Canadareis peerScholar en Quest – de Conferentie pt1

november 22, 2013

Dit is de zesde in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over…

quest-logo

Vandaag dag 1 van de Quest 2013 conferentie, waar 600 mensen bijeenkomen op zoek naar manieren om leerlingen beter te laten presteren en zich beter te laten voelen tijdens dat leren en daarbuiten. Het is een zoektocht om het openbaar onderwijs opnieuw vorm te geven aan de hand van innovatieve en hoog presterende schoolsystemen die zorgen voor een blijvende verbetering.

Quest 269px-York_Region_District_School_Board_LogoQuest is een driedaagse bijeenkomst, die wordt gehouden in Toronto en wordt georganiseerd door de York Region District School Boardeen van de zeer goed presterende regio’s in de provincie Ontario. Wij zullen twee dagen aanwezig zijn.

Het begon goed bij het inschrijven.
“Where are you from?”
“The Netherlands.”
“Oh, nice. My daughter dated a guy from the Netherlands and I know some Dutch:
Jij bent een knappe jongen.”
Mijn dag kon niet meer stuk.

De opening op deze dag werd verzorgd door The Markham Memory Keepers. Dit zijn leerlingen uit klas 6 van het voortgezet onderwijs met verschillende culturele achtergronden, die tradities willen bewaren. Zij inspireerden ons met hun gedichten en liederen in verschillende talen en zetten de toon voor een fantastische dag van zeer intense interacties die prachtige blijvende indrukken hebben gemaakt.

To reach the stars you need to start by reaching out to them

Find your own invisible wings

De dag werd geopend door de premier van Ontario Kathleen Winne, die zelf minister van onderwijs is geweest, die vier punten aangaf waarop het onderwijs systeem een focus legt.

 1. Succes breder definiëren dan lezen en rekenen, kritisch denken en andere vaardigheden toevoegen
 2. Leren introduceren dat een betere relatie heeft met de banen die nodig zijn
 3. Programma’s introduceren voor jonge kinderen en families om achterblijven te voorkomen
 4. Publiek gefinancierde systemen laten samenwerken, school en lokale gemeenschap bijvoorbeeld

In de vragenronde stelde ook Sandra een vraag en ze werd hiervoor verrassenderwijs bedankt in het Nederlands! De premier bleek drie jaar in Nederland te hebben gewoond.

IMG_0546IMG_1775

De sessie die ik gekozen had hierna te volgen werd verzorgd door York Region District School Board en had de titel: ‘The Journey to increased Student Achievement and Well-Being: Achieving Sustainable and Equitable Excellence” en werd verzorgd door Denese Belchetz, Associate Director. In een aantal duidelijke stappen, gepresenteerd als hoofdstukken uit een boek liet Denese zien hoe YRDSB is gekomen van een slecht presterende regio tot waar ze nu zijn, een van de best presterende van de provincie, en waar ze naar toe willen.

Een aantal getallen om een beeld van de regio te schetsen:

 • In 10 jaar tijd is de populatie in de regio verviervoudigd, 80% hiervan door immigratie.
 • 120.000 studenten
 • 12.000 medewerkers (grootste werkgever in de regio)
 • 202 scholen
 • sinds 1999 100 nieuwe scholen geopend

De werkwijze die werd en wordt gevolgd door YRDSB is geïnspireerd door The Fourth Way en is gebaseerd op de volgende pijlers:

 1. focus op de praktijk van de docent
 2. ontwikkeling van leiderschap
 3. positieve relaties met alle medewerkers
 4. betrokkenheid van studenten, familie en lokale gemeenschap

Via een aantal stappen is de structuur van het onderwijs en de wijze waarop dit inspeelt op de veranderende samenleving, zo aangepast dat er nu in de gehele regio een zelfde systeem wordt gehanteerd. Dit loopt in tegenstelling tot dat in andere regio’s van Kindergarten tot Grade 12, ofwel de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn wat betreft organisatie en aansturing samengevoegd. Er is veel in het curriculum dat voor alle scholen verplicht voorgeschreven is door het bestuur.

Duidelijk werd aangegeven dat alle gevolgde stappen, op de tijd dat ze werden gezet het beste haalbare waren, omdat niet alles in één keer mogelijk is, en deze visie werd als een belangrijke factor voor het succes dat er nu is genoemd. Iets om zeker te onthouden. Neem de stappen die kunnen in een richting die goed doordacht is, neem geen kleinere of grotere stappen, ga niet in een opwelling of als te directe reactie op iets in de verkeerde richting. Er is eerst een focus en een leercurve nodig voor er breed kan worden veranderd.

De belangrijkste stappen die zijn gevolgd:

 1. Focus op probleemgebieden, hier literacy
 2. Kennis gehaald, uit literatuur en door bezoeken succesvolle programma’s Engeland en Finland
 3. Expert model, waarbij experts in gebieden worden opgeleid
 4. Beleid consequent uitgevoerd door scholen verplichtingen op te leggen
 5. Verbreding, lessen uit stap 1 -3 toegepast voor andere gebieden
 6. Inclusie, het welbevinden van de leerling en de betrokkenheid van de gemeenschap worden leidend.

Diversity is our strength – Equity is our commitment – Inclusion is our goal

De wat saaie presentatie werd gecompenseerd door een skype sessie aan het einde met leerlingen uit klas 1 van een kleine school en dit maakte duidelijk in welke richting de veranderingen nu gaan, een ‘Student Voice”. Een van de leerlingen gaf aan dat zij blij zijn dat ze mogen meepraten en dat ze meer flexibiliteit willen.

Ask us, we are the ones doing the learning.”

Toen er werd gevraagd om flexibiliteit concreet te maken kostte dit hem geen enkele moeite.

“Being able to move. No assigned seats.

We know with whom we need to work together to learn.”

Een prachtige afsluiter voor dit onderdeel! Geef leerlingen een stem! En luister.

In het middagprogramma kregen wij als Nederlandse deelnemers aan de Canadareis peerScholar en Quest de kans om in een kleine zaal van gedachten te wisselen met Michael Fullan, één van de meest invloedrijke mensen op het vlak van globaal onderwijs op dit moment, en Steve Joordens, de vader van peerScholar. Deze ervaring was zo weldigend (niet over- want het gaat lukken om alles te verwerken! :-)) dat hier een aparte bijdrage aan gewijd zal gaan worden. Het boek “Stratosphere, Integrating Technology, Pedagogy and Change Knowledge” van Michael Fullan is in elk geval onmiddellijk ter plaatste gekocht.

Quest stratosphere cover 41G3T9tHaNL

PS: Voor iedereen die erbij was, maak je geen zorgen: over het avondprogramma zal niet bericht worden 🙂

Dit was de zesde in een serie van zeven bijdragen…


Canadareis peerScholar en Quest – Leiderschap

november 21, 2013

Dit is de vijfde in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over….

De reis bracht ons vandaag naar een bijeenkomst met de principals van alle scholen die door ons bezocht zijn samen met een aantal medewerkers van de Halton district school board om te spreken over leiderschap, de uitdagingen in het onderwijs op dit moment en richtingen voor verbeteringen.
De lokatie was de Frank Hayden Secondary School, een school die pas dit jaar geopend is en als uithangbord dient voor de richting van het onderwijs in Halton district. Er is een sterke bevolkingsgroei in het district en in de laatste 10 jaar zijn er 21 nieuwe scholen gebouwd!

Canadareis peerScholar november 201316

De school is zeer ruim opgezet en is tegelijkertijd en in nauw overleg gebouwd met de bibliotheek en het community center, voor een totaal bedrag van 41 miljoen dollar. Deze samenwerking betekent dat de school alle ruimte’s, inclusief de drie sportvelden er omheen, kan gebruiken tot 18.00 uur en dat daarna de gemeente het hele gebouw, inclusief de school tot zijn beschikking heeft.
Bij de inrichting van de school heeft principal Jacqueline Newton ook vanaf het begin leerlingen betrokken en deze hebben kunnen meepraten over de indeling en inrichting van de lokalen, de aula, de gangen en de kleuren in het gebouw. De school heeft een BYOD beleid maar heeft ook 60 chromebooks in de bibliotheek die leerlingen kunnen lenen.

Wij werden in groepjes rondgeleid door leerlingen die al onze vragen beantwoorden en uit alle contacten tussen hen en ons, tussen de docenten en ons, tussen de docenten en de leerlingen was duidelijk dat dit veel meer is dan een school zoals wij die kennen, het is een community. Dit beeld was ook al uit de eerdere schoolbezoeken naar voren gekomen en is het gevolg van een belangrijk cultureel verschil tussen Nederland en Canada. In Canada worden veel meer activiteiten vanuit de school georganiseerd, samen met ouders, instanties en bedrijven. Vrijwel al deze activiteiten zijn op vrijwillige basis en vormen de basis voor een hechte gemeenschap, of misschien beter gezegd zijn ze er het gevolg van.

Frank Hayden ruimte

Frank Hayden beweging

Frank Hayden lokalen

In de scholen zijn alle deuren voorzien van een bordje om aan te geven wat er in het betreffende lokaal of de betreffende ruimte gebeurt. Ook hier is goed over nagedacht en staan er niet alleen vakken aangegeven, maar juist ook activerende werkwoorden. Zo staat er op de ruimte voor de docenten niet ‘docentenkamer’ maar ‘refuel‘. Wat zou er staan op de kamers van de stafleden?

Frank Hayden deuren

De foto rechts geeft geen duidelijke uitslag, maar het staat er wel: ‘inspire’!

Dat hebben ze zeker gedaan, de Canadese aanwezigen tijdes onze bijeenkomst. Een aantal zaken die mij het meest zijn bijgebleven zijn van deze dag zijn de volgende.

 • Halton district heeft de Halton Cloud gecreëerd, waar alle medewerkers, docenten en leerlingen kunnen samenwerken in Google Drive
 • Zet 24 computers in een lokaal met 36 zitplaatsen -> samenwerking is het gevolg
 • Betrek leerlingen bij alle onderdelen van het leren en zij gaan
 • De principals zijn zeer ontevreden over de top-down benadering van de provincie Ontario
 • De principals en boards zoeken verbetering van docenten in het beschikbaar stellen van tijd en ruimte om hen te laten samenwerken
 • “The only right answer to the question, “What do you teach?” is not any topic, but “I teach kids!

En dit plaatje dat als leidraad en motivatie geldt voor de afdeling verantwoordelijk voor ‘ICT’.

peerScholar Kids and Technology Screen-Shot-2013-07-08-at-10.19.00-AM

Na afloop van de wederom zeer inspirerende en tot andere invalshoeken was het weer tijd voor een aantal tripjes met de bus. Eerst naar Niagara Falls, dat ons verwelkomde met een prachtige regenboog, en vervolgens naar Niagara on the Lake.  Hier brachten we een bezoek  aan de Peller Estates winery voor een rondleiding, een proeverij en een fantastisch diner.

Canadareis peerScholar november 201317

Dit was de vijfde in een serie van zeven bijdragen over….


Canadareis peerScholar en Quest – het Schoolbezoek pt1

november 20, 2013

Dit is de vierde in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over…

Van de website van onze school

peerScholar MDHS football game 2013-11-20_1249

De school die Marenka, Jan en ik ook mochten bezoeken op 13 november was de Milton District High School, “Nill Satis Nisi Optimum”. We kwamen om 7.45 uur, dat was 25 minuten voor de eerste klas begon, of zoals het hier in Canada genoemd wordt: the first period, die 75 minuten duurt. We werden direct zeer hartelijk ontvangen door de principal Kevin Caughlin en de vice principals Meena Sahi en Rebecca Newcombe, met ontbijt en koffie uit een tamelijk verrassende koffiepot.

Canadareis peerScholar november 20139

Gedurende de dag hebben we met een groot aantal allemaal zeer open, zeer vriendelijk, zeer enthousiaste en vooral zeer betrokken en gepassioneerde docenten en andere stafleden vrijuit kunnen spreken. Dat wil zeggen, als we er een woord tussen kregen….

Onze rondgang door de school begon bij de wiskunde klas, waar de docent van Flipping the Classroom gebruikt maakte en ik was dus erg benieuwd.  De docent gaf een korte toelichting aan de klas dat ze vandaag zouden gaan beginnen met Flipping the Classroom en hoe dit zou gaan werken. Vervolgens startte hij als voorbeeld de eerste video, tenminste dat probeerde hij maar het lukte niet direct. “Ok, let me try this another way.” Hij probeerde de video opnieuw te starten vanaf een andere plaats. “Ok, it seems that this is not working.” …….. En hij legde de leerlingen vervolgens rustig uit wat ze moesten doen. “Ok, let me get back on that.”

Hij kwam toen de leerlingen aan het werk waren gegaan direct naar ons toe en vertelde hoe hij Flipping the Classroom ging inzetten, welke technieken ze gebruikten, dat hij dit samen met een collega deed die al ervaring had en dat ze al de nodige video’s hadden klaarstaan. Op zijn iPad opende hij vervolgens probleemloos de video… Het werkte prima en zag er goed uit.

Kathleen, een leerling op de voorste rij, wilde graag op de foto en wilde ook graag dat haar naam hierbij vermeld weer zodat ze wereldwijd beroemd zou worden. Bij deze.

Canadareis peerScholar november 20138

Na de wiskunde klas kwam de robotics klas. Hier maken de leerlingen onder andere jaarlijks een robot waarmee zij mee doen aan The First Robotics wedstrijd, team nummer #3457. Hiernaast leren zij in deze klas van alles over allerlei technieken om materialen te bewerken en verwerken. Deze klas wordt gesponsord, omdat zij anders niet te betalen zou zijn voor de school. Het mooiste hier vond ik de 3D-printer, die de leerlingen zelf ontworpen hebben en aan heb bouwen waren via het 3D-printen van vrijwel alle benodigde onderdelen!

Canadareis peerScholar november 201314

Op verzoek, na de simpele vraag of de school ook bekend was met peerScholar, heb ik een korte demonstratie gegeven waarvan Kevin danig onder de indruk raakte. Niet van de presentatie bleek….., maar wel van de mogelijkheden van peerScholar. Kijk maar eens goed op de foto rechts, de verzameling van opmerkingen over alles wat er was geleerd, gemaakt tijdens een heerlijk diner in Cucci met alle deelnemers aan de reis en de principals van alle scholen.

Canadareis peerScholar november 201315

Canadareis peerScholar november 201313

(Mocht het niet gelukt zijn te lezen, er staat “Learned that Halton needs peer Scholar”!)

Er is nog veel meer dat er te vertellen en te laten zien valt, maar we moeten zo alweer op pad. Naar een bijeenkomst met de schoolleiders om te praten over wat er gisteren geleerd is en over leiderschap. Misschien dat deze dag nog een tweede bijdrage als vervolg gaat krijgen….. nee, dat is wel zeker… pas de titel gelijk even aan…..

O ja, dat “Nill Satis Nisi Optimum” bleek waar. De Mustangs wonnen de finale!

Canadareis peerScholar november 201310

Go Mustangs Go! Go Mustangs Go!

Dit was de vierde in een serie van zeven bijdragen over…


Canadareis peerScholar en Quest – de Geboorteplaats

november 19, 2013

Dit is de derde in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over…

Vandaag reisden we met koffers en al naar het ‘Advanced Learning Technology Lab’ van de University of Toronto Scarborough. Dit lab wordt gerund door Steve Joordens, professor in de psychologie en technologisch innovator van onderwijs. Steve Joordens en zijn student Dwayne Pare zijn de bedenkers en makers van peerScholar, een instrument om leerlingen op een efficiënte manier te leren kritische feedback te geven, te ontvangen en te verwerken. Ons bezoek vormde dus letterlijk een bezoek aan de ouders van  en de geboorteplaats van peerScholar. Toch een historische ervaring.
Steve en zijn peerScholar team hebben ons deze dag laten zien hoe peerScholar werkt en hebben met ons gedeeld hoe zij de ontwikkelingen van het programma zien en wat er nog meer in de pijplijn zit. Veel moois!
Canadareis peerScholar november 20137
IMG_1688De verwachtte file bleef uit en dit zorgde ervoor dat we bijna een uur eerder dan gepland aankwamen op de campus. Maar….. ‘elluk nadeel hep se voordeel’. Het gaf ons tijd de UTSC bookstore te verkennen, en daar wat Canadese dollars uit te geven. Niet aan boeken viel op, wel aan allerlei zaken met het UofT of UTSC logo erop. 🙂

De dag gaat officieel van start met een kort welkom door Rob Halpern, de Dean van UTSC, en verloopt vervolgens op een wijze die geheel in lijn is met het hele open en ongedwongen karakter van de zich zeker niet als een klassieke professor opstellende Steve Joordens. Zo blijkt dat we niet de hele dag in de conference room kunnen blijven zitten en verhuizen we tussendoor even naar de in kerstsfeer ingerichte kantine en later weer terug. Geen enkel probleem.

Een belangrijk deel van de dag wordt besteedt aan het zelf ervaren hoe het is om met peerScholar te werken en doorlopen we als groep het hele proces, aan de hand van de niet onbelangrijke vraag wat wij vinden dat de grootste uitdaging op dit moment is voor het onderwijs. Via de drie stappen, creëren, beoordelen en reviseren, die allen een daarvoor vooraf in het systeem vastgelegde start- en eindtijd kennen, ervaren alle 24 aanwezige schoolleiders en docenten hands-on hoe het systeem werkt. Geconcentreerd zijn zij bezig met creatief denken, kritisch denken en reflecteren. Een mooi gezicht. Mannen in pakken aan het werk. En vrouwen natuurlijk ook!
Mannen in pakken aan het werk.
Wat blijft hangen is dat alle deelnemers aangeven dat het principe werkt. Niet alleen volgens de theorie en het praktijkonderzoek. Ook wanneer je schoolleider of docent bent ervaar je echt het gevoel van verantwoordelijkheid dat opkomt bij het geven van kritische maar opbouwende feedback via het peerScholar systeem. Deze zelfde ervaring hebben de docenten die peerScholar al met hun leerlingen hebben gebruikt.

Er was natuurlijk lunch. Een soort dubbele verrassing. Steve kondigde de lunch aan en vertelde dat hij vegetarisch is en had besloten dat de lunch dat ook moest zijn. Toen wees hij naar achteren, waar onze lunch klaar stond……. het bleek een zogenaamde ‘box-lunch’. Maar wat er in de rode doos zat was heerlijk! En hoewel ik zelf geen vegetariër ben heb ik ook bij het avondeten deze dag het vlees laten liggen.
Canadareis peerScholar november 20134

In de middag waren er korte presentaties van nieuwe toepassingen waaraan het Advanced Learning Technology Lab werkt en die stuk voor stuk indrukwekkende mogelijkheden bieden om leren effectiever te maken via, door onderzoek ondersteunde, technologische toepassingen. Er is een hele ‘peerScholar suite’ aan tools aan het ontstaan en in de fase van bèta-testen zijn nu Digital Labcoat en mTuner. Deze werden gepresenteerd door respectievelijk Ainsley Lawson en Cho Kin Cheng (Tim), twee studenten in het lab.
Via Digital Labcoat leren studenten de verschillende fasen van onderzoek doen aan de hand van een grote set data waar zij hun zelf opgestelde hypothese kunnen testen, waarbij het systeem alle statistiek voor hen doet. De data zijn verzameld via enquêtes onder studenten en onder deelnemers aan onze reis werd er direct geopperd om iets vergelijkbaars in Nederland te doen, zodat ook onderzoek naar culturele verschillen gedaan kan worden.
De mTuner is een slim multiple choice programma, waarbij studenten eerst de vraag krijgen en een open antwoord moeten geven vóór ze de MC opties te zien krijgen. Dit dwingt tot kritisch denken zonder dat direct het herkenningsdeel van het geheugen wordt aangeschakeld. Vervolgens krijgen studenten hints bij foute antwoorden, deze hints bestaan uit stukken tekst uit de bronnen of stukjes video uit de lectures. Een schijnbaar simpele aanpassing van de wijze van vragen stellen gekoppeld aan gericht aanbieden van informatie, zonder het antwoord te geven, leidt hier meetbaar tot een grotere inzet van kritisch denken en betere resultaten op de korte maar ook de lange termijn. Ik vond het zeer indrukwekkend.

Een mooie samenvatting van al het werk is de nieuwe slogan, die Steve heeft ontwikkeld voor het werk van zijn groep.

Purpose-built and research-evolved

We hebben gesproken over hoe we als aanwezigen onze kennis en ervaringen kunnen delen. In Nederland, maar ook internationaal. Steve en zijn team gaven aan dat zij graag een community van de grond willen krijgen, die met elkaar leert en deelt, via fysieke bijeenkomsten maar ook via webinars en het beschikbaar maken van alle in peerScholar gemaakte opdrachten op een centrale lokatie. Zij zijn hiervoor ook een grote rol weggelegd voor de deelnemers aan deze reis en dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Voor de Nederlandse gebruikers of geïnteresseerden in peerScholar is in ieder geval al een Edmodo groep aangemaakt, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd om zich bij aan te sluiten. De groepscode hiervoor kun je bij mij via mail, LinkedIn, Twitter of via een reactie onder deze bijdrage aanvragen.

peerScholar Frans deelt BZZal_FCAAIDRlT.jpg-large

Aan het eind van de dag met Steve en zijn team vroeg Bob of ik mijn eigen bescheiden ervaringen met peerScholar tot nu toe wilde delen als praktijk voorbeeld. Even slikken, maar…. Natuurlijk! Dit gaf mij de kans te laten zien hoe ik de afgelopen twee weken met de geweldige klas 3V3 van het Wolfert Lyceum een opdracht in peerScholar heb gedaan. Eerst hebben we een les besteedt aan het kennismaken met en doorlopen van het hele peerScholar programma aan de hand van een oefenopdracht waarbij een tekst van drie zinnen moest worden geproduceerd. Vervolgens hebben we een SO dat reeds gepland stond, en waarvoor dus was geleerd, ‘vervangen’ door een opdracht in peerScholar en hierbij alle drie fasen volledig doorlopen.

 • creëren, met een beoordeling van het eigen werk
 • beoordelen, feedback geven aan drie peers, met een toelichting en een beoordeling op vooraf aangegeven aandachtspunten
 • reviseren, met het beoordelen van de kwaliteit van de feedback, het verwerken van de feedback tot een verbeterd product, het opnieuw beoordelen van het eigen werk, een reflectie op het omgaan met feedback, het geleerde en de ervaring met peerScholar

Ik ben nu, voor zover de tijd dat toelaat, hier in Canada bezig met de afsluitende evaluatiefase, ofwel de beoordeling. Dit gebeurt aan de hand van vier vooraf door mij bepaalde criteria, die ik in het systeem heb vastgelegd. Het uiteindelijke cijfer heb ik voor deze opdracht vooraf ingesteld in het systeem om voor 40% te bestaan uit de beoordelingen die leerlingen elkaar geven en voor 60% te bestaan uit de beoordeling van de docent. Zodra de evaluatie fase en het bespreken van de ervaringen van de leerlingen is afgerond zal ik daarover hier zeker berichten. Tot dusver zijn alle ervaringen met het systeem en het op deze manier kennis delen, leren van elkaar via gerichte feedback erg positief, en ik zie grote mogelijkheden voor het inzetten van peerScholar op allerlei plaatsen en manieren in het onderwijs.
Dank Wolfert Lyceum en vooral dank leerlingen van klas 3V3! Het is fijn leren met jullie.

Het was een zeer inspirerende dag met zeer veel indrukken. Ze zijn nog lang niet allemaal verwerkt. Dat komt nog wel. Maar we gaan zo eerst alweer op pad. Scholen bezoeken. De bus vertrekt om 07.15 uur…..

Dit was de derde in een serie van zeven bijdragen over…


Canadareis peerScholar en Quest – de Overgang

november 18, 2013

Dit is de tweede in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over…..

Het begon vanochtend met koffie op de hotelkamer, niet gezet met versgemalen illy bonen uit mijn eigen espresso machine thuis maar via een koffiezakje. Daar eindigde het verhaal gisteren. En daar gaat het nu dus mee verder. Koffie.

Na de koffie een ontbijt. Volop keuze. Bacon en eggs. Pancakes. Fried bread. Yoghurt met muesli. Bakjes vers fruit.
Ik begon met een bagel, met aardbeienjam. En een kop koffie.

Rond half tien op pad met de hele groep, onder begeleiding van Anita Townsend, de organisator van onze educatieve Canadarieis aan deze kant van de oceaan. Eerst richting de CN-tower, via een weg met de nodige indrukwekkende glimmende hoge bouwen van vooral banken, waarbij er zelfs een met goud beklede ramen bleek te hebben. De CN-tower is 553 m hoog en was vanaf zijn bouw in 1976 tot 13 september 2007 het hoogste vrijstaande gebouw ter wereld. Om een idee te krijgen, ter vergelijking met iets wat velen van ons gezien hebben, de CN-tower is nu nog steeds 229 m hoger dan de Eiffeltorenen dat zal waarschijnlijk in ieder geval ook altijd wel zo blijven. De nodige foto’s werden natuurlijk genomen van de tot enige nederigheid stemmende panorama’s naar allen kanten, al of niet in de stevige wind op het buitendek, en het verblijf in de toren werd door de meeste van ons afgesloten met een kopje koffie. Of deze lekker was weet ik niet, ik sloeg zelf even een ronde over.

Canadareis peerScholar november 2013

Direct naast, of misschien beter gezegd onder de CN-tower ligt het nieuwe aquarium van Toronto. Het dak hiervan is goed te zien door de glazen vloer op 342 hoogte in de CN-tower. Als er tenminste geen voeten in de weg staan.

Canadareis peerScholar november 20131
Aan de andere kant ligt het Rogers sportcentrum, de thuishaven van de Toronta Blue Jays, die toevallig deze dag speelden. De fans waren al vroeg aanwezig voor de gezellige pre-game festiviteiten en het opbouwen van de spanning voor de wedstrijd. En natuurlijk voor de hot-dogs.

Canadareis peerScholar november 20132

Na een wandeling, langs opnieuw vele hoge glimmende gebouwen en de nodige voor ons ‘opvallende Canadese zaken’ die voor de gemiddelde Canadees natuurlijk net zo normaal zijn als voor ons Zwarte Piet, was het tijd een heerlijke lunch bij Bar Milano, prachtig gelegen aan de kade. Onze bediende was Paula, die een wel erg Canadese manier had om André te laten zien dat ze hem een bijzondere man vond. Het allereerste kopje koffie dat voorafgaand aan de maaltijd werd geserveerd besloot ze van een afstandje naar hem toe te gooien. Jammer genoeg zag André dit niet aankomen en ving hij het kopje en de vloeistof niet op adequate wijze, waardoor een deel van het kostbare vocht op tafel, vloer, jas en broek belandde.
Paula had zo haar twijfels over of haar benadering wel had gewerkt zoals zij had gehoopt en wilde duidelijk een herhaling voorkomen. Het laatste kopje koffie dat werd gepresenteerd, zo’n anderhalf uur later na afloop van de maaltijd, was van het type espresso maar dan op geheel eigen, Canadese wijze.

IMG_1658

Na de lunch was er een vrij programma. Bij mij werd dit de ‘intocht’ van Sinterklaas, die hier Santaclaus heet en de kerstman is. De intocht bleek een parade die doet denken aan de bloemencorso’s en de carnavalsoptochten in ons kleine landje.
Canadareis peerScholar november 20133
Natuurlijk werd er ook ’s avonds gegeten. Pubfood bij Elephant and Castle, om de hoek van het hotel. Over  de bediening gaan we het hier niet hebben. Die deed haar best maar het systeem werkte niet mee, daar zullen we het bij laten. Ik vond het niet erg en wel grappig, hoewel het ook iets naïefs en meelijwekkends in zich had. Niet iedereen in de groep deelde die mening.
Meningen werden er nog wel gedeeld tijdens een bezoekje aan de bar in het hotel voor het slapen gaan. Dat was een van die dingen waarvan je achteraf het best kunt zeggen dat het goed is dat er geen foto’s zijn gemaakt maar ook dat het wel erg gezellig was.

Na deze dag zijn we gewend aan Canada.
De Overgang is gemaakt.
Op naar morgen.
We kunnen aan het werk! Lekker leren!

Dit was de tweede in een serie van zeven bijdragen over…..


Canadareis peerScholar en Quest – de Reis

november 17, 2013

Dit is de eerste in een serie van zeven dagelijkse bijdragen over…..

Deze week verblijf ik in Canada. Dat maakt mij een blij mens. Waarom? Ik vind het leuk om te reizen, ik vind Canada een leuke bestemming én ik ga er iets leren.

Ik vind het leuk om met een groep op reis te gaan met een bepaald doel en deze mensen dan een beetje te leren kennen. Allemaal verschillend maar wel een paar overeenkomsten. In dit geval is een van die overeenkomsten onderwijs. En dat maakt het voor mij extra leuk. Onderwijs is een vrij belangrijk ding in mijn leven, met vooral het woordje leren dat hier deel van uitmaakt als kern.

De reis wordt georganiseerd door Bob Hofmann en in mijn geval mede mogelijk gemaakt door het Wolfert Lyceum, de Dalton school voor havo en vwo die het mij toestaat maakt om van mijn hobby mijn werk te maken en vice-versa.

We zijn in Canada om onder andere naar het Advanced Learning Technology Lab van de University of Toronto Scarborough te gaan waar Steve Joordens werkt, als professor in de psychologie en als technologisch innovator van onderwijs. Steve Joordens heeft peerScholar gecreëerd, een instrument om leerlingen op een efficiënte manier te leren kritische feedback te geven en te ontvangen, en wij gaan leren hoe dit te gebruiken.
We zullen ook een aantal scholen bezoeken om ervaringen met het Canadese onderwijs op te doen en deelnemen aan Quest, een grote onderwijsconferentie in Canada waar we de kans krijgen om Michael Fullan te spreken.

Om in Canada te komen moesten wij natuurlijk ook letterlijk op reis.

IMG_1607

Als eerste was dat voor mij de trein ……

IMG_1609

…… die mij en mijn koffer bracht naar station Schiphol ……

IMG_1610

….. daar aangekomen, inchecken en instappen met bijna de gehele groep….

IMG_1611

… met een plekje net voor de vleugel voor mij, zo bleek bij de start ……

IMG_1612

… al snel zaten we boven de mist die Nederland bedekte …….

IMG_1613

… en was het uitzicht voor een groot deel van de bijna 8 uur die de vlucht duurde wit met blauw, licht gebogen …..

IMG_1616

… tot dat de daling werd ingezet, er land in zicht kwam …….

IMG_1620

…. en het vliegtuig de grond weer raakte, de Canadese grond dit keer ……..

IMG_1621

…. de koffer was er ook …..

IMG_1622… en ook alle andere koffers bleken de goede kant op en tegelijk te zijn meegekomen. 🙂

Ingecheckt in het Eaton Chelsea hotel, gedineerd en gekletst bij Baton Rouge Eaton Centre, als een blok in slaap gevallen na een dag die 30 uur duurde.

En nu… is het vandaag. Een stukje geschreven en een kopje koffie gezet………. met een koffiezakje!

IMG_1623

De koffie bleek te smaken als een MD hamburger, naar niets, maar een tijdje later smaakte hij toch naar meer.

Nu douchen en op naar het ontbijt. Tot later vandaag of morgen.

Ik heb mij voorgenomen om dagelijks hier iets te vertellen over de ervaringen die we deze week opdoen en dit voornemen met een aantal mensen gedeeld. Ik hoop mezelf niet teleur te stellen en wordt blij van reacties, verzoekjes, vragen. Je kunt op twitter deze week ook via hashtag #cannov13 volgen.

Dit was de eerste in een serie van zeven bijdragen over ……


%d bloggers liken dit: