Flip de klas werkt!

mei 20, 2012

flippeld learningDrie maanden geleden ben ik gestart met de educatieve techniek ‘Flipping the Classroom’. Kort gezegd betekent dit dat activiteiten die normaal in de les zouden plaatsvinden huiswerk worden en andersom. In het algemeen wordt hierbij de klassikale instructie als video beschikbaar gesteld. Eén van de doelen van ‘Flipping the Classroom’ is meer lestijd beschikbaar hebben voor interactieve activiteiten zoals het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping.

Ik heb gekozen voor het gebruik van de iPad applicatie Educreations om mijn instructie video’s te maken. Dit vooral vanwege de eenvoud en het gebruikersgemak. Via de website van Educreations kunnen overigens ook video’s gemaakt worden dus een iPad is geen noodzaak. Op de website kunnen klassen worden aangemaakt en leerlingen kunnen hier, na het eenmalig aanmaken van een account, via een code de video’s bekijken. Meer over Educreations is in een eerdere post te vinden.

Ik geef verschillende vakken en heb ervoor gekozen om mijn eerste ‘flip de klas’ te doen met het vak wiskunde, omdat hiervoor met relatief weinig ruimte en tijd videolessen gemaakt kunnen worden.
Om verschillende redenen heb ik gekozen voor een tweede klas VWO. Na een korte overgangsperiode ben ik in deze klas volledig gestopt met het geven van klassikale instructies en volledig overgegaan op flip de klas.

Na drie maanden is een redelijk beeld ontstaan van mijn persoonlijke ervaringen met flip de klas en is het mogelijk voorzichtige conclusies te trekken.

De gegevens
– Er zijn in totaal 76 videolessen gemaakt, welke gemiddeld 14 keer zijn bekeken.
– De minst populaire video is 4 maal bekeken, de meest populaire 41 maal.
– De videolessen duren gemiddeld ongeveer drie minuten, de kortste is één minuut, de langste is zes minuten.
– Van de 28 leerlingen heeft 82% één of meer videolessen bekeken, 18% geen enkele.
– Er is een piek in de frequentie waarmee videolessen worden bekeken kort voor een toets.

flip de klas tabel resultaten

– Het gemiddelde cijfer van de klas voor toetsen gemaakt na de flip is 0,5 punt hoger dan voor de toetsen gemaakt voor de flip. Het betreft in beide gevallen 5 toetsen.
– Het gemiddelde cijfer van de leerlingen die geen videolessen hebben bekeken is 0,2 punt hoger, het gemiddelde van de leerlingen die wel videolessen  hebben bekeken 0,6 punt.
Er is een positieve correlatie van 0,5 tussen het aantal videolessen dat is bekeken en het gemiddelde cijfer van de leerlingen.

Mijn ervaringen
– Mijn rol als docent is gewijzigd in de zin dat ik meer begeleider en minder instructeur ben geworden.
– In de klas is er veel meer tijd voor interactie en ik ben vrijwel continu bezig met het beantwoorden van vragen. Deze vragen gaan vaak over opdrachten, soms over de theorie.  In een enkel geval besluit ik om toch een korte klassikale instructie in te lassen als ik merk dat veel vragen over dezelfde specifieke opdrachten gaan.
– Analyse van de frequentie waarme een videoles is bekeken geeft een goede indicatie voor de behoefte aan uitleg en kan gebruikt worden bij het aanpassen van de lesstof.
– Het maken van de videolessen gaat steeds sneller. Dit kost niet of nauwelijks meer tijd dan een gewone voorbereiding van een les.
– De kwaliteit van de videolessen kan nog aanzienlijk beter, maar het is zeker geen belemmering als zij niet perfect zijn.
– Leerlingen van een parallelklas, die ik niet zelf les geeft, hebben ook om toegang gevraagd.
– Leerlingen vragen inmiddels regelmatig, meestal via email, om extra videolessen bij bepaalde onderwerpen of opdrachten.
– Snellere leerlingen zelf videolessen laten maken wanneer zij klaar zijn met de stof werkt motiverend. Er is een toegevoegde waarde van leerlingen die op deze manier uitleggen aan leerlingen.
– De nu gemaakte videolessen zijn volgend schooljaar voor het grootste deel opnieuw inzetbaar. Dit maakt tijd vrij voor toevoegingen en verbeteringen.

Mijn conclusie
Hoewel hier natuurlijk sprake is van een kleine populatie en een nog korte periode van onderzoek en hiermee een aantal andere variabelen die mogelijk een rol spelen durf ik toch de volgende conclusie te trekken.

 Flip de klas werkt!

In ieder geval voor deze combinatie van vak, klas en docent.

De grootste positieve bijdrage van de videolessen zit duidelijk in het meer tijd in de klas beschikbaar hebben voor het individueel begeleiden van leerlingen en het aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen op het moment dat zij deze hebben. Ook leerlingen die de video’s niet bekijken hebben hier voordeel van.
Een tweede belangrijke positieve factor is de mogelijkheid voor leerlingen om op hun eigen snelheid door de stof heen te gaan en alleen daar waar zij het nodig hebben uitleg video’s te bekijken.
Flip de klas is zeer goed geschikt voor gedifferentieerd les geven. Leerlingen krijgen meer de kans hun eigen keuze te maken en de docent kan hier makkelijker op inspringen. Gemiddeld kijken leerlingen die een hoger cijfer hebben meer video’s.
Het is nog steeds van groot belang dat de docent de regisseur blijft, die leerlingen waar nodig de richting aangeeft en waar nodig bijstuurt.

De toekomst
Inmiddels ben ik naar aanleiding van de eerste ervaringen en reacties ook met mijn andere wiskundeklassen begonnen met het aanbieden van videolessen. Ditzelfde doe ik voor het vak Mens en Natuur. Over de ervaringen hiermee zal ik in latere posts zeker meer berichten.
Voor het komende schooljaar zal ik voor mijn derde klas biologie volledig flip de klas gaan en zelfs vrijwel volledig digitaal. De leerlingen in deze klas zullen geen boek gaan gebruiken. Ook over mijn ervaringen hiermee hoop ik regelmatig te berichten.

Flip de klasBen je geïnteresseerd in flip de klas en wil je hier meer over weten of zelf mee aan de slag? Kom dan op 14 juni naar de laatste workshop “Volkomen geflipt – Flipping the Classroom” van dit jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden, je hoeft je alleen als volger van The Crowd aan te melden.  Dat kan hier. Opgeven voor de workshop kan vervolgens hier. Je zult daar meer informatie krijgen over de achtergronden en de mogelijkheden van flip de klas en kennis maken en leren werken met verschillende screencast en video tools om zelf aan de slag te kunnen gaan in het nieuwe schooljaar.

Als altijd, maar deze keer toch wel heel speciaal, ben ik benieuwd naar alle vragen, opmerkingen of andere reacties naar aanleiding van bovenstaande.

wordt ongetwijfeld vervolgd….


Mooie momenten #lerendelen 1

mei 17, 2012

Mooie momenten mogen gedeeld worden.

Afgelopen dinsdag had mijn 2e klas VWO een toets wiskunde. In mijn planning voor deze had ik ervoor gezorgd dat ik deze toets dezelfde dag (nou eigenlijk de volgende ochtend erg vroeg) te kunnen nakijken. Op woensdag had ik deze klas weer en dit was tegelijkertijd de dag voor een aantal vrije dagen vanwege hemelvaart. Door snel na te kijken zouden we de toets meteen kunnen nabespreken, veel effectiever in mijn beleving, en leerlingen waarderen het ook als zij snel hun cijfers weten. Woensdagochtend om 06.30 uur heb ik de cijfers ingevoerd in Magister en de leerlingen via Twitter hiervan op de hoogte gesteld:

Woensdag het 5e uur komt de relatief wat luidruchtige 2-VWO klas het lokaal binnen en twee meisjes stormen op mij af.

Meneer, mogen wij vandaag les geven op het SMARTboard over het nieuwe hoofdstuk? We hebben het voorbereid! We zijn al bij paragraaf 3 en we snappen alles.”

“Ja, natuurlijk mag dat.” Mijn toch wel aanzienlijke verbazing probeer ik niet te laten doorklinken. Deze twee meisjes vonden wiskunde toch niet echt leuk, nuttig, interessant en hadden tot dusver toch ook geen cijfers die getuigden van inzicht en kunde?

“We staan nu eindelijk voldoende voor wiskunde en hebben voor de laatste toets zelfs een echt hoog cijfer. We willen U hiervoor ook bedanken. En onze ouders willen dat ook. U moet wel goed uitleggen als onze cijfers zo gestegen zijn zeggen ze.”

“Nou, hartstikke bedankt. Dat is heel leuk om te horen! Dat is toch waar ik het voor doe. Maar jullie hebben het toch echt zelf gedaan hoor. Jullie hebben de toets gemaakt en er hard voor gewerkt.”

“Ja, maar U zorgt er voor dat wij dat ook doen nu.”

Ik ga zitten, toch wel erg trots en genietend, en zij gaan aan het werk. De klas luistert maar sommige maken ook grapjes. Ik roep ze voorzichtig tot de orde. De uitleg gaat verder. Een paar leerlingen blijven grapjes maken en een paar leerlingen praten door de uitleg heen.

“Hou nou eens allemaal je kop!”, roept ineens een meisje dat oplettend zit te luisteren en kijken. “Zij hebben hartstikke hun best gedaan om het voor te bereiden voor jullie en leggen het hartstikke goed uit en dan zitten jullie er gewoon doorheen te kletsen! Hou toch gewoon je kop en let op!”

De klas is muisstil.

Ik wacht even en bedank dan het meisje voor haar positieve inbreng en signaleer vervolgens de twee anderen door te gaan.

Ze leggen uit, krijgen vragen, beantwoorden vragen, wijzen op de aantekeningen op het bord, leggen verder uit, krijgen vragen, beantwoorden vragen, gaan terug naar de eerdere aantekeningen op het bord en ronden af: “snapt iedereen het nu of zijn er nog vragen?” Een aantal leerlingen schrijven de aantekeningen over en stellen opnieuw vragen. “Okay, dan snapt ik het ook,” zegt tenslotte de laatste.

De meisjes komen naar mijn bureau. “Meneer, was het duidelijk zo?”

“Zeker, het was prima. Volgens mij snapten ze het echt allemaal.”

“Ik vertel nooit zo goed,” zegt de ene.

“Dat viel wel mee hoor en maakt ook niet zoveel uit.  Als je het vaker doet gaat het vanzelf nog beter,” zeg ik.

“En? Gaan jullie dit nu ooit nog vergeten?”

“Nee, dit gaan we nooit meer vergeten. En het het klopt meneer. Omdat we het zelf hebben uitgelegd snappen we het veel beter.”

PS: Dit is de klas waarmee ik flipdeklas pleeg 🙂


%d bloggers liken dit: