VVV-uren

Dalton uren VVV logo 2013-01-26_1045

Deze week is er op het Wolfert Lyceum een start gemaakt met de VVV-uren.

VVV-uren staan voor: Verbreding – Verdieping – Verbetering.

Tijdens deze uren zijn alle eerste- en tweedeklassers actief bezig met speciaal hiervoor ontwikkelde modules. Deze modules worden gedurende zes weken op een vast moment in de week tijdens een Dalton-uur gegeven. De opzet voor de VVV-uren is nieuw dit jaar en worden vormgegeven door een aantal afspraken en regels. Aanvankelijk was het plan van het VVV-uren team om dit stapsgewijs  op te starten en te beginnen met alleen de zeven eerste klassen. Er waren echter na slechts één oproep zoveel enthousiaste collega’s die een module wilden aanleveren dat er besloten werd direct ook de zes tweede klassen deze VVV-uren aan te bieden!

Leerlingen werden voor de Verbeter-lessen opgegeven door hun vakdocent of mentor en deze leerlingen werden geplaatst bij de verschillende vakken waarvoor Verbeter-lessen beschikbaar waren: Nederlands (2 afzonderlijke modules), Engels, Frans, Duits, Wiskunde (2 afzonderlijke modules).

Vervolgens konden de overige leerlingen een keuze maken uit het aanbod Verbreding en Verdieping-lessen. Leerlingen konden er in dit stadium ook zelf nog voor kiezen om zich aan te melden voor een Verbeter-les.Via een digitaal inschrijfformulier (gemaakt via Google Formulieren) konden zij hun drie eerste voorkeuren kenbaar maken uit een lijst van acht beschikbare modules. De modules variëren van het leren omgaan met geld, het leren werken met specifieke computerprogramma’s en internet toepassingen, verhalen vertellen, het geheugenpaleis tot de genetica van de fruitvlieg en het belang en de werking van vaccins. Het VVV-uren team was trots voor deze laatste module een echte onderzoeker uit het veld aangetrokken te kunnen hebben en de leerlingen waren hiervan aardig onder de indruk. Voor alle modules was voldoende belangstelling om ze door te kunnen laten gaan en een tweetal bleek zeer populair: Google SketchUp en Web 2.0 in de klas, welke beide drie keer waren overtekend! Een indicatie dat er een ruime belangstelling is onder de leerlingen om de mogelijkheden van de moderne informatie en communicatie technologieën te leren kennen en gebruiken.

VVV Google Sketchup Vinoly in stad 2011-09-26 23501100000

Het plaatsen van de leerlingen bij de modules bleek nog best wel een wat meer tijdrovende bezigheid dan vooraf ingeschat. Natuurlijk moesten er de nodige afwegingen en keuze’s worden gemaakt voor de indeling om zoveel mogelijk leerlingen bij hun eerste of tweede keuze te kunnen plaatsen. Er ging echter ook veel tijd zitten in het herhaaldelijk maken van aanpassingen doordat leerlingen zich niet, meerdere keren of verkeerd aanmeldden en door docenten die op het laatste moment nog leerlingen aan- of afmeldden voor Verbeter-lessen. Uiteindelijk konden alle 359 leerlingen geplaatst worden bij één van de modules en wel zodanig dat slechts een enkele leerling bij zijn 3e keuze geplaatst moest worden. De uiteindelijke indeling werd aan de docenten en leerlingen bekend gemaakt via de hiervoor speciaal aangemaakte Wolfert Lyceum VVV-uren wiki, waar zowel de indeling, het rooster als de beschrijving van de modules te vinden is. Voor een aantal modules worden door de betrokken docenten ook de achtergrond informatie en de opdrachten op deze wiki geplaatst.

De eerste ervaringen waren zeer positief afgelopen woensdag. Er waren nauwelijks leerlingen die niet wisten waar ze uiteindelijk waren ingedeeld of waar ze moesten zijn en dankzij de wiki waren probleempjes hiermee snel opgelost. De leerlingen waren over het algemeen zeer enthousiast over de inhoud van de modules en de docenten vonden het een hele plezierige ervaring om les te geven over een andere expertise dan hun vak en vaak dan ook nog hun hobby of passie. Het mooiste geluid kwam van zowel docenten als leerlingen: de vraag of in de vierde periode deze VVV-uren er ook weer gaan zijn. Ja dus.

Deze blogpost is mede geschreven als onderdeel van de module Web 2.0 in de klas.
Deze blogpost is mede geschreven als onderdeel van een Quadblog.

VVV web2.0indeklas_boekentas

 

Advertenties

46 Responses to VVV-uren

 1. […] blogpost eerder vandaag over de VVV-uren is de eerste post van de twee Quads waar ik bij ben ingedeeld. Ik […]

  • Dico Krommenhoek schreef:

   Een prachtig initiatief, deze VVV uren. En wat een werk zit in de organisatie, zeg. Alleen die Wiki al. Hoe hebben jullie dat samen gedaan? Of is dit werk van 1 collega(van jou)?

   Ik zou het prachtig vinden als je de “workflow” om tot dit project te komen zou publiceren, zodat andere collega’s en scholen er profijt van kunnen hebben.

   Succes met het vervolg!

   Dico

   • fransdroog schreef:

    Dico, dank voor je positieve reactie.
    Het aanmaken van de wiki is in vergelijking met het verzamelen van de benodigde informatie en het maken van het rooster en het indelen van de leerlingen bij de juiste module relatief weinig werk. Zeker als je hier al de nodige ervaring mee hebt.
    Als je met workflow bedoelt het schema/stappenplan dat we gehanteerd hebben dan kan dat worden eenvoudig worden beschreven in een vervolg post.

   • Dico Krommenhoek schreef:

    De wiki niet zoveel werk, snap ik. Dus had ik mijn vraag beter moeten verwoorden:
    Hoe heb je ervoor gezorgd dat de organisatie door meer dan 1 persoon gedragen wordt en dit inzichtelijk blijft voor alle organisatoren? Google Docs? Of een afgeschermde pagina in de wiki?

    Inderdaad is de workflow vraag: hoe zorg je ervoor met jullie ervaring dat een andere school niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

    Succes, tot snel

    Dico

   • fransdroog schreef:

    Afgeschermde pagina op wiki is alleen mogelijk bij een betaalde versie, was dus geen optie.
    Google Drive gebruikt om gezamenlijke documenten te delen en waar nodig/mogelijk gezamenlijk te bewerken. Hiernaast vooraf ingeplande tweewekelijkse bijeenkomsten en traditioneel mailverkeer. Essentie uitvoering zit mijns inziens in eigenaarschap nemen en geven.

 2. Diana van Veen schreef:

  Dit klinkt als een mooie invulling van Daltonuren, waarbij jullie twee vliegen in 1 klap slaan. Steun aan leerlingen die het nodig hebben, en uitdaging voor degene die het makkelijk doen. Ik heb wel een vraag, is er nog verschil in verbreding en verdieping aangebracht? Of zijn deze twee V’s samengevoegd. En wat vinden de leerlingen er van die bij verbetering zijn ingedeeld? Ook als docent is het denk ik leuk om ongegeneerd met je eigen interesses aan de slag te kunnen met leerlingen die daarvoor kiezen. Het gebruik van de wiki is heel slim aangepakt. Ik ben zelf aan het kijken of ik een wiki ook een keer in kan zetten in de basisschool voor een biologieproject. k ga die van jullie nog eens bekijken.

  Ik ben benieuwd naar hoe dit verder loopt,

  Diana

  • fransdroog schreef:

   Diana, dank voor je reactie.
   Er is niet echt een verschil aangebracht deze eerste keer tussen verbreding en verdieping. De modules Genetica en Vaccins zijn als verdieping te beschouwen, waarbij zij verder gaan op de lesstof uit het vak Mens en Natuur. De overige modules zijn vooral een Verbreding daar zij nieuwe stof aanbieden die niet direct aansluit op bestaande lesstof.
   Dank voor je mooie woorden over de wiki. Bij het nadenken over hoe we de informatie bij alle betrokken docenten en leerlingen zouden krijgen op een manier die het relatief eenvoudig zou toestaan om aanpassingen te maken die ook weer voor alle deelnemers beschikbaar zouden zijn kwam een wiki als glansrijke winnaar uit de bus. WIki’s zijn echt zeer gebruikersvriendelijk en staan het delen van allerlei vormen materiaal in een open omgeving gemakkelijk toe.
   Ik kan het gebruik zeker aanbevelen en ik gebruik zelf ook wiki’s met mijn klassen en een aantal van mijn projecten. Mocht je hier vragen over hebben stel ze dan gerust. Misschien kunnen we zelfs wel iets samen doen in de vorm van: https://fdroog.wordpress.com/2012/08/21/samenwerking-po-en-vo-nu-verder/ ?
   Ik zal zeker verslag blijven doen van de vorderingen van de VVV-uren om geïnteresseerden op de hoogte te houden.

 3. Marie Jetta schreef:

  Wij hebben op school TOP uren: toegevoegd, ondersteunend en … (Oei die weet ik niet meer) drie keuzes: een ‘soort’ module maar dan gegeven door ouders, ondersteuning voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en wiskunde en als laatste een zelfwerkzaamheidsuur. Jammer bij ons is dat lln vooral voor dat laatste kiezen. Ouders doen hun best, maar het aanbod is niet altijd leuk. En daardoor Ontbreekt steeds meer de ondersteuning van collega’s.
  Dit van jullie klinkt erg inspirerend, wellicht moeten we er weer mee aan de gang.

  • fransdroog schreef:

   Dank voor je reactie. Altijd mooi om te horen dat we inspirerend kunnen zijn.
   Tijdens de reguliere Dalton-uren kiezen lln ook bij ons er vrij regelmatig voor om dit als ‘zelfstandig-husiwerk-maak-uur’ in te vullen, met een flinke sociale componenten, en dit niet altijd bewust vakgericht te doen.
   Dit is mede de reden voor de nieuwe organisatie-vorm. Er is bewust een keuze gemaakt lln meer dwingend voor te schrijven wat zij een deel van de Dalton-uren doen. Hier hoort dan wel een goed, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod bij om die verplichting waar te maken.
   Wij zouden ook graag ouders gaan inschakelen of meer experts van buiten de school. Dit blijkt organisatorisch lastig omdat onze Dalton-uren als band midden op de dag staan ingeroosterd. Hoe zijn jullie TOP-uren ingeroosterd mbt tot aantal per week en tijdstip op de dag?

   • Marie Jetta schreef:

    Ik heb de coördinator TOP vertelt over de VVV-uren en zal hem deze link sturen. Hij is zeer geïnteresseerd en wil graag met je in contact komen.
    Onze top uren zijn 1x in de week op dinsdag 2e uur (1e en 2e klassen) en 3e uur (3e klassen). Organisatorisch inderdaad een hele klus.

   • fransdroog schreef:

    Contact opnemen is prima. Eénmaal in de week zou prima kunnen werken met een zelfde opzet.

 4. Een zeer interessant onderwerp, omdat dit volgens mij één van de dingen is die écht op élke school anders gedaan wordt.

  Toen ik bij mijn huidige werkgever kwam werken was het voor mij dus ook wennen dat dit weer anders ging, maar ook verbazen.

  Wij werken enkel met ‘hulplessen’ en de leerlingen die geen hulples hebben zijn op die uren dan dus ook vrij. In mijn ogen geen volmaakt systeem omdat we dit ook maar voor een paar vakken aanbieden (Nederlands, Engels en wiskunde).

  Sinds ik hier werk probeer ik al wijzigingen in het systeem te krijgen, maar loop altijd tegen de financiële muur op. “Dat kunnen we niet betalen”, “dat is te duur”. Maar volgens mij wat je ook verzint: je wil kleinere groepen voor de hulplessen (verbeter) maar ook voor verdiepings en verbredingslessen. Kleinere groepen –> meer docenten op hetzelfde aantal leerlingen –> duurder. Dat betekent dan weer dat wij andere dingen zouden moeten laten schieten om zo iets voor elkaar te krijgen. En in de tijden van bezuinigen en ‘ombuigen’ proberen wij al: meer werk te verzetten met minder geld.

  Lastig lastig lastig…. Is het gras dan altijd groener bij de buurman? Ben benieuwd hoe anderen die financiële muur omzeilen. Maar bovenal ben ik weer eens geïnspireerd: het kán dus wel! En teleurgesteld: het dan dus wél!

  Bedankt!

  • fransdroog schreef:

   De Dalton-uren staan bij ons standaard in het rooster voor een docent en zijn een onderdeel vergelijkbaar met andere lessen. Ze zijn gecreëerd door bij een aantal vakken, per leerjaar steeds wisselende, een uur weg te halen. Het levert zo een vorm van gedifferentieerd les geven, omdat leerlingen zelf voor een deel van hun tijd kunnen bepalen aan welk vak zij werken. Het is dus niet noodzakelijkerwijs duurder als je het zo organiseert.

 5. Wij werken al een aantal jaar met een soort VVV uren. Bij ons heetten ze eerst flexuren, later projecturen en nu zijn we de projecten aan het omzetten in leerlijnen. Die noemen we de talent-specials. Voor informatie zie http://www.cswalcheren.nl Kijk bij ‘van de Perre’ en ga naar de ‘knop’ projecten / projecturen. Voor de talent-specials zie de informatie voor leerlingen uit groep 8.
  Voor het indelen van leerlingen naar keuze werken wij met digitale inschrijfformulieren. Dat zijn ‘enquetes’ op de ELO (It’s Learning).
  De informatie zetten wij rechtstreeks over in Excel, waarna er eenvoudig op grond van keuzes kan worden ingedeeld.
  Misschien ook voor jullie handig?

  Wouter Izeboud

  • fransdroog schreef:

   Dank voor je reactie en verwijzing naar het systeem op jouw school. Dat ziet er inderdaad vergelijkbaar maar toch net weer anders, met een iets andere visie, ingevuld.
   Ons digitale inschrijfformulier is een Google Formulier en dit zet ik ook rechtstreeks over in Excel. Waar het deze eerste keer een klein beetje mis ging was omdat een aantal collega’s aan de leerlingen voor Verbeter lessen had doorgegeven dat ze zich niet digitaal hoefden aan te melden. Deze leerlingen moesten dus later handmatig worden toegevoegd. Ook was de door de docenten aangeleverde informatie niet altijd helemaal up-to-date. Dit zal een volgende keer zeker minder tijd gaan kosten.

 6. Ilse van Hal schreef:

  Hallo Frans,

  Ik ben enthousiast over jullie manier van werken!
  Nu begrijp ik ook dat het Wolfert een school voor Dalton is, super!

  Ik maak me als directeur van een paar basisscholen 2.0 wel eens druk, omdat het lijkt alsof er aan de door ons ingezette, uitgebouwde en gekoesterde zelfstandigheid en betrokkenheid van kinderen, een einde komt op menig VO school.

  Ik vraag me nog wel af wat er zou gebeuren als je alle kinderen (dus ook de Verbeter-groep) zich zelf zou laten intekenen?
  Kiezen ze dan wat ze nodig hebben?
  Ik kan me voorstellen dat de door leerkachten ingedeelde groep, minder gemotiveerd zou kunnen zijn.

  Kortom: keep up the good work!

  vr gr Ilse

  • fransdroog schreef:

   Hallo Ilse,
   Dank voor je mooie woorden!
   Als antwoord op je vraag: leerlingen mogen zich ook nog zelf voor de Verbeter lessen intekenen en zij doen dit ook! Het komt zelfs voor dat leerlingen verzoeken om bij een andere Verbeter les geplaatst te mogen worden omdat zij zelf denken daar meer aan te hebben.
   De meeste leerlingen zijn goed in staat dit soort keuze’s verantwoord te maken, waarbij een belangrijk onderdeel is dat dit door de vakdocenten en mentoren goed wordt toegelicht.

 7. Allemensen…. als ik dit lees realiseer ik me weer hoe lang het gelden is dat ik op de middelbare school heb gezeten! En toch meen ik me te herinneren dat er destijds ook zoiets bestond als keuzevakken. Ik heb me echter nooit gerealiseerd wat daar aan organisatie achter gezeten moet hebben.
  Sindsdien is er natuurlijk nogal wat veranderd, maar wat in dit bericht geschetst wordt is toch wel heel erg mooi, vooral voor de leerlingen die die keuzemogelijkheid krijgen!
  Maar natuurlijk schieten er ook andere vragen door mijn hoofd zoals: wat gebeurde er hiervoor met deze tijd en kon dat zo maar geschrapt worden? Doe alle docenten (verplicht) mee of zijn er docenten die het hebben laten afweten?
  Ik zie een aantal van 359 leerlingen en als ik goed geteld heb een keuzemogelijkheid uit 13 verschillende dingen. Dat betekent dus gemiddeld 30 leerlingen per activititeit. Ik kan me voorstellen dat het dan heel moeilijk indelen wordt. Ik ben een aantal jaren roostermaker geweest en ga gelijk denken in slimme tools om iets dergelijks geautomatiseerd op te lossen. Je zou ook simpelweg kunnen denken aan een inschrijfsysteem met “wie het eerst komt, het eerst maalt” Dat betekent in de eerste periode heel veel ontevreden gezichten, maar daarna een gezonde run om de beste plaats.
  Hoe dan ook ook mooi dat dit alles zo gedetailleerd beschreven is door Frans. Daar kunnen andere scholen hun voordeel mee doen!

  • fransdroog schreef:

   Beste Willem,
   Dank voor je reactie, je vragen en je lovende woorden.
   De Dalton-uren zijn in het verleden gecreëerd door bij een aantal vakken, die verschillen per leerjaar, een lesuur weg te halen. Dit om de mogelijkheid te creëren leerlingen een deel van hun tijd zelf te laten kiezen en zo meer tijd te kunnen besteden aan vakken waar zij specifiek problemen mee hebben. De VVV-uren zijn nu gestart om leerlingen ook een keuze aan te bieden die meer is dan alleen Verbetering.
   De docenten is in eerste instantie gevraagd of zij iets zouden kunnen leveren binnen het kader van de VVV-uren dat Verbredend of Verdiepend is en de respons hierop was voldoende groot om met alle 1e en 2e klassen te kunnen starten. De docenten die de Verbeter lessen verzorgen hadden in het rooster op dat moment al een Dalton-uur voor hun vak staan. De aanpassing voor hen is dat hen verzocht is een programma van zes weken aan te bieden.
   Gemiddeld zijn er 21 leerlingen per activiteit, dit komt overeen met de standaard voor de Dalton-uren, waar dagelijks zoveel docenten voor in het rooster gezet worden dat dit gemiddelde gehaald kan worden.
   Het inroosteren is nu deels gebeurd via ‘wie het eerst komt..’ en deels via het voorkomen van het plaatsen van leerlingen bij hun derde keuze. Niet geautomatiseerd dus, behalve wat data-sorting in excel en een redelijk tijdrovende klus. Wel met als gevolg dat er vooral tevreden gezichten zijn en dus de moeite waard geweest.

 8. Tom Wal schreef:

  Ik zit op de CSW (dezelfde als mnr Izeboud) en wij werken dus ook met een soort vvv uren. Op dit moment zijn wij bezig met het project ‘Islam’ waar wij informatie moeten opzoeken over de Islam en hier vervolgens een werkstuk van moeten maken. Zelf vind ik de projecturen leuker dan de gewone lesuren, omdat je ook kennis maakt met nieuwe dingen.

 9. Berend Boone schreef:

  Ik zit ook op de csw en ik vind het leuk dat er ook op andere scholen dezelfde vergelijkbare dingen gebeuren als bij ons. Ik vind de projecturen leuk omdat je dingen te weten komt van andere vakken die je soms helemaal niet hebt.

 10. Ruben Riemens schreef:

  Ik zit ook op de CSW en ik heb dus ook projecturen. Wij mogen alleen bijna nooit meer een project kiezen, dat vind ik jammer, want nu heb je projecturen over dingen waar je geen interesse in hebt. Maar toch is het vaak nog wel leuk.

 11. Sacha Loppies schreef:

  Ik zit ook op de CSW, daar zijn dus ook soort van VVV-uren, maar dan anders genoemd. Deze uren zijn meestal wel leuk, maar het is inderdaad jammer dat we zelf geen project mogen kiezen. Het leuke eraan is vooral dat er weer op een andere manier wordt lesgegeven dan normaal en de klassen zijn gemixt, je leert dus ook kinderen uit andere klassen (beter) kennen.

 12. Jesse Bijleveld schreef:

  Ik zit ook op CSW, er goed idee die VVV-uren, werkt volgensmij veel beter dan bij ons op de CSW

 13. Noa schreef:

  Wel leuk dat je zelf mag kiezen wat je doet. Wij hebben project uren (pju) maar dan mag je iets van 1x kiezen wat je doet en verder verplichte… (dit is bij csw)

 14. Job de Witte schreef:

  Ook ik zit op de CSW en heb een soort VVV-uren. Deze noemen wij projecturen. het idee is ongeveer hetzelfde, maar er zijn wel wat verschillen. op iedere donderdag de eerste 2 uur hebben alle 2e klassen een projectuur. zo’n project wisselt om de 4 weken. soms mogen we zelf kiezen bij welk project we willen, maar meestal niet. soms zitten we met de hele klas in een project, maar soms worden klassen ook gemixt (meestal als we mogen kiezen). meestal vind ik de projecten wel leuk, maar soms gaat het over een saai onderwerp.

 15. Florian Vasiljoek schreef:

  Ik zit ook op CSW en vind het ook jammer dat wij onze eigen project-uren niet zelf kunnen kiezen. Hierdoor komen sommigen bij projecten die diegene niet interesseert.

 16. Bram Schmelzer schreef:

  Ik zit ook op de CSW en ik heb dus ook projecturen, maar wij mogen alleen bijna nooit meer een project kiezen, en dat vind ik wel jammer, want dan kun je niet de projecturen kiezen waar je interesse in hebt.

 17. Nika schreef:

  Ik zit ook op het CSW en daar hebben wij dus projecturen. We mogen alleen de laatste tijd niet meer kiezen en als het wel mag staatb\ er niet altijd wat leuks tussen. Dat is wel jammer.

 18. dh de Boer schreef:

  Op onze basisschool hebben we sinds anderhalf jaar een vergelijkbare activiteit, maar dan buiten de lesuren om, na schooltijd dus. Het idee is ontstaan na na diverse discussies over de ‘brede school, voor-, tussen- en naschools aanbod en ‘verschuivende schooltijden’.
  We noemen het ‘naschoolse activiteiten’ en hoewel dat een hopeloze naam is, trekt niemand zich daar iets van aan. Het enthousiasme van de kinderen is vanaf het begin groot. De activiteiten duren drie kwartier en varieren van lessen dans, hip-hop, toneel en techniek tot ‘trucjes met de bal’ en (portret-)fotografie. Daarnaast maakt ons officieuze schoolkoor ook gebruik van deze uren.
  Om het idee wat vorm en cachet te geven is er een lokaal voor ingericht met tafels en stoelen in gezellige kleuren, een klein podium en een aantal leuke IKEA-kasten met smartgames en andere spellen. De activiteiten beginnen altijd met een bekertje limonade en een koekje.

  De kracht van deze opzet lijkt te zitten in het feit dat kinderen steeds maar maximaal 7 weken aan een activiteit vastzitten. Na 7 weken koorrepetities is er een optreden (de koor-uren zijn altijd gekoppeld aan een optreden) en daarna kunnen ze weer lekker andere dingen doen op die middagen. Dat principe blijkt een gouden greep. Kinderen hebben niet het gevoel dat ze er aan ‘vastzitten’ en dat maakt de drempel om mee te doen laag. Ook voor de collega die dirigent is van het koor is dat prettig.
  In het begin was er een beetje de vrees dat het ‘dood zou bloeden’, dat interesse van kinderen en collega’s af zou nemen. Het tegendeel blijkt waar. Zo langzamerhand doet iedere collega wel één of meerdere keren per jaren zelf een activiteit.
  Een leuke verschuiving is dat de workshops steed vaker door ‘externen’ worden gegeven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de workshops fotografie, dans en ‘trucjes met de bal’.
  De ‘externe’ mensen krijgen een (minimale) vergoeding.
  De naschoolse activiteiten worden door onze leerlingen en door de ouders heel erg gewaardeerd.

  De kurk drijft dus op drie principes:
  – het is een naschoolse activiteit, dus de kinderen die komen zijn geïnteresseerd en gemotiveerd voor het onderwerp
  – alle activiteiten zijn tijdelijk. Er is niet sprake van ‘lidmaatschap’.
  – ouders en leerlingen (en collega’s) zijn erg positief over deze activiteiten en dat zorgt voor een steeds grotere belangstelling.

  • fransdroog schreef:

   Dat klinkt erg goed!
   Vooral je analyse is erg nuttig ook.
   Het in de belangstelling houden is een belangrijke factor en ik hoop dat dit ons ook gaat lukken. Tot dusver vinden de collega’s het wel heel leuk om te doen. Werken met externen doen wij nu zeer beperkt maar daar zouden we wel graag naar toe willen. Een praktisch organisatorisch probleem is in ons geval dat onze Dalton-uren juist midden op de dag zijn ingeroosterd. We zijn al wel bezig voor de vierde periode en het komende schooljaar om een nog groter en gevarieerder aanbod te kunnen gaan leveren.

 19. fransdroog schreef:

  Beste Tom, Berend, Ruben, Sacha, Jesse, Noa, Job, Florian, Bram en Nika,
  Bedankt voor jullie reacties op mijn post!
  Leuk om te horen dat jullie ook projecturen hebben en dat jullie die over het algemeen ook als positief ervaren. Een beetje jammer dat voor een aantal van jullie het minder leuk is geworden omdat je minder zelf mag kiezen.
  Misschien is het idee om met jullie docenten hierover in gesprek te gaan? Mijn ervaring is dat docenten er open voor staan als leerlingen aangeven dat zij iets waarderen dat docenten voor hen proberen te doen maar dat nog niet helemaal goed loopt.
  Succes hiermee en veel leerplezier op school.
  Ik hoor graag hoe het verder gaat met de projecturen en als jullie, of jullie docenten vragen hebben kun je die altijd aan mij stellen.

 20. Robin Platjouw schreef:

  Zo, voorjaarsvakantie zit erop. Tijd voor een (te late) reactie. Ik ben onder de indruk van al hetgeen hierboven gepost is. Eerst dacht ik dat het vooral een VO-stuk zou zijn, maar gaandeweg las ik ook ideeen voor het PO.

  Zelf loop ik al een tijdje met het plan om iets soortgelijks op te zetten voor onze bovenbouwkinderen (groep 7 & 8). Ik wilde mijn taak als ICT-coordinator verbreden door ‘hoorcolleges’ aan te bieden voor kinderen op het gebied van ICT. Bijvoorbeeld: hoe maak je een prezi?, hoe werkt storybird?, wat doet social media met je? Het hoorcollege zou dan door mij worden gegeven aan alle 6 bovenbouwgroepen. Vervolgens gaan de ze aan de slag met gerichte opdrachten.

  Hoe dat uitgewerkt gaat worden weet ik nog niet precies, maar de VVV-uren zijn meer dan motiverend genoeg om er extra energie in te leggen.

  De kracht van de VVV-uren is denk ik de vrije keuze voor de kinderen, ze worden hierdoor mede eigenaar van het hele onderwijsproces. Dat zorgt voor motivatie vanuit het kind. Ook het eigentijdse karakter (21e eeuw ICT-skills) zorgt volgens mij voor enthousiasme en drive om te willen leren.

  Terwijl ik dit schrijf, zie ik dat mijn eigen plan wel het laatste stukje bezit (eigentijds), maar niet het eerste (vrije keuze). Wellicht nog wat schaven aan het idee… 😉

  • fransdroog schreef:

   Goed om te horen dat je wat hier beschreven is ook voor PO op vergelijkbare wijze kunt inzetten. Leerlingen kennis laten maken met ICT en de mogelijkheden die dit biedt via Web 2.0 toepassingen lijkt mij een mooie invulling, die voor leerlingen zowel nuttig als leuk kan zijn. Misschien kun je enige keuze optie inbouwen door ze een aantal mogelijkheden te demonstreren en ze hier uit te laten kiezen welke ze daadwerkelijk willen doen? Dit is een opzet die ik zelf wel eens gebruik bij mijn Web 2.0 in de klas workshops voor docenten en leerlingen en dit werkt over het algemeen goed.

 21. Danny E. schreef:

  De reacties en het blog zelf zijn erg positief. Ook ik zie in dat het principe veel enthousiasme kan opleveren. Ik had nog wel wat vragen.

  Waarom tijd van de Dalton uren?
  Zoals ik het lees in de school zijn visie krijgen leerlingen al slechts 3 Dalton uren per week(tot klas 3 daar gaat het naar 7).

  Waarom bepalen de leerkrachten de extra verbreding/verdieping?
  Het gaat om extra opdrachten voor de leerlingen. Zij mogen zichzelf verdiepen/verbreden. Ik zie in de schoolgids dat de leerlingen dit ook mogen met hun thema, maar waarom niet hier?
  Ik ben zelf een PABO (tegenwoordig PA) student en vind het verschrikkelijk als docenten iets nieuws verzinnen (meestal zonder inbreng), waardoor ik weer opdrachten moet doen op een manier die andere al bedacht hebben. Is het kiezen tussen twee vast staande opdrachten echt het vergroten van eigenaarschap?
  Ik snap overigens erg goed dat dit gebeurt om de leerkrachten enthousiaster/meer betrokkenen te maken.

  Wat gebeurt er met het eindresultaat?
  De leerlingen kiezen een verdiepingsvak. Zij halen een voldoende en dan? Komt er bijvoorbeeld een “Je geld of je leven 2.0”? waarbij nog weer dieper wordt in gegaan op de materie. Of komt er iets als Hebreeuwse en filosofische verhalen in een modern jasje? Wat gebeurt er met de extra kennis? Kan het er grotere stappen mee maken op de leerlijnen?

  Dit zijn wat vragen die bij mij opkomen. Ik zelf ben wel enthousiast over het idee. Ik houd van kiezen! Vaak genoeg loop ik tegen leerkrachten aan die al jaren hetzelfde programma uitvoeren en niet het enthousiasme van kennis opdoen kunnen doorgeven. Dat is ontzettend jammer. Ik zou zelf ook heel goed kijken naar een andere insteek van extra modules. Bijvoorbeeld: Zit er rekenen in muziek? Kan taal bewegen?
  De meervoudige intelligentie theorie is natuurlijk een mooie ondergrond om ook in extra modules vakken te combineren. Hiermee kan je de leerlingen een ander inzicht in hun manier van leren geven. Je biedt dan handvatten om hun eigen leren vorm te geven.

  • fransdroog schreef:

   De VVV-uren zijn onderdeel van de Dalton-uren omdat ze daar perfect in passen. Zij geven de leerlingen de mogelijkheid tot een individuele keuze voor een deel van hun lestijd en dit is een wezenlijk onderdeel van de Dalton-uren. Er wordt momenteel nagedacht over het uitbreiden van het aantal Dalton-uren.
   De docenten bepalen de verbreding en verdieping omdat zij hem moeten (kunnen) aanbieden. Een enthousiaste, gemotiveerde docent zorgt ook bijna als vanzelf voor goede en interessante lessen. In de volgende stap (die al voorzichtig gezet is) zullen leerlingen ook ideeën mogen aanleveren, en deze zullen voor zover realiseerbaar binnen de organisatorische en financiële kaders waarin gewerkt moeten worden ook worden uitgevoerd.
   In een volgende stap staan inderdaad ‘vervolg’ activiteiten in een ‘2.0’ versie op het programma, naast een herhaling van activiteiten waarvoor veel werd gekozen. Op de langere termijn is het idee om de activiteiten via ‘leerlijnen’ te verbinden en de door een leerling uitgevoerde activiteiten op een ‘kaart’ zichtbaar te maken.

   • Danny E. schreef:

    Duidelijk!

    Het lijkt mij een geweldig initiatief. Ik had zelf ook graag wat meer keuzen gehad op de middelbare school. Behalve het profiel viel het aardig tegen.

 22. lighans schreef:

  Laat ik dan ook maar een “wij doen het zo berichtje toevoegen” . 😉

  Op het SG Antoni Gaudi hebben we een blokuur per week zogenaamde talenturen. Per periode van ongeveer 6 weken kiezen leerlingen via de elektronische leeromgeving (moodle, zie http://www.moodlefacts.nl/2012/09/27/choices-activiteit-op-sg-antoni-gaudi/) een talentuur. Er is een keuze uit ongeveer 18 talenturen, de groepsgrootte varieert van 10 tot 30 per docent of externen. De invulling is zeer divers. Van schoolkrant tot Streetdance, Karate, Omgaan met stress, Zweeds, Chinees, Arabisch, leren presenteren of heel klassiek bijles Frans (ter voorbereiding op de derde klas), maar ook het Anglia project is hierin een keuze.

  Alle leerlagen zijn in dat blokuur door elkaar. Het is waanzinnig om te zien wat er allemaal gebouwd, geleerd, gedanst en bedacht wordt. En hoe leerlingen van elkaar leren. Het grappige is dat leerlingen het als extra zien en niet doorhebben hoeveel ze leren. Tijdens de portfoliogesprekken worden de verkregen certificaten van talenturen “gaudificaten” besproken en geplaatst in de leerlijnen die we gebruiken.

  Bij ons zou ook een volgende stap kunnen zijn dat leerlingen zelf een talentuur gaan geven. Ouders zijn helaas nog niet zo betrokken bij de talenturen. Wel externe partijen als muziekschool en een yoga groep. En een ouddocent die het geven van les niet kan missen en heerlijk vrijblijvend haar vak techniek ingedeeld heeft.

 23. […] uren op onze school via een programma voor verbreding – verdieping – verbetering, de VVV-uren. Inmiddels is de eerste ronde achter de rug en zijn we alweer aan het einde van week 2 van de 2e […]

 24. […] al eerder, in februari van dit jaar, heb ik hier bericht over de start van de VVV-uren bij ons op het Wolfert Lyceum. Tijdens deze speciale Daltonuren kunnen leerlingen uit klas 1 en 2 […]

 25. […] En deze variatie wordt steeds groter. Steeds meer docenten bieden modules aan binnen het VVV-uren concept. VVV staat hierbij voor Verbreding – Verdieping- Verbetering. Wanneer het nodig is voor een […]

 26. […] start van de VVV-uren op het Wolfert Lyceum was in het schooljaar 2012-2013, termijn 3. Er waren 12 […]

 27. […] een aantal jaren werken we op onze school met VVV-uren. Verbetering, verdieping, verrijking voor leerlingen, geleverd door de inzet, de interesses, de […]

 28. […] gaan intekenen op verschillende activiteiten die steeds een dagdeel of een dag beslaan. Of als VVV-module, waarbij het dan misschien wel niet fysiek op één dag zou gebeuren maar wel een prachtig afgerond […]

 29. […] 7 apr 17:00 opening inschrijven VVV-uren periode 4. Met weer acht nieuwe […]

 30. […] Lekker in het zonnetje luciferraketten bouwen tijdens VVV-uren […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: