Gastblog: edcampNL

oktober 6, 2013

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924Hieronder een gastblog van Anthea van Os en Nickey Smits (www.kennisvijver.nl) over hun ervaringen met edcampNL

edcampNL

“Jij hebt een idee, ik heb een idee. Samen hebben we twee ideëen.”

edcampNL, een ‘onconferentie’: geen programma, geen voorbereiding en eigen lunch. Wat is een onconferentie? Wat kun je verwachten? Werkt het wel? Is dit iets waar je je zaterdag aan wilt besteden? Inmiddels zeggen wij volmondig ja!

Toen we ons aanmeldden voor edcampNL, wisten we eigenlijk niet goed wat we moesten verwachten, maar we besloten toch te gaan. Omdat we achter het idee staan: we geloven in krachten en talenten van docenten, en we denken dat het waardevol is als die gedeeld worden om zo onderwijs voor iedereen, docent en leerling, nog beter te maken. Want iedere docent heeft een talent: sommige zijn ontzettend goed in het maken van filmpjes, andere weten hoe creativiteit gestimuleerd moet worden of hoe je omgaat met hoogbegaafde kinderen. Het is verleden tijd voor de docent die niets wil, het curriculum als ‘te vol’ ziet en niet op z’n minst probeert. Het is tegenwoordige en toekomstige tijd voor de docent die wel wil, die kansen ziet, mogelijkheden en die verschillende zaken probeert. Juist om zijn of haar onderwijs te versterken. En iedereen heeft een kracht, juist als je die met elkaar deelt kun je van elkaar leren.  Wij geloven in de kracht van iedere docent, en vooral in het delen van die krachten. Op die manier kun je met elkaar het onderwijs verbeteren.

Wij kwamen in eerste instantie naar edcampNL om te zien hoe onze website www.kennisvijver.nl (een marktplaats voor lesmateriaal) nog beter ingezet kan worden voor de uitwisseling van lesmaterialen. We hebben deze website opgezet omdat we geloven dat docenten goede ideeën hebben en van elkaars ideeën kunnen profiteren om hun onderwijs nog sterker te maken. Hiervoor hadden we geen beter publiek kunnen kiezen. De docenten die naar deze onconferentie kwamen, geloven hier ook in. Alle neuzen staan dezelfde kant op: iedereen denkt in mogelijkheden, kansen en oplossingen. Er wordt niet gezeurd over een vol curriculum of weinig tijd, maar juist nagedacht over hoe ideeën wél geïntegreerd kunnen worden.

Wat edcampNL is

Zaterdag 5 oktober: ongeveer 180 docenten uit primair, voortgezet en hoger onderwijs verzamelen zich op een school in Houten. Er is koffie, thee en taart: verder verzorgen de deelnemers deze onconferentie zelf. Het idee is simpel: op het podium hangt een groot stuk papier met daarop lokaalnummers en tijden. Elke deelnemer die graag een workshop, discussie of presentatie wil geven, omschrijft zijn of haar idee kort maar krachtig op een gekleurd briefje en plakt dat op het papier. Alle deelnemers krijgen kleine zwarte stickertjes waarmee ze kunnen aangeven bij welke workshop ze aanwezig willen zijn.

Vanaf 9 uur komende eerste docenten binnen en begint het rooster voller en voller te raken. Er worden sessies aangeboden over flipping the classroom, hoogbegaafdheid, feedback geven, online portfolio’s, storytelling en de kracht van het onbewuste. De sessies verschillen qua inhoud en opbouw. Sommige docenten hebben een powerpoint of prezi gemaakt die ze gebruiken als leidraad voor hun verhaal, anderen hanteren verschillende werkvormen om hun boodschap over te brengen, en weer anderen hebben eigenlijk nog geen duidelijk uitgewerkt idee en willen vooral van gedachten wisselen met collega’s.

De kracht van de docent zélf

Dit is ook precies waar edcampNL voor bedoeld is. Het is geen klassieke conferentie waarbij sprekers geregeld worden en je moet luisteren naar wat er verteld wordt. Sommige docenten bereiden thuis wat voor, maar er is ook een groot deel dat ter plekke, soms in samenwerking met een andere docent, besluit om een sessie te leiden over een onderwerp dat ze aan het hart gaat. Dit resulteert in presentaties die heel toegankelijk en open zijn. De sfeer is ontspannen en informeel. Tussendoor kun je elke vraag stellen die je wilt en als de tijd om is, praat je gewoon tijdens de lunch verder.

Het aanbod was veelzijdig qua onderwerpen en onderwijslagen, maar de sessies hadden één ding gemeen. Ze werden geleid door docenten die ergens enthousiast over zijn. Ze hebben een idee (in meer of mindere mate uitgewerkt) en willen dat delen met anderen. Om hun visie te verspreiden, maar ook om discussie en feedback uit te lokken, en op die manier hun ideeën nog verder uit te werken en te verbeteren. En wanneer je allemaal hetzelfde idee hebt over kennis en het delen ervan, dan maakt het niet meer uit of je een leerkracht uit het basisonderwijs bent, een onderwijsassistent, een docent economie of een docent aan het mbo. Want het centrale idee is dat al deze mensen van elkaar kunnen leren via elkaars ideeën en feedback. En wanneer iedereen dat vindt, biedt een andere onderwijslaag of achtergrond geen belemmering, maar juist een andere invalshoek en daarmee nieuwe inspiratie.

Wat wij meenemen van deze inspirerende dag is vooral heel veel energie, inspiratie en concrete onderwijsmaterialen. Het is goed om te merken dat er zoveel docenten zijn die van elkaar willen leren en hun ideeën willen delen. Op deze manier kunnen we het onderwijs echt verbeteren. Volgend jaar zijn wij zeker weer van de partij! Dan een heel weekend?!


Beduusd en bedankt!

augustus 18, 2013

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924

Ik ben een beetje beduusd 

en wil graag zeggen bedankt!

Beduusd

Zes dagen geleden heb ik hier iets geschreven over het eerste Nederlands edcamp dat eraan komt!

vraagteken_uitroepteken

Het plan hiervoor was in de week ervoor geboren en in de korte tijd van een week:

- hebben zich al 73 deelnemers aangemeld!

- waarvan de grote meerderheid bereid is om aan de organisatie mee te werken!

- zijn er inmiddels meer dan 100 volgers van het twitteraccount @edcampNL!

Ik ben beduusd.

Afgelopen vrijdag hebben we het eerste fysieke overleg gehad met de initiatiefnemers. Aanwezig daarbij waren Gerard Dummer @gerarddummer, Karin Winters @karinwinters, Dick van der Wateren @BoksComm en Frans Droog @FransDroog,. We hebben zo’n drie uur gesproken over met name de praktische kanten van de organisatie van een unconference in de vorm van een edcamp. Daar is uitgekomen dat we ons zoveel mogelijk willen houden aan de originele opzet. Dit betekent:

- het is gratis voor deelnemers
- deelname is open voor iedereen met een warm hart voor onderwijs
- er zijn géén commerciële activiteiten
- er zijn géén uitgenodigde sprekers
- het onderwerp is onderwijs
- de organisatie wordt gedaan door de deelnemers: DIYC (Do It Yourself Conference)
- de inhoud wordt bepaald door de deelnemers
- de inhoud van de sessies/activiteiten wordt op de dag zelf pas vastgelegd
- de kosten worden zo laag mogelijk gehouden: BYOF (Bring Your Own Food), BYOM (Bring Your Own Materials), BYON (Bring Your Own Nametag)

Wat we ook hebben afgesproken is de datum waarop het eerste Nederlandse edcamp gehouden zal gaan worden. Dit zal zijn op:

zaterdag 5 oktober van 9.00  tot 17..00 uur.

Schrijf dit dus gelijk even in je agenda :)

Dit is overigens, een prachtig toeval, ook de dag van de leraar!

De locatie zal centraal in Nederland zijn om zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te doen. Momenteel zijn we met een aantal mogelijke locaties in gesprek. We hopen zo snel mogelijk de locatie bekend te kunnen maken.

Er zal, zo spoedig mogelijk, een inschrijfformulier komen met alle belangrijke details.

Er zal een persbericht komen en een pdf met alle essentiële informatie, zodat iedereen die dit wil in zijn eigen omgeving het edcampNL onder de aandacht kan brengen.

Er zal een voorbeeld komen voor een zelf uit te printen naamkaartje om mee te nemen.

bedanktBedankt!

Bedankt voor alle reacties.

Bedankt voor alle aanbiedingen om actief bij te dragen.

Bedankt voor het aanmelden om er aanwezig te willen zijn.

Bedankt Gerard, Karin en Dick.

Bedankt voor het laten zien wat de kracht van een PLN is.

Bedankt voor het laten zien dat er ruimte is voor en behoefte is aan zoiets als een edcampNL.

Bedankt voor het geven van de energie nodig om hier mee verder te gaan!

Bedankt!

Ik ga weer verder……….


Het eerste Nederlandse edcamp komt eraan!

augustus 12, 2013

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924

Het allereerste edcamp, edcampPhilly werd gehouden in mei 2010 en was zo succesvol dat er inmiddels al 250 zijn gehouden. De meeste hiervan in de Verenigde Staten, maar inmiddels ook een aantal in Europa. Vanwege het succes is in december 2011 de Edcamp Foundation opgericht om docenten en andere geïnteresseerden te helpen bij het organiseren van een eigen edcamp.
Al een tijdje liep ik met het idee dat het niet alleen heel leuk maar ook heel goed voor het onderwijs zou zijn als er ook in Nederland een edcamp georganiseerd zou worden. Maar wie zou dat doen? Op het moment dat ik hierover weer eens zat te denken afgelopen week kwam ik een blogpost van Gerard Dummer tegen. Deze post eindigde met de vraag:  “Wie gaat het eerste edcamp in Nederland organiseren? Ik wil best meedenken hierin!” Hierop heb ik direct gereageerd en na een aantal tweets in de dagen daarna hebben we besloten dat wij het dan maar gaan doen. Tenminste, de start.

Wat is een edcamp?
Een edcamp is een ‘onconferentie’ (Engels: unconference), ofwel een door deelnemers gedreven bijeenkomst zonder specifiek programma en met een vrije structuur, waarbij de conferentie in meer of mindere mate wordt ingevuld of tot stand komt tijdens de conferentie zelf. Vooraf wordt mogelijk wel de bedoeling, de richtlijnen en de parameters bekendgemaakt. (bron; Wikipedia). De Edcamp Foundation omschrijft het als volgt: “Edcamp is free, democratic, participant-driven professional development for teachers.”

Voor wie is het?
Voor iedereen die iets met onderwijs te maken heeft. Voor iedereen die zijn kennis over het onderwijs graag deelt of vergroot.
Dat betekent in de eerste plaats leerkrachten en docenten maar ook onderwijs ondersteunend personeel, teamleiders en directieleden. Hiernaast zijn ook mensen actief in jeugdwerk, kunst en cultuur, bedrijven die een interesse hebben in onderwijs van harte welkom om een bijdrage te leveren.

Edcamp inschrijfbord img_2448Hoe werkt het?
Er is een duidelijke tijdsplanning voor de dag, maar de inhoud van de geprogrammeerde sessies wordt bepaald door de deelnemers. Een aantal deelnemers zal zelf een sessie leiden. De overeenkomst tussen alle sessies is onderwijs. Op de dag zelf zal er een prikbord zijn waarop deelnemers die iets willen presenteren of delen of bediscussiëren dit aangeven in één van de tijdsloten. Vervolgens geven alle deelnemers op dezelfde bord aan welke sessie zij willen deelnemen. Bij voldoende interesse gaat een sessie door.

Wat is er niet?
- Keynote sprekers
- Verkooppraatjes of commerciële activiteiten
- Een uitgebreide, overdadige lunch

Hoe kun je bijdragen?
- door mee te helpen bij de organisatie vooraf
- door mee te helpen bij de organisatie op de dag zelf
- door ideeën aan te leveren, wat zou jij wel/niet willen zien
- door zelf een sessie te verzorgen.
- door te sponsoren of sponsors te helpen zoeken
- door materialen aan te leveren
- door een geschikte lokatie aan te leveren
- door catering te verzorgen
- door te helpen informatie over edcampNL te verspreiden

Wat is er nu en hoe gaat het verder?
We hebben een start gemaakt.
Er is een edcampNL wiki waarop alle informatie te vinden zal zijn en er is een twitteraccount @edcampNL dat je kunt volgen om op de hoogte te blijven. Op twitter gebruiken we de hashtag #edcampnl. Wij zullen ook via onze eigen twitter accounts @gerarddummer en @FransDroog en onze blogs Gerard Dummer weblog en Droog’s leren delen regelmatig informatie verspreiden.
Er is een formulier dat je kunt invullen om je interesse aan te geven. We zoeken in dit stadium vooral naar mensen die op enigerlei wijze willen bijdragen aan de organisatie, maar als je alleen wilt deelnemen is dat natuurlijk ook prima. Deel vooral ook je interesse en de informatie over edcampNL met je omgeving!
Er is een logo, belangeloos gemaakt voor ons door iemand met een warm hart voor onderwijs die op deze wijze al heeft bijgedragen aan edcampNL.
En we gaan verder.
Nog deze week zullen de initiatiefnemers bij elkaar komen en het pad verder uitzetten. De eerste stappen zullen het bepalen van de datum, de lokatie en (zo min mogelijk) kaders zijn. Zodra deze vastliggen zullen ze bekend gemaakt worden en zal er een aanmeldingsformulier komen waarbij deelnemers kunnen aangeven hoe zij zouden willen bijdragen, wat hun achtergrond en expertise is en of zij iets willen presenteren.

Wat kun jij nu al doen?
- je interesse kenbaar maken via het formulier
- de informatie over edcampNL verspreiden in je omgeving
- je aanmelden als volger van @edcampNL

Onderstaande video geeft een goed beeld van wat er wordt bedoeld met:
“Edcamp is free, democratic, participant-driven professional development for teachers.”


Over verrassende VVV-uren

mei 25, 2013

mobile phonesDrie maanden geleden heb ik hier een post geschreven over de invulling van een deel van de Dalton uren op onze school via een programma voor verbreding – verdieping – verbetering, de VVV-uren. Inmiddels is de eerste ronde achter de rug en zijn we alweer aan het einde van week 2 van de 2e ronde.

De door mij gegeven module web 2.0 in de klas kon deze keer, door het toch niet beschikbaar zijn van het computerlokaal, op het laatste moment geen doorgang vinden en ik ‘moest’ dus snel iets anders verzinnen.

Dat werd:

Wat is dit nu weer? Verrassende lessen met misschien: mobieltjes? proefjes? buiten? (FDG)

Binnen twee dagen waren er 91 aanmeldingen voor 32 plaatsen, dus interesse was er. :)

Nu nog vulling, dacht ik toen. Maar er kwam van alles tussen dat ook gedaan moest worden.

Ik liep de eerste les dus in met een plan in mijn hoofd, maar niet veel concreets.

Er lagen grote vellen papier in het lokaal, over van de brainstorm over ‘mooi onderwijs’ en deze deelde ik uit. Terwijl ik rondliep vroeg een leerling: “Wat gaan we hier mee doen, meneer?” en ik zei: “Dat weet ik nog niet. Dit is een truukje van docenten om even tijd te winnen en te bedenken wat ze moeten gaan doen.”
Zij dacht dat ik een grapje maakte.

Ik liep naar mijn bureau en schakelde de computer over van de aanwezigheidsregistratie in Magister naar de SMART Notebook software en in beeld verschenen de namen van de 32 leerlingen in de ‘Random Group Generator’ (ik had dit letterlijk de laatste 5 minuten voor de les in de pauze nog even klaar gezet). Ik drukte op de ‘Generate’ knop en er verschenen 8 groepjes van 4 leerlingen op het bord. Getriggerd door de verbazing van de leerlingen vroeg ik of andere docenten deze tool ook wel eens gebruikten. Geen enkele! Wij hebben SMARTboards in vrijwel alle lokalen….?
Mijn tip aan de leerlingen: laat je docenten deze tool een keer zien als er weer groepjes gemaakt moeten worden en maak elkaar hiermee blij :)

Ik keek nogmaals naar de titel van de module en gaf de leerlingen de opdracht in groepjes op te gaan schrijven welke activiteiten die hen helpen bij het leren ze tijdens de les met hun mobieltjes kunnen uitvoeren. Na 5 minuten verzamelden we deze activiteiten en kwamen tot een totaal van 16!

Vervolgens vroeg ik de leerlingen bij hoeveel van hun docenten zij ook daadwerkelijk hun mobieltje hiervoor mochten gebruiken. Ik heb de exacte data nu niet bij de hand (ik zal ze in een update toevoegen) maar het percentage was rond de 20%.

Je zou dus ook kunnen zeggen dat

bij 80% van de docenten zijn 16 manieren van leren verboden. :)

Een paar leerlingen hadden als één van de toepassingen Socrative genoemd. Hiermee kun je via je mobiel (of tablet, of laptop of PC) online antwoord geven op vooraf door een docent voorbereide vragen in de vorm van een quiz of toets, of op vragen die de docent ter plekke mondeling stelt. Ik had een korte quiz voorbereidt, bestaande uit een combinatie van algemene vragen en vragen over het vak Mens en Natuur. (Ik had nog wel iets kunnen voorbereiden :) ). Voor de uitvoering had ik gekozen voor de variant ‘Space Race’ waarbij de 8 groepen ieder op het scherm worden weergegeven als een gekleurde raket die naar voren beweegt wanneer er een goed antwoord wordt gegeven. Leerzaam en leuk!

Socrative space race 2013-05-25_1012

Per groep was er één leerling die de antwoorden invoerde en de andere konden op hun mobieltje informatie opzoeken en doorgeven. Het was een spannende race waarbij uiteindelijk drie teams evenveel vragen goed hadden maar het pink team de antwoorden het snelst had gevonden. Pink was de winnaar en krijgt de prijs.

Socrative results 2013-05-25_1042Vervolgens liet ik de leerlingen zien wat er na afloop in mijn mailbox was te zien. Een excel file met hierin alle gegeven antwoorden, groen gearceerd wanneer goed, rood wanneer fout, de percentages goed per groep en de percentages goed per vraag. Ofwel, een volledig nagekeken toets met een analyse per vraag!

De leerlingen zagen direct het voordeel voor henzelf, maar ook voor de docent. Dus ook hier heb ik de leerlingen aangeraden ambassadeurs te worden van het gebruik van technologie in de klas en dit bij hun docenten onder de aandacht te brengen, met het verzoek het te gaan gebruiken. De collega’s hebben er tijdens een workshop eerder dit jaar al eens mee kennis kunnen maken maar het gebruik blijkt dus nog vrij beperkt. Wat lichte druk van de kant van de klant kan misschien het zetje vormen dat zij nog nodig hebben. Ook voor docenten geldt: herhalen helpt! :)
Stel je voor! De bijna wekelijkse woordjes overhoring automatisch nagekeken met een overzicht van welke woordjes nog het lastigst zijn. Ik zou het wel weten als ik een taal gaf! En je kunt de toets zo vaak geven als je wilt, en eenvoudig aanpassen, en je hoeft niet te printen, en je kunt de resultaten meteen bespreken.

Toen was het alweer tijd, zelfs een beetje over.

De leerlingen vroegen wat we de volgende week zouden gaan doen. Ik wist het antwoord toen echt nog niet, maar had wel iets in mijn hoofd. :)

Deze post is onderdeel van een quadblog.

PS: Ik heb de leerlingen ook gevraagd wie er een mobieltje heeft en gelijk maar wie twitter gebruikt. Ook hier heb ik de exacte aantallen niet bij de hand maar de percentages lagen rond 96% en 70%. Hierover later meer.


Over video’s die viraal gaan

mei 25, 2013

Go viral viral-marketing-strategies1Ruim twee weken geleden, op vrijdag 10 mei, plaatste ik hier een post getiteld ‘Leerlingen verdienen het om gehoord te worden‘, naar aanleiding van een video op YouTube die “viraal” gegaan was en die liet zien hoe een leerling zijn docent aansprak op de wijze van lesgeven.

Op de daaropvolgende maandag wilde ik met mijn leerlingen tijdens de mentorles deze video als starter gebruiken voor een discussie over ‘mooi onderwijs’. Naast de vragen: mag je filmen in de klas? mag je alle soorten video’s op YouTube zetten? wilde ik vooral ook vragen: waar gaat het nu echt om in de video?

Helaas, de video bleek inmiddels van YouTube verwijderd te zijn………………!

Dit leverde in ieder geval al de nodige discussie op over de vragen wat er mag. Gelukkig had in mijn blogpost ook een link opgenomen naar een video van een lokaal TV-station, waarin een deel van de video te zien was en op YouTube was ook al een “songify” versie verschenen: 

Terwijl de leerlingen hier naar keken, en onderling discussieerden, zocht ik naar alternatieve plaatsen voor de video en kwam er een aantal tegen. Onder andere op de site van ABC news (eerst even langs de koffie-reclame helaas). Het nieuws was inmiddels dus al landelijk geworden in de Verenigde Staten. Het gevolg van een video die “viraal” ging! Andere plaatsen waar de video inmiddels te vinden is zijn OnlyTheBestVideos13 en WorldStarHipHop.

Uiteindelijk hebben we ook kunnen discussiëren over de vraag waar het nu eigenlijk om gaat. Volgens de leerlingen was dit het feit deze leerling iets vraagt aan zijn docent wat de docent vanzelf zou moeten geven: les. En dan les op een manier die past bij de leerlingen. En les op een manier waaruit betrokkenheid blijkt.

Waar het ook om gaat is het feit dat, doordat deze video viraal is gegaan er aandacht is gekomen voor de wens van leerlingen om goed les te krijgen. Er is een discussie is ontstaan, in dit geval vooral in de Verenigde Staten, over deze wens en het schijnbaar toch redelijke deel van de docenten  dat hieraan niet voldoet / kan voldoen.

En in dat viraal gegaan zijn van de video zit een interessante wederkerigheid. De video heeft iets geraakt dat ervoor gezorgd heeft dat mensen, vooral leerlingen in het begin, het belangrijk genoeg vonden om te reageren en de video aan te raden en door te sturen. En dit om een ‘goede’ reden. Niet omdat er iemand of iets belachelijk wordt gemaakt of iets dat om een of andere reden bedoeld of onbedoeld komisch is of ontroerend. Niet omdat iemand van te voren heeft bedacht dat er geld te verdienen is op YouTube door het aantal clicks of views. Niet omdat er een marketing strategie achter zat met het doel reclame te maken of iets te verkopen.

De conclusie van mijn leerlingen was dat het plaatsen van deze video, ondanks het feit dat er niet gefilmd mag worden in het lokaal, ondanks het feit dat je niet zonder toestemming van betrokkenen video’s op YouTube mag plaatsen, een goede zaak was. Het viraal gaan van de video had een goede reden, oprechte ontevredenheid van leerlingen met de wijze waarop zij les krijgen, en maakte daarmee deze video tot een duidelijk signaal. Een signaal dat anders niet zo’n groot publiek bereikt zou hebben en zeker geen aandacht in de landelijke pers in de Verenigde Staten. Een signaal dat tot discussie leidt over waar het de jongen in de video om ging: goed les krijgen, goed les geven.

Deze post is onderdeel van een quadblog.

Bron: Blogpost van Audrey Waters op HackEducation


Leerlingen verdienen het gehoord te worden.

mei 10, 2013

Gisteren heb ik op twitter een discussie gehad en een aantal discussies gevolgd over een leerling die het aandurfde om in de klas de wijze van lesgeven van zijn docent te benoemen. Hij werd hierbij zonder zijn weten gefilmd door een klasgenoot en de video is op YouTube geplaatst. De video is inmiddels op het moment van dit schrijven al ruim een miljoen keer bekeken! En dit lijkt niet alleen te zijn vanwege sensatiezucht.  De reacties op de video die op YouTube worden geplaatst laten een beeld zien van leerlingen die vergelijkbare ervaringen hebben.

De video die viraal ging op YouTube:

“Jeff Bliss decided to give their teacher a lesson at the Duncanville High School”

Het is inmiddels duidelijk uit een interview dat het geen geplande actie was maar de leerling heeft er geen spijt van en is goed in staat aan te geven waar het hem om gaat.

Het interview met Jeff Bliss door een lokaal TV station.

Je kunt heel wat vragen stellen bij de actie van de leerling en het op YouTube verschijnen van de video. Kan een leerling dat doen? Mag dat? Hoe zit dat met deze docent? Wat is de rol van Sociale Media hier? Wat zou de school moeten doen?

Deze leerling stelt iets aan de kaak waarvan wij niet weten hoe vaak het voorkomt. Niet in de Verenigde Staten en niet hier. Dat kun je alleen aan onze leerlingen vragen. En vervolgens goed luisteren.

Je kunt vervolgens kijken naar het halflege glas, de docent die zich er vanaf lijkt te maken, en je alleen hier op richten.

Maar ik zou het graag beperken tot wat volgens mij het halfvolle glas is.

Deze leerling wil leren.

Hij verdient docenten die willen lesgeven.


Educreations nu nog beter!

mei 10, 2013

Educreations itunes mzl.vpbnmwoo.480x480-75Regelmatige lezers van dit blog zullen weten dat ik actief gebruik maak van Flip de Klas / Flipping the Classroom bij mijn lesgeven. Voor een deel van de uitvoering hiervan maak ik gebruik van de iPad app Educreations. Deze app staat het toe om heel eenvoudig tekst te typen of te schrijven en te voorzien van je eigen stem. Ook kunnen er afbeeldingen vanaf je iPad of het internet worden toegevoegd. De app werkt zeer intuitief en maakt starten met Flip de Klas zeer laagdrempelig. De lessen kunnen naar de website van Educreations worden gestuurd en hier kunnen ze eenvoudig worden onderverdeeld naar klas of onderwerp. Via de website kunnen overigens ook presentaties gemaakt worden dus is een iPad niet noodzakelijk. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in de blogpost Flip de klas – eenvoudig beginnen.

Educreations eraser 2013-05-10_0825In de laatste update  van Educreations is er een een gummetje, ofwel eraser tool, toegevoegd en dit maakt het nog gemakkelijker om uitleg of instructies op te nemen. Met de eraser tool kunnen niet alleen foutjes in de tekst of tekeningen achteraf worden aangepast maar ook het geluid kan worden verwijderd en opnieuw worden opgenomen. Twee mooie nieuwe toevoegingen aan een al mooie tool voor Flip de Klas.

Eerdere blogposts over Educreations:
Flip de klas werkt! Revisited
Flip de klas werkt!
Flip de klas beginnen met Educreations
Nu al 3 mooie iPad apps om leerlingen te laten uitleggen


Verleidelijke getallen

april 30, 2013

numberphile logoWat is het?
Numberphile is een serie video’s over getallen. Maar niet zomaar video’s. De video’s laten op een hele grappige manier en boeiende manier van alles zien over de magie van getallen en het plezier dat je met getallen en wiskunde kunt hebben.

Hoe werkt het?
Alle video’s van Numberphile zijn verzameld op YouTube en de site van Numberphile is een selectie links hier naar toe. Je klikt dus op één van de getallen op de site en de bijbehorende video wordt afgespeeld. Deze bijvoorbeeld:

Hoe kun je het in de klas gebruiken?
De Numberphile video’s zijn zo leuk dat ze iedereen kunnen verleiden iets met getallen te willen doen of er maar over te weten willen kmen. Het zijn prima start video’s voor in een wiskunde of natuurkunde les maar passen ook als afsluiter of introductie van een nieuw onderwerp aan het eind van een les om leerlingen aan het denken te zetten.

Numberphile soixante dix neuf 2013-04-30_1244Sommige video’s hebben een filosofische inslag en kunnen gebruikt worden om leerlingen aan het denken te zetten, bij welk vak dan ook. Een voorbeeld hiervan is de paradox van Achilles en de schildpad. Er is zelfs een video die direct in de les Engels of Frans gebruikt kan worden en die aantoont hoe een Babylonische spraakverwarring over getallen kan onstaan: soixante dix-neuf.

De video’s kunnen ook prima als startpunt worden gebruikt door leerlingen zelf. Laat leerlingen, of groepjes leerlingen, verschillende video’s bekijken en laat ze vervolgens het vertoonde probleem of concept uitleggen aan de rest van de klas. In een volgende stap zou leerlingen zelfs gevraagd kunnen worden vergelijkbare video’s zelf te maken!


Zichzelf vernietigende link

april 30, 2013

This Link Will Self Destruct logo 3Q2ugKRo-tlwsd-s-Wat is het?
This Link Will Self Destruct is een online dienst waar je een url kunt laten verkorten zodat deze gemakkelijker te onthouden of te kopiëren is. Het bijzondere aan deze dienst is echter dat je de link ook kunt voorzien van een houdbaarheidsdatum! Je kunt er ook nog optioneel een password aan toevoegen.

Hoe werkt het?
Eenvoudig. Je gaat naar de website van This Link Will Self Destruct, vult de gevraagde gegevens in en klikt op ‘create link’.

This Link Will Self Destruct box 2013-04-30_0958

Je krijgt vervolgens je ‘zichzelf vernietigende link’, even als test hier bijvoorbeeld: https://tlwsd.in/u2egyvfdqhu

Hoe kun je het in de klas gebruiken?
Bij presentaties kan het handig zijn om links die je wilt delen als verkorte url te kunnen delen. Als het gaat om links die je om welke reden dan ook alleen dan of slechts een korte periode wilt beschikbaar stellen is This Link Will Self Destruct een goed alternatief voor andere url-verkorters. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het gedurende een bepaalde periode werken aan een gedeeld prikbord of bij het gebruiken van een backchannel bij een les, een serie activiteiten of een bijeenkomst.
Het is ook gewoon wel leuk natuurlijk om naar zo’n site te gaan en leerlingen op deze wijze een link te geven :)


Visueel samenwerken

april 28, 2013

murally logo

Mural.ly gebruikt als slogan ‘Google Docs for visual people’ en die slogan trok niet alleen mijn aandacht, hij blijkt ook heel goed te kloppen. De wijze waarop Mural.ly is opgezet, en dan vooral de wijze waarop informatie is toe te voegen en de wijze waarop hieruit een presentatie is te maken, maakt het tot een zeer interessante prikbord tool en één die de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Wat is het?

Mural.ly is een online prikbord, hier een ‘mural’ genoemd, waarop allerlei vormen van inhoud geplaatst kunnen worden. Dit kunnen plaatjes, video’s enzovoorts zijn en deze kunnen vanaf verschillende bronnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld een website of een computer. Vanuit een gemaakte mural kunnen vervolgens presentaties worden gecreëerd, waarbij een pad kan worden aangemaakt langs alle of een deel van de inhoud. Een mural kan privé gehouden worden of eenvoudig publiek gedeeld worden om samen te werken of kan privé gezet worden.

Hoe werkt het?

Murally5 Drag and Drop

Inhoud kan bij Mural.ly op verschillende manieren worden toegevoegd. Zoals bij andere online prikborden kan dit vanuit het programma zelf door naar de betreffende bron te gaan en via copy/paste het gewenste te selecteren en in te voegen. Er kan ook vanuit het programma direct in Google gezocht worden. Wat Mural.ly echter bijzonder maakt en wat één van de zeer aantrekkelijke kanten van Mural.ly vormt is de wijze waarop de inhoud ook kan worden toegevoegd. Namelijk ontzettend simpel: werkelijk alles kan via ‘Drag and Drop‘ worden gedaan! Dit geldt niet alleen voor plaatjes vanaf de eigen computer maar ook voor plaatjes vanaf een website of zelfs voor links via hun url.

Een andere zeer aantrekkelijke kant van Mural.ly is de eenvoudige wijze waarop de bestaande inhoud van een mural kan worden gebruikt om een presentatie samen te stellen. Door geselecteerde items samen te voegen in een vakje kan er een pad worden aangelegd van vakje naar vakje, waarbij tijdens de presentatie op de vakjes wordt ingezoomd, net zo als dit bij de populaire presentatie tool prezi gebeurd.

De wijze waarop het samenwerken in Mural.ly is georganiseerd is eveneens heel goed doordacht en erg handig. Er is een geschiedenis terug te zien van alle veranderingen en er kunnen eenvoudig berichten verstuurd worden aan iedereen die samenwerkt binnen een mural.

Een voorbeeld mural met de nodige toelichting is hier op de website te vinden.

Hoe kan je het in de klas gebruiken?

Leerlingen kunnen individueel of in een groep informatie verzamelen over een onderwerp. De informatie kan tekst zijn of afbeeldingen of video of andere inhoud. En deze informatie kan bij Mural.ly belachelijk eenvoudig worden toegevoegd door de ‘Drag and Drop‘ mogelijkheid! De mural kan gedeeld worden en na de fase van het verzamelen van informatie kan de informatie visueel worden geordend als een soort mindmap. Dit zal voor veel leerlingen een grote toegevoegde waarde hebben ten opzichte van hoofdzakelijk tekstuele informatie vooral rechtlijnig ordenen.

Een mural kan ook als mindmap worden gestart door bijvoorbeeld een onderwerp centraal te stellen en terwijl hier aan gewerkt wordt alle extra informatie die wordt gevonden of alle gedachten die langskomen op de mural te plaatsen waarbij deze als een soort groeidocument fungeert. Gedachten kunnen elke vorm hebben: een zinnetje of quote die een leerling te binnen schiet, een reclame of YouTube filmpje waar een leerling aan denkt, een stuk muziek, een persoonlijke herinnering, een opkomende vraag. Het centrale onderwerp zou van alles kunnen zijn: een nieuw onderwerp als geluid bij natuurkunde, of het weer bij aardrijkskunde, of een persoon of gebeurtenis bij geschiedenis of een boek dat gelezen moet worden bij Nederlands of een taal. Het kan ook de basis voor het verslag zijn van een onderzoek bij exacte vakken door alle gegevens die tijdens de uitvoering van een experiment worden verzameld, of dit nu bronnen of getallen of foto’s zijn te verzamelen. Het gemak waarmee door leerlingen in een groep aan dezelfde mural kan worden gewerkt vormt een prachtige stimulans tot samenwerken en samen leren.

Wanneer er in de klas een interactief digibord aanwezig is, of zelfs alleen een beamer, kan Mural.ly gebruikt worden om met een gehele klas notities te maken, deze te delen en er later in de klas of daarbuiten individueel of in groepjes toevoegingen aan te doen. Een uitgebreidere invulling hiervan zou dan uiteindelijke kunnen leiden door een door de leerlingen zelf gemaakt ‘boek’ met alle relevantie informatie geordend op een door henzelf besloten wijze en op een manier die voor hen werkt.

Er bestaan inmiddels een aantal verschillende online prikborden waar je op verschillende wijzen informatie kan verzamelen en delen met anderen. Zo heb ik hier eerder geschreven over Wallwisher (nu Padlet genoemd), Linoit en Popplet, maar er zijn er nog wel wat meer. Ze zijn vergelijkbaar maar hebben ieder zo hun eigen specifieke mogelijkheden en uiterlijk. Mural.ly is een prachtige nieuwe toevoeging op het online prikbord gebied en op zijn minst een bezoekje aan de website en het bekijken van de ‘Drag and Drop‘ video waard.

Bron: iLearn Technology


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 3.127 andere volgers

%d bloggers like this: