Top 9 manieren om leerlingen wakker te krijgen

september 26, 2011

touwtjespringenHet overkomt iedere docent wel eens. Leerlingen zitten het eerste uur opzichtig te gapen, te staren, met hun mond open, met hun hoofd voorover. Ze zijn er duidelijk nog niet bij. Het kan ook aan het eind van de dag voorkomen als ze volgepropt zijn, of op onverklaarbare wijze ook wel eens zo maar midden op dag. Er zijn gewoon van die lessen waar de aandacht wat lastiger te trekken is of vast te houden. Wat kun je hier aan doen? Hier zijn wat suggesties.

1. Laat ze fysiek actief worden. Laat ze 10x opdrukken of 20x spreidsprongen doen of 30x door hun knieën zakken met hun armen recht voor zich.

2. Laat de leerling die een vraag beantwoord heeft aangeven welke de volgende leerling is die een antwoord moet geven.

3. Plak Post-It papiertjes met vragen onder een aantal willekeurig gekozen bankjes. Laat ze zoeken naar de Post-Its wanneer het tijd is om vragen te stellen en laat ze deze oplezen.

4. Laat een bekende filmster, artiest of cartoon karakter op willekeurige plaatsen verrassend in een presentatie opduiken. Kan in powerpoint, prezi, digibord software. Tom Cruise? Bruno Mars? Roadrunner? De Daltons?de daltons

5. Plak komische stripjes of tekeningen op schriftelijk uitgedeelde opdrachten of toetsen. Sigmund? Loesje? Fokke en Sukke? De Daltons?

6. Laat leerlingen hun pen op de grond laten vallen als ze klaar zijn met hun opdracht. Erg verrassend!

7. Laat leerlingen door de klas lopen terwijl er een leuk muziekje speelt en samenwerken met degene naast wie ze toevallig staan als de muziek stopt. James Bond 007? Pirates of the Carribean?

8. Geef ze een woord. Schrijf een geschikt werkwoord op een A3 papier of een stuk karton en verpak dit als een cadeau. Laat de leerlingen 20 vragen stellen om achter het woord te komen. Licht toe waarom dit woord zo belangrijk is om in je vocabulaire te hebben.

9. Laat een paar leerlingen aan het begin van de les een verhaal vertellen over iets bijzonders dat het afgelopen weekend is gebeurd of dat zij het komende weekend gaan doen.

Natuurlijk zijn er veel meer ideeën dan deze negen om leerlingen bij de les te krijgen en te houden. Ik zou ze graag van jullie horen!

Dit bericht is geschreven als een resultaat van mijn wens om mijn repertoire om leerlingen bij de les te krijgen en te houden uit te breiden. Deze wens is actueel geworden door de start op een nieuwe school, het Wolfert Lyceum, een Dalton school, waar van leerlingen een bepaalde instelling wordt verwacht die iets anders is dan mijn eerdere ervaringen. Dit bericht maakt dankbaar gebruik van een blogpost van Michelle Doman over dit onderwerp.


Heel eenvoudig bloggen in de klas

september 24, 2011

Er zijn verschillende redenen om met leerlingen te bloggen.  Zo geeft het leerlingen de mogelijkheid om hun gedachten te ordenen, een mening te laten formuleren, schrijven te oefenen, enz. Bovendien is dit losgekoppeld van de klas situatie en de beperkte lestijd, waarmee leerlingen makkelijker allen een even grote stem krijgen. Dat er binnen het onderwijs nog weinig geblogd wordt heeft mogelijk mede te maken met de veronderstelling dat het lastig zou zijn om een blog te maken en te beheren. Dit is met Posterous Spaces zeker niet het geval.

Posterous spacesMet Posterous Spaces kun je simpel een eenvoudige blog, ofwel  een “space”, maken. Een “space” is uitermate geschikt om berichten binnen een groep te delen. Je kunt een “space” publiek maken of privé.  Door de “space” privé te maken kun je via het administratie panel bepalen wie deze “space” mag zien en wie er berichten op mag plaatsen. Ook kun je instellen wie er commentaar kan leveren op de geplaatste berichten. Binnen één account kun je verschillende “spaces” aanmaken en deze kunnen individueel op publiek of privé gezet worden. Er is ook een app beschikbaar voor zowel android als iPhone om spaces te beheren of berichten te plaatsen. Dit is voor gebruik in het onderwijs duidelijk als een voordeel te zien.

iPhona appEen nog veel belangrijker voordeel voor het gebruik in het onderwijs van Posterous Spaces is de mogelijkheid om berichten op de “space” te plaatsen door simpelweg een email te sturen naar ´blogname´@posterous.com. Dit betekent dat er geen gegevens ingevoerd hoeven te worden met de individuele toestemmingen van de gebruikers. Je kunt dus heel snel een blog aanmaken voor een klas! Ideaal! In de instellingen kan er voor worden gekozen deze berichten direct te laten plaatsen of eerst te modereren.

Probeer het eens komende week!

Hieronder nog een video van Posterous zelf dat de mogelijkheden toelicht.Hoe te leren denken

september 18, 2011

de denkerLeerlingen leren hoe te denken is niet zo eenvoudig maar wel ontzettend belangrijk. Met denken bedoel ik dan vooral kritisch denken. Het denken dat leren meer maakt dan alleen reproduceren of simpelweg begrijpen. Het denken dat er voor zorgt dat ze met andere, bewustere ogen gaan kijken naar het analyseren en het oplossen van problemen. Het hogere orde denken dat het leerlingen mogelijk maakt om zelf vragen te stellen over de juistheid van hun resultaten en hun oplossingen. Het hogere orde denken dat er uiteindelijk toe leidt dat het mogelijk wordt om concepten te ontdekken en deze onderling met elkaar in verband te brengen.

Een deel van de leerlingen bezit van nature de mogelijkheid en de wens om diepere vragen te stellen, een ander deel zal dit aangeleerd moeten worden. Een goede manier om dit te doen is als docent het juiste voorbeeld te geven, en dit is waarom het niet zo eenvoudig is. Het kan door de leerlingen in de juiste richting te leiden, maar zeker niet te duwen. Een geweldige manier om denken te stimuleren is door het stellen van vragen, en dan het liefst de juiste op het juiste moment. Het stellen van vragen zorgt er voor dat de leerlingen in de juiste kritische stand komen en blijven. Het leren verandert hiermee van een passieve naar een actieve ervaring.

Er zijn in dit opzicht verschillende soorten vragen te onderscheiden, ook wel aangeduid als onderzoekende, gezichtspunt afhankelijke, en implicerende.

Onderzoekende:
Welke informatie heb je nog meer nodig om dit probleem op te lossen?
Hoe verhouden de resultaten zich met bekende gegevens?
Hoe ondersteunen de gegevens de conclusie?
Wat is er nodig om te bepalen of de gekozen oplossing juist is?
Hoe is dit probleem te vergelijken met andere problemen?

Gezichtspunt afhankelijke:
Zijn er andere mogelijke oplossingen?
Als de resultaten juist zijn, wat voor gevolgen zijn er dan nog meer?
Welk effect zou toevoeging x of y hebben?kritisch denken
Wat bedoel je met deze opmerking?

Implicerende:
Hoe kun je deze vraag anders formuleren?
Wat heb je geleerd van het oplossen van dit probleem?
Is de gestelde vraag de meest belangrijke om dit probleem op te lossen?
Welke vragen moeten beantwoord zijn voor je deze vraag kunt beantwoorden?
Welke veronderstellingen zijn er gebruikt voor deze opmerking?

Er zijn natuurlijk nog veel meer vragen te verzinnen en het gebruik er van is afhankelijk van de specifieke opdracht. Belangrijk is dat zij de leerlingen helpen zelf tot hogere orde vragen te komen en verbindingen te zien.

Het gaat er bij het ontwikkelen van het vermogen tot kritisch denken via het stellen van vragen om dat de vragen goed zijn en gericht op hogere cognitieve processen. De kwaliteit van de vragen is hierbij van groter belang dan de frequentie waarmee zij gesteld worden. Een tweede belangrijke factor voor succes is het voldoende tijd geven aan de leerling voor het formuleren van zijn antwoord, voor hier als docent weer op te reageren. Als gevolg hiervan zullen de antwoorden vaker langer zijn en in de vorm van complete zinnen komen. Dit zal er dan weer toe leiden dat de leerling vaker kritisch zal gaan denken en meer zal gaan meedoen in de klas.

Tot zover de theorie. Nu de praktijk. denk
Waarom niet vandaag hiermee starten?

Deze blogpost is gebaseerd op het begeleiden van profielwerkstukken op een nieuwe school, het nadenken over gericht activeren van leerlingen tijdens verschillende wandelingen met mijn honden, een blogpost van David Wetzel over het belang van kritisch denken in science en wiskunde, en een animatie op YouTube van Steven Johnson over een idee waar goede ideeën vandaan komen die ik vorige week heb gezien. Zij kwamen op het juiste moment samen en ik had er tijd voor (gemaakt).


Top 10 manieren om leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren te geven

september 4, 2011

Ik denk dat het van groot belang is om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en ze hier mede verantwoordelijk voor te maken. dalton driehoekSinds het begin van dit jaar geef  ik les op een Dalton school en ben ik me hier nog bewuster van geworden. Op deze school zijn de basisvoorwaarden hiervoor min of meer verzekerd, wat zeker niet wil zeggen dat dit ook automatisch voor de uitvoering geldt. In deze blogpost heb ik daarom een aantal tips verzameld die mij, en misschien ook anderen, kunnen helpen om ook aan de uitvoering van deze wens toe te gaan komen. Mijn suggestie: kies er een paar uit die bij je passen, en dit jaar mogelijk zijn, en breidt dit volgend jaar uit.

1. Neem niet alle beslissingen. Sta keuze´s toe. Stimuleer leerlingen om beslissingen te nemen over hoe zij het best leren. Creëer mogelijkheden, zodat het voor leerlingen mogelijk is hun eigen interesses te volgen en hun vaardigheden op verschillende manieren te oefenen. Probeer tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van leerlingen. Verwacht niet dat alle leerlingen op dezelfde wijze reageren. Integreer technologie daar waar mogelijk om creatief leren te stimuleren.

2. Wees niet te beperkt en wees duidelijk. Stel open vragen, met waar mogelijk meerdere antwoorden die leiden tot nieuwe vragen. Reageer op vergelijkbare wijze op alle antwoorden. Zorg voor een structuur en omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd om te leren door kritisch te denken en mogelijkheden te onderzoeken.

3. Praat minder. Beperk de hoeveelheid tijd die je voor de klas staat en praat. Maak een opstelling in de klas die overleg en samenwerking stimuleert. Stimuleer leerlingen om op elkaar te reageren. zelevaluatie

4. Luister meer. Vraag om feedback. Laat leerlingen opschrijven wat ze geleerd hebben. Laat leerlingen aangeven welke onderdelen van de lessen als positief worden ervaren, welke als negatief en wat hen zou kunnen helpen in de toekomst. Gebruik wat leerlingen aangeven en pas je lessen waar mogelijk aan.

5. Toon modellen en houdingen die leren bevorderen. Vertel over je eigen ervaringen. Stel vragen. Laat zien hoe je zelf denkt. Stimuleer enthousiasme, openheid, nieuwsgierigheid en reflectie. Laat zien dat je initiatieven waardeert. Probeer lesactiviteiten te koppelen aan of te vervangen door activiteiten buiten de school.

6. Toets minder of anders. Noteer vorderingen van leerlingen zonder deze te toetsen en creëer mogelijkheden om op verschillende manieren te leren en te toetsen. Laat leerlingen hun vorderingen presenteren aan een groter publiek dan de docent, via een presentatie of een blog. Leg bij de beoordeling evenveel nadruk op het proces en de vorderingen als op het resultaat. Betrek leerlingen bij beoordelingen.

7.  Stimuleer het vastleggen van doelen en reflectie. blog for dogsLaat leerlingen zien hoe zij doelen kunnen zetten voor hun leren. Geef leerlingen mogelijkheden om regelmatig aan zelfevaluatie en reflectie te doen. Geef constructieve en specifieke feedback. Blogs kunnen hiervoor een mooie tool zijn.

8. Wees flexibel bij het maken van een lesplan. Leg niet alles vast binnen een les. Maak ruimte voor interactie en daag leerlingen uit om dieper of anders op het onderwerp in te gaan. Wees niet bang om de richting hiervan open te laten. Als je het aandurft laat dan ´delen´ van de lesstof weg of maak ´fouten´. Laat leerlingen dit ontdekken.

9. Richt de aandacht op het leren en niet op het werken. Zorg ervoor dat de leerlingen weten wat de reden is voor het werk dat zij in de les moeten doen. Vermijd ´bezig-houden´. Vraag je ook zelf bij elke activiteit af waarom deze onderdeel is van de les. Probeer zoveel mogelijk technologie de klas in te halen om het leren te ondersteunen.

10. Organiseer door leerlingen geleide bijeenkomsten. Betrek leerlingen bij het organiseren van presentaties over hun leren. Laat presentaties niet alleen gaan over het product maar ook over het proces. Laat leerlingen zelf aangeven waar zij goed in zijn en waar zij fouten maken. Laat leerlingen zelf aangeven waarin zij verbeterd zijn en waar nog verbeteringen te halen zijn.

Natuurlijk is dit een vrij willekeurige lijst en zijn er vele toevoegingen of wijzigingen mogelijk. Alle reacties om deze lijst aan te passen zijn daarom welkom!

Deze blogpost is gebaseerd op een bijdrage van whatedsaid waarop ik werd geattendeerd door een tweet van @mrsebiology in mijn zoektocht naar het aanpassen van mijn lesgeven als gevolg van mijn start op een nieuwe school.


SMS´en met leerlingen en ouders, of toch niet?

september 4, 2011

Wat zou het toch handig zijn om in één klap een hele klas een sms te kunnen sturen. Een laatste wijziging in het rooster, een herinnering aan een afspraak, een toevoeging aan een les, de laatste details van een excursie. Vul zelf maar in. Het grote voordeel van een sms bericht is dat dit met elke telefoon ontvangen kan worden, of verzonden. Er is dus geen noodzaak voor een internet verbinding of een smartphone. Als dit nu ook nog zou kunnen op een manier waarbij de telefoonnummers geheim blijven dan zou dit helemaal geweldig zijn.

Er bestaan inmiddels twee van zulke diensten! Dit zijn remind101 en Celly.

Remind101 is een eenvoudige, basale dienst waarbij de docent via de computer een tekstbericht stuurt aan alle leerlingen en/of hun ouders. Leerlingen en/of ouders kunnen via een mobiele telefoon een tekstbericht terug sturen, zij hebben dus geen computer nodig. Dit werkt via het eenmalig delen van een code voor de betreffende groep.celly

Celly is een heel stuk uitgebreider en geeft ook de mogelijkheid om ´cellen´ aan te maken. Er kan hierbij gekozen worden voor volledige openheid of controle van berichten voor zij openbaar worden. Er kunnen ´receptors´ worden toegevoegd die automatisch berichten van bijvoorbeeld twitter of RSS-feeds ontvangen. Er kunnen enquêtes in worden opgenomen en alle berichten worden gearchiveerd, zodat er ook in gezocht kan worden.

Ik ben erg enthousiast over beide diensten en zie er veel mogelijkheden in 🙂 . Tegelijkertijd ben ik teleurgesteld 😦 . Beide diensten werken (vooralsnog) alleen in Amerika. Waarom ik ze hier dan toch noem? Om te laten zien dat dit soort mogelijkheden er zijn en omdat ik hoop dat een vergelijkbare dienst ook in Nederland van de grond kan/zal komen. Weet je er één? Ik hou me aanbevolen!


%d bloggers liken dit: