Mooie tool voor houden poll op twitter: Pollowers #fb #in

november 27, 2011

Het houden van een korte, snelle poll kan in het onderwijs erg handig zijn om snel informatie te krijgen of meningen te verzamelen. Wanneer dit kan via een mobieltje is dit naar leerlingen toe natuurlijk een erg  aantrekkelijke en klantvriendelijke manier. Met de nieuwe applicatie Pollowers kan je nu binnen twitter een poll houden.

Om een poll te starten ga je naar de website van Pollowers en logt in met je Twitter account. Vervolgens maak je een tweet met hierin je poll. In deze tweet worden de mogelijke antwoorden voorzien van een nummer. Je volgers krijgen de tweet te zien en geven antwoord door je een reply te sturen met alleen het nummer van hun keuze. Pollowers berekent de uitslag en deze is vrijwel direct te zien op de site. Dit kun je natuurlijk mooi (op je digibord) projecteren.

Er zijn een aantal opties die je zelf kunt instellen, zoals de taal en hoe lang de poll moet duren, dit kan van 5 minuten tot één dag zijn. Je kunt instellen om de uitslag na afloop automatisch te laten posten en je kunt instellen of je volgers wilt oproepen de post te re-tweeten. Een mooie optie is de mogelijkheid tot het aanmaken van een unieke url, zodat je de poll ook op andere wijzen onder de aandacht kunt brengen.Pollowers avatar

Ik heb gisteren even snel een poll gemaakt om Pollowers te testen en was er zeer tevreden over. De poll die ik gemaakt heb was overigens naar aanleiding van een aantal tweets over het percentage leerlingen op het VO dat in het bezit is van een mobieltje met camera. Op basis van mijn korte poll is dit naar schatting van de docenten op 75% van de scholen 90%. Hoe is dit bij jou op school? Poll it!


9 redenen om te bloggen in de klas

november 6, 2011

I love bloggingMet als mooie aanleiding mijn eerste bezoek aan het Edubloggersdiner morgen kan de bijdrage dit weekend eigenlijk over niets anders gaan dan over bloggen in de klas.

Ik denk dat bloggen een hele mooie tool in het onderwijs kan zijn en heb hieronder mijn gedachten hierover in een lijstje samengevat.

1. Schrijven in een blog is anders dan schrijven op papier. Bloggen kan in de eerste, de tweede of de derde persoon. Een blog is eenvoudig aan te passen na commentaar. Op een blog kan gemakkelijk gereageerd worden. Bloggen helpt leerlingen beter te schrijven.

2. Bloggen dwingt tot schrijven én nodigt uit tot schrijven. Wanneer leerlingen worden verplicht een bijdrage aan een blog te leveren worden zij verplicht goed na te denken over wat zij hoe willen vertellen. Na dit een aantal keer gedaan te hebben kan het zijn dat leerlingen het op deze wijze delen van hun kennis, meningen en hobby´s gaan waarderen en zelf gaan toepassen om zo in contact te komen met gelijkgestemden en reacties te ontvangen.

3. Bloggen leert formuleren. Leerlingen kunnen hun gedachten vaak prima mondeling verwoorden maar zijn soms niet in staat deze ook duidelijk op papier te krijgen. Een (openbaar) gepubliceerde blog helpt hen hierbij, omdat ze zich bewust zullen worden van het belang van een juiste structuur en juiste formuleringen bij het overbrengen van kennis en meningen.i think blogging

4. Bloggen maakt het verschil duidelijk tussen informeel en formeel schrijven en tussen persoonlijk en zakelijk. Leerlingen raken steeds meer gewend aan een woord- en taalgebruik dat volledig geaccepteerd is binnen een aantal door hen veel gebruikte sociale media zoals sms, ping, whatsapp, twitter, hyves en facebook maar dat niet kan in een formele setting. Ook zijn leerlingen zich er vaak niet van bewust dat zij soms erg gemakkelijk persoonlijke informatie delen. Door het schrijven van een blog kunnen zij hier op gewezen worden. Een belangrijk onderdeel hierbij vormt het gebruik maken van de mogelijkheid tot het ´editen´ van een bijdrage voor tot publicatie wordt overgegaan.

5. Bloggen maakt het mogelijk voor leerlingen om te laten zien wie ze zijn. Wanneer een blog in de eerste persoon geschreven moet worden krijgen leerlingen de kans om hun persoonlijke visie op een onderwerp te laten zien. Herhaaldelijk blogs laten schrijven en bespreken versterkt dit effect. Blogs laten schrijven met een vrijere opdracht nodigt leerlingen nog meer uit om te durven laten zien wie zij zijn. Vooral het volledig publiek zetten van blogs kan er juist toe leiden dat leerlingen zich kunnen en durven uiten op een wijze die zij bij een besloten variant of in een klas situatie door de groepsdynamiek niet laten zien.

6. Bloggen zorgt voor interactie tussen leerlingen en kan de band tussen leerlingen en tussen leerlingen en docent versterken. Bij bloggen is het eenvoudig voor leerlingen op elkaar´s werk te reageren en zo elkaar en elkaar´s meningen beter te leren kennen. Ditzelfde geldt voor de docent. De onderlinge interacties kunnen als een vorm van feedback beschouwd worden en kunnen bijdragen aan verbeterde versies. Het elkaar beter leren kennen kan ook zorgen voor een betere onderlinge band.

7. Bloggen opent mogelijkheden tot interacties met leerlingen over de gehele wereld. Door een blog publiek zichtbaar te maken ontstaat de mogelijkheid om in contact te komen met leerlingen over de gehele wereld. Een fantastische manier om dit bewust te doen en om er voor te zorgen dat blogs ook gelezen worden is gebruik te maken van ´quad-blogging.´ Hierbij werken vier scholen (of vier docenten binnen een school) samen en elke week staat het blog van één van de scholen centraal. De leerlingen van de andere drie scholen wordt dan door hun docent gevraagd hier op te reagerblogging quaden.

8. Bloggen is een andere vorm van presenteren. Bloggen kan ingezet worden om eens op een andere dan gebruikelijke wijze leerlingen een presentatie te laten inleveren. Hierbij bestaat dan de mogelijkheid om de feedback van medeleerlingen of buitenstaanders mee te wegen in de uiteindelijke beoordeling.

9. Bloggen kan gebruikt worden bij gedifferentieerd lesgeven. Bloggen kan ingezet worden binnen een klas om tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen en leerniveau´s. Hoewel bloggen in eerste instantie vooral geschikt lijkt voor sociaal leren is het bij uitstek ook geschikt voor de meer gesloten leerling, die eenvoudiger de kans krijgt om in zijn eigen omgeving en op zijn eigen tempo zijn bijdrage te leveren. Door gevarieerde opdrachten te geven kunnen leerlingen op verschillende niveau´s worden aangesproken en uitgedaagd.

Bloggen is waarschijnlijk niet voor alle leerlingen of alle docenten of alle onderwerpen altijd even geschikt maar ik denk dat alle leerlingen en docenten er op zijn minst eens kennis mee moeten maken en het een keer in één of andere vorm moeten proberen. Ik denk dat vooral voor talen en maatschappelijke vakken blogs een prima manier vormen om leerlingen eens wat anders te laten doen op een manier die hen aanspreekt en die aansluit bij de huidige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het onderwijs en de opkomst van de sociale media buiten en binnen het onderwijs. Een startpunt zou kunnen zijn op zoek te gaan naar een aantal geschikte blogs en hier eens op een bijdrage te reageren. Vervolgens kan er dan via een besloten blog worden overgestapt naar een volledig open vorm.

Het mag duidelijk zijn dat de hier besproken voordelen van bloggen voor leerlingen voor het grootste deel ook gelden voor docenten! Begin eens met reageren 🙂

Voor deze bijdrage heb ik dankbaar gebruik gemaakt van een post van Vicky Davis over bloggen in de klas.


%d bloggers liken dit: