid die het overwinnen van obstakels kan omzetten tot ‘het laten werken’
 • een aanleg om reflecties te kunnen omzetten naar praktijk, open te staan en te willen delen
 • een begrip van het feit dat experimenteren met en ervaring op doen met wereldwijd verbinden, samenwerken en leren noodzakelijk is vóór je die ervaringen kan overbrengen op je leerlingen
 • het vermogen om te DOEN, ofwel te reageren op deze oproep  :)

Om het delen mogelijk te maken is er een conferentie Ning. In deze Ning kunnen de fysiek aanwezige deelnemers via het forum en groepen met elkaar aan de slag gaan en informatie delen. De virtuele deelnemers kunnen hier eveneens deel gaan nemen aan groepen en op deze wijze verbinden, toevoegen,  vragen stellen, andere perspectieven aandragen en materialen cureren. Hierdoor kunnen de fysiek aanwezige deelnemers op hun beurt het leren verder vermenigvuldigen en verbinden. Naast de Ning zijn allerlei andere vormen van sociale media, zoals blogs en twitter, natuurlijk ook beschikbaar en geschikt om interacties te bewerkstelligen en te versterken.Collaboration

Van de virtuele deelnemers wordt een geëngageerde toezegging gevraagd: (bedenk: er zijn geen reiskosten, er zijn geen inschrijfkosten)

 • zet de datum in je kalender zodat je mee kunt doen: 19-21 januari 2013
 • kies bewust een specifieke periode van deelname, blokkeer deze in je agenda. Lees gedurende die periode de Twitter stream, de activiteiten op de Ning, bekijk materialen die worden gedeeld
 • doe ACTIEF mee, in plaats van PASSIEF de informatie te consumeren. Deel je eigen materialen, inzichten, gedachtes en ervaringen
 • verbind jezelf strategisch met fysiek aanwezige deelnemers. Doe dit bij voorkeur vooraf, via de Ning, via Twitter of via een blog. Laat commentaren achter, reageer met tweets en @mentions, gebruik de conferentie hashtag #innovate13. Tip: meld je aan bij de Twitter list Innovate13 en krijg zo een beeld van de deelnemers en vice-versa

Ik ben op deze conferentie attent gemaakt en deze post is dan ook geïnspireerd door een blogpost van Sylvia Tolisano, die als Leitmotiv voor haar 21e eeuws leren heeft gekozen voor  ‘Self-motivated’ en ‘Self-directed’. Dit zou je in goed Nederlands kunnen vertalen met ‘Regie over je eigen professionalisering’, de slogan van The Crowd. Ik heb daar dan ook de activiteit ‘Nieuwe vormen van leren‘ geplaatst om de deelnemers vanuit Nederland te verzamelen om onderling de ervaringen uit te wisselen en deze vervolgens breder in Nederland te delen. INNOVATE 2013 is een mooie kans om ervaring op te doen met een nieuwe vorm van leren en kan mogelijk als startpunt dienen voor vergelijkbare initiatieven binnen de Nederlands onderwijs situatie.

Ga in twee stappen van ‘Ik zou best wel..  Wat een mooie mogelijkheid…’ naar ‘Ik doe mee!’

Stap 1; Zet het in je agenda: 19-21 januari 2013.

Stap 2: Meld je aan bij de conferentie Ning. Vul je profiel in, introduceer jezelf, wordt lid van groepen en deel.

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Je kunt ze hieronder in de reacties kwijt.


The Crowd wordt een vereniging en dat is mooi voor het onderwijs.

december 16, 2012

Vereniging Groep en individuHet zal de regelmatige lezers van dit blog niet ontgaan zijn dat ik dit jaar zeer actief bezig ben geweest met allerlei activiteiten voor en door The Crowd. Nu is er groot nieuws: The Crowd wordt een vereniging. Ik vind het ook mooi nieuws. Mooi nieuws voor het onderwijs.

Vereniging:
Rechtspersoon met leden die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Dit doel mag echter niet zijn winst verdelen over de leden. De vereniging mag wel winst maken, maar dat moet geïnvesteerd worden in de vereniging zelf bijvoorbeeld voor verbetering van de kwaliteit.

Op 1 februari 2012 was de eerste bijeenkomst van The Crowd, een eventstorm waar onder andere de eerste activiteiten geboren werden. Hiervoor waren 50 mensen uitgenodigd, inmiddels zijn er 550 deelnemers en zijn er zo’n twintig activiteiten verzorgd. The Crowd werkt dus, er is een duidelijke behoefte aan activiteiten georganiseerd voor en door mensen die zelf actief zijn in het onderwijs. Nu is het tijd voor verdere groei, om een nog grotere variatie in activiteiten te kunnen verzorgen. Ik roep dan ook een ieder die het onderwijs een warm hart toedraagt op zich aan te melden en het bestaan van The Crowd actief te delen. De kracht van The Crowd is het best te voelen tijdens de activiteiten en ik zal er komend jaar zeker weer een aantal gaan verzorgen. Ik hoop jij ook.

The Crowd wordt een vereniging en dat betekent dat er ook een bestuur komt. Ik heb mij aangemeld om in dit bestuur plaats te nemen. Dat had ik nooit gedacht. Ik in een bestuur? Maar ik ‘moet’ wel, ik wil leren delen.

Hieronder de ‘officiële’ tekst met de bekendmaking van de veranderingen rondom The Crowd, zoals te vinden op de website.

Over regie gesproken…

The Crowd verenigt leraren die samen het verschil willen maken in het onderwijs. Het belangrijkste uitgangspunt van The Crowd is verwoord in de slogan: regie over eigen professionalisering. En alleen daarom al kondigen we met veel plezier aan dat The Crowd een zelfstandige vereniging wordt. Met leden. Hoewel we liever blijven spreken over deelnemers, omdat dat wat actiever klinkt dan leden. Wij denken dat deze vorm, een vereniging, het beste past bij het idee achter The Crowd en het meeste recht doet aan haar deelnemers. Het moment zal jullie niet verbazen, 1 januari 2013 is een belangrijke datum. Het is niet alleen het begin van een nieuw jaar, maar ook het begin van een nieuwe periode voor The Crowd.

Voor iedereen die de regie over zijn of haar professionalisering wil nemen, maar nog niet bekend is met het idee achter The Crowd: centraal staat het delen van kennis en ervaring, met als doel samen goed onderwijs te bieden. Als deelnemer heb je toegang tot alle professionaliseringsactiviteiten die door The Crowd georganiseerd worden. Daarnaast heb je toegang tot alle andere deelnemers, met ieder zijn of haar eigen specifieke kennis, ervaring en expertise. Er is altijd iemand om je te ondersteunen of om jouw vraag te beantwoorden. De diversiteit is groot, zowel wat betreft de activiteiten als wat betreft de deelnemers. Maar de activiteiten hebben één ding met elkaar gemeen: een overweldigende hoeveelheid energie en inspiratie. De verslagen met alle tweets en de feedback op de pagina ‘Maak het verschil‘ naar aanleiding van de professionaliseringsactiviteiten die vorig jaar hebben plaatsgevonden, liegen er niet om. Het is wel duidelijk waarom The Crowd werkt: omdat de deelnemers de regie over hun eigen professionalisering nemen, zijn alle activiteiten geïnitieerd en voor een groot deel zelfs gefaciliteerd door de deelnemers, lees leraren, zelf.

Het afgelopen jaar heeft ons veel vertrouwen gegeven om een volgende stap te zetten. Wij hopen van harte dat er zich meer leraren gaan aansluiten, om samen met ons die stap te zetten. Maar ook andere leraren in hun omgeving inspireren om de regie over hun professionalisering in eigen hand te nemen.

Mede namens, Paul Ket, Suzanne Lustenhouwer, Martijn Baart, Marieke Simonis, Rhea Flohr, Dick van der Wateren, Ella Kwakkestein, Erik Bolhuis en Marieke Schuurmans zeggen wij, het bestuur i.o. te weten Patrick Vaanhold, Karel Hermans, Frans Droog en Michel van Ast:

CU@ The Crowd, ook in 2013!

Teller 555

sticker_250The Crowd logo


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 3.340 andere volgers

%d bloggers like this: