Edmodo, wat het is en dat het werkt.

edmodoWat is Edmodo?

Where learning happens.
Edmodo helps connect all learners with
the people and resources needed to reach their full potential.”

Dat is wat Edmodo zelf zegt. Hieronder volgt mijn versie, van wat het is en wat mijn ervaringen zijn.

Edmodo wordt wel de facebook van het onderwijs genoemd. En dat is het ook. Aan deze informatie heb je natuurlijk weinig als je niet bekend bent met facebook. Wat betekent dit dus?

 • Edmodo is alleen bedoeld voor het onderwijs en werkt alleen met educatieve accounts.
 • Edmodo heeft geen reclame uitingen op haar pagina’s.
 • Edmodo is een volledig afgeschermde en daarmee veilige omgeving.
 • Edmodo werkt met gesloten groepen die door de beheerder worden aangemaakt. Dit zullen dus meestal klassen zijn. Binnen deze groepen kunnen subgroepjes worden aangemaakt. Dit zullen dus samenwerkende leerlingen zijn.

Edmodo groepscode voorbeeld 2012-12-26_1007Om je aan te melden bij Edmodo maak je een docent account aan en leerlingen melden zich aan via een leerling account. De bijbehorende rechten zijn verschillend. Ik heb mijn leerlingen meegenomen naar het computerlokaal en ze zich daar allemaal tegelijk laten aanmelden en hun profiel laten aanmaken. Ik heb de leerlingen verplicht hiervoor hun school emailadres te gebruiken. Dit doe ik overigens bij alle Web 2.0 tools die ik gebruik met mijn klassen en tijdens lessen. Het helpt een aantal praktische problemen voorkomen en zorgt er ook voor dat er op sociale media een scheiding tussen hun school en persoonlijke activiteiten aanwezig is. Nadat alle leerlingen een account bij Edmodo hadden aangemaakt heb ik ze de code gegeven om zich bij de juiste groep aan te melden. Zodra alle leerlingen dit hadden gedaan heb ik de groep vervolgens gesloten. Ik verplicht de leerlingen hun instellingen zo te zetten dat zij van wijzigingen in Edmodo via hun email op de hoogte worden gebracht. Niet alle leerlingen waarderen deze verplichting of controleren hun email voldoende vaak maar ik leg de verantwoording hiervoor heel duidelijk en bewust bij henzelf.

Wanneer je een account hebt aangemaakt als docent zie je de volgende statusbalk:

Edmodo statusbalk 2012-12-26_0748

Er is een home button en dus pagina, waarop de tijdlijn met post en activiteiten is te te zien. Er is een kalender, waarop gebeurtenissen en opdrachten zijn te zien. Er is ‘progress’ pagina, waarop te zien welke opdrachten zijn ingeleverd en hoe deze zijn beoordeeld. Er is een bibliotheek, waarin alle documenten die door de docent geplaatst zijn binnen de groep zijn terug te vinden. Dan als laatste is er een apps button, waar apps te zien zijn die binnen Edmodo gebruikt kunnen worden. (Deze is op dit moment nog vrijwel leeg voor Nederlandse gebruikers, in verband met juridische afspraken die hierover moeten worden gemaakt, maar zou gevuld moeten gaan worden met allerlei  handige Web 2.0 tools.)

Edmodo mogelijkheden 2012-12-26_0744

Edmodo werkt met posts ofwel nota’s, ofwel berichten, die gericht gestuurd kunnen worden aan alle groepen, één groep, een subgroep of een individuele leerling. De nota’s kunnen worden gebruikt om mededelingen van verschillende aard te doen. De keuze aan wie je het bericht richt is in de praktijk een hele fijne gebleken. Ik kan eenvoudig naar meerdere klassen tegelijk een mededeling doen of juist gericht een aantal leerlingen aanspreken zonder dat een gehele klas hiermee wordt geconfronteerd. Dit laatste maakt het mogelijk gedifferentieerd les te geven te geven op het niveau van groepen of zelfs individueel.

Edmodo nota voorbeeld 2012-12-26_0938

Edmodo werkt met waarschuwingen. Deze heb ik zelf nooit gebruikt maar kunnen gebruikt worden om leerlingen op hun gedrag en verantwoordelijkheden of achterstallig werk te wijzen. Belonen voor gedaan werk kan via badges die aan de leerlingen kunnen worden uitgedeeld en die op hun profiel verschijnen.

Edmodo werkt met opdrachten, die voorzien kunnen worden van een toelichting en een inleverdatum.

Edmodo opdracht voorbeeld 2012-12-26_0933

Edmodo werkt met polls, ofwel enquêtes, die online gezet kunnen worden. Dit kan handig zijn om de kennis te peilen, maar ook om de visies meningen van leerlingen te peilen.

Edmodo poll voorbeeld 2012-12-26_0935

Edmodo werkt met quizzes, ofwel toetsen, die afgenomen kunnen worden en beoordeeld binnen Edmodo. De beoordelingen worden automatisch verzameld en geanalyseerd en zijn per leerling terug te zien op de ‘progress’ pagina. Het voorbeeld hieronder komt uit een test binnen de onderwijsNL groep en dient slechts ter illustratie. 🙂

Edmodo quiz voorbeeld 2012-12-26_1023 Edmodo quiz overzicht 2012-12-26_1027

Edmodo werkt met mappen. Hierin kan eenvoudig lesmateriaal worden geplaatst en geordend. Leerlingen kunnen mappen gebruiken om hun eigen materialen te verzamelen zodat ze deze altijd bij de hand hebben

Edmodo mappen voorbeeld 2012-12-26_0937

Edmodo kan met Google Documenten samenwerken zodat documenten die in Google Drive staan benaderd en gedeeld kunnen worden direct vanuit Edmodo. Dit maakt uitwisselen en samenwerken aan documenten tussen leerlingen en tussen leerlingen en docenten wel heel erg gemakkelijk.

Edmodo is gemakkelijk te gebruiken op tablets en mobiele telefoons. Er zijn Edmodo apps, zowel voor iOS in de App Store, als voor Androïd bij Google Play.

Edmodo heeft ook de mogelijkheid om ouders, via een aparte code, toegang te geven tot de gegevens van hun kind. De ouder ziet alleen de berichten gericht aan de klas of het kind en kan zelf instellen of zij via email updates wil ontvangen over nota’s, waarschuwingen en opdrachten. Deze optie heb ik zelf nog niet gebruikt, maar biedt zeker mogelijkheden die de moeite waard zijn.

Edmodo groepen 2012-12-26_0746Edmodo is ook nog eens een online community. Dit betekent dat er via Edmodo contact gelegd kan worden met allerlei groepen met gedeelde interesses. Als gebruiker kun je een groep aanmaken of je aansluiten bij een bestaande groep. Klik op de figuur links om een aantal groepen te zien waarbij ik ben aangesloten.

Er is inmiddels een groeiende groep Nederlandse leerkrachten en docenten die gebruik maak van Edmodo. Een deel hiervan heeft zich verenigd in de Edmodo groep onderwijsNl en wisselt hier informatie en ervaringen uit. Je kunt je bij deze groep aanmelden met de code: 526fed

Edmodo is een grote speler in het veld van de Learning Management Solutions (LMS). Zie bijvoorbeeld de infographic rechts, waaruit blijkt dat het Edmodo top-20-lms-software-solutionsna Moodle het meest gebruikte LMS is in het onderwijs en onder gebruikers van sociale media zoals twitter en facebook zelfs het grootste. Er hoeft dus geen angst te zijn dat dit platform ineens zou verdwijnen.

Edmodo heeft ruim een jaar op mijn lijstje gestaan van Web 2.0 tools om nog eens te testen. Ik ben blij dat ik er nu aan toe gekomen ben en mijn ervaringen zijn alleen maar positief. Ik heb nooit gemerkt dat de site down is en vind de layout overzichtelijk en zakelijk. Het is een veilige omgeving zonder storende of afleidende zaken in beeld en eenvoudig te beheren door de docent. Leerlingen zijn er na een initiële fase van kennismaken snel mee vertrouwd geraakt en waarderen de mogelijkheden. Ik kan iedereen dan ook van harte aanraden een kijkje te nemen bij Edmodo om te zien hoe het werkt en hoe je het zelf zou kunnen en willen inzetten.

Mocht je tips, vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik die graag. Indien nodig zal ik ze opnemen in bovenstaande. Ik hoor ook heel graag jullie ervaringen en hoop jullie terug te zien bij de Edmodo groep onderwijsNL 🙂

Deze blogpost is mede geschreven naar aanleiding van een verzoek hiertoe op facebook. 🙂

Advertenties

59 Responses to Edmodo, wat het is en dat het werkt.

 1. […] Wat is Edmodo? “Where learning happens. Edmodo helps connect all learners with the people and resources needed to reach their full potential.” Dat is wat Edmodo zelf zegt. Hieronder vol…  […]

 2. Hallo Frans,
  Helder verhaal. Ik zou er zo mee kunnen beginnen. Wat me tegenhoudt is dat we op school al it’sLearning gebruiken. Dan maakt een extra, externe app het voor de leerlingen en docenten niet overzichteleijker. Wat kan Edmodo meer?

  • fransdroog schreef:

   Hoi Dick,
   Ik ben niet bekend met de details van It’s Learning dus vind het lastig hier antwoord op te geven. Ik heb gewerkt met @vo (inmiddels SOM) en Magister.
   Een aantal grote voordelen van Edmodo vind ik dat het beheer volledig bij de docent zelf ligt, dat het overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is en dat het snel is.
   Ik vind het zelf geen probleem dat leerlingen op verschillend plaatsen informatie ontvangen. Ik zie het zelfs als het aanleren van een vaardigheid die ze later goed zullen kunnen gebruiken. Een koppeling binnen de ELO naar Edmodo geeft leerlingen overigens nog steeds de mogelijkheid op één plaats te starten. Een deel van de voorkeuren die ik zie is natuurlijk ook gewoon persoonlijk.

 3. larousse54 schreef:

  Dag Frans,

  Ik heb wel met It’s Learning gewerkt en werk met mijn klassen nu met Edmodo omdat ik van Magister ELO gillend gek word.
  Als je It’s Learning hebt, is Edmodo toevoegen echt niet nodig om met je leerlingen zaken te ondernemen. Het is goed aanpasbaar, je kunt er leerlingen verantwoordelijkheid in geven, rollen in geven, je kunt opdrachten en toetsen geven, kortom, het is een ECHTE leeromgeving.
  Nu is Edmodo dat ook, nog wel minder gestroomlijnd dan It’s Learning, maar wel gratis.
  Wat Edmodo en It’s Learning gemeen hebben is gebruikersgroepen, waarbij de aanpak van Edmodo erg laagdrempelig is, vind ik.

  Ik ben kortom bijzonder blij met Edmodo en kan niet wachten tot Socrative eraan wordt gekoppeld ( zoals dat al het geval is in de internationale versie). Differentiëren naar niveau wordt dan echt makkelijker, vermoed ik.

  Een fijne lekvrije periode gewenst!
  Dico

 4. […] Wat is Edmodo? “Where learning happens. Edmodo helps connect all learners with the people and resources needed to reach their full potential.” Dat is wat Edmodo zelf zegt. Hieronder vol…  […]

 5. […] Wat is Edmodo? “Where learning happens. Edmodo helps connect all learners with the people and resources needed to reach their full potential.” Dat is wat Edmodo zelf zegt. Hieronder vol…  […]

 6. Sellis schreef:

  Ik heb gezocht naar de onderwijsnl groep, maar kan niet gevonden worden. Is een directe url wellicht mogelijk? Account op Edmodo is gemaakt!

 7. […] Wat is Edmodo? “Where learning happens. Edmodo helps connect all learners with the people and resources needed to reach their full potential.” Dat is wat Edmodo zelf zegt. Hieronder vol…  […]

 8. […] Wat is Edmodo? “Where learning happens. Edmodo helps connect all learners with the people and resources needed to reach their full potential.” Dat is wat Edmodo zelf zegt. Hieronder vol…  […]

 9. […] Edmodo: Lees meer hierover op de blog van Frans Droog. […]

 10. […] Wat is Edmodo? "Where learning happens. Edmodo helps connect all learners with the people and resources needed to reach their full potential." Dat is wat Edmodo zelf zegt. Hieronder volgt mijn vers…  […]

 11. Beste Frans, Ik heb op korte termijn een leeromgeving nodig om blended cursusse te verzorgen en heb veel positiefs gelezen over Edmodo, ook hier weer. Ik heb dus een account aangemaakt, maar waar ik al snel op stuk liep was de mogelijkheid om een zip bestand te uploaden met html paginas die al vorm zijn gegeven. Ik heb mijn hele cursus al klaar liggen met dit soort paginas en hot potatoes oefeningen, plaatje e.d. dus ik zou ik zou eigenlijk pakketjes met lessen willen uploaden en dan met een goede mappenstructuur mijn cursussen beheren. Ik heb niet gezien dat dit mogelijk was. Wel veel mogelijkheden om zelf quizzen te maken e.d. maar als je dat allemaal al in hot potatoes of andere authoringstools hebt gedaan heb je daar weinig aan. Dat “probleem” heb ik echter ook met andere LMS die ik bestudeerd heb zoals Edu 2.0 en Schoology. Er moeten toch wel meer docenten zijn die hun content al klaar hebben en dit als zip willen kunnen uploaden zoals in Moodle?

 12. Marc schreef:

  Hoi Frans, ik heb me zojuist proberen aan te melden bij onderwijsNL, maar de code 526fed wordt niet geaccepteerd. Zou het kunnen dat de groep weer opgeheven is?

  • fransdroog schreef:

   Hoi Marc,
   Edmodo zorgt er actief voor dat groepen niet te lang open staan en stuurt dan een mailtje hierover. Het is ook eigenlijk niet de bedoeling codes open te verspreiden. Dit ivm mogelijke spam die dit oproept.
   De nieuw code heb ik je per email gestuurd.
   Welkom bij ondewijsNL!

 13. annika huizinga schreef:

  Hoi, zou ik ook de code voor de onderwijsNL groep mogen hebben?
  alvast dank!

  groetjes Annika
  docent AK Erasmiaans gymnasium, Rotterdam

 14. jongleert schreef:

  Hi Frans,

  Interessante post! Net als de mensen hierboven ben ik geinteresseerd in de code voor onderwijsNL.

  Groet, Karen

 15. Marie-José de Ruiter schreef:

  Hallo ik ben net gestart met Edmodo en ik zou ook graag toegang willen tot de onderwijsNL groep. Zou ik de code mogen weten?

 16. Annette schreef:

  beste Frans, wat een interessant artikel. Ik ben me aan het oriënteren om te beginnen met flipping the classroom. Dit lijkt me onder andere een mooie manier om filmpjes te delen. Is dat mogelijk of moet ik dan elke keer een link op Edmodo zetten?

  Heb je voor mij ook de code voor onderwijsnl?

  Bedankt!

  • fransdroog schreef:

   Halloi Anette,
   Edmodo is een prima manier om filmpjes en bijbehorende opdrachten te delen voor flipping the classroom. Ik gebruik het hier zelf ook voor en ben zeer tevreden.
   Je kunt links naar de filmpjes in je bibliotheek op Edmodo plaatsen en ze ook indelen in mapjes, die je met klassen kunt delen. Eenmalig plaatsen is dus voldoende om de filmpjes daarna naar believen binnen Edmodo te kunnen delen.
   Veel succes en plezier met flipping the classroom en Edmodo!
   De code voor onderwjsNL heb ik je per email toegestuurd.
   Vriendelijke groet,
   Frans

 17. Petra schreef:

  Hallo Frans
  Ik vroeg op twitter om hulp voor edmodo. Voor mijn master wil ik een bijspijkercursus scheikunde voor biologieleerlingen die geen scheikunde in het profiel hebben opzetten. Ik denk dat edmodo daar heel geschikt bij kan zijn. Vandaar mijn vraag. Op zoek naar de onderwijsNL kwam ik hier terecht. Dus zet ik hier even neer wat ik er mee wil doen.

  Alvast hartelijk dank
  Petra

  • fransdroog schreef:

   Hallo Petra,
   Lijkt mij ook dat Edmodo daar zeer geschikt voor is.
   Ik ben benieuwd naar je cursus wanneer deze klaar is! Ik geef zelf biologie en misschien kunnen mijn leerlingen daar tzt ook hun voordeel mee doen.
   Om je de code te geven voor onderwijsNL heb ik wel een emailadres van je nodig. Kun je mij dat doorgeven?
   Frans

 18. Pauline schreef:

  Beste Frans, ik gebruik Edmodo voor groepen die op afstand les krijgen en het bevalt mij prima.
  Mag ik ook de code van onderwijsNL?

 19. […] worden digitaal aangeboden, via het LMS of de ELO Edmodo (meer info te vinden in een eerdere post: Edmodo, wat het is en dat het werkt). Ze zijn voorzien van de nodige bronnen. 3. De opdrachten worden ingeleverd als Google Documenten […]

 20. Rilke schreef:

  Beste Frans,
  Ik ontdek Edmodo net en wil het uitproberen dit schooljaar. Mag ik ook de code van onderwijsNL?
  Bedankt!

 21. Dries schreef:

  Hallo

  Zou ik ook een code kunnen krijgen om op onderwijsNL te geraken?

  Dank u

 22. Anniek schreef:

  Dag Frans,
  Ik ga dit schooljaar ook van start met Edmodo. Graag ook de juiste code! Nog een vraagje trouwens… Op facebook kan je heel mooi een link delen van een gewone website. Hoe gaat dat op Edmodo? Embedded links van filmpjes lukken aardig, maar de rest lijkt niet echt overzichtelijk. Je ziet gewoon de geplakte url staan op mijn post. Alvast bedankt!

 23. San Bronk schreef:

  Dag Frans, zou ik ook de code voor onderwijsNL mogen hebben? groet
  San

 24. Janet schreef:

  Dag Frans,

  Ik ben zelf ook net begonnen met Edmodo. Zou ik ook de code van OnderwijsNL mogen hebben? Alvast bedankt. Groet Janet

 25. Elisabeth schreef:

  Dag Frans,

  Ik ben werkzaam in het basisonderwijs en ben op zoek naar een passend medium om ouders mee te laten ‘genieten’ van wat er zoal in de klas gebeurd. Ik gebruik op dit moment nog de gratis app ‘klasbord’, maar ik kan in elk berichtje maar 1 foto per keer uploaden en geen filmpjes. Ik zou kunnen overwegen om een gesloten facebook account te maken, maar niet alle ouders hebben facebook. We willen in de toekomst voor elke groep een afgesloten omgeving hebben. Mijn voornaamste doel, op dit moment is dus, het verspreiden van berichtjes naar ouders, ondersteund met foto’s en filmjes die ik dan zelf even snel met m’n ipad en/of telefoon maak. Is Edmodo hier geschikt voor?

  Ik geef les aan 8 en 9 jarigen. Ik vind al die andere opties wel heel interessant, maar weet niet of mijn leerlingen hier nu nog te jong voor zijn. Iets voor de toekomst, wellicht, om eens te gaan ontdekken.

  groeten,
  Elisabeth

  • fransdroog schreef:

   Hoi Elisabeth,
   Edmodo lijkt me hier prima geschikt voor.
   Je kunt de ouders in een ‘klasje’ bij elkaar brengen en zo kun je in deze gesloten omgeving informatie met hen delen.
   Dit vereist wel dat de ouders zelf een account aanmaken bij Edmodo en zich aanmelden bij jouw klasje.
   Mocht je meer vragen hebben dan zal ik proberen te beantwoorden.
   Met vriendelijke groet,
   Frans

 26. […] heb ik twee toetsen afgenomen, beide digitaal. Eén via Edmodo en één via SMARTresponse. Woensdag was er de tweede bijeenkomst van de cursus over RTTI toetsen, […]

 27. Caro Buitink schreef:

  Beste Frans,

  Ook ik ben geïnteresseerd in de groep, zou ik de code ook kunnen krijgen?
  Groet,
  Caro

 28. F. Klomp schreef:

  Nog een verzoek om deel uit te maken van de groep.
  Groet, F, Klomp

 29. […] al mijn klassen werk ik gedurende het schooljaar in min of meerdere mate via de online ELO Edmodo. Ik geen hen bronnen, tips. Zij kunnen hierover vragen stellen. Ik geef hen diagnostische toetsen, […]

 30. […] Edmodo is een gratis online leeromgeving waarin het heel gemakkelijk is om klassen aan te maken, met leerlingen informatie te delen, opdrachten te geven, quizzen of toetsen af te nemen. Het wordt wel het Facebook van het onderwijs genoemd en kent inmiddels ruim 50 miljoen gebruikers. Ik heb eerder uitgebreid over Edmodo geschreven: “Edmodo, wat het is en dat het werkt.” […]

 31. Erik van Ommen schreef:

  Beste Frans,
  Ik ontdek Edmodo net en wil het uitproberen dit schooljaar. Mag ik ook de code van onderwijsNL?
  Bedankt!

 32. […] Edmodo is een grote speler in het veld van de Learning Management Solutions (LMS). Er zijn ongeveer 50 miljoen!! gebruikers actief.  Er hoeft dus geen angst te zijn dat dit platform ineens zou verdwijnen. Edmodo, wat het is en dat het werkt. | Droog’s […]

 33. […] Terwijl je video over #onderwijs bekijkt tijdens #lesvrijeperiode vraag van leerling krijgen via Edmodo en deze direct (kunnen) […]

 34. […] maak om die reden digitale ‘toetsen’ en neem die digitaal af. Ik gebruik daarvoor Edmodo, maar er zijn vele mogelijkheden om dit op een vergelijkbare wijze te […]

 35. […] leraar laten zien waar zij staan. Dit kan bijvoorbeeld via Socrative, Kahoot, Plickers, Quiziz, Edmodo, Nearpod, Edpuzzle, GoFormative, peerScholar. Aan snelle hulpmiddelen hiervoor is duidelijk geen […]

 36. […] testen die ik afneem zijn meestal digitaal (ik gebruik hiervoor Edmodo en Socrative). Het maken van deze testen is een investering, die ik nu al een aantal jaren doe en […]

 37. […] een Elektronische Leer Omgeving, een ELO. Ik gebruik hiervoor al een aantal jaar met veel plezier Edmodo, in combinatie met Google […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: