Onderwijs kun je samen met leerlingen mooi maken

mei 26, 2013

Er zijn allerlei termen voor. Mooie termen.

‘Het leren van de 21e eeuw’. ‘Het Nieuwe Leren’. ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’. ‘O4nt’. ’21st Century Skills’. ‘Personalized Learning’. ‘Gepersonaliseerd leren’. ‘Blended Learning’. ‘E-learning’. ‘Flipping the Classroom”. ‘Flipping the Classroom 2.0’.

Men probeert aan te geven dat het onderwijs aan het veranderen is. En aan het veranderen moet. Omdat de wereld verandert. Omdat de leerlingen veranderen.

Wereld 2.0 -> Onderwijs 2.0 -> Docent 2.0 -> Leerling 2.0

Er zijn allerlei initiatieven voor. Mooie initiatieven. Buiten scholen, op nieuwe scholen, binnen scholen.

Een deel van de veranderingen wordt gezocht in het meer (leren) toepassen van technologie. En dat is een deel van de oplossing. Andere delen van de veranderingen wordt gezocht in de fysieke ruimte en de tijd. En ook dat zijn delen van de oplossing.

Nog een ander deel van de verandering en het oplossen zit in het betrekken van de leerlingen bij hun eigen leren. Leerlingen gaan beter weten wat er nodig zal gaan zijn voor hen om te leren dan docenten.  De volgorde’s veranderen en zijn niet langer statisch.

Wereld 3.0 -> Leerling 3.0 -> Onderwijs 3.0 -> Docent 3.0

Hier zie ik veel mooie mogelijkheden omdat dit kan binnen bestaande structuren, op verschillende schalen en afgestemd op de combinatie school – leerlingen – docent. Het kan met een klas, via een docent, voor een periode, voor een vak, met een leerlaag, als een project, op een afdeling, op een school.

Zelf ben ik met twee klassen nu al een aantal weken bezig om dit vorm te geven voor mijn eigen vak. Ik noem het ‘mooi onderwijs‘. Het moest een naam hebben tenslotte en ik vond dit wel een mooie naam. Wanneer het is afgerond zal ik er zeker over melden hier.

Op zoek naar inspiratie en voorbeelden kwam ik een video tegen met een prachtig project. Leerlingen hebben de kans gekregen om hun eigen school binnen een school op te zetten! Op initiatief van een leerling! In de onderstaande video worden de ervaringen beschreven en komen de leerlingen aan het woord. De video duurt 15 minuten en is het kijken meer dan waard. Onder de video heb ik lijst met quotes verzameld, die je eerst kunt lezen of na de video. Wat je wilt.

If students designed their own school.. by Charles Tsai

De structuur van ‘The Independent Project’
– duurt één semester
– heeft drie onderdelen, met als basis: ‘ontwerp je eigen leren’
– 1. wekelijkse vragen
– 2. persoonlijke ‘endeavor’ (= een oprechte en consciëntieuze inspanning om iets te doen of te bereiken)
– 3. gezamenlijke ‘endeavor’

Quotes uit de video:

“It is crazy that in a system that is meant to teach and help the youth, there is no voice from the youth al all”

“The most important aspect of your question is: you actually want to know the answer”

“I think I have done better work from having it open-ended

“To stop trying to move every kind of human being through the same gate”

“It was met with a lot of resistance from some of the teacherswho felt there were too many unanswered questions

“The project did find strong support from the guidance councilor and a few teachers who became advisors

“The Indepent Project seems to accommodate different types of learners: both the straight A students and those that have been struggling academically”

“I have dyslexia, so it is very hard reading and writing and doing those sort of things, so school has always been a big problem for me”

Every single person wants to learn about something”

“Peer support also means peer pressure and following through on commitments”

“Letting your friends done feels a lot different than getting a D on a test. It feels a lot worse

“The most visual benefit however, is the ownership that students feel over their learning

“I wanted to give them a taste of what I had learned

The world that we are coming into right now, we’re going to go really on our own, we are not going to be able to rely on our elders telling us what to do, it is going to be us telling us what to do, and then in being responsible for the next generation, trying to help them, and the only way we are going to be able to learn the lessons, and be individuals and autonomous, is if we do it by ourselves”

The more options we have in our schools, the more students we will help develop into the kind of citizens that we need”

The power of a young mind is pretty impressive

Mooi onderwijs = Regie over je eigen leren

Het is een uitdaging. Het is een mooie uitdaging. Ik ga hem graag aan. Jij?

Wil je meer weten over ‘The Independent Project’, bezoek dan de Facebook pagina.

Op de site van hetkind wordt ook aandacht besteedt aan deze video. Daar wordt wat er in de video te zien is gekoppeld aan de zeven principes voor goed onderwijs die hetkind heeft ontwikkeld.


Over verrassende VVV-uren

mei 25, 2013

mobile phonesDrie maanden geleden heb ik hier een post geschreven over de invulling van een deel van de Dalton uren op onze school via een programma voor verbreding – verdieping – verbetering, de VVV-uren. Inmiddels is de eerste ronde achter de rug en zijn we alweer aan het einde van week 2 van de 2e ronde.

De door mij gegeven module web 2.0 in de klas kon deze keer, door het toch niet beschikbaar zijn van het computerlokaal, op het laatste moment geen doorgang vinden en ik ‘moest’ dus snel iets anders verzinnen.

Dat werd:

Wat is dit nu weer? Verrassende lessen met misschien: mobieltjes? proefjes? buiten? (FDG)

Binnen twee dagen waren er 91 aanmeldingen voor 32 plaatsen, dus interesse was er. 🙂

Nu nog vulling, dacht ik toen. Maar er kwam van alles tussen dat ook gedaan moest worden.

Ik liep de eerste les dus in met een plan in mijn hoofd, maar niet veel concreets.

Er lagen grote vellen papier in het lokaal, over van de brainstorm over ‘mooi onderwijs’ en deze deelde ik uit. Terwijl ik rondliep vroeg een leerling: “Wat gaan we hier mee doen, meneer?” en ik zei: “Dat weet ik nog niet. Dit is een truukje van docenten om even tijd te winnen en te bedenken wat ze moeten gaan doen.”
Zij dacht dat ik een grapje maakte.

Ik liep naar mijn bureau en schakelde de computer over van de aanwezigheidsregistratie in Magister naar de SMART Notebook software en in beeld verschenen de namen van de 32 leerlingen in de ‘Random Group Generator’ (ik had dit letterlijk de laatste 5 minuten voor de les in de pauze nog even klaar gezet). Ik drukte op de ‘Generate’ knop en er verschenen 8 groepjes van 4 leerlingen op het bord. Getriggerd door de verbazing van de leerlingen vroeg ik of andere docenten deze tool ook wel eens gebruikten. Geen enkele! Wij hebben SMARTboards in vrijwel alle lokalen….?
Mijn tip aan de leerlingen: laat je docenten deze tool een keer zien als er weer groepjes gemaakt moeten worden en maak elkaar hiermee blij 🙂

Ik keek nogmaals naar de titel van de module en gaf de leerlingen de opdracht in groepjes op te gaan schrijven welke activiteiten die hen helpen bij het leren ze tijdens de les met hun mobieltjes kunnen uitvoeren. Na 5 minuten verzamelden we deze activiteiten en kwamen tot een totaal van 16!

Vervolgens vroeg ik de leerlingen bij hoeveel van hun docenten zij ook daadwerkelijk hun mobieltje hiervoor mochten gebruiken. Ik heb de exacte data nu niet bij de hand (ik zal ze in een update toevoegen) maar het percentage was rond de 20%.

Je zou dus ook kunnen zeggen dat

bij 80% van de docenten zijn 16 manieren van leren verboden. 🙂

Een paar leerlingen hadden als één van de toepassingen Socrative genoemd. Hiermee kun je via je mobiel (of tablet, of laptop of PC) online antwoord geven op vooraf door een docent voorbereide vragen in de vorm van een quiz of toets, of op vragen die de docent ter plekke mondeling stelt. Ik had een korte quiz voorbereidt, bestaande uit een combinatie van algemene vragen en vragen over het vak Mens en Natuur. (Ik had nog wel iets kunnen voorbereiden 🙂 ). Voor de uitvoering had ik gekozen voor de variant ‘Space Race’ waarbij de 8 groepen ieder op het scherm worden weergegeven als een gekleurde raket die naar voren beweegt wanneer er een goed antwoord wordt gegeven. Leerzaam en leuk!

Socrative space race 2013-05-25_1012

Per groep was er één leerling die de antwoorden invoerde en de andere konden op hun mobieltje informatie opzoeken en doorgeven. Het was een spannende race waarbij uiteindelijk drie teams evenveel vragen goed hadden maar het pink team de antwoorden het snelst had gevonden. Pink was de winnaar en krijgt de prijs.

Socrative results 2013-05-25_1042Vervolgens liet ik de leerlingen zien wat er na afloop in mijn mailbox was te zien. Een excel file met hierin alle gegeven antwoorden, groen gearceerd wanneer goed, rood wanneer fout, de percentages goed per groep en de percentages goed per vraag. Ofwel, een volledig nagekeken toets met een analyse per vraag!

De leerlingen zagen direct het voordeel voor henzelf, maar ook voor de docent. Dus ook hier heb ik de leerlingen aangeraden ambassadeurs te worden van het gebruik van technologie in de klas en dit bij hun docenten onder de aandacht te brengen, met het verzoek het te gaan gebruiken. De collega’s hebben er tijdens een workshop eerder dit jaar al eens mee kennis kunnen maken maar het gebruik blijkt dus nog vrij beperkt. Wat lichte druk van de kant van de klant kan misschien het zetje vormen dat zij nog nodig hebben. Ook voor docenten geldt: herhalen helpt! 🙂
Stel je voor! De bijna wekelijkse woordjes overhoring automatisch nagekeken met een overzicht van welke woordjes nog het lastigst zijn. Ik zou het wel weten als ik een taal gaf! En je kunt de toets zo vaak geven als je wilt, en eenvoudig aanpassen, en je hoeft niet te printen, en je kunt de resultaten meteen bespreken.

Toen was het alweer tijd, zelfs een beetje over.

De leerlingen vroegen wat we de volgende week zouden gaan doen. Ik wist het antwoord toen echt nog niet, maar had wel iets in mijn hoofd. 🙂

Deze post is onderdeel van een quadblog.

PS: Ik heb de leerlingen ook gevraagd wie er een mobieltje heeft en gelijk maar wie twitter gebruikt. Ook hier heb ik de exacte aantallen niet bij de hand maar de percentages lagen rond 96% en 70%. Hierover later meer.


Over video’s die viraal gaan

mei 25, 2013

Go viral viral-marketing-strategies1Ruim twee weken geleden, op vrijdag 10 mei, plaatste ik hier een post getiteld ‘Leerlingen verdienen het om gehoord te worden‘, naar aanleiding van een video op YouTube die “viraal” gegaan was en die liet zien hoe een leerling zijn docent aansprak op de wijze van lesgeven.

Op de daaropvolgende maandag wilde ik met mijn leerlingen tijdens de mentorles deze video als starter gebruiken voor een discussie over ‘mooi onderwijs’. Naast de vragen: mag je filmen in de klas? mag je alle soorten video’s op YouTube zetten? wilde ik vooral ook vragen: waar gaat het nu echt om in de video?

Helaas, de video bleek inmiddels van YouTube verwijderd te zijn………………!

Dit leverde in ieder geval al de nodige discussie op over de vragen wat er mag. Gelukkig had in mijn blogpost ook een link opgenomen naar een video van een lokaal TV-station, waarin een deel van de video te zien was en op YouTube was ook al een “songify” versie verschenen: 

Terwijl de leerlingen hier naar keken, en onderling discussieerden, zocht ik naar alternatieve plaatsen voor de video en kwam er een aantal tegen. Onder andere op de site van ABC news (eerst even langs de koffie-reclame helaas). Het nieuws was inmiddels dus al landelijk geworden in de Verenigde Staten. Het gevolg van een video die “viraal” ging! Andere plaatsen waar de video inmiddels te vinden is zijn OnlyTheBestVideos13 en WorldStarHipHop.

Uiteindelijk hebben we ook kunnen discussiëren over de vraag waar het nu eigenlijk om gaat. Volgens de leerlingen was dit het feit deze leerling iets vraagt aan zijn docent wat de docent vanzelf zou moeten geven: les. En dan les op een manier die past bij de leerlingen. En les op een manier waaruit betrokkenheid blijkt.

Waar het ook om gaat is het feit dat, doordat deze video viraal is gegaan er aandacht is gekomen voor de wens van leerlingen om goed les te krijgen. Er is een discussie is ontstaan, in dit geval vooral in de Verenigde Staten, over deze wens en het schijnbaar toch redelijke deel van de docenten  dat hieraan niet voldoet / kan voldoen.

En in dat viraal gegaan zijn van de video zit een interessante wederkerigheid. De video heeft iets geraakt dat ervoor gezorgd heeft dat mensen, vooral leerlingen in het begin, het belangrijk genoeg vonden om te reageren en de video aan te raden en door te sturen. En dit om een ‘goede’ reden. Niet omdat er iemand of iets belachelijk wordt gemaakt of iets dat om een of andere reden bedoeld of onbedoeld komisch is of ontroerend. Niet omdat iemand van te voren heeft bedacht dat er geld te verdienen is op YouTube door het aantal clicks of views. Niet omdat er een marketing strategie achter zat met het doel reclame te maken of iets te verkopen.

De conclusie van mijn leerlingen was dat het plaatsen van deze video, ondanks het feit dat er niet gefilmd mag worden in het lokaal, ondanks het feit dat je niet zonder toestemming van betrokkenen video’s op YouTube mag plaatsen, een goede zaak was. Het viraal gaan van de video had een goede reden, oprechte ontevredenheid van leerlingen met de wijze waarop zij les krijgen, en maakte daarmee deze video tot een duidelijk signaal. Een signaal dat anders niet zo’n groot publiek bereikt zou hebben en zeker geen aandacht in de landelijke pers in de Verenigde Staten. Een signaal dat tot discussie leidt over waar het de jongen in de video om ging: goed les krijgen, goed les geven.

Deze post is onderdeel van een quadblog.

Bron: Blogpost van Audrey Waters op HackEducation


Leerlingen verdienen het gehoord te worden.

mei 10, 2013

Gisteren heb ik op twitter een discussie gehad en een aantal discussies gevolgd over een leerling die het aandurfde om in de klas de wijze van lesgeven van zijn docent te benoemen. Hij werd hierbij zonder zijn weten gefilmd door een klasgenoot en de video is op YouTube geplaatst. De video is inmiddels op het moment van dit schrijven al ruim een miljoen keer bekeken! En dit lijkt niet alleen te zijn vanwege sensatiezucht.  De reacties op de video die op YouTube worden geplaatst laten een beeld zien van leerlingen die vergelijkbare ervaringen hebben.

De video die viraal ging op YouTube:

“Jeff Bliss decided to give their teacher a lesson at the Duncanville High School”

Het is inmiddels duidelijk uit een interview dat het geen geplande actie was maar de leerling heeft er geen spijt van en is goed in staat aan te geven waar het hem om gaat.

Het interview met Jeff Bliss door een lokaal TV station.

Je kunt heel wat vragen stellen bij de actie van de leerling en het op YouTube verschijnen van de video. Kan een leerling dat doen? Mag dat? Hoe zit dat met deze docent? Wat is de rol van Sociale Media hier? Wat zou de school moeten doen?

Deze leerling stelt iets aan de kaak waarvan wij niet weten hoe vaak het voorkomt. Niet in de Verenigde Staten en niet hier. Dat kun je alleen aan onze leerlingen vragen. En vervolgens goed luisteren.

Je kunt vervolgens kijken naar het halflege glas, de docent die zich er vanaf lijkt te maken, en je alleen hier op richten.

Maar ik zou het graag beperken tot wat volgens mij het halfvolle glas is.

Deze leerling wil leren.

Hij verdient docenten die willen lesgeven.


Educreations nu nog beter!

mei 10, 2013

Educreations itunes mzl.vpbnmwoo.480x480-75Regelmatige lezers van dit blog zullen weten dat ik actief gebruik maak van Flip de Klas / Flipping the Classroom bij mijn lesgeven. Voor een deel van de uitvoering hiervan maak ik gebruik van de iPad app Educreations. Deze app staat het toe om heel eenvoudig tekst te typen of te schrijven en te voorzien van je eigen stem. Ook kunnen er afbeeldingen vanaf je iPad of het internet worden toegevoegd. De app werkt zeer intuitief en maakt starten met Flip de Klas zeer laagdrempelig. De lessen kunnen naar de website van Educreations worden gestuurd en hier kunnen ze eenvoudig worden onderverdeeld naar klas of onderwerp. Via de website kunnen overigens ook presentaties gemaakt worden dus is een iPad niet noodzakelijk. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in de blogpost Flip de klas – eenvoudig beginnen.

Educreations eraser 2013-05-10_0825In de laatste update  van Educreations is er een een gummetje, ofwel eraser tool, toegevoegd en dit maakt het nog gemakkelijker om uitleg of instructies op te nemen. Met de eraser tool kunnen niet alleen foutjes in de tekst of tekeningen achteraf worden aangepast maar ook het geluid kan worden verwijderd en opnieuw worden opgenomen. Twee mooie nieuwe toevoegingen aan een al mooie tool voor Flip de Klas.

Eerdere blogposts over Educreations:
Flip de klas werkt! Revisited
Flip de klas werkt!
Flip de klas beginnen met Educreations
Nu al 3 mooie iPad apps om leerlingen te laten uitleggen


eduClipper, dé digitale bronnen verzamelaar voor het onderwijs?

mei 9, 2013

Afgelopen nacht om 03:59 kwam er een email bij mij binnen.

Schrik niet! Ik sliep toen nog 🙂

Wie gaat er nu tijdens zijn lesvrijeperiode ’s morgens om vier uur opstaan? Ik niet 🙂

De email was om mij eraan te herinneren dat ik mij een tijd geleden een keer had aangemeld voor een website www.eduClipper.net en dat ze blij waren dat ik dat gedaan had. Maar ze wilden me nog meer vertellen, namelijk dat het er nodige gedaan was aan de site en dat het nu, in hun ogen, geworden is tot “de beste plaats op het web om educatieve inhoud te ontdekken, te delen en toe te voegen voor docenten en leerlingen“.

Mijn belangstelling was gewekt!

Ik las door.

En maakte wat tijd vrij om ‘even te kijken’.

educlipperlogowithborderWat is het?
EduClipper is een visueel aantrekkelijke website en een tool die door docenten en leerlingen gebruikt kan worden om materialen te verzamelen. Deze materialen kunnen digitale tekst, afbeeldingen, presentaties, video’s of embed codes van andere presentaties of websites zijn. Files kunnen ook uit Google Drive worden toegevoegd. Er zijn aparte accounts voor docenten en voor leerlingen.

EduClipper Bookmarker 2013-05-09_0736Hoe werkt het?
Na het aanmaken van een account kunnen zogenaamde eduClips worden gemaakt en deze kunnen worden geplaatst op één of meer eduClipboards. Een eduClip kan verschillende vormen hebben, van afbeeldingen tot video’s en van url’s tot embed codes. Het toevoegen van een eduClip kan door het gewenste item te selecteren vanaf een computer, het web, of Google Drive. Het is ook mogelijk via ‘Drag and Drop’ van een item een eduClip te maken. Hiernaast is er een handige bookmarking tool, die het mogelijk maakt vanaf een website direct de url, een deel van de tekst of de hele pagina op te nemen in een eduClip.
Video’s worden afgespeeld binnen het eduClipboard.
Een handige toevoeging aan eduClipper is ook het gebruik van EasyBib om direct van elke eduClip een correcte bronnenvermelding te kunnen maken.

EduClipper accounts 2013-05-09_0733Hoe kan je het in de klas gebruiken?
Een docent kan klassen aanmaken en eduClipboards maken om zo materiaal specifiek met een klas of een groep leerlingen delen. De docent kan via een aantal instellingen kiezen wat de mogelijkheden voor gebruik door de leerlingen zijn met betrekking tot delen en commentaar leveren.
Docenten kunnen eduClipboards ook delen met elkaar en zo samenwerken aan een onderwerp en bijvoorbeeld hier een ultieme bronnenbank voor creëren.
Leerlingen kunnen samenwerken bij opdrachten of bij het zoeken van bronnen voor onderzoek.

Oordeel?
EduClipper ziet er zeer veelbelovend uit, maar is nog niet perfect. De makers geven ook dat er nog het nodige klaarligt ter verbetering. EduClipper is visueel zeer aantrekkelijk, en lijkt hierin sterk op het zeer populaire Pinterest, maar biedt duidelijk meer mogelijkheden voor het onderwijs. De mogelijkheden tot samenwerken en het gemak waarmee allerlei soorten materiaal kunnen worden samengevoegd tot een overzichtelijk geheel maken het tot een hele mooie tool, die het in zich heeft om heel groot te worden. Sterke punten zijn ook dat citaties eenvoudig kunnen worden toegevoegd en dat je veel informatie over de verzamelde bronnen kunt zien zonder dat het eduClipboard hiervoor verlaten hoeft te worden.

Ik zou zeggen, neem een kijkje en besluit zelf, is EduClipper “de beste plaats op het web om educatieve inhoud te ontdekken, te delen en toe te voegen voor docenten en leerlingen“? Het zou zo maar eens kunnen.


Bitter of beter?

mei 7, 2013

glas half vol half leeg onder boven 775b3b34996d80cdd64149f7e7d8c8e4_1350593326Met enige regelmaat loop ik tegen iets aan waarvan ik denk: “moet dat nou zo?”

Met enige regelmaat zie ik kritische kanttekeningen langskomen.

Met enige regelmaat zie ik ongefundeerde, ondoordachte meningen langskomen.

Met enige regelmaat zie ik naïeve suggesties voor complexe problemen langskomen.

Met enige regelmaat zie ik hele positieve, enthousiaste berichten langskomen.

Met enige regelmaat zie ik negatieve opmerkingen langskomen.

Met enige regelmaat zie ik mensen langs elkaar heen praten, beide overtuigd van hun gelijk.

Met enige regelmaat zie ik mensen hun mening verkondigen en vervolgens het gesprek verlaten.

glas half vol half leeg omgekeerd dyn003_original_448_298_pjpeg_2565138_04cd92b56875e5b8ed328004fd4c86e1Met enige regelmaat doe ik een beroep op mijn professionaliteit om het gesprek te kunnen blijven aangaan met collega’s die elke inhoudelijke informatie uitwisseling uit de weg lijken te willen te gaan door een focus op alleen de mogelijk minder positieve aspecten van een verandering.

Met enige regelmaat denk ik: “daar moet ik toch eens iets over schrijven op mijn blog”

Met enige regelmaat ben ik begonnen aan een blogpost over bovenstaande en onderstaande.

En nu kwam ik iets tegen dat het kantelpunt betekende en nu is dit dus geschreven.

Ik werk in het onderwijs:

Weer een nieuw plan? Een leerling die gewoon niet wil?  Een collega die klaagt? Een teamleider die werk afschuift? Een ouder die moeilijk doet? Een collega die zijn afspraken niet nakomt? Een politicus die maar wat roept? Meer bijeenkomsten? Extra taken?
Een docent is een lesgever, een administrator, een PR deskundige, een mentor, een inspirator, een constante factor, een vader of moeder of broer of zus, een manusje-van-alles en dan moet hij ook nog overal goed in zijn!

keuze ja of nee 7175375Bitter of beter?

Je kunt bitter worden door alle moeilijkheden en tegenslagen of negatieve ervaringen die je tegenkomt.

Of.

Je kunt beter worden in wat je doet en hoe je dat doet.

Het is gemakkelijk om bitter te worden, dat gaat bijna vanzelf.

Het is werk om beter te worden.

Je kunt er voor kiezen om het op te geven en je te laten meezuigen in de maalstroom van negativiteit.

Je kunt er ook alles aan doen om beter te worden en je volledig geven om je doel te bereiken.

Vroeger….. toen ik nog aan hardlopen deed en het wel eens moeilijk had tijdens de trainingen voor de marathon heb ik van een vriend wat nuttige dooddoeners gekregen:

“No pain, no gain!”

“If it doesn’t kill you, it makes you stronger”

Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs zien dit over het algemeen niet gewoon als een baan. En als dat wel zo is en je wist niet dat het zo zwaar zou kunnen zijn dan zou je misschien wat anders moeten gaan doen. Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs willen een verschil maken, willen kinderen iets leren, willen een betere toekomst voor hen. Dat kan niet als je bitter bent.

Hier dus een oproep. Aan mezelf, als herinnering, maar ook aan ieder die dit leest en dit wil delen.

Na de lesvrijeperiode deze komende week ga ik nog actiever aan de slag met het volgende.

De vraag: hoe kan ik mijn lesgeven beter maken?
Met als antwoord: wat ga ik doen?

glimlach lach 2853416318_477bb5cdb01. Glimlachen en lachen. Door te glimlachen voel je jezelf beter en glimlachen is besmettelijk. Stel je voor wat er gebeurt als ik dat werkelijk bewust zou doen elke ochtend en de hele dag, glimlachen naar mijn leerlingen en naar mijn collega’s! Door te lachen besmet je de omgeving met plusjes.

2. Nakijken. Ik doe dit altijd al heel snel, maar heel soms duurt het toch wat langer door ‘drukte’. Het is belangrijk voor de leerlingen en het heeft direct effect als gemaakte toetsen of gemaakt werk per ommegaande van een cijfer en het liefst feedback worden voorzien en vervolgens direct besproken.

3. Inspireren. Ik ga iets doen dat mijn leerlingen inspireert. In mijn geval gaat dat zijn: mooi onderwijs met ze maken. Ze volledig betrekken bij de invulling van hun lessen. Hoe willen zij het? Wat is hier voor nodig? En we gaan het ook doen! Echt!

think, do, be positive4. Positief. Ik ga negatieve gevoelens en negatieve kritiek negeren, vermijden, verdrijven, vervangen. Niet naïef positief, maar realistisch positief. Jaren geleden werkte ik met kaartjes op mijn bureau met een speerpunt voor de dag of voor de week. Iets waar ik aan wilde of moest werken. “Praat minder”. “Stel vragen”. “Gun leerlingen tijd”. “Start de les na 5 minuten”. “Licht toe waarom wat”. “Praat duidelijk”. “Positief” heeft daar heel lang gelegen en gaat daar nu weer liggen.

Wat zou ik nog meer kunnen doen om beter te worden in wat ik doe?

Wat zou jij kunnen doen?

Wat ga jij doen?

half vol half leeg glas vol xTechnicallyTheGlassIsAlwaysFull

 

Bron: http://theinspiredclassroom.com/2013/05/bitter-or-better/  (Het was vooral de titel die het deed)


%d bloggers liken dit: