Gesprekken op de gang. Luisteren naar leerlingen.

maart 26, 2014

luisteren

 

Maandag:

Leerling 1: “Dat kan toch niet!”
Leerling 2: “Nee, dat kan echt niet! Belachelijk! Wat denkt dat mens wel niet!”
Docent, passerend op de gang: “Nou, nou. Dat zal toch wel meevallen!”
Leerling 1 en 2, tegelijk: “Nee, echt niet hoor! Dit slaat echt nergens op!”
Docent, stopt en vraagt: “Wat is er dan?”
Leerling 1: “Nou, we moeten een samenwerkingsopdracht doen. En daar hebben we nooit genoeg tijd voor. Het moet allemaal buiten schooltijd.”
Docent: “Ja, dat hoor ik natuurlijk wel vaker, dat zal wel.”
Leerling 2: “Nee, echt meneer, dit kan echt niet in deze korte tijd. Wij moeten allerlei afspraken maken met elkaar.”
Docent: “Maar als het nou echt niet kan, dan bespreek je dat toch even met de docent?”
Leerling 2: “Maar meneer, dat hebben we gedaan. Maar weet je wat die docent dan zegt?”
Leerling 1, imiteert betreffende docent. ‘Ja, uh, ik weet dat het veel werk is. Maar jullie kunnen dat toch ook gewoon in de meivakantie doen.”


 

Dinsdag:

Leerling, komt lokaal uit: “K.t!! Toets verknald!”
Docent, passerend op de gang: “Was het zo moeilijk?”
Leerling: ‘Weet ik niet, ik had niet geleerd”.

Docent: “Waarom niet?”
Leerling: ”We hadden vandaag twee toetsen en een presentatie!”
Docent: “Dat is wel een beetje veel, ja.”
Leerling, met ontluikende lach: “Maar voor uw vak….

…. sta ik nog wel voldoende!”

Docent: “Mooi! Had je daar dan wel voor geleerd?”
Leerling: „Nee, maar bij U leren we tijdens de les!”


 

Woensdag:

Gesprek tussen twee docenten in docentenkamer waarvan een aangeeft de meerwaarde ICT voor lessen niet zegt te zien.
Docent 1: “Ik ga liever tijdens de les in gesprek met leerlingen.”

Leerling, in de gang, direct na les van deze docent.
“F..k, weer de hele les moeten luisteren en nu moeten we weer alle opdrachten thuis maken voor morgen!”


 

Morgen:

?


 

Disclaimer: elke gelijkenis van bovenstaande met bestaande personen of gebeurtenissen berust op toeval

 

 

 


Lerarenmaatschappen? Een goed idee?

maart 23, 2014

Zaterdag 22 maart heb ik een bijeenkomst bijgewoond op het Vathorst College in Amersfoort waarbij een groep docenten en andere geïnteresseerden zich hebben bezig gehouden met de vraag of er een plaats is in het Nederlandse onderwijs voor een lerarenmaatschap.

Het initiatief tot de bijeenkomst was genomen door Frank Weijers, Dick van der Wateren en Renske Valk, naar aanleiding van een publicatie van Frank hierover in september 2013: “Echte ondernemersleraren worden geen ondernemerleraar“.

maatschappp

Deze publicatie heeft tot de nodige reacties geleid en op verschillende plaatsen is er aandacht aan besteed aan het idee, o.a. bij stichting beroepseer en bij hetkind, en in de februari editie van Van12Tot18 is een interview verschenen met Frank en Dick. Er is ook een LinkedIn groep aangemaakt en een website voor de deelnemers.

Deze eerste bijeenkomst was in de eerste plaats verkennend. Wie, wat, hoe verder?

Is een lerarenmaatschap een goede vorm om leraren meer zeggenschap te geven over niet alleen de inhoud maar ook de organisatie van onderwijs om zo de kwaliteit te verhogen?

Via een kennismakingsronde en een aantal vragen ontstond langzamerhand een beeld van de aanwezigen en hun ideeën. Dit beeld is deels vastgelegd in de vorm van tekst op een aantal whiteboards en dit zal worden verwerkt en gedeeld door Iris Franck, docent geschiedenis op het College Sint Paul in Den Haag.

De vragen die zijn langsgekomen tijdens de wisselende discussies en vragenrondes en die beantwoord dienen te worden als een van de volgende stappen zijn verzameld door Daniel Dessaur, docent geschiedenis op het Essener, RSG NO Veluwe. Hij zal ze organiseren, aanvullen met zijn eigen vragen en oproepen tot additionele vragen en antwoorden.

Wat mij het meeste is bijgebleven is de grote mate van betrokkenheid die door alle aanwezigen ten toon werd gespreid. Een gedeelde wens was duidelijk de kwaliteit van de docent meer te kunnen inzetten, waarbij de vorm in essentie secundair is. Zo werd een mooie invulling van een lerarenmaatschap geponeerd door Laurent Chambon, docent Frans op het Hyperion College in Amsterdam, een meester-gezel systeem in een verder platte organisatie.

Om het delen van al het verzamelde en een goede voortgang mogelijk te maken is door Dick van der Wateren inmiddels de blog Lerarenmaatschap opgezet en iedereen met interesse in dit onderwerp is van harte uitgenodigd om daar te reageren. Alle suggesties, vragen en antwoorden zijn welkom!

Een van de zaken die aan de orde kwam of een lerarenmaatschap sectiebreed of schoolbreed ingezet zou kunnen of moeten gaan worden Hoe groot of klein zij zou moeten beginnen met betrekking tot het aantal leerjaren? Zou zij binnen een bestaande school, of een bestaand schoolgebouw, moeten starten? Waaruit zou zij bestaan?

Ik heb daarom even een korte lijst van de aanwezige docenten gemaakt en hun bevoegdheden gemaakt en kom dan tot de volgende “lerarenmaatschap”.

Elly Loman Aardrijkskunde
Dick van der Wateren Aardrijkskunde
Jeroen Steenman Bewegingsonderwijs
Frans Droog Biologie
Elly Loman Biologie
Riks Ytsma Communicatie
Frank Weijers Economie
Liesbeth Breek Frans
Laurent Chambon Frans
Daniel Dessaur Geschiedenis
Iris Franck Geschiedenis
Daniel Dessaur Maatschappijwetenschappen
Laurent Chambon Maatschappijwetenschappen
Glenn Hille NaSk
Jeroen Clemens Nederlands
Jan Lepeltak Nederlands
Jos Reulen Zorg en Welzijn
Renske Valk

Er is dus nog een beperkt aantal vacatures…. :)


Wat wordt er geweten van leren ?

februari 19, 2014

‘s Morgens: een tweet zien die naar een gratis ebook verwijst. Het ebook direct downloaden.
Overdag: het ebook lezen. Onder de indruk raken. Er achter komen  dat anderen dit ebook misschien ook zouden willen lezen. Vinden dat anderen misschien wel gebaat zouden zijn bij het het lezen van dit ebook.
‘s Avonds: een blogpost er aan wijden om het iets minder vrijblijvend te delen dan alleen via een tweet.

Bij deze.

Het is natuurlijk niet zomaar een ebook. Het is een boek dat aansluit bij iets dat mijn bijzondere interesse heeft en dat een onderwerp aansnijdt dat in het onderwijs recent meer dan ooit in de belangstelling lijkt te staan. Terecht en nog onvoldoende.

Wat wordt er wetenschappelijk geweten van leren en in hoeverre kun je iets met deze informatie binnen het onderwijs?

Geen onbelangrijke vraag, waar vaak, door hun beperktheid, verkeerde antwoorden op worden gegeven.

Dit boek geeft een overzicht van wat er geweten wordt over leren en is geschreven door experts voor niet-experts. Het boek vereist geen uitgebreide kennis vooraf en hoewel het vooral is gebaseerd op lesgeven op universiteiten en hogescholen zijn is het geschikt voor docenten op alle niveaus.

Hieronder een samenvatting van het boek, zoals dit door de auteurs zelf is geschreven. Normaliter zou ik dit vertalen, maar aangezien het hier een Engelstalig boek betreft laat ik de Engelse versie hier zien. Dat zal het gemakkelijker maken te besluiten dit ebook al dan niet zelf te downloaden. Het is gratis en het kan dus geen enkel kwaad, maar als je het niet gaat lezen heeft het ook weer niet zo heel veel zin. :-)

Je kunt het boek hier gratis downloaden.

Applying Science of Learning in Education asle2014

“This edited book represents a sliver, albeit a substantial one, of the scholarship on the science of learning and its application in educational settings. Most of the work described in this book is based on theory and research in cognitive psychology. Although much, but not all, of what is presented is focused on learning in college and university settings, teachers of all academic levels may find the recommendations made by chapter authors of service. Authors wrote their chapters with nonexperts as the target audience – teachers who may have little or no background in science of learning, research-based approaches to teaching and learning, or even general principles of psychological science. The book is organized in three sections. The 14 chapters in Part 1 address important concepts, principles, theories, and research findings, and applications related to the science of learning. The four chapters in Part 2 focus on preparing faculty to apply science of learning principles in their courses. Finally, the six chapters in Part 3 provide examples of research that have been done in real academic settings and that have applied one or more science of learning principles.”


Leerkrachten zouden hun eigen kracht zelf moeten kunnen versterken

december 24, 2013

Blogpost confectie cases-12

Blogpost maatpak Piter-Mandemaker-Maatpak

Heb jij het wel eens meegemaakt dat je een scholingsdag hebt gehad waarover je erg enthousiast was, maar waarvoor je nooit meer de tijd hebt gevonden om er ook daadwerkelijk iets mee te gaan doen?

Hoe vaak heb jij de kans gehad om zonder onderbreking een aantal uren achtereen bezig te zijn met iets dat je interesseert, om je denken hierover aan te scherpen of je praktische handelen hiermee te verbeteren?

Hoe vaak heb jij mogelijkheden om met een groep gezamenlijk dingen te ontdekken, te bedenken, uit te werken, vorm te geven, te bediscussiëren? Een groep met dezelfde ervaringen of juist een met verschillende achtergronden?

Met enige regelmaat uit ik mij op verschillende plaatsen en op verschillende manieren op het belang van de juiste scholing voor docenten om het onderwijs te verbeteren. Leren is geen confectie, ook het leren van docenten niet. Leren hoeft geen maatpak te zijn, ook voor docenten niet. Leren zou wel een grotere keuze in zich kunnen dragen. Een lopend buffet, een menu. Het hoeft niet à la carte, maar niet iedereen geniet van hetzelfde. Een tijdje geleden stuurde ik hier iets over door op een van de Sociale Media en daarop ontving ik zojuist een reactie in de vorm van een vraag. Deze post is mijn antwoord op die vraag. “Waarom is het een goed idee om docenten eigenaar te laten worden van hun eigen leren?”

Wat ik had doorgestuurd was een blogpost van Ed, die een scholingsdag kreeg waarvoor de docenten zelf voor het eerst hadden mogen aangeven waarover deze zou gaan. Als een resultaat hiervan werden vijf groepen geformeerd en werd vooraf gevraagd wie een van deze groepen zou willen faciliteren, met als instructie dat er GEEN presentatie zou zijn. Het doel zou een gedeeld onderzoek zijn.

Wat zouden jouw leervragen zijn? Wat zouden die van jouw collega’s zijn? Zou jij zo’n groep willen faciliteren? Welke van jou collega’s zou zo’n groep willen faciliteren? Zou dit kunnen bij jouw op school? Wat zou er voor nodig zijn? Wie gaat dit doen?

Op het moment van schrijven wist Ed niet hoe het zou lopen, maar wat hij wel wist, en wat ik met hem deel:

 • docenten zouden eigenaarschap moeten hebben over hun eigen leren, net als leerlingen
 • een keuze hebben in wat en hoe je leert is een krachtig middel voor alle lerenden
 • docenten kozen er vooral voor om tijd te willen om in kleine groepjes zaken te onderzoeken
 • docenten kozen er zelf voor waaraan zij wilden werken
 • de vrijwillige leiders per groep namen hun werk serieus en besteedden vooraf veel tijd aan een goede vorm en vulling
 • het meest betekenende professionele leren dat ik heb ervaren is door docenten voor docenten geweest
 • het is zeldzaam om op school een onafgebroken periode te hebben om iets te ontwikkelen
 • je kunt nooit weten of een nieuw idee zal gaan werken, totdat je het probeert
 • wanneer deze vorm van scholing werkt zal het worden voortgezet…

Herken je iets in bovenstaande dan is het hopelijk een zetje in de richting van het proberen vorm te geven van je eigen scholing op je eigen school. Een vereniging die je kan helpen dit buiten je eigen school te tillen is The Crowd, misschien is dit ook iets voor jou. Een manier om zelf aan de slag te gaan met het organiseren van eigenaarschap over het eigen leren van docenten kan ook het opzetten van een edcamp zijn, zie hiervoor bijvoorbeeld edcampNL.

Wat ga jij op je menu zetten?

The Crowd logo

Kerstmenu kaart afbeelding-231

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924

Bronnen
What Ed Said: Teachers owning their learning…


Canadareis peerScholar en Quest – Leiderschap

november 21, 2013

Dit is de vijfde in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over….

De reis bracht ons vandaag naar een bijeenkomst met de principals van alle scholen die door ons bezocht zijn samen met een aantal medewerkers van de Halton district school board om te spreken over leiderschap, de uitdagingen in het onderwijs op dit moment en richtingen voor verbeteringen.
De lokatie was de Frank Hayden Secondary School, een school die pas dit jaar geopend is en als uithangbord dient voor de richting van het onderwijs in Halton district. Er is een sterke bevolkingsgroei in het district en in de laatste 10 jaar zijn er 21 nieuwe scholen gebouwd!

Canadareis peerScholar november 201316

De school is zeer ruim opgezet en is tegelijkertijd en in nauw overleg gebouwd met de bibliotheek en het community center, voor een totaal bedrag van 41 miljoen dollar. Deze samenwerking betekent dat de school alle ruimte’s, inclusief de drie sportvelden er omheen, kan gebruiken tot 18.00 uur en dat daarna de gemeente het hele gebouw, inclusief de school tot zijn beschikking heeft.
Bij de inrichting van de school heeft principal Jacqueline Newton ook vanaf het begin leerlingen betrokken en deze hebben kunnen meepraten over de indeling en inrichting van de lokalen, de aula, de gangen en de kleuren in het gebouw. De school heeft een BYOD beleid maar heeft ook 60 chromebooks in de bibliotheek die leerlingen kunnen lenen.

Wij werden in groepjes rondgeleid door leerlingen die al onze vragen beantwoorden en uit alle contacten tussen hen en ons, tussen de docenten en ons, tussen de docenten en de leerlingen was duidelijk dat dit veel meer is dan een school zoals wij die kennen, het is een community. Dit beeld was ook al uit de eerdere schoolbezoeken naar voren gekomen en is het gevolg van een belangrijk cultureel verschil tussen Nederland en Canada. In Canada worden veel meer activiteiten vanuit de school georganiseerd, samen met ouders, instanties en bedrijven. Vrijwel al deze activiteiten zijn op vrijwillige basis en vormen de basis voor een hechte gemeenschap, of misschien beter gezegd zijn ze er het gevolg van.

Frank Hayden ruimte

Frank Hayden beweging

Frank Hayden lokalen

In de scholen zijn alle deuren voorzien van een bordje om aan te geven wat er in het betreffende lokaal of de betreffende ruimte gebeurt. Ook hier is goed over nagedacht en staan er niet alleen vakken aangegeven, maar juist ook activerende werkwoorden. Zo staat er op de ruimte voor de docenten niet ‘docentenkamer’ maar ‘refuel‘. Wat zou er staan op de kamers van de stafleden?

Frank Hayden deuren

De foto rechts geeft geen duidelijke uitslag, maar het staat er wel: ‘inspire’!

Dat hebben ze zeker gedaan, de Canadese aanwezigen tijdes onze bijeenkomst. Een aantal zaken die mij het meest zijn bijgebleven zijn van deze dag zijn de volgende.

 • Halton district heeft de Halton Cloud gecreëerd, waar alle medewerkers, docenten en leerlingen kunnen samenwerken in Google Drive
 • Zet 24 computers in een lokaal met 36 zitplaatsen -> samenwerking is het gevolg
 • Betrek leerlingen bij alle onderdelen van het leren en zij gaan
 • De principals zijn zeer ontevreden over de top-down benadering van de provincie Ontario
 • De principals en boards zoeken verbetering van docenten in het beschikbaar stellen van tijd en ruimte om hen te laten samenwerken
 • “The only right answer to the question, “What do you teach?” is not any topic, but “I teach kids!

En dit plaatje dat als leidraad en motivatie geldt voor de afdeling verantwoordelijk voor ‘ICT’.

peerScholar Kids and Technology Screen-Shot-2013-07-08-at-10.19.00-AM

Na afloop van de wederom zeer inspirerende en tot andere invalshoeken was het weer tijd voor een aantal tripjes met de bus. Eerst naar Niagara Falls, dat ons verwelkomde met een prachtige regenboog, en vervolgens naar Niagara on the Lake.  Hier brachten we een bezoek  aan de Peller Estates winery voor een rondleiding, een proeverij en een fantastisch diner.

Canadareis peerScholar november 201317

Dit was de vijfde in een serie van zeven bijdragen over….


Canadareis peerScholar en Quest – het Schoolbezoek pt1

november 20, 2013

Dit is de vierde in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over…

Van de website van onze school

peerScholar MDHS football game 2013-11-20_1249

De school die Marenka, Jan en ik ook mochten bezoeken op 13 november was de Milton District High School, “Nill Satis Nisi Optimum”. We kwamen om 7.45 uur, dat was 25 minuten voor de eerste klas begon, of zoals het hier in Canada genoemd wordt: the first period, die 75 minuten duurt. We werden direct zeer hartelijk ontvangen door de principal Kevin Caughlin en de vice principals Meena Sahi en Rebecca Newcombe, met ontbijt en koffie uit een tamelijk verrassende koffiepot.

Canadareis peerScholar november 20139

Gedurende de dag hebben we met een groot aantal allemaal zeer open, zeer vriendelijk, zeer enthousiaste en vooral zeer betrokken en gepassioneerde docenten en andere stafleden vrijuit kunnen spreken. Dat wil zeggen, als we er een woord tussen kregen….

Onze rondgang door de school begon bij de wiskunde klas, waar de docent van Flipping the Classroom gebruikt maakte en ik was dus erg benieuwd.  De docent gaf een korte toelichting aan de klas dat ze vandaag zouden gaan beginnen met Flipping the Classroom en hoe dit zou gaan werken. Vervolgens startte hij als voorbeeld de eerste video, tenminste dat probeerde hij maar het lukte niet direct. “Ok, let me try this another way.” Hij probeerde de video opnieuw te starten vanaf een andere plaats. “Ok, it seems that this is not working.” …….. En hij legde de leerlingen vervolgens rustig uit wat ze moesten doen. “Ok, let me get back on that.”

Hij kwam toen de leerlingen aan het werk waren gegaan direct naar ons toe en vertelde hoe hij Flipping the Classroom ging inzetten, welke technieken ze gebruikten, dat hij dit samen met een collega deed die al ervaring had en dat ze al de nodige video’s hadden klaarstaan. Op zijn iPad opende hij vervolgens probleemloos de video… Het werkte prima en zag er goed uit.

Kathleen, een leerling op de voorste rij, wilde graag op de foto en wilde ook graag dat haar naam hierbij vermeld weer zodat ze wereldwijd beroemd zou worden. Bij deze.

Canadareis peerScholar november 20138

Na de wiskunde klas kwam de robotics klas. Hier maken de leerlingen onder andere jaarlijks een robot waarmee zij mee doen aan The First Robotics wedstrijd, team nummer #3457. Hiernaast leren zij in deze klas van alles over allerlei technieken om materialen te bewerken en verwerken. Deze klas wordt gesponsord, omdat zij anders niet te betalen zou zijn voor de school. Het mooiste hier vond ik de 3D-printer, die de leerlingen zelf ontworpen hebben en aan heb bouwen waren via het 3D-printen van vrijwel alle benodigde onderdelen!

Canadareis peerScholar november 201314

Op verzoek, na de simpele vraag of de school ook bekend was met peerScholar, heb ik een korte demonstratie gegeven waarvan Kevin danig onder de indruk raakte. Niet van de presentatie bleek….., maar wel van de mogelijkheden van peerScholar. Kijk maar eens goed op de foto rechts, de verzameling van opmerkingen over alles wat er was geleerd, gemaakt tijdens een heerlijk diner in Cucci met alle deelnemers aan de reis en de principals van alle scholen.

Canadareis peerScholar november 201315

Canadareis peerScholar november 201313

(Mocht het niet gelukt zijn te lezen, er staat “Learned that Halton needs peer Scholar”!)

Er is nog veel meer dat er te vertellen en te laten zien valt, maar we moeten zo alweer op pad. Naar een bijeenkomst met de schoolleiders om te praten over wat er gisteren geleerd is en over leiderschap. Misschien dat deze dag nog een tweede bijdrage als vervolg gaat krijgen….. nee, dat is wel zeker… pas de titel gelijk even aan…..

O ja, dat “Nill Satis Nisi Optimum” bleek waar. De Mustangs wonnen de finale!

Canadareis peerScholar november 201310

Go Mustangs Go! Go Mustangs Go!

Dit was de vierde in een serie van zeven bijdragen over…


Canadareis peerScholar en Quest – de Geboorteplaats

november 19, 2013

Dit is de derde in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over…

Vandaag reisden we met koffers en al naar het ‘Advanced Learning Technology Lab’ van de University of Toronto Scarborough. Dit lab wordt gerund door Steve Joordens, professor in de psychologie en technologisch innovator van onderwijs. Steve Joordens en zijn student Dwayne Pare zijn de bedenkers en makers van peerScholar, een instrument om leerlingen op een efficiënte manier te leren kritische feedback te geven, te ontvangen en te verwerken. Ons bezoek vormde dus letterlijk een bezoek aan de ouders van  en de geboorteplaats van peerScholar. Toch een historische ervaring.
Steve en zijn peerScholar team hebben ons deze dag laten zien hoe peerScholar werkt en hebben met ons gedeeld hoe zij de ontwikkelingen van het programma zien en wat er nog meer in de pijplijn zit. Veel moois!
Canadareis peerScholar november 20137
IMG_1688De verwachtte file bleef uit en dit zorgde ervoor dat we bijna een uur eerder dan gepland aankwamen op de campus. Maar….. ‘elluk nadeel hep se voordeel’. Het gaf ons tijd de UTSC bookstore te verkennen, en daar wat Canadese dollars uit te geven. Niet aan boeken viel op, wel aan allerlei zaken met het UofT of UTSC logo erop. :-)

De dag gaat officieel van start met een kort welkom door Rob Halpern, de Dean van UTSC, en verloopt vervolgens op een wijze die geheel in lijn is met het hele open en ongedwongen karakter van de zich zeker niet als een klassieke professor opstellende Steve Joordens. Zo blijkt dat we niet de hele dag in de conference room kunnen blijven zitten en verhuizen we tussendoor even naar de in kerstsfeer ingerichte kantine en later weer terug. Geen enkel probleem.

Een belangrijk deel van de dag wordt besteedt aan het zelf ervaren hoe het is om met peerScholar te werken en doorlopen we als groep het hele proces, aan de hand van de niet onbelangrijke vraag wat wij vinden dat de grootste uitdaging op dit moment is voor het onderwijs. Via de drie stappen, creëren, beoordelen en reviseren, die allen een daarvoor vooraf in het systeem vastgelegde start- en eindtijd kennen, ervaren alle 24 aanwezige schoolleiders en docenten hands-on hoe het systeem werkt. Geconcentreerd zijn zij bezig met creatief denken, kritisch denken en reflecteren. Een mooi gezicht. Mannen in pakken aan het werk. En vrouwen natuurlijk ook!
Mannen in pakken aan het werk.
Wat blijft hangen is dat alle deelnemers aangeven dat het principe werkt. Niet alleen volgens de theorie en het praktijkonderzoek. Ook wanneer je schoolleider of docent bent ervaar je echt het gevoel van verantwoordelijkheid dat opkomt bij het geven van kritische maar opbouwende feedback via het peerScholar systeem. Deze zelfde ervaring hebben de docenten die peerScholar al met hun leerlingen hebben gebruikt.

Er was natuurlijk lunch. Een soort dubbele verrassing. Steve kondigde de lunch aan en vertelde dat hij vegetarisch is en had besloten dat de lunch dat ook moest zijn. Toen wees hij naar achteren, waar onze lunch klaar stond……. het bleek een zogenaamde ‘box-lunch’. Maar wat er in de rode doos zat was heerlijk! En hoewel ik zelf geen vegetariër ben heb ik ook bij het avondeten deze dag het vlees laten liggen.
Canadareis peerScholar november 20134

In de middag waren er korte presentaties van nieuwe toepassingen waaraan het Advanced Learning Technology Lab werkt en die stuk voor stuk indrukwekkende mogelijkheden bieden om leren effectiever te maken via, door onderzoek ondersteunde, technologische toepassingen. Er is een hele ‘peerScholar suite’ aan tools aan het ontstaan en in de fase van bèta-testen zijn nu Digital Labcoat en mTuner. Deze werden gepresenteerd door respectievelijk Ainsley Lawson en Cho Kin Cheng (Tim), twee studenten in het lab.
Via Digital Labcoat leren studenten de verschillende fasen van onderzoek doen aan de hand van een grote set data waar zij hun zelf opgestelde hypothese kunnen testen, waarbij het systeem alle statistiek voor hen doet. De data zijn verzameld via enquêtes onder studenten en onder deelnemers aan onze reis werd er direct geopperd om iets vergelijkbaars in Nederland te doen, zodat ook onderzoek naar culturele verschillen gedaan kan worden.
De mTuner is een slim multiple choice programma, waarbij studenten eerst de vraag krijgen en een open antwoord moeten geven vóór ze de MC opties te zien krijgen. Dit dwingt tot kritisch denken zonder dat direct het herkenningsdeel van het geheugen wordt aangeschakeld. Vervolgens krijgen studenten hints bij foute antwoorden, deze hints bestaan uit stukken tekst uit de bronnen of stukjes video uit de lectures. Een schijnbaar simpele aanpassing van de wijze van vragen stellen gekoppeld aan gericht aanbieden van informatie, zonder het antwoord te geven, leidt hier meetbaar tot een grotere inzet van kritisch denken en betere resultaten op de korte maar ook de lange termijn. Ik vond het zeer indrukwekkend.

Een mooie samenvatting van al het werk is de nieuwe slogan, die Steve heeft ontwikkeld voor het werk van zijn groep.

Purpose-built and research-evolved

We hebben gesproken over hoe we als aanwezigen onze kennis en ervaringen kunnen delen. In Nederland, maar ook internationaal. Steve en zijn team gaven aan dat zij graag een community van de grond willen krijgen, die met elkaar leert en deelt, via fysieke bijeenkomsten maar ook via webinars en het beschikbaar maken van alle in peerScholar gemaakte opdrachten op een centrale lokatie. Zij zijn hiervoor ook een grote rol weggelegd voor de deelnemers aan deze reis en dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Voor de Nederlandse gebruikers of geïnteresseerden in peerScholar is in ieder geval al een Edmodo groep aangemaakt, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd om zich bij aan te sluiten. De groepscode hiervoor kun je bij mij via mail, LinkedIn, Twitter of via een reactie onder deze bijdrage aanvragen.

peerScholar Frans deelt BZZal_FCAAIDRlT.jpg-large

Aan het eind van de dag met Steve en zijn team vroeg Bob of ik mijn eigen bescheiden ervaringen met peerScholar tot nu toe wilde delen als praktijk voorbeeld. Even slikken, maar…. Natuurlijk! Dit gaf mij de kans te laten zien hoe ik de afgelopen twee weken met de geweldige klas 3V3 van het Wolfert Lyceum een opdracht in peerScholar heb gedaan. Eerst hebben we een les besteedt aan het kennismaken met en doorlopen van het hele peerScholar programma aan de hand van een oefenopdracht waarbij een tekst van drie zinnen moest worden geproduceerd. Vervolgens hebben we een SO dat reeds gepland stond, en waarvoor dus was geleerd, ‘vervangen’ door een opdracht in peerScholar en hierbij alle drie fasen volledig doorlopen.

 • creëren, met een beoordeling van het eigen werk
 • beoordelen, feedback geven aan drie peers, met een toelichting en een beoordeling op vooraf aangegeven aandachtspunten
 • reviseren, met het beoordelen van de kwaliteit van de feedback, het verwerken van de feedback tot een verbeterd product, het opnieuw beoordelen van het eigen werk, een reflectie op het omgaan met feedback, het geleerde en de ervaring met peerScholar

Ik ben nu, voor zover de tijd dat toelaat, hier in Canada bezig met de afsluitende evaluatiefase, ofwel de beoordeling. Dit gebeurt aan de hand van vier vooraf door mij bepaalde criteria, die ik in het systeem heb vastgelegd. Het uiteindelijke cijfer heb ik voor deze opdracht vooraf ingesteld in het systeem om voor 40% te bestaan uit de beoordelingen die leerlingen elkaar geven en voor 60% te bestaan uit de beoordeling van de docent. Zodra de evaluatie fase en het bespreken van de ervaringen van de leerlingen is afgerond zal ik daarover hier zeker berichten. Tot dusver zijn alle ervaringen met het systeem en het op deze manier kennis delen, leren van elkaar via gerichte feedback erg positief, en ik zie grote mogelijkheden voor het inzetten van peerScholar op allerlei plaatsen en manieren in het onderwijs.
Dank Wolfert Lyceum en vooral dank leerlingen van klas 3V3! Het is fijn leren met jullie.

Het was een zeer inspirerende dag met zeer veel indrukken. Ze zijn nog lang niet allemaal verwerkt. Dat komt nog wel. Maar we gaan zo eerst alweer op pad. Scholen bezoeken. De bus vertrekt om 07.15 uur…..

Dit was de derde in een serie van zeven bijdragen over…


Canadareis peerScholar en Quest – de Overgang

november 18, 2013

Dit is de tweede in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over…..

Het begon vanochtend met koffie op de hotelkamer, niet gezet met versgemalen illy bonen uit mijn eigen espresso machine thuis maar via een koffiezakje. Daar eindigde het verhaal gisteren. En daar gaat het nu dus mee verder. Koffie.

Na de koffie een ontbijt. Volop keuze. Bacon en eggs. Pancakes. Fried bread. Yoghurt met muesli. Bakjes vers fruit.
Ik begon met een bagel, met aardbeienjam. En een kop koffie.

Rond half tien op pad met de hele groep, onder begeleiding van Anita Townsend, de organisator van onze educatieve Canadarieis aan deze kant van de oceaan. Eerst richting de CN-tower, via een weg met de nodige indrukwekkende glimmende hoge bouwen van vooral banken, waarbij er zelfs een met goud beklede ramen bleek te hebben. De CN-tower is 553 m hoog en was vanaf zijn bouw in 1976 tot 13 september 2007 het hoogste vrijstaande gebouw ter wereld. Om een idee te krijgen, ter vergelijking met iets wat velen van ons gezien hebben, de CN-tower is nu nog steeds 229 m hoger dan de Eiffeltorenen dat zal waarschijnlijk in ieder geval ook altijd wel zo blijven. De nodige foto’s werden natuurlijk genomen van de tot enige nederigheid stemmende panorama’s naar allen kanten, al of niet in de stevige wind op het buitendek, en het verblijf in de toren werd door de meeste van ons afgesloten met een kopje koffie. Of deze lekker was weet ik niet, ik sloeg zelf even een ronde over.

Canadareis peerScholar november 2013

Direct naast, of misschien beter gezegd onder de CN-tower ligt het nieuwe aquarium van Toronto. Het dak hiervan is goed te zien door de glazen vloer op 342 hoogte in de CN-tower. Als er tenminste geen voeten in de weg staan.

Canadareis peerScholar november 20131
Aan de andere kant ligt het Rogers sportcentrum, de thuishaven van de Toronta Blue Jays, die toevallig deze dag speelden. De fans waren al vroeg aanwezig voor de gezellige pre-game festiviteiten en het opbouwen van de spanning voor de wedstrijd. En natuurlijk voor de hot-dogs.

Canadareis peerScholar november 20132

Na een wandeling, langs opnieuw vele hoge glimmende gebouwen en de nodige voor ons ‘opvallende Canadese zaken’ die voor de gemiddelde Canadees natuurlijk net zo normaal zijn als voor ons Zwarte Piet, was het tijd een heerlijke lunch bij Bar Milano, prachtig gelegen aan de kade. Onze bediende was Paula, die een wel erg Canadese manier had om André te laten zien dat ze hem een bijzondere man vond. Het allereerste kopje koffie dat voorafgaand aan de maaltijd werd geserveerd besloot ze van een afstandje naar hem toe te gooien. Jammer genoeg zag André dit niet aankomen en ving hij het kopje en de vloeistof niet op adequate wijze, waardoor een deel van het kostbare vocht op tafel, vloer, jas en broek belandde.
Paula had zo haar twijfels over of haar benadering wel had gewerkt zoals zij had gehoopt en wilde duidelijk een herhaling voorkomen. Het laatste kopje koffie dat werd gepresenteerd, zo’n anderhalf uur later na afloop van de maaltijd, was van het type espresso maar dan op geheel eigen, Canadese wijze.

IMG_1658

Na de lunch was er een vrij programma. Bij mij werd dit de ‘intocht’ van Sinterklaas, die hier Santaclaus heet en de kerstman is. De intocht bleek een parade die doet denken aan de bloemencorso’s en de carnavalsoptochten in ons kleine landje.
Canadareis peerScholar november 20133
Natuurlijk werd er ook ‘s avonds gegeten. Pubfood bij Elephant and Castle, om de hoek van het hotel. Over  de bediening gaan we het hier niet hebben. Die deed haar best maar het systeem werkte niet mee, daar zullen we het bij laten. Ik vond het niet erg en wel grappig, hoewel het ook iets naïefs en meelijwekkends in zich had. Niet iedereen in de groep deelde die mening.
Meningen werden er nog wel gedeeld tijdens een bezoekje aan de bar in het hotel voor het slapen gaan. Dat was een van die dingen waarvan je achteraf het best kunt zeggen dat het goed is dat er geen foto’s zijn gemaakt maar ook dat het wel erg gezellig was.

Na deze dag zijn we gewend aan Canada.
De Overgang is gemaakt.
Op naar morgen.
We kunnen aan het werk! Lekker leren!

Dit was de tweede in een serie van zeven bijdragen over…..


Gastblog: edcampNL

oktober 6, 2013

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924Hieronder een gastblog van Anthea van Os en Nickey Smits (www.kennisvijver.nl) over hun ervaringen met edcampNL

edcampNL

“Jij hebt een idee, ik heb een idee. Samen hebben we twee ideëen.”

edcampNL, een ‘onconferentie’: geen programma, geen voorbereiding en eigen lunch. Wat is een onconferentie? Wat kun je verwachten? Werkt het wel? Is dit iets waar je je zaterdag aan wilt besteden? Inmiddels zeggen wij volmondig ja!

Toen we ons aanmeldden voor edcampNL, wisten we eigenlijk niet goed wat we moesten verwachten, maar we besloten toch te gaan. Omdat we achter het idee staan: we geloven in krachten en talenten van docenten, en we denken dat het waardevol is als die gedeeld worden om zo onderwijs voor iedereen, docent en leerling, nog beter te maken. Want iedere docent heeft een talent: sommige zijn ontzettend goed in het maken van filmpjes, andere weten hoe creativiteit gestimuleerd moet worden of hoe je omgaat met hoogbegaafde kinderen. Het is verleden tijd voor de docent die niets wil, het curriculum als ‘te vol’ ziet en niet op z’n minst probeert. Het is tegenwoordige en toekomstige tijd voor de docent die wel wil, die kansen ziet, mogelijkheden en die verschillende zaken probeert. Juist om zijn of haar onderwijs te versterken. En iedereen heeft een kracht, juist als je die met elkaar deelt kun je van elkaar leren.  Wij geloven in de kracht van iedere docent, en vooral in het delen van die krachten. Op die manier kun je met elkaar het onderwijs verbeteren.

Wij kwamen in eerste instantie naar edcampNL om te zien hoe onze website www.kennisvijver.nl (een marktplaats voor lesmateriaal) nog beter ingezet kan worden voor de uitwisseling van lesmaterialen. We hebben deze website opgezet omdat we geloven dat docenten goede ideeën hebben en van elkaars ideeën kunnen profiteren om hun onderwijs nog sterker te maken. Hiervoor hadden we geen beter publiek kunnen kiezen. De docenten die naar deze onconferentie kwamen, geloven hier ook in. Alle neuzen staan dezelfde kant op: iedereen denkt in mogelijkheden, kansen en oplossingen. Er wordt niet gezeurd over een vol curriculum of weinig tijd, maar juist nagedacht over hoe ideeën wél geïntegreerd kunnen worden.

Wat edcampNL is

Zaterdag 5 oktober: ongeveer 180 docenten uit primair, voortgezet en hoger onderwijs verzamelen zich op een school in Houten. Er is koffie, thee en taart: verder verzorgen de deelnemers deze onconferentie zelf. Het idee is simpel: op het podium hangt een groot stuk papier met daarop lokaalnummers en tijden. Elke deelnemer die graag een workshop, discussie of presentatie wil geven, omschrijft zijn of haar idee kort maar krachtig op een gekleurd briefje en plakt dat op het papier. Alle deelnemers krijgen kleine zwarte stickertjes waarmee ze kunnen aangeven bij welke workshop ze aanwezig willen zijn.

Vanaf 9 uur komende eerste docenten binnen en begint het rooster voller en voller te raken. Er worden sessies aangeboden over flipping the classroom, hoogbegaafdheid, feedback geven, online portfolio’s, storytelling en de kracht van het onbewuste. De sessies verschillen qua inhoud en opbouw. Sommige docenten hebben een powerpoint of prezi gemaakt die ze gebruiken als leidraad voor hun verhaal, anderen hanteren verschillende werkvormen om hun boodschap over te brengen, en weer anderen hebben eigenlijk nog geen duidelijk uitgewerkt idee en willen vooral van gedachten wisselen met collega’s.

De kracht van de docent zélf

Dit is ook precies waar edcampNL voor bedoeld is. Het is geen klassieke conferentie waarbij sprekers geregeld worden en je moet luisteren naar wat er verteld wordt. Sommige docenten bereiden thuis wat voor, maar er is ook een groot deel dat ter plekke, soms in samenwerking met een andere docent, besluit om een sessie te leiden over een onderwerp dat ze aan het hart gaat. Dit resulteert in presentaties die heel toegankelijk en open zijn. De sfeer is ontspannen en informeel. Tussendoor kun je elke vraag stellen die je wilt en als de tijd om is, praat je gewoon tijdens de lunch verder.

Het aanbod was veelzijdig qua onderwerpen en onderwijslagen, maar de sessies hadden één ding gemeen. Ze werden geleid door docenten die ergens enthousiast over zijn. Ze hebben een idee (in meer of mindere mate uitgewerkt) en willen dat delen met anderen. Om hun visie te verspreiden, maar ook om discussie en feedback uit te lokken, en op die manier hun ideeën nog verder uit te werken en te verbeteren. En wanneer je allemaal hetzelfde idee hebt over kennis en het delen ervan, dan maakt het niet meer uit of je een leerkracht uit het basisonderwijs bent, een onderwijsassistent, een docent economie of een docent aan het mbo. Want het centrale idee is dat al deze mensen van elkaar kunnen leren via elkaars ideeën en feedback. En wanneer iedereen dat vindt, biedt een andere onderwijslaag of achtergrond geen belemmering, maar juist een andere invalshoek en daarmee nieuwe inspiratie.

Wat wij meenemen van deze inspirerende dag is vooral heel veel energie, inspiratie en concrete onderwijsmaterialen. Het is goed om te merken dat er zoveel docenten zijn die van elkaar willen leren en hun ideeën willen delen. Op deze manier kunnen we het onderwijs echt verbeteren. Volgend jaar zijn wij zeker weer van de partij! Dan een heel weekend?!


Hoe ga ik me voorbereiden op edcampNL?

september 29, 2013

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924Ik heb de vraag gesteld op verschillende sociale media, dus zal ik hem zelf ook moeten beantwoorden.

Ik bereid me voor op edcampNL door er zoveel mogelijk aandacht en interesse voor te generen.

Ik stuur tweets. Ik RT.

Op Facebook like ik berichten. Ik deel berichten. Ik reageer op berichten.

Maar is dit werkelijk voorbereiden op edcampNL?

Edcamp inschrijfbord img_2448Ik bereid me voor op edcampNL door na te denken over wat ik daar zelf zou willen delen.

Mooi onderwijs.

Flipping the Classroom.

Web 2.0 in de klas.

Peer learning.

Professionaliseren in het onderwijs.

The Crowd.

Gepersonaliseerd leren.

Internationalisering.

Maar is dit werkelijk voorbereiden op edcampNL?

Ik bereid me voor op edcampNL door dingen voor de organisatie langs te lopen.

Inloop – registratie – koffie – lokalen – prikbord – jassen – lunch – roken – stickers – sponsors – badges – tijdschema – wifi – wiki – video – aantallen – wie – wat – waar – carpoolen – plakband – pennen – toespreken – laissez faire

Maar is dit werkelijk voorbereiden op edcampNL?

We gaan het zien!


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 3.150 andere volgers

%d bloggers like this: