Verleidelijke getallen

april 30, 2013

numberphile logoWat is het?
Numberphile is een serie video’s over getallen. Maar niet zomaar video’s. De video’s laten op een hele grappige manier en boeiende manier van alles zien over de magie van getallen en het plezier dat je met getallen en wiskunde kunt hebben.

Hoe werkt het?
Alle video’s van Numberphile zijn verzameld op YouTube en de site van Numberphile is een selectie links hier naar toe. Je klikt dus op één van de getallen op de site en de bijbehorende video wordt afgespeeld. Deze bijvoorbeeld:

Hoe kun je het in de klas gebruiken?
De Numberphile video’s zijn zo leuk dat ze iedereen kunnen verleiden iets met getallen te willen doen of er maar over te weten willen kmen. Het zijn prima start video’s voor in een wiskunde of natuurkunde les maar passen ook als afsluiter of introductie van een nieuw onderwerp aan het eind van een les om leerlingen aan het denken te zetten.

Numberphile soixante dix neuf 2013-04-30_1244Sommige video’s hebben een filosofische inslag en kunnen gebruikt worden om leerlingen aan het denken te zetten, bij welk vak dan ook. Een voorbeeld hiervan is de paradox van Achilles en de schildpad. Er is zelfs een video die direct in de les Engels of Frans gebruikt kan worden en die aantoont hoe een Babylonische spraakverwarring over getallen kan onstaan: soixante dix-neuf.

De video’s kunnen ook prima als startpunt worden gebruikt door leerlingen zelf. Laat leerlingen, of groepjes leerlingen, verschillende video’s bekijken en laat ze vervolgens het vertoonde probleem of concept uitleggen aan de rest van de klas. In een volgende stap zou leerlingen zelfs gevraagd kunnen worden vergelijkbare video’s zelf te maken!


Zichzelf vernietigende link

april 30, 2013

This Link Will Self Destruct logo 3Q2ugKRo-tlwsd-s-Wat is het?
This Link Will Self Destruct is een online dienst waar je een url kunt laten verkorten zodat deze gemakkelijker te onthouden of te kopiëren is. Het bijzondere aan deze dienst is echter dat je de link ook kunt voorzien van een houdbaarheidsdatum! Je kunt er ook nog optioneel een password aan toevoegen.

Hoe werkt het?
Eenvoudig. Je gaat naar de website van This Link Will Self Destruct, vult de gevraagde gegevens in en klikt op ‘create link’.

This Link Will Self Destruct box 2013-04-30_0958

Je krijgt vervolgens je ‘zichzelf vernietigende link’, even als test hier bijvoorbeeld: https://tlwsd.in/u2egyvfdqhu

Hoe kun je het in de klas gebruiken?
Bij presentaties kan het handig zijn om links die je wilt delen als verkorte url te kunnen delen. Als het gaat om links die je om welke reden dan ook alleen dan of slechts een korte periode wilt beschikbaar stellen is This Link Will Self Destruct een goed alternatief voor andere url-verkorters. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het gedurende een bepaalde periode werken aan een gedeeld prikbord of bij het gebruiken van een backchannel bij een les, een serie activiteiten of een bijeenkomst.
Het is ook gewoon wel leuk natuurlijk om naar zo’n site te gaan en leerlingen op deze wijze een link te geven 🙂


Visueel samenwerken

april 28, 2013

murally logo

Mural.ly gebruikt als slogan ‘Google Docs for visual people’ en die slogan trok niet alleen mijn aandacht, hij blijkt ook heel goed te kloppen. De wijze waarop Mural.ly is opgezet, en dan vooral de wijze waarop informatie is toe te voegen en de wijze waarop hieruit een presentatie is te maken, maakt het tot een zeer interessante prikbord tool en één die de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Wat is het?

Mural.ly is een online prikbord, hier een ‘mural’ genoemd, waarop allerlei vormen van inhoud geplaatst kunnen worden. Dit kunnen plaatjes, video’s enzovoorts zijn en deze kunnen vanaf verschillende bronnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld een website of een computer. Vanuit een gemaakte mural kunnen vervolgens presentaties worden gecreëerd, waarbij een pad kan worden aangemaakt langs alle of een deel van de inhoud. Een mural kan privé gehouden worden of eenvoudig publiek gedeeld worden om samen te werken of kan privé gezet worden.

Hoe werkt het?

Murally5 Drag and Drop

Inhoud kan bij Mural.ly op verschillende manieren worden toegevoegd. Zoals bij andere online prikborden kan dit vanuit het programma zelf door naar de betreffende bron te gaan en via copy/paste het gewenste te selecteren en in te voegen. Er kan ook vanuit het programma direct in Google gezocht worden. Wat Mural.ly echter bijzonder maakt en wat één van de zeer aantrekkelijke kanten van Mural.ly vormt is de wijze waarop de inhoud ook kan worden toegevoegd. Namelijk ontzettend simpel: werkelijk alles kan via ‘Drag and Drop‘ worden gedaan! Dit geldt niet alleen voor plaatjes vanaf de eigen computer maar ook voor plaatjes vanaf een website of zelfs voor links via hun url.

Een andere zeer aantrekkelijke kant van Mural.ly is de eenvoudige wijze waarop de bestaande inhoud van een mural kan worden gebruikt om een presentatie samen te stellen. Door geselecteerde items samen te voegen in een vakje kan er een pad worden aangelegd van vakje naar vakje, waarbij tijdens de presentatie op de vakjes wordt ingezoomd, net zo als dit bij de populaire presentatie tool prezi gebeurd.

De wijze waarop het samenwerken in Mural.ly is georganiseerd is eveneens heel goed doordacht en erg handig. Er is een geschiedenis terug te zien van alle veranderingen en er kunnen eenvoudig berichten verstuurd worden aan iedereen die samenwerkt binnen een mural.

Een voorbeeld mural met de nodige toelichting is hier op de website te vinden.

Hoe kan je het in de klas gebruiken?

Leerlingen kunnen individueel of in een groep informatie verzamelen over een onderwerp. De informatie kan tekst zijn of afbeeldingen of video of andere inhoud. En deze informatie kan bij Mural.ly belachelijk eenvoudig worden toegevoegd door de ‘Drag and Drop‘ mogelijkheid! De mural kan gedeeld worden en na de fase van het verzamelen van informatie kan de informatie visueel worden geordend als een soort mindmap. Dit zal voor veel leerlingen een grote toegevoegde waarde hebben ten opzichte van hoofdzakelijk tekstuele informatie vooral rechtlijnig ordenen.

Een mural kan ook als mindmap worden gestart door bijvoorbeeld een onderwerp centraal te stellen en terwijl hier aan gewerkt wordt alle extra informatie die wordt gevonden of alle gedachten die langskomen op de mural te plaatsen waarbij deze als een soort groeidocument fungeert. Gedachten kunnen elke vorm hebben: een zinnetje of quote die een leerling te binnen schiet, een reclame of YouTube filmpje waar een leerling aan denkt, een stuk muziek, een persoonlijke herinnering, een opkomende vraag. Het centrale onderwerp zou van alles kunnen zijn: een nieuw onderwerp als geluid bij natuurkunde, of het weer bij aardrijkskunde, of een persoon of gebeurtenis bij geschiedenis of een boek dat gelezen moet worden bij Nederlands of een taal. Het kan ook de basis voor het verslag zijn van een onderzoek bij exacte vakken door alle gegevens die tijdens de uitvoering van een experiment worden verzameld, of dit nu bronnen of getallen of foto’s zijn te verzamelen. Het gemak waarmee door leerlingen in een groep aan dezelfde mural kan worden gewerkt vormt een prachtige stimulans tot samenwerken en samen leren.

Wanneer er in de klas een interactief digibord aanwezig is, of zelfs alleen een beamer, kan Mural.ly gebruikt worden om met een gehele klas notities te maken, deze te delen en er later in de klas of daarbuiten individueel of in groepjes toevoegingen aan te doen. Een uitgebreidere invulling hiervan zou dan uiteindelijke kunnen leiden door een door de leerlingen zelf gemaakt ‘boek’ met alle relevantie informatie geordend op een door henzelf besloten wijze en op een manier die voor hen werkt.

Er bestaan inmiddels een aantal verschillende online prikborden waar je op verschillende wijzen informatie kan verzamelen en delen met anderen. Zo heb ik hier eerder geschreven over Wallwisher (nu Padlet genoemd), Linoit en Popplet, maar er zijn er nog wel wat meer. Ze zijn vergelijkbaar maar hebben ieder zo hun eigen specifieke mogelijkheden en uiterlijk. Mural.ly is een prachtige nieuwe toevoeging op het online prikbord gebied en op zijn minst een bezoekje aan de website en het bekijken van de ‘Drag and Drop‘ video waard.

Bron: iLearn Technology


Geef leerlingen je stem

april 24, 2013

Google-Drive-1huqpddGoogle Drive is een prachtige tool om leerlingen of docenten samen te laten werken aan één document, waarbij alle wijzigingen worden opgeslagen en zijn terug te zien. Samenwerken kan plaats- en tijdafhankelijk plaatsvinden en het document is voor iedereen beschikbaar in zijn meest recente vorm.

Google Drive is ook een prachtige tool om feedback aan leerlingen te geven door de mogelijkheden die aanwezig zijn om te delen en commentaren toevoegen. Op de feedback kan eenvoudig door leerlingen worden gereageerd of zij kan worden verwerkt om het document te verbeteren. De feedback kan zowel door leerlingen als door docenten worden gegeven natuurlijk.

Het zou natuurlijk mooi zijn als je ook gesproken commentaar zou kunnen toevoegen. Dat kan nu dus!

microphone-vector-illustrator-design_11-39004

De mogelijkheden van Google Drive zijn uit te breiden door gebruik te maken van verschillende apps die door derde partijen zijn ontwikkeld en die eenvoudig aan Google Drive account zijn toe te voegen. Een recente hiervan is Voice Comments van Learn.ly die het mogelijk maakt om ook via je stem commentaar te geven binnen een document.

Deze toepassing maakt Google Drive zeer geschikt om ook in te zetten voor Flip de Klas (Flipping The Classroom). De docent geeft gesproken commentaar op individueel of groepswerk en dit wordt door de leerlingen voorafgaand aan de les bekeken zodat het in de les besproken kan worden.

Onderstaande video van Jennifer Roberts laat zien hoe Voice Comments werkt.

Bronnen: @courosa RT @lindsgra: Google docs how to add Voice Comments. A great idea to share editing ideas. youtu.be/Llv1Nh4Om0c


Tijdsdruk en toeval. Open staan en durven.

april 23, 2013

mens en milieu lamp deb8e966327e77a45390ab28835656e4

Samen leren.

Samenwerkend leren.

Mooi onderwijs.

Wat werkt.

Leerstrategieën.

Combineren.

Tijdsdruk.

Toeval.

En toen:

5-VWO gaat les geven aan 2-VWO!

Te kort door de bocht? Dan hier de wat langere versie.

In mijn onderwijs probeer ik toe te passen wat werkt. In mijn onderwijs probeer ik leerlingen te bedienen op een manier die hen aanzet tot leren tijdens de lessen en niet alleen tot uitvoeren. In mijn onderwijs probeer ik te zoeken naar middelen die leerlingen uitdagen en aan het denken zetten. In mijn onderwijs probeer ik leerlingen te verleiden andere dan hun standaard leerstrategieën te gebruiken.

Met twee tweede klassen VWO ben ik bezig met ‘mooi onderwijs’, waarover ik later uitgebreider zal berichten. Het hoofdonderwerp hierbij is opgehangen aan de titel van een hoofdstuk van het boek ‘Amersfoort aan zee’, dat door mij saai is hernoemd als ‘Mens en Milieu’.

Leerlingen bepalen voor een groot deel zelf hoe zij hierover iets willen leren en via een aantal stappen zijn we gekomen tot een mengsel van excursies, zelf proeven selecteren en de uitvoering organiseren, speeddate presentaties, aanwezigheid van docent voor het beantwoorden van vragen en waar nodig op verzoek van leerlingen of op initiatief van de docent uitleg door de docent.

Met klas 5-VWO zijn we na de toetsweek gestart met het laatste hoofdstuk van het boek, getiteld ‘Mens en Milieu’. Bij onze methode is de verdeling van de leerstof over de jaren zo dat in klas 5 vrij veel stof terecht is gekomen die leerlingen prima zelf tot zich kunnen nemen. Zij hebben uitleg van of toelichting door de docent dus niet of nauwelijks nodig. Na drie hoofdstukken voornamelijk ‘zelfstandig werken via lezen – opdrachten maken – nakijken – vragen stellen’ treedt er dan zelfs bij de best-willende leerlingen wat sleet op.

Tijd voor iets anders dus. De expert-methode. Zes paragrafen, zes groepen van drie of vier leerlingen. Geen opdrachten maken maar presentaties voorbereiden met een vrije invulling zolang de kernbegrippen aan bod komen. Vanaf het begin delen van de presentatie met de docent om feedback mogelijk te maken. Vervolgens kennisdeling via speeddate presentaties.

En toen, bij het formuleren van deze opdracht voor klas 5-VWO, de gedachte:

‘Dan kunnen ze natuurlijk ook net zo goed een presentatie geven aan klas 2 over Mens en Milieu!”

“Bam!”

Een tevreden en gelukkige glimlach op mijn gezicht, na een toch waarschijnlijk wat gespannen blik kort daarvoor. De eerlijkheid gebiedt mij namelijk te zeggen dat de formulering van de opdracht plaatsvond terwijl de leerlingen al in het lokaal waren voor de les en ik achter mijn computer zat te typen terwijl de beamer aan het opwarmen was om mijn scherm voor de leerlingen te projecteren…..

De gedachte om de uitleg uit breiden naar een ander publiek was waarschijnlijk mede ingegeven door het door mijn hoofd spelen van de top 5 van leerstrategieën die bewezen werken, die ik kort daarvoor had gelezen in een prachtig stuk van Paul Kirschner over Top en Flop leerstrategieën. Een absolute aanrader om te lezen. Nummer 5 hierin is: ‘zelf uitleg geven’.

Hoe dan ook. Door tijdsdruk en toeval verscheen in de opdracht ineens het zinnetje:

“Bereid je presentatie voor op 2 niveau’s. Eén geschikt voor leerlingen van 5-VWO, één geschikt voor leerlingen van 2-VWO.”

Als je het op 2 niveau’s kunt uitleggen dan beheers je het zeker!

Wat gebeurde er vervolgens?

Via de random group selector van de SMART Notebook software werden er groepjes geformeerd en aan een paragraaf gekoppeld. Deze koppeling mocht in goed onderling overleg tussen de groepjes worden aangepast. De leerlingen kregen inzage in de stof van klas 2 om ze laten zien wat voor feitelijke kennis in elk geval behandeld moet gaan worden. Tegelijkertijd is de opdracht de feitelijke kennis uit het klas 5 ook zoveel mogelijk in hun presentatie op te nemen of zaken toe te voegen die zij van belang achten. De vorm van de presentatie is volledig open. Het mag een standaard powerpoint of prezi zijn, het mag een practicum zijn, het mag een serie opdrachten zijn. Het mogen twee aparte presentaties zijn voor beide klassen, het mag er ook één zijn, of een gecombineerde. Ook mogen de leerlingen ervoor kiezen om voor de presentatie aan klas 2 groepjes samen te voegen. De presentaties moeten uiteindelijk met de hele klas op elkaar worden afgestemd.

De leerlingen aan de slag.

Ik schrikken! Het dreigde meteen al mis te gaan. Het leek erop alsof er de nodige ‘ruzie’ gemaakt werd binnen een aantal groepjes.

mens en milieu handen en plantje 4_new-300x215Bleek nog te kloppen ook! Er was onenigheid over op welk niveau je nu de leerlingen van klas 2 wel of niet kon aanspreken, wat zij nog wel en niet zouden snappen. Prachtig! Er was inhoudelijke discussie over wat begrippen nu precies betekenen en welke woorden je kunt of moet gebruiken om ze aan klas 5 of klas 2 duidelijk te maken. Zij waren ontzettend aan het leren! Daarom was er soms zo’n herrie!

Hoe gaat er nu les gegeven worden?

We gaan het zien. Maar wat er wordt voorbereid is: een tweetal standaard presentaties (powerpoint en prezi), twee keer een uitleg met een practicum, een interactieve quiz (gebaseerd op ‘Who Wants To Be A Millionaire?’, gemaakt via html5).

Hoe gaat er nu beoordeeld worden?

Klas 5 beoordeelt klas 5. Klas 2 beoordeelt klas 5.

Het enige probleem, excuseer, de enige uitdaging, is nu nog de logistiek. Maar dat lossen we op. Zo gaat dat, bij mooi onderwijs.

Wordt vervolgd….

Deze post is onderdeel van een quadblog. Aanmelden hiervoor kan nog steeds.


Wie wil daar niet bij zijn? Het NCOSM.

april 7, 2013

Ik kreeg het verzoek om het volgende onder de aandacht te brengen.

ncosm formedia_logo

Van 14 tot 17 mei zal het tweede Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media (NCOSM) worden gehouden in EYE Amsterdam. Het NCOSM is hét toonaangevende onderwijscongres in Nederland op het gebied van sociale media en is uniek omdat het als enige congres in Nederland alle onderwerpen rondom sociale media belicht. Het congres biedt een aansprekend programma met sessies over sociale media en o.a. kansen/gevaren, didactiek, visie, protocollen, privacyvraagstukken, trends en ontwikkelingen, schoolprofilering en impact op lesgeven/leren.

In de organisatie zijn speciale dagen ingericht voor PO, VO-MBO en HO en om het geheel vorm te geven zijn er vier ‘tracks’ waarin de activiteiten zijn onderverdeeld.
– Onderwijspraktijk
– Organisatie & Communicatie
– Jongeren & Mediagebruik
– Professionalisering
De openingspresentatie wordt steeds gevolgd door een serie elevatorpitches over alle sessies die op een dag geboden worden. Dat betekent dat in gecomprimeerde vorm en in sneltreinvaart alle onderwerpen van die dag de revu passeren. Op de site zijn de onderwerpen en de abstracts te vinden. Tijdens het congres kan er, na de elevatorpitches, een keuze gemaakt worden. Er is de mogelijkheid om via Google Hangouts, verzorgd door het Europees Platform van gedachten wisselen met leerkrachten uit heel Europa.

Voor het primair onderwijs is de eigen congresdag woensdag 15 mei. Er zijn Keynotes van Pedro De Bruyckere en Remco Bron. Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is er op de dag vóór het congres (14 mei) een bijzondere preconference. Hiervoor geldt een maximum van 40 deelnemers. Deze dag wordt geleidt door Frans Schouwenburg en Erno Mijland.

ncosm_thema_vo_mbo_1_logoVoor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is de eigen congresdag donderdag 16 mei. Er zijn keynotes van Marcel Wintels en Remco Bron. Speciaal voor managers en directeuren wordt op de dag vóór het congres (15 mei) een bijzondere preconference gehouden. Hiervoor geldt een maximum van 40 deelnemers. Deze dag wordt geleidt door Frans Schouwenburg en Paul Vermeulen.

Voor het hoger onderwijs is de een eigen congresdag vrijdag 17 mei. Er zijn keynotes van Google topman Ian Carrington en Anka MulderOp deze dag wordt ook speciaal aandacht besteedt aan marketing & communicatie en impact op onderzoek en wetenschapspopularisatie. Er is in het programma ook voldoende ruimte gecreëerd om te netwerken en in groepjes van gedachten te wisselen. Speciaal voor directeuren en managers wordt op de dag vóór het congres (16 mei) een bijzondere preconference gehouden. Hiervoor geldt een maximum van 40 deelnemers. Deze dag wordt begeleidt door Tracey Playle, Erik Duval en Alf Moens.

Ik heb aan het verzoek voldaan omdat ik denk dat Sociale Media heel belangrijk zijn binnen het onderwijs en omdat ik denk dat hier nog lang het potentiaal dat er in zit wordt uitgehaald. Het NCOSM is een hele mooie gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs om kennis op te doen over de mogelijkheden die Sociale Media bieden en in contact te komen met collega’s die op zoek zijn naar hetzelfde.

Als dank voor het voldoen aan het verzoek mag ik zelf voor de helft van de prijs aan het NCOSM meedoen. Als edublogger mag ik bovendien 3 kortingscodes (10%) voor het NCOSM weg geven aan de lezers van Droog’s Leren Delen? Heb je hierin interesse laat het mij dan weten in een reactie hieronder.


%d bloggers liken dit: