Het borrelt

november 25, 2012

Woensdag 21 november was ik bij een eventstorm van The Crowd. En ik voelde daar wederom wat de kracht van The Crowd is. Hoe fijn het is om omringd te zijn door positieve energie. Hoe goed het is om te ervaren hoeveel kennis en kwaliteit er aanwezig is bij docenten.
Een deel van deze bijeenkomst werd inspirerend geleid door Tom van Wetering (@twetering) van SETUP en had als doel een storm van nieuwe ideeën en activiteiten te genereren. In groepen werd gewerkt aan een goed doordachte, goed geleide brainstorm opdracht waarbij een timer het creatieve proces stapsgewijs voortstuwde. Uiteindelijk werden alle ideeën via een pitch gepresenteerd en werd op democratische wijze, via het uitdelen van ‘like’ stickers, de ‘winnaar’ bepaald. In essentie was wat mij betreft de winnaar het onderwijs. Een mooie impressie van de gehele bijeenkomst is te vinden op het blog van Eduwijs.

Sinds die tijd borrelt het.

Onze groep bestond uit Mieke Haverkort, docent Economie en Marketing op het Sint Lucas in Boxtel (@MiekeHaverkort), Erwin Klaasse, het afgelopen jaar leerkracht op OBS Op ’t Hof in Tricht (@sjaboepaan) en ondergetekende. Wij kenden elkaar deels. Erwin en ik hebben eerder samengewerkt, Mieke kende ik alleen van twitter. Erwin en Mieke kenden elkaar niet. Maar dat maakte niets uit.

Er moest een onderwerp komen en een slogan.  Er moest een doelgroep worden aangegeven en benodigdheden. Er moest een vorm komen en een beschrijving van uitvoering. Er moest een onderscheidend element in de activiteit zitten. De stappen die wij met zijn drieën hebben gezet zijn samengevat in de vier brainstorm onderdelen op onderstaande uitnodiging tot deelname.

Mocht dit niet direct in één oogopslag duidelijk zijn dan kan onderstaande tekst hopelijk helpen :).

Onderwerp.
Hoe maak je mooi onderwijs?
Slogan: de leerling bepaalt / de leerling voor de klas / samen leer je meer / leren delen ?
Onderscheidend: betrek de leerlingen. Zij zijn de experts over hun eigen behoeften en wensen. Zet zelf de kaders. Wees creatief. Zeg niet te snel dat iets niet kan.

Vorm en uitvoering.
Start met een fysieke bijeenkomst met een aantal geïnteresseerde docenten (een The Crowd activiteit) met als doel duidelijke afspraken te maken over deelname en uitvoering.
Bespreek met leerlingen wat zij voor jouw vak de beste manier vinden om te leren.
Bepaal gezamenlijk binnen de kaders die gelden voor jezelf en voor je school hoe je één of meer lessen daadwerkelijk kunt uitvoeren. Geef de leerlingen zoveel mogelijk vrijheid.
Laat leerlingen verslag doen van alle stappen in het proces. Doe dit zelf ook.
Voer het experiment uit!
Deel je ervaringen in discrete stappen via een vastgesteld schema. Een wiki zoals gebruikt bij Learning Circles zou een goede manier zijn.

Genereer bekendheid voor de activiteit.
Doe dit zowel vooraf, als aankondiging en oproep tot deelname, als achteraf, bij het presenteren van de resultaten en ervaringen. Doe dit op een creatieve en minder standaard wijze.
Optie 1. Op Facebook melding maken van ‘Project Mooi Onderwijs’ en dit profileren als voorbeeld van iets dat negatief in het nieuws is gekomen ook positief kan worden ingezet. Lokatie mogelijk bij de minister van onderwijs? (waarbij idealiter in overleg met deze mevrouw alles netjes georganiseerd kan worden!) Is dit te realiseren zonder negatieve reacties?
Optie 2. Leerlingen maken een jingle over het experiment en zorgen ervoor dat een zo bekend mogelijke Nederlandse zanger dit voor ze inzingt. Vervolgens zorgen ze er samen met deze zanger voor dat deze jingle ook op zoveel mogelijk radiostations gedraaid gaat worden.
De eindpresentatie van de resultaten en de ervaringen zal zijn in de vorm van een cabaret of musical op een voor het onderwijs ongebruikelijke plaats. Een festival?

Dit is ongeveer hoever we gekomen zijn. Het is nog lang niet af maar het fundament ligt er.

Nu borrelt het.

Ik voel dat hier iets heel moois uit zou kunnen komen en wil het dan ook graag gaan uitvoeren. Ik denk dat het wel goed georganiseerd moet verlopen om kans van slagen te hebben.  Nu dus op naar wat ik meestal noem detweedestap (waarvan er soms meer zitten in een reis). Hoe gaan we dit ook daadwerkelijk in de praktijk uitvoeren? In ieder geval als activiteit plaatsen bij The Crowd. Daar zal het een duidelijkere vorm moeten hebben dan hierboven. Daar ga ik dus nu aan werken.

Maar het borrelt, dus ik moest dit even hier kwijt.

Wie wil er mee borrelen?

Een eerste link naar een mogelijke vorm voor de input van wat leerlingen willen: What Students Actually Want in Their School


Tien tips voor tevreden toepassen technologie in het onderwijs

november 25, 2012

Recentelijk heb ik een aantal workshops mogen verzorgen op verschillende scholen over het gebruik van internet toepassingen in de klas. Ik ben zelf een groot gebruiker van technologie in mijn klas. Regelmatig heb ik dan ook discussies met docenten over het nut en de noodzaak van technologie in het onderwijs. Zo hoor ik wel eens dat er geen wetenschappelijk bewijs zou zijn dat ICT een toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs. Zo hoor ik regelmatig dat technologische toepassingen moeilijk zouden en een investering van veel tijd zouden vereisen. Mijn ervaringen zijn anders. Toen ik ook nog via twitter een lijst van tien waarheden over het gebruik van technologie in het onderwijs tegen kwam was deze blogpost met tien tips snel geboren.

1. Start vanuit het leerdoel.
Bepaal het leerdoel en koppel dit aan de vaardigheden en wensen van de leerlingen in een klas. Kies dan de best bijpassende technologie.

2. Geen enkele technologie is perfect.
Iets dat prima werkt bij één klas werkt niet noodzakelijkerwijs even goed bij een andere klas. Iets dat goed werkt voor één vak of onderwerp werkt niet noodzakelijkerwijs even goed bij een ander vak of een ander onderwerp.

3. Leerlingen moeten het ook leren.
Vaak wordt gedacht dat leerlingen al heel veel over technologie weten en hier ook mee om kunnen gaan. Dit is zeker niet het geval. Leerlingen kunnen technologie vaak wel snel aanleren.

4. Gebruik de mogelijkheden.
Het is mooi en goed om te denken over alle mogelijkheden die technologie biedt maar dit moet geen dromen worden. Blijf realistisch bij de uitvoering en maak gebruik van wat er beschikbaar is. Er is door creatieve inzet soms meer mogelijk dan je eerst zou denken.

5. Je moet het kennen om het te kunnen.
Docenten die regelmatig technologie gebruiken in de klas of in hun persoonlijke leven kennen het belang en het voordeel voor hun leerlingen. Docenten die dit niet doen niet.

6. Zet hoog in.
Technologie maakt het mogelijk maken dat leerlingen dingen doen die zij anders niet zouden kunnen of niet zo goed zouden kunnen. Benoem dit. Wek verwachtingen.

7. Leiders hebben volgers.
Wanneer de directeur of de teamleider technologie gebruikt dan volgen de docenten.

8. Technologie is niet altijd het beste gereedschap.
Veel technologische toepassingen vormen prachtige gereedschappen in de gereedschapskist van de docent. Let er op of ze wel het beste gereedschap zijn voor de taak. Zet het uit als het niet nodig is of het leren belemmert.

9. Leren en leren zijn twee.
Onderwijzen en leren zijn niet hetzelfde. Een technologie die goed is voor het ene is dit niet ook altijd voor het andere. Hou dit onderscheid in de gaten bij het zetten van prioriteiten en maken van keuze’s.

10. Geef leerlingen de ruimte.
Binnen een klas zijn er bij het gebruik van technologie vaak verschillende behoeftes en vaardigheden. Laat leerlingen zelf keuze’s maken welke technologie zij waar en hoe inzetten. Gebruik technologie om differentiatie in de klas te bevorderen.

Bronnen: Blogpost van Randy Rodgers op Amplify.


Vanaf nu: Bordjes omhoog graag! Onderzoek onderwijs toepassen 2

november 18, 2012

Onderwijs leert onderzoeken. Onderwijs wordt onderzocht. En dan?

Het verbaast mij al sinds ik uit de wereld van het onderzoek ben gestapt en de wereld van het onderwijs in dat er zo weinig met onderzoek over onderwijs wordt gedaan. Gewoon concreet. Resultaten toepassen.

Ik ben daarom op dit blog gestart met het aanreiken van direct toe te passen conclusies uit onderzoek. Wat werkt in het onderwijs zou gebruikt moeten worden. Dit is de tweede bijdrage, de eerste is hier te vinden.

De eerste serie bijdragen zijn ontleend aan The Classroom Experiment van Professor Dylan Wiliam, waarin hij een tweede klas middelbare school overnam en zes eenvoudige mogelijkheden onderzocht om de kwaliteit van het onderwijs aan deze klas te verbeteren. Aan het eind van het semester hadden de leerlingen twee keer zoveel geleerd als verwacht was voor deze periode! Ik zal in een aantal blogposts deze zes veranderingen als tips laten langskomen. De eerst tip was: Verboden vingers op te steken!

Dit is wat hij zag bij het observeren van de klas vóór zijn experiment:

Dit is wat hij veranderde.

Tip 2. Laat leerlingen allemaal tegelijkertijd antwoord geven!
Dit kan door het gebruik van kleine whiteboards, waarop de gehele klas tegelijkertijd het antwoord op een vraag opschrijft en tegelijkertijd aan de docent laat zien. Op deze manier haken de minder sterke of mindere zelfzekere leerlingen niet af en blijven tegelijkertijd de leerlingen die normaal hun vinger opsteken betrokken. Dit systeem vormt ook direct een snelle manier om te in te schatten of de klas als geheel de stof of de uitleg kan volgen.

Het blijkt dat het gebruik van de mini whiteboards door de leerlingen wordt gewaardeerd. De frustratie die werd gevoeld door de sterkere leerlingen vanwege het niet meer mogen opsteken van hun vinger werd grotendeels weggenomen door het introduceren van de mini whiteboards. Deze techniek vormde de meest succesvolle bij alle leerlingen.

Dylan Wiliam geeft aan dat zijn tips moeten worden ingevoerd op een manier die past bij de wijze van lesgeven van de docent. Het duurt ook weken om er gewoontes van te maken. Dylan Wiliam voerde zelf twee veranderingen per keer door, om ze vervolgens met leerlingen en docenten te evalueren. De video’s die zijn gemaakt van het experiment, en die in de eerste blogpost in deze serie te zien zijn, tonen duidelijk dat het voor zowel docenten als leerlingen lastig is om de veranderingen te accepteren. Het is dus niet alleen van groot belang de veranderingen langzaam in te voeren maar even zo zeer om ze vol te houden. De docenten zelf waren in dit geval overigens niet erg snel met het invoeren van deze techniek.

‘Bordjes omhoog graag’ is een techniek die optimaal kan profiteren van de recente ontwikkelingen in ICT. Leerlingen kunnen ook digitaal hun antwoord leveren via mobieltje, laptop of computer. Bij de keuze voor welke techniek hierbij wordt ingezet is een belangrijke overweging mogelijk wel of leerlingen hierbij anoniem hun antwoord leveren of op naam.

Uitvoering
– Schaf mini-whiteboards en stiften aan. In principe kunnen natuurlijk ook gewone A4 papiertjes worden gebruikt maar het bord heeft als voordeel dat het steeds opnieuw gebruikt kan worden. Als variatie kunnen er ook groepjes gevormd worden die gezamenlijk één whiteboard gebruiken. Een andere variant kan gevonden worden in het gebruik van Ja/Nee vragen waarbij het antwoord mag worden gegeven door een duim omhoog of een duim omlaag.
– Digibord: gebruik stemkastjes, voor het SMARTboard dat ik zelf gebruik bijvoorbeeld: SMART Response, maar er zijn voor alle merken digiborden vergelijkbare instrumenten, zie bijvoorbeeld op de site van welkdigibord
– Tablet: gebruik whiteboard apps, voor de iPad waarmee ik zelf bekend ben bijvoorbeeld: Educreations, ShowMe. Leerlingen kunnen hier eenvoudig op schrijven en hun iPad omhoog houden! Voor een iPad klas is Nearpod een hele mooie tool, waarbij ook verregaande interactie tijdens presentaties mogelijk is. Voor andere tablets zijn er ongetwijfeld vergelijkbare apps. Ideaal zijn natuurlijk apps die volledig platform onafhankelijk werken.
– Internet online: socrative

Overig: er zijn verschillende mooie tools nu beschikbaar en ontwikkelingen gaande die het mogelijk maken voor leerlingen om via verschillende digitale devices hun antwoord te geven. Bijvoorbeeld socrative, mentimeter, Poll Everywhere, Survey Anyplace.

Ik ben zeer benieuwd naar ervaringen!

De originele uitzendingen van The Classroom Experiment zijn te vinden op de eerste post in deze serie: Vanaf nu: Verboden vingers op te steken!

Bronnen:
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00txzwp
http://agilelearn.wordpress.com/2010/10/04/notes-on-the-classroom-experiment-bbcdylan-wiliam/
http://xyofeinstein.wordpress.com/2010/09/29/the-classroom-experiment-ik-wil-geen-vingers-zien-en-alle-andere-tips/


Minder toetsen en meer feedback: een mooie mix

november 18, 2012

Een tijdje terug heb ik hier gepost over mijn plan om minder te gaan toetsen en tegelijkertijd meer met feedback te gaan werken.

Dat is gelukt.

Wanneer ik de set van vier klassen beschouw die ik vorig jaar les gaf en dit jaar weer had ik vorig jaar op dit moment 10 toetsen afgenomen en nu vier. In elke klas dit jaar dus één in plaats van twee of drie. Dit heeft betekend dat ik minder lestijd heb besteed aan het afnemen van toetsen en minder voor- en nabereidingstijd aan het maken en nakijken van toetsen. De leerlingen hebben ook minder lestijd besteed aan het maken van toetsen en minder toetsstress ervaren.

Komende week zijn de leerlingbesprekingen. Kan ik daar nu minder over mijn leerlingen vertellen? Nee, zelfs eerder meer. Terwijl ik minder ben gaan toetsen ben ik meer tijd aan feedback gaan besteden. Dit betekent dat ik nu beter onderbouwd kan aangeven waar de moeilijkheden liggen voor een leerling en waar zij aan zouden kunnen werken om tot verbetering te komen. Feedback dwingt mij individueler te reageren en geeft mij daarmee ook meer inzicht in het individu.
Leerlingen hebben meer gericht te zien en te horen gekregen waar hun sterke punten liggen en waar en hoe zij nog kunnen verbeteren.

Ik raad iedere docent aan hetzelfde te gaan doen. In stapjes, passend bij het vak, de leerlingen en de docent. Het werkt.
Vergelijk de onderzochte impact uit bijna 900 meta-analyses van het aantal of het effect van toetsen met dat van feedback

Toetsen:  0,34
Feedback: 0,73

Ofwel, feedback is gemiddeld meer dan twee keer zo effectief als toetsen.

In algemene zin ligt er teveel nadruk op testen en toetsen door de overheid en deze druk lijkt alleen maar toe te nemen. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om minder of zelfs helemaal niet te toetsen.
Een anekdotisch voorbeeld uit de eigen omgeving, zoals hier,  overtuigt mij niet dat zonder toetsing leerlingen niet zouden leren.
Toetsen is niet leren. Toetsen is ook zeker niet leren leren.
Toetsen is (één van de manieren om te) meten wat iemand weet.

Natuurlijk, toetsen kunnen worden gebruikt om slecht lesgeven te maskeren, ‘leren voor de toets.’ Maar of het daarmee het probleem werkelijk oplost is niet eens de vraag. Natuurlijk niet.
Het is wel een tijdelijke oplossing. Helaas een noodzakelijke in een deel van het onderwijs. Via de toetsen leren de leerlingen wat zij moeten doen om ook op het examen een voldoende te kunnen scoren. Zij leren het trucje maar het zou zoveel waardevoller zijn als zij het trucje ook leren snappen.

Om op het anekdotische voorbeeld hierboven terug te komen. Op welk moment werd er nu door de leerlingen geleerd? Op het moment dat er getoetst werd of op het moment dat ze les kregen van anderen dan hun originele docent? Op het moment dat er getoetst werd of op het moment dat zij feedback kregen van betrokken ouders en docenten?

Op een startbijeenkomst voor een toets-training waar ik onlangs was stond 90% van de docenten op toen werd gevraagd of zij in staat zijn het niveau van hun leerlingen te bepalen zonder toetsen. Op de vervolgvraag of zij ook zonder toetsen zouden willen gaan les geven bleef slechts 30% staan.
Toen een deelnemer werd gevraagd waarom hij was gaan zitten antwoordde hij: “Ik kan wel prima het niveau bepalen, dus een 7 of een 8, maar ik weet dan niet zeker of het een 7,2 of een 7,3 is.”.
Ik vind het heel knap dat er mensen zijn die dit wel kunnen.
Dit lukt zelfs de almachtige toetsenmakers van het CITO niet. Pas na afloop van het centraal schriftelijk examen wordt de norm bepaald, aan de hand van de ingevulde antwoorden: “We gaan nu meten wat jij weet maar als blijkt dat ons apparaat niet de uitkomst geeft die wij willen dan draaien wij aan wat knopjes.”
Ik vind het nog knapper dat er mensen zijn die het verschil tussen een 7,2 en een 7,3 snappen.

Niet elk getal dat je meet heeft de waarde die er aan toegekend wordt.

“Niet alles wat gemeten wordt is waardevol
en niet alles wat waardevol is kan gemeten worden.”
Albert Einstein.

Deze blogpost is deels geschreven op verzoek als reactie op een discussie over toetsen op het blogcollectief onderzoek onderwijs. Een deel van deze post is daarom ook daar te vinden.

Bronnen:
–     Hattie J, 2009, Visible Learning. London. Routhlegde
–     Dick van der Wateren: Wat gaat er mis met onze kleuterwetenschappers op school
–     Marijke Kaatee. Reactie op ‘Wat gaat er mis met onze kleuterwetenschappers op school
–     Het kind: meten we wat we waardevol vinden of vinden we waardevol wat we meten?

 


The Crowd werkt en komt naar je toe!

november 3, 2012

Het is alweer bijna 9 maanden geleden.

Op één februari was de eerste bijeenkomst van The Crowd en het is nu bijna één december. Van ongeveer 30 deelnemers die op die eerste bijeenkomst besloten dat The Crowd voor hen de plek was om de regie over hun eigen professionalisering in het onderwijs gestalte te geven is de teller op het moment van dit schrijven bij exact 450 belandt!

In die tussentijd is er het nodige gebeurd en is gebleken dat The Crowd werkt. Ik heb een aantal maal zelf mogen ervaren hoe inspirerend, motiverend en stimulerend het is om samen met anderen te leren en leren te delen. Patrick Vaanhold heeft op zijn blog onlangs mooi beschreven wat een activiteit van The Crowd anders maakt dan andere workshops: het is georganiseerd voor en door en bij de deelnemers zelf. En hierin zit ook de kracht van The Crowd. De expertise wordt overgedragen door mensen die zelf actief bezig in het onderwijs met de zaken waar zij over vertellen. Het is laagdrempelig en volledig vrijwillig. De activiteiten kunnen van alles zijn en variëren tot dusverre van samenwerking tussen PO en VO, gebruik van social media of web 2.o toepassingen in de klas, kwaliteit van toetsen, inzetten van nieuwe technieken als flip de klas tot  inspiratie bijeenkomsten. Een goede indruk kan worden verkregen via de verslagen op de site.

Regelmatig blijkt dat The Crowd voor veel mensen in het onderwijs nog een onbekende factor is. Daarom komt The Crowd naar je toe en organiseren we in november een tweetal kennismakingsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land. Je kunt hier zelf ervaren op welke manier The Crowd een rol kan spelen in jouw professionalisering. Tijdens de kick-off op 1 februari heeft SetUp een zeer geslaagde Eventstorm verzorgd, waarin in een aantal rondes de eerste activiteiten van The Crowd vorm hebben gekregen. Die middag is zo waardevol gebleken voor de eerste deelnemers van The Crowd dat SetUp is gevraagd opnieuw een tweetal Eventstorms te organiseren.

Tijdens een Eventstorm ontwerp je in een groepje, in een aantal rondes, het idee voor een The Crowd activiteit waaraan je zelf graag zou willen deelnemen. Dit kan zijn omdat je er graag iets over te weten wilt komen, maar het kan ook zijn omdat je graag iets wilt delen. De ideeën worden in stappen uitgewerkt en gepresenteerd via een pitch waarna de activiteit(en) waar het meest op gestemd wordt meteen een plekje krijgt op de activiteitenpagina van The Crowd.

– Ben je nog niet bekend met de activiteiten en werkwijze van The Crowd?
– Ben je nieuwsgierig naar The Crowd en de activiteiten?
– Ben je volger maar weet je nog niet zeker of je vanaf 1 januari deelnemer wilt worden?
– Wil je graag in een groepje werken aan een goede pitch voor een activiteit?
– Wil je ervaringen horen van de eerste lichting deelnemers?
– Of vind je het leuk kennis te maken met andere (potentiële) deelnemers?

Kom dan 21 november kennismaken met The Crowd in Eindhoven of op 29 november in Amersfoort. De eventstorms zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Inschrijven (als geïnteresseerde, volger of deelnemers kan via een mailtje aan: info@thecrowd.nl

Praktische informatie
Datum – 21 november 2012
Tijd – 17.00 tot 20.00 uur (Er wordt voor een broodje gezorgd)
Locatie – Anton Schellenscollege, Hendrik Staetslaan 54, Eindhoven
Meer informatie bij Ella Kwakkestein

Datum – 29 november 2012
Tijd – 17.00 tot 20.00 uur (Er wordt voor een broodje gezorgd)
Locatie – Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25, Amersfoort
Meer informatie bij Mieke van der Kroon

Ik hoop je daar te zien!

De afbeelding van de eventstorm is een foto van het kunstwerk Eye van Mia Pearlman


%d bloggers liken dit: