Introduceren van #Web2.0 in het #onderwijs direct #indeklas

november 2, 2010

Wat is Web2.0?Tijdens de 1e Toets En Activiteiten week (TEA-week) op onze school heb ik voor al mijn klassen als activiteit minimaal 3 lesuren Web2.0 ingeroosterd. Tijdens het 1e uur krijgen zij een prezi te zien over Web2.0 en een aantal van zijn toepassingen. Vervolgens krijgen ze twee uur de tijd om in tweetallen in de mediatheek aan de volgende opdracht te werken. Deze opdracht licht ik mondeling uitgebreid toe. Het doel van de opdracht is ze kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van Web2.0 en ze er bewust een eigen keuze uit laten maken.

1.       Kies vijf toepassingen/sites uit de gegeven voorbeelden. Bekijk wat er goed aan is en wat er minder goed is en beschrijf dit kort. Let op gebruik in het onderwijs.

2.       Kies twee toepassingen/sites welke je nog dit jaar tijdens of naast je lessen zou willen gebruiken. Beschrijf hoe je deze twee zou willen gebruiken in het onderwijs. Geef aan of je dit met een groep of individueel zou willen doen en indien van toepassing bij welk(en) vak(ken).

3.       Lever je opdracht digitaal in. Dit kan als word document worden gemaild, maar kan ook via een van de toepassing zelf, bijvoorbeeld als digitale poster (glogster) of als podcast (cinch) of als video (Flip).

De toepassingen/sites die ik ze als voorbeeld geef zijn de volgende.

1.       Prezi: http://prezi.com/index/ en mijn prezi over Web2.0 http://prezi.com/rnes_hfol-ud/les-20-droog-20-versie-10-10-08-13-1500/ en mijn prezi  yurls-pagina: http://fransdroog.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=105496

2.       Twitter: http://twitter.com/ en mijn twitter naam: FransDroog

3.       Wiki: http://pbworks.com/ en http://www.wikispaces.com/

4.       Glogster: http://www.glogster.com/

5.       Cinch: http://www.cinchcast.com/ en mijn cinches op mijn cinchpagina: http://www.cinchcast.com/user/default.aspx

6.       Blog: http://wordpress.com/ en mijn eigen blog: https://fdroog.wordpress.com/

7.       Wallwisher: http://www.wallwisher.com/

8.       Edistorm: http://www.edistorm.com/

9.       Symbaloo: http://www.symbaloo.com/

10.   Flip, mijn flip yurls-pagina:  http://fransdroog.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=106206

Tijdens de prezi en de uitvoering zijn uit de eerste twee klassen door de leerlingen zelf nog een aantal suggesties gedaan. Dit stimuleer ik zoveel mogelijk en ik heb ze alle goedgekeurd, waarbij de enige voorwaarde is dat ze zelf wel moeten aangeven hoe ze dit in het onderwijs dit jaar zouden willen gebruiken.

1.       Vloggen

2.       iPhone of iPod

3.       SMART Board

4.       SMART Response

Ervaringen tot dusver.

Ik zal kort aangeven wat de eerste ervaringen zijn met deze introductie. In een latere blogpost zal ik uitgebreider ingaan op alle ervaringen en de conclusies die ik daaruit trek.

Door toeval heb ik aan een tweetal klassen delen van de prezi al eerder kunnen laten zien met als effect dat deze klassen vanaf de start meer geïnteresseerd zijn. Voldoende tijd aan de introductie besteden werkt motiverend en herhalen zodat er ook verwerkingstijd tussen zit ook.

Ik twitter tijdens de lessen zelf om twitter te demonstreren en ook om mijn eigen ervaringen kort te noteren en direct te delen. Hierbij zien de leerlingen op het SMARTboard mijn tweets en eventuele reacties voorbij komen. Dit werkt zeer verhelderend. Een mooi voorbeeld hiervan was een tweet die voorbij kwam van een van de mensen die ik volg met het woord B-Bot erin. Leerlingen wilden meteen weten wat dit was. Ik wist het niet en vroeg dus via twitter aan deze volger om uitleg. Vrijwel direct kwam er een antwoord en even later ook een tweet met een foto.

Laten ervaren werkt motiverend bij de uitleg, dus op het SMARTboard een leerling voor de klas laten ontdekken hoe een toepassing werkt is zeer verhelderend. Dit was heel duidelijk bij de demonstratie van de digitale poster (glogster), waarbij inderdaad binnen 10 minuten de leerling zijn eerste glogster had gemaakt. Ook bij de introductie van de podcast bleek dat het door een leerling laten maken van een cinch, door deze in te spreken op de laptop van de docent, overtuigend werkte. Dat deze dan even later als tweet op het SMARTboard zichtbaar en hoorbaar bleek was hierbij de kers op de taart.

Voor- en nadelen benoemen is belangrijk. Vooral leerlingen die in eerste instantie negatief reageren en een houding hebben ´wat heb ik daar nou allemaal aan´ zijn te overtuigen door duidelijk aan te geven welke mogelijk negatieve aspecten er aan een toepassing zitten. Zo is accounts aan moeten maken en hierbij privacy goed in het oog houden natuurlijk een zeer belangrijk bespreekpunt.

Bij de vraag of ze een toepassing zouden willen gaan gebruiken is het antwoord tamelijk afhankelijk van de vraagstelling. Een voorbeeld hiervan. Vraag: wie wil er een digitale poster (glogster) gaan maken gaan maken? Uitkomst: 25%. Vraag: we gaan een poster maken, wie doet dit liever digitaal dan op papier. Uitkomst: 95%!

De beperkte bereikbaarheid of snelheid van een aantal sites of toepassing is een praktisch probleem en dit schrikt leerlingen gemakkelijk af. Niet snel genoeg is niet goed genoeg. Dit kwam op de eerste dag vooral naar voren bij prezi en in beperktere mate bij wallwisher.

Het niet duidelijk genoeg of het niet goed werken van een site of toepassing is ook een reden om deze af te schrijven. Bij glogster liepen leerlingen de eerste dag tegen het probleem aan dat het niet lukte of niet duidelijk genoeg was hoe de glogster op te slaan, zeker wanneer deze later nog verder bewerkt diende te worden.

Vervolg.

Afhankelijk van de keuze´s die zijn gemaakt door de leerlingen zal ik per klas één of meer Web2.0 toepassingen gaan inzetten tijdens mijn lessen. Hierbij zullen zeker de toepassingen die ik zelf al had uitgekozen zitten, namelijk Twitter, Wiki en Glogster. In eerste instantie had ik ook bloggen in het programma opgenomen maar dit lijkt weinig populair. Het hangt af van de voorkeuren die de leerlingen gaan uitspreken of een gehele klas verplicht zal worden dezelfde Web2.0 toepassing te gaan gebruiken of dat ze de keuze krijgen uit een beperkt menu. De opdrachten die de leerlingen gaan krijgen zullen per klas verschillen maar binnen een klas wel hetzelfde zijn.

Met alle klassen gebruik ik al een klas specifieke wiki maar bij deze kunnen leerlingen alleen lezen. In deze wiki´s staan de werk(t)wijzer(s), extra lesmateriaal, de cijfers enzovoorts. Met een deel van de leerlingen werk ik ook al samen in een wiki als onderdeel van de Learning Circles die ik me deze leerlingen momenteel uitvoer. Voor deze leerlingen is één van hun Web2.0 toepassingen dus al ingevuld.VWO+plus

In het kader van het VWO+plus programma kunnen leerlingen als één van de uit te voeren modules de module Web2.0 kiezen. Van de leerlingen die dit programma volgen kiest ongeveer 45% de module Web2.0. Met deze leerlingen ga ik dus extra activiteiten uitvoeren, zoveel mogelijk door henzelf te kiezen en uit te voeren. Doel hierbij is dit zoveel mogelijk digitaal te doen, dus niet in een lokaal op een vast moment bij elkaar komen maar opdrachten en producten via Web2.0 toepassingen uit te wisselen.

Ik ben benieuwd naar de verdere ervaringen deze week met de overige klassen en zal deze deels life via twitter delen. Als de tijd het toelaat zal ik ook proberen via dit blog mijn ervaringen zo vers mogelijk te melden.

Opmerkingen naar aanleiding van deze blogpost worden hogelijk gewaardeerd!


%d bloggers liken dit: