Bètadag

februari 28, 2013

beta png_afbeelding_twitter_logo

Afgelopen vrijdag 22 februari was de allereerste bètadag op het Wolfert Lyceum een feit. Een dag waarop alle leerlingen uit alle klassen en leerlagen bezig waren met bèta, ofwel exact. Een dag om te laten zien wat bèta is, hoe leuk bèta is of kan zijn. Een dag om dingen te kunnen doen die anders organisatorisch lastig uit te voeren zijn. Een dag ook waarop alle docenten bezig waren met bèta. 🙂

betadag strange-albert-einstein

Het programma was er op gericht gevarieerd te zijn, zoveel mogelijk leerlingen actief bezig te laten zijn, maar toch ook wel bedoeld om aan het denken te zetten. De activiteiten werden voor een deel verzorgd door de docenten exact zelf en voor een deel door experts die hiervoor speciaal waren uitgenodigd. Ondersteuning bij de uitvoering was er ook van ouders, ex-leerlingen en zelfs een paar familieleden van docenten. Al deze hulp stellen wij natuurlijk als organisatoren en school zeer op prijs en zonder dit had het ook niet het succes kunnen worden dat het nu was.

Voor de in totaal dertien 1e en 2e klassen waren er zeven verschillende workshops in een roulerende setup : coolecola, domes bouwen, eieren en meer, elektromotor, PopPop-boot, Vroaaaar!!! en vaccins. Dit zijn natuurlijk teveel activiteiten om allemaal uitgebreid te beschrijven maar een paar letterlijke hoogtepunten wil ik toch graag delen.

Domes:  Dit was  in al zijn complexe eenvoud één van de spectaculairste onderdelen van de bètadag om te zien. Een dome is een half ronde vorm die door de leerlingen zelf gebouwd werd in verschillende vormen en maten. Dit alles zonder gebruik te maken van lijm of plakband of spijkers of schroeven. Maar wat is leuker: bouwen of slopen? Vraag dat de leerlingen maar……

domes kunstwerk_van_hout_1361704667

Eieren en meer: verschillende opdrachten met eieren, leg je ervaringen vast via foto’s en video
– bouw een zo hoog mogelijk papieren toren van 12 velletjes A4 papier waarop een ei kan rusten, uitdaging: haal je twee meter? -> ja dus!
– kun je een ei verplaatsen van één borrelglas naar een ander zonder je handen te gebruiken?

photo

photo 2

Vroaaaar!!! Toen de leerlingen dit zagen staan in het programma van de bètadag, hadden ze geen idee dat ze aan het einde van de dag buiten bloed-fanatiek een blaasraketten race zouden doen. Alle leerlingen kregen een stukje pvc buis, papier en plakband. Door middel van het stroomlijnen van hun ‘raket’ met vinnen voor de stabiliteit, een mooie punt voor de aerodynamica, enz bereiden ze zich voor op de ‘grande finale’. Met een hogedruk spuit werden de ‘raketten’ gelanceerd – de raket die het verste vloog, won! Met heel veel dank aan Arjan en Per-Ivar! O ja, de leerlingen mochten ook nog een borstelrobot bouwen:

Betadag Borstelrobot elektrische_afwasborstels_1361705467

Voor de vier derde klassen was er CSI. En dit betekende dan niet even zoals op de televisie in 45 minuten alles oplossen, néé gewoon zeven uur keihard bikkelen om de ware moordenaar te vinden. Sporen zoals vingerafdrukken, bloed en DNA minutieus onderzoeken en analyseren om zo mogelijke verdachten elimineren en uiteindelijk de schuld van de dader onomstotelijk te bewijzen.

Betadag CSI parachutes_maken_2_1361704886

Voor de vier vierde klassen was er een lezing van de wiskundige kunstenaar Rinus Roelofs, die vertelde over zijn werk maar vooral veel voorbeelden liet zien. Door de mogelijkheden die computers en 3D printers nu bieden kan hij nog veel meer ook echt maken dan zijn grote inspiratiebron Escher (klik op de onderstaande plaatjes voor een animatie).

rranim-05a rranim-03a rranim-07a

De vierde klassen hadden voorafgaand aan de bètadag in groepjes een Wetenschapsquiz voorbereid en moesten deze afnemen voor een publiek van hun klasgenoten een en een zeer deskundige jury bestaande uit docenten, ouders en ex-leerlingen. Moleculair Koken, met de directeur van de school als één van de begeleiders dus dat kon niet misgaan 🙂 ) vormde voor deze leerlingen het afsluitende toetje.

Betadag Mol Koken roeren_in_pannetjes_1361704528
Betadag Mol Koken proefjes_met_zonnebloemolie_1361705609

Klas 5-Havo en klas 5 en 6-VWO mochten net als klas 4 genieten van een lezing van Rinus Roelofs. Vervolgens was er de opdracht in groepen  een creatieve oplossing te bedenken voor de milieu-problemen die op ons afkomen. Hoe zal de wereld er in 2025 uitzien? De groepen waren gekoppeld aan een vooraf bepaald onderwerp en mochten middels een presentatie hun oplossingen delen met de rest van de groep. Deze klassen sloten de dag af met een interessante en natuurlijk tot denken aanzettende lezing van de volksfilosoof Bas Haring. Wat is eigenlijk de waarde van onderzoek en hoe doe je dat goed? Zijn visie: stel een vraag die je echt bezig houdt, onderneem actie om tot een antwoord te komen, formuleer het antwoord. Klinkt simpel genoeg, En dat is het ook.

Helaas vond Bas het ook nodig nog even een pijnpunt voor bèta’s ter sprake te brengen….. volgens zijn stelling zijn bèta’s arrogant. Zij weten hoe de wereld in elkaar zit maar niemand wil naar hen luisteren. Mensen zitten namelijk niet altijd te wachten op kennis. Waar en herkenbaar. Maar… misschien hebben wij als organisatoren een heel klein beetje mogen bijdragen om het genot, de waarde, de kracht en het belang van bèta een beetje dichter bij alle mensen gebracht te hebben. Er is mogelijk geen mooier beeld dan uit zijn eigen boek Kaas en de evolutietheorie om het belang van het voortplanten van kennis te onderstrepen.

betadag bas_haring1 kaas en evolutie

Het is voor de groep organiserende docenten een inspannende tocht geweest met menig vergaderuurtje en overleg via telefoon, mail, Google Drive en wat niet meer, naar deze dag toe. De reis was het doel zeker waar en er kan zeer tevreden worden terug gekeken. Zeker was dit het geval op het moment dat er bij de afsluitende borrel een verrassing langskwam in de vorm van heuse bètaballen! (bitterballen voor de niet-bèta’s onder U) 🙂

Het vervolg? Er komt zeker nog een bètadag! Ons doel was jaarlijks, maar het zou zomaar zo kunnen zijn dat het driejaarlijks wordt. Dit dan omdat het mogelijk afgewisseld gaat worden met een alpha en gammadag. Of een talen en zaakvakkendag zo U wilt. We gaan het zien.

Nu eerst even uitrusten en nagenieten.

Je moet het meegemaakt hebben om te weten hoe leuk het was maar een goede tweede opties zijn de foto’s die te vinden zijn op de site van het Wolfert Lyceum en de beelden die door RTV Langsingerland zijn gemaakt en die vanaf 11 maart te zien zijn.


Educatieve puzzels voor de iPad

februari 27, 2013

CAST is een non-profit organisatie die er op gericht is onderwijs beschikbaar te maken voor alle mensen door universal design for learning (UDL). Onlangs heeft CAST twee gratis, op onderzoek gebaseerde, educatieve games uitgebracht voor de iPad die essentiële wiskundige denkpatronen en probleem-oplossende vaardigheden aanleren. Vaardigheden die worden aangeleerd zijn onder andere het vinden van patronen of formules, het creëren van modellen, het werken met variabelen en het doen van voorspellingen.Als onderdeel van de UDL principes, die o.a. vragen om flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid, kunnen de puzzels via verschillende strategieën worden opgelost.

mathsquared_ipad_icon_512MathSquared puzzels zijn gebaseerd op een rooster en maken gebruik van de standaard wiskundige bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Tegelijkertijd worden logica en probleem-oplossende vaardigheden aangesproken.

mathscaled_ipad_icon_512MathScaled werkt met een weegschaal van het balans type om het begrip van vergelijkingen te vergroten. Ook hier worden tegelijkertijd logica en probleem-oplossende vaardigheden aangesproken. Verschillende vormen moeten zo worden geplaatst dat de balans in evenwicht blijft.

De puzzels zijn niet gekoppeld aan enig vak of enige lesinhoud en zijn geschikt om in te zetten bij alle leeftijden. Ondersteuning voor de puzzels is te vinden op de iSolveIt website, waar zowel instructie video’s als tips beschikbaar zijn.

Bron: CAST website newspage


Lesgeven zonder woorden? Het kan!

februari 25, 2013

Zonder woorden van Gogh dyn009_original_226_300_pjpeg_2528529_151950f081a64915984ccf11bff55b02Tekst vormt voor veel leerlingen, om allerlei verschillende redenen en met verschillende oorzaken, vaak een barrière om te leren. Als leren dus zonder woorden zou kunnen zou dit veel leerlingen helpen.

Ik zag vandaag onderstaande TEDx video. Matthew Peterson vertelt hierin op een zeer persoonlijke en overtuigende wijze over lesgeven zonder woorden. Matthew is zelf dyslectisch en leerde pas lezen in groep vijf. In zijn lezing haalt hij een quote aan van Albert Einstein, die ook dyslectisch was, en die voor hem een grote bron van inspiratie vormde:

“The words or the language as they are written or spoken don’t play any rol in my mechanism of thought”

Matthew vertelt in de video niet alleen over lesgeven zonder woorden over eenvoudige onderwerpen maar ook over ingewikkeldere zaken zoals tweedegraads vergelijkingen. Hij beschrijft interactieve software die informatieve feedback geeft zonder tekst en laat overtuigende voorbeelden zien.  De software werkt ook in de praktijk en laat zien dat leren zonder woorden mogelijk is. Het software programma is getest in honderden scholen in verschillende staten van de Verenigde Staten en het zorgde voor een drie maal zo snelle groei van de vaardigheden bij het vak wiskunde.

In de video gaat het vooral over rekenen en over wiskunde en exacte vakken, maar het principe zou ook voor andere andere vakken kunnen worden gebruikt. Ik denk dat daarmee voor een grote groep leerlingen mooi onderwijs gemaakt kan worden. Ik wil daarom graag deze video en de gedachte erachter delen. Ik hoop mensen hiermee te kunnen inspireren op vergelijkbare wijze te gaan denken over lesgeven, om zo onderwijs ook anders dan alleen zwaar leunend op geschreven tekst vorm te kunnen gaan geven.

Ik ben op deze video geattendeerd door een oproep van Patrick Vaanhold op het prikbord van The Crowd. Hij is op zoek naar mensen die met hem van gedachten willen wisselen over hoe het basisidee van lesgeven zonder woorden ook bij andere vakken zou zijn in te zetten. Je kunt je daar bij hem melden.


Het quadbloggen voor edubloggers is gestart!

februari 3, 2013

QuadBlogging Screen-Shot-2012-08-22-at-23.13.06In een blogpost van begin januari heb ik uitgelegd wat Quadblogging voor het onderwijs is. In het kort komt Quadblogging er op neer dat vier groepen of klassen afspreken dat ze afwisselend schrijver van een blog zijn en op een blog reageren. Dit betekent dus één keer in de vier weken schrijven en de andere drie weken reageren. Door je aan te melden bij de site van QuadBlogging wordt je door de organisatoren daarvan als groep of klas gekoppeld aan drie andere groepen of klassen die zich hebben aangemeld. De kracht van QuadBlogging zit in het elkaar wederzijds stimuleren te schrijven door elkaar’s lezer te zijn.

In dezelfde blogpost heb ik een oproep geplaatst om iets vergelijkbaars ook voor docenten of andere edubloggers op te zetten. Via het bijbehorende formulier hebben zich inmiddels een aantal mensen opgegeven om mee te doen. Als startdatum was 1 februari genoemd en we zijn dus dit weekend van start gegaan.

Mijn blogpost eerder vandaag over de VVV-uren is de eerste post van de twee Quads waar ik bij ben ingedeeld. Ik ben erg benieuwd naar de reacties en hoe QuadBlogging voor edubloggers zich gaat ontwikkelen.

Je kunt je nog steeds opgeven op mee te doen. Dit kan via onderstaand formulier.


VVV-uren

februari 3, 2013

Dalton uren VVV logo 2013-01-26_1045

Deze week is er op het Wolfert Lyceum een start gemaakt met de VVV-uren.

VVV-uren staan voor: Verbreding – Verdieping – Verbetering.

Tijdens deze uren zijn alle eerste- en tweedeklassers actief bezig met speciaal hiervoor ontwikkelde modules. Deze modules worden gedurende zes weken op een vast moment in de week tijdens een Dalton-uur gegeven. De opzet voor de VVV-uren is nieuw dit jaar en worden vormgegeven door een aantal afspraken en regels. Aanvankelijk was het plan van het VVV-uren team om dit stapsgewijs  op te starten en te beginnen met alleen de zeven eerste klassen. Er waren echter na slechts één oproep zoveel enthousiaste collega’s die een module wilden aanleveren dat er besloten werd direct ook de zes tweede klassen deze VVV-uren aan te bieden!

Leerlingen werden voor de Verbeter-lessen opgegeven door hun vakdocent of mentor en deze leerlingen werden geplaatst bij de verschillende vakken waarvoor Verbeter-lessen beschikbaar waren: Nederlands (2 afzonderlijke modules), Engels, Frans, Duits, Wiskunde (2 afzonderlijke modules).

Vervolgens konden de overige leerlingen een keuze maken uit het aanbod Verbreding en Verdieping-lessen. Leerlingen konden er in dit stadium ook zelf nog voor kiezen om zich aan te melden voor een Verbeter-les.Via een digitaal inschrijfformulier (gemaakt via Google Formulieren) konden zij hun drie eerste voorkeuren kenbaar maken uit een lijst van acht beschikbare modules. De modules variëren van het leren omgaan met geld, het leren werken met specifieke computerprogramma’s en internet toepassingen, verhalen vertellen, het geheugenpaleis tot de genetica van de fruitvlieg en het belang en de werking van vaccins. Het VVV-uren team was trots voor deze laatste module een echte onderzoeker uit het veld aangetrokken te kunnen hebben en de leerlingen waren hiervan aardig onder de indruk. Voor alle modules was voldoende belangstelling om ze door te kunnen laten gaan en een tweetal bleek zeer populair: Google SketchUp en Web 2.0 in de klas, welke beide drie keer waren overtekend! Een indicatie dat er een ruime belangstelling is onder de leerlingen om de mogelijkheden van de moderne informatie en communicatie technologieën te leren kennen en gebruiken.

VVV Google Sketchup Vinoly in stad 2011-09-26 23501100000

Het plaatsen van de leerlingen bij de modules bleek nog best wel een wat meer tijdrovende bezigheid dan vooraf ingeschat. Natuurlijk moesten er de nodige afwegingen en keuze’s worden gemaakt voor de indeling om zoveel mogelijk leerlingen bij hun eerste of tweede keuze te kunnen plaatsen. Er ging echter ook veel tijd zitten in het herhaaldelijk maken van aanpassingen doordat leerlingen zich niet, meerdere keren of verkeerd aanmeldden en door docenten die op het laatste moment nog leerlingen aan- of afmeldden voor Verbeter-lessen. Uiteindelijk konden alle 359 leerlingen geplaatst worden bij één van de modules en wel zodanig dat slechts een enkele leerling bij zijn 3e keuze geplaatst moest worden. De uiteindelijke indeling werd aan de docenten en leerlingen bekend gemaakt via de hiervoor speciaal aangemaakte Wolfert Lyceum VVV-uren wiki, waar zowel de indeling, het rooster als de beschrijving van de modules te vinden is. Voor een aantal modules worden door de betrokken docenten ook de achtergrond informatie en de opdrachten op deze wiki geplaatst.

De eerste ervaringen waren zeer positief afgelopen woensdag. Er waren nauwelijks leerlingen die niet wisten waar ze uiteindelijk waren ingedeeld of waar ze moesten zijn en dankzij de wiki waren probleempjes hiermee snel opgelost. De leerlingen waren over het algemeen zeer enthousiast over de inhoud van de modules en de docenten vonden het een hele plezierige ervaring om les te geven over een andere expertise dan hun vak en vaak dan ook nog hun hobby of passie. Het mooiste geluid kwam van zowel docenten als leerlingen: de vraag of in de vierde periode deze VVV-uren er ook weer gaan zijn. Ja dus.

Deze blogpost is mede geschreven als onderdeel van de module Web 2.0 in de klas.
Deze blogpost is mede geschreven als onderdeel van een Quadblog.

VVV web2.0indeklas_boekentas

 


Masterclass Flipping the Classroom

februari 2, 2013

Flip Your Classroom coverAfgelopen dinsdag, 29 januari, heb ik kennis mogen maken met Aaron Sams en Jon Bergmann, de grondleggers van het Flipping the Classroom model. En wat ik daar vooral geleerd heb is dat Aaron en Jon twee zeer gemotiveerde, bevlogen en excellente docenten zijn. Zij zijn zo bij hun leerlingen betrokken dat zij een techniek hebben ontwikkeld om al hun leerlingen beter te bereiken. De titel van het boek dat zij hierover hebben geschreven is niet voor niets Flip Your Classroom, Reach Every Student in Every Class Every Day‘.

Wat is Flipping the Classroom en Flipped Mastery?

De door hen ontwikkelde techniek is zo veel meer dan wat in eerste instantie vaak gedacht wordt als je slechts de titel ervan hoort en een korte beschrijving. “Flipping the Classroom is het omdraaien van de activiteiten die normaal in en buiten de les plaatsvinden door het aanbieden van de directe instructies als video buiten het klaslokaal.” Dat is slechts de eerste stap, ofwel ‘Flipping 1.0’.

Waar het echt om gaat is:

What is the best use of your face-to-face class time?

Dit is de vraag die Aaron en Jon zich stelden nadat een leerling als volgt reageerde op hun serie eerste video’s, waarbij zij hun stem hadden toegevoegd aan powerpoint presentaties die ze al jaren in de klas hadden gebruikt: “I love the video’s, because they mean I don’t need to go to class anymore!”. Zij hadden dus bijna het tegenovergestelde bereikt van wat hun doel was en deze opmerking was aanleiding om hun doel scherper te formuleren en concreet te gaan invullen. En zo is in een aantal jaar ‘Flipped Mastery’ ontstaan. Hierbij vormen video’s met opgenomen directe instructies slechts een klein, technisch maar wel belangrijk onderdeel van een pedagogische en didactische visie gericht op het bereiken van elke leerling in de klas. Het gaat niet om de techniek van het maken van een video. Het gaat er om dat de techniek een andere pedagogiek en didactiek mogelijk maakt. Flipped Mastery begint bij de pedagogiek.

Directe Instructie -> Oefenen -> Toepassen -> Beoordelen ->

Verbeteren -> Beoordelen

De cyclus Beoordelen -> Verbeteren -> Beoordelen wordt doorlopen totdat de beoordeling voldoende is. Er is geen verbonden cijfer. Het is goed of het moet verbeterd. Is de beoordeling goed dan is het leerdoel bereikt en kan worden doorgegaan naar het volgende leerdoel.

De video’s

Via een aantal voorbeelden werd getoond wat de mogelijkheden zijn die de video’s zelf bieden boven in de klas gesproken directe instructies en uitleg en waar zij extra toegevoegde waarde kunnen hebben: plaatjes, humor, muziek, animatie, op lokatie, demonstraties, versnellen, bewerken. In sneltreinvaart kwamen de mogelijkheden voorbij die er nu bestaan om video’s zelf te maken, op de computer of online, gratis of betaald, simpel of complex. Een aantal eenvoudige maar zeer bruikbare tips kwamen aan bod: gebruik een externe usb microfoon, gebruik een laken als achtergrond, gebruik een tekentablet om te schrijven, tekenen en modelleren. De gouden tip was hier heel duidelijk.

‘Do you want it perfect or do you want it Tuesday?’

Zeker toen Jon hier na exact de juiste hoeveelheid wachttijd en stilte fijntjes aan toevoegde: ‘and the right answer is Tuesday’.

Een lesplan voor de geflipte (Mastery )klas

Aaron liet zien hoe een lesplan voor de geflipte klas er uit kan zien en waarin zij afwijkt van een meer traditioneel lesplan. In essentie zitten de verschillen in de directe instructie die van het klaslokaal naar thuis wordt verplaatst en het oefenen en toepassen dat meer dan anders in het klaslokaal en minder thuis plaatsvindt. Beoordeling vindt in beide systemen in de klas plaats.
Een groot pedagogisch en didactisch verschil zit in het niet langer aanbieden van complete leseenheden en hele hoofdstukken maar het aanbieden van leerdoelen (Learning Objectives). Hier dient vooraf dus zeer goed over nagedacht te worden en de organisatie van de lessen dient hierop te worden afgestemd. Een hoofdstuk wordt bijvoorbeeld in 10 leerdoelen opgedeeld, “De leerling is in staat om…”, en hieraan worden uit te voeren activiteiten gekoppeld. De activiteiten zijn gevarieerd en kunnen van alles zijn, van het maken van vragen, het doen van een proef, het schrijven van een verhaal, het samenstellen van een presentatie, het creëren van een product. Een leerdoel wordt als behaald afgevinkt door de docent wanneer de leerling kan laten zien dat hij de betreffende stof op het gewenste niveau beheerst. Deze formatieve assessment kan verschillende vormen hebben en hoeft niet voor alle leerlingen dezelfde te zijn of op hetzelfde moment te worden afgenomen. Pas als een leerdoel is behaald kan naar de volgende worden overgegaan. Aan het eind van een serie bij elkaar horende leerdoelen vindt een eind assessment plaats. Deze laatste is de enige waarvan een beoordeling op een cijferkaart of rapport belandt. Ook deze hoeft niet door iedere leerling op hetzelfde moment te worden gemaakt. Leerlingen gaan dus op hun eigen tempo en op hun eigen weg door de leerstof. De rol van de video’s in de model is die van het leveren van directe instructies op het moment dat de leerling hier aan toe is.

De organisatie van Flipped Mastery

Jon liet zien hoe belangrijk de organisatie van een Flipped Mastery klas is en noemde een aantal duidelijke valkuilen waar zij over het algemeen zelf in hun enthousiasme vol waren ingestapt. Uiteindelijk zijn zij gekomen tot een situatie waarbij de leerling voorafgaand aan een cursus een tabel krijgen met daarin een set aan leerdoelen met per leerdoel de hierbij horende instructie video’s, vereiste en mogelijke activiteiten. Per leerdoel is een aantal punten te behalen en deze worden wel of niet behaald. Bij het onvoldoende aan kunnen tonen door een leerling dat hij het leerdoel beheerst krijgt hij feedback waar de verbeteringen te zoeken zijn en kan hij na verwerking hiervan opnieuw de formatieve assessment doen. Een zeer belangrijk punt in de organisatie is de duidelijke labeling van alle video’s en activiteiten. Ook is het van groot belang een uitgebreide databank aan vragen te hebben voor de eind assessments omdat deze op verschillende momenten kunnen worden afgenomen. Jon beschreef hoe zij een databank hebben opgebouwd en random toetsen laten genereren door de computer door aan te geven hoeveel vragen van elk leerdoel in de toets moeten worden opgenomen. Dit geeft aan dat Flipped Mastery niet zo maar even ingevoerd kan worden en bij Aaron en Jon heeft het dan ook zo’n vijf jaar geduurd om te komen waar ze nu zijn.

Afsluitend

Opvallend vond ik het natuurlijke gemak waarmee Aaron en Jon alles wat zij hadden ontwikkeld en op hun reis naar Flipped Mastery hadden ervaren met ons deelden. Via een aantal linkjes stelden zij alle materialen beschikbaar en zij schroomden niet om aan te geven waar zij fouten hadden gemaakt. Zij waren geen gelikte Amerikanen die een product kwamen verkopen. Zij waren bevlogen experts met een innige wens leerlingen te helpen leren. Zij gaven aan dat het succes van Flipping the Classroom of Flipped Mastery vooral afhangt van de relatie met de leerling en dat dit ook hun drijvende kracht is geweest om het te blijven door-ontwikkelen. Het was voor mij een mooie en zeer inspirerende ervaring.

Als laatste wil ik graag de laatste opdracht delen die Aaron en Jon ons gaven. Deze opdracht is niet specifiek voor Flipping the Classroom en een goede om regelmatig te doen bij een onderwerp waar je iets mee wilt of iets nieuws: 5-5-5-in 5.

Wat ga je doen?
– de komende 5 dagen
– de komende 5 weken
– de komend 5 maanden
Schrijf dit op in 5 minuten.

Dit heb ik gedaan. En ik ga het doen.

O ja, doe je al iets met Flipping the Classroom of wil je er iets mee gaan doen, koop dan het boek ‘Flip Your Classroom, Reach Every Student in Every Class Every Day‘! Het is verkrijgbaar bij Amazon of Bol.com Mijn boekje heeft inmiddels de handtekeningen van beide heren 🙂

Flip de klas aaron jon manuela frans

Vlnr: Aaron Sams, Manuela Bazen, Jon Bergmann, ondergetekende.

De volledige presentatie van Aaron en Jon, die ook op de BETT2013 in Londen presenteerden, is hieronder te vinden.

Nuttige links:
Flippedlearning.org The mission of the Flipped Learning Network™ is to provide educators with the knowledge, skills, and resources to successfully implement Flipped Learning.
Flipped-learning.com blog van Jon Bergmann
Flippedclassroom.org the online community of practice for and by Flipped Educators!
Twitter: @JonBergmann & @chemicalsams & #flipclass & #flipdeklas
Flippedclassroom.org/group/dutch-flippers groep Nederlandse flippers binnen Flipped Network
Flipped classroom resources document van Dan Spencer met veel informatie en bronnen
Flip de klas wiki Nederlandse wiki met informatie over tools, bronnen en links

Een verslag van dezelfde workshop is ook te vinden op het blog van Stefan van der Weide, en van dezelfde workshop een dag eerder op het blog van Jelmer Evers en Margreet van den Berg.


%d bloggers liken dit: