Ogen

december 31, 2015

Ogen dobbelsteen 3 27 ONE dice

 

Sinds 2003 bestaat het initiatief ‘Mijn Moment‘, gestart door Henk-Jan Winkeldermaat. Hierin schrijven mensen uit zijn netwerk hun moment uit het afgelopen jaar in maximaal 500 worden. Het levert fantastische persoonlijke verhalen op.

Sinds 2014 jaar bestaat er in navolging hiervan het initiatief ‘Onderwijsmomenten‘, gestart door Karin Winters. Iedereen werkzaam of betrokken bij het onderwijs kan hier zijn moment van het jaar kwijt. Ook dit levert fantastische persoonlijke verhalen op. Aanraders voor iedereen met een mening over onderwijs.
Het eerste jaar heb ik geen bijdrage geleverd. Ik durfde niet zo goed, was een beetje te laat, had wel graag gewild. Heb me dus voorgenomen dit jaar wel een bijdrage te leveren. Maar kiezen uit al mijn momenten viel mij zwaar. Ik begon op tijd maar was niet tevreden en kon niet kiezen. Wat kan en mag je vertellen? Er lagen drie verhalen ‘klaar’. Gisteravond was dan toch de deadline. Onderstaand verhaal is niet het verhaal geworden dat ik heb ingestuurd.

Ogen

M. ken ik al sinds de eerste klas. Ik gaf haar toen het vak Science, 4 uur in de week. Ze viel een beetje op, maar nog niet echt. Tijdens de lessen was ze stil, ze zat achterin, met haar vriendinnen. Een clubje van 5 meiden, zoals je die vaker ziet, meiden die alles samen doen op school. Vier of vijf of zes jaar lang, soms ook nog lang daarna. M. liep altijd als achterste van de vijf.

M. rolde cijfermatig onopgemerkt door de eerste twee jaar. Bij de leerling besprekingen in jaar drie kwam ze wel eens aan bod, maar er waren altijd andere leerlingen met slechtere cijfers of schijnbaar grotere problemen. M. werd lui en ongeïnteresseerd genoemd. Het dodelijke ‘ze moet gewoon harder werken’ was meestal het verdict.

M. zit nu in de vijfde, na de vierde twee keer te hebben gedaan. Haar vriendinnen zitten inmiddels in andere klassen. Het gaat niet goed. Het gaat slechter. M. lacht nauwelijks meer. Zij is er slechts en doet haar best. Het is bijna onmogelijk om te zien dat dit haar best is op dit moment.
Het ging langzamerhand minder goed. Maar niemand zag het, omdat het zo langzaam ging. Pas als je de foto’s vergelijkt zie je dat mensen verandert zijn, de video toont het niet. Ik ben nu niet alleen meer haar vakdocent maar ook haar mentor. Ik spreek haar nu anders.

M. kan niet vertellen wat haar precies in de weg zit. Ze praat prima over wat er buiten haar gebeurt. Rustig en bedachtzaam, analytisch. Ze geeft aan wat ze wel kan en wat ze niet kan. Je ziet het denken, het gevoel is onzichtbaar. De pijn in haar hoofd is onaantastbaar.

Ik herkende het. Zowel dat ze het niet kon vertellen als wat ze niet kon vertellen.
Bij mij duurde het vier maanden per jaar, of drie of vijf, een jaar of drie of vier of vijf, ik weet het niet meer. Het is lang geleden. Wat ik wel weet is hoe het voelde. En dat ik dat niet kon delen.

Er moest een plan komen en samen met M. en ouders hebben we gesproken over wensen, mogelijkheden, realiteit. Samen met M. heb ik gezocht naar het meest onmogelijke dat we misschien toch mogelijk zouden kunnen maken. En daar hebben we op ingezet.

Het maatwerk vroeg vervolggesprekken, met collega’s, teamleiders. De eerste reacties waren altijd positief, daarna kwamen de maren. Uit de maren bleek het begrijpbare onbegrip, het gebrek aan werkelijk vertrouwen. Vertrouwen dat zo moeilijk blijkt volledig te geven. Zakelijk als-dan gepraat terwijl wat nodig was liefde was.

Meer mails en gesprekken volgden. Overtuigden die terug twijfelden werden opnieuw overtuigd. Je best doen is niet te meten. Je best doen terwijl je geestelijk verlamd bent is een opgave die je alleen jezelf kunt geven.

Het laatste gesprek voor het besluit. M. zit direct tegenover mij, haar ouders links en rechts naast haar, de teamleider rechts naast mij. Er wordt veel gesproken. M. hoort het aan, beantwoordt vragen. Tot de teamleider aangeeft dat het maatwerk zal worden toegestaan.

M. kijkt mij rechtstreeks aan en in haar ogen zie ik de eerste seconde van ontspanning.


Meldpunt HELP! Mijn docent is digibeet!

december 28, 2015

meldpunt

 

Vanochtend las ik op twitter over het vandaag live gaan van een meldpunt van het LAKS waar leerlingen iets kunnen melden over hoe zij de ICT-vaardigheden van hun docenten ervaren.

Dit is de letterlijke tekst van de site van het LAKS. (Landelijk Aktie Komitee Scholieren):

Iedereen kent ze wel; docenten die het verschil tussen Google en de zoekbalk niet kennen, 15 minuten bezig zijn met het openen van een Youtube-filmpje, of docenten die de ICT’er van school moeten roepen omdat ze het geluidsknopje niet kunnen vinden. Sterker nog, vaak weten scholieren beter dan de docent hoe de ICT werkt.
Dit roept bij scholieren veel ergernissen op. Immers, het onderwijs maakt steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dit is een mooie ontwikkeling, mits er goed gebruik van wordt gemaakt. Wij horen echter vaak dat leerlingen ontevreden zijn over hoe de  docenten omgaan met ICT en sociale media. Zo geeft minder dan de helft van de ondervraagde scholieren in de LAKS-monitor van 2014 aan dat zij tevreden zijn over de mate waarin docenten omgaan met ICT. 

Om die reden heeft het LAKS vanaf maandag 28 december het meldpunt HELP! Mijn docent is digibeet in het leven geroepen. Bij dit meldpunt kan je een klacht indienen over gerommel met ICT. Zo krijgt het LAKS een beeld van de grootste ICT ergernissen, zodat wij docenten kunnen meegeven welke basis ICT-vaardigheden zij minimaal zouden moeten beheersen. Dit wil het LAKS overhandigen aan lerarenopleidingen en organisaties die nascholing verzorgen, zodat zij docenten goed kunnen opleiden in het omgaan met ICT.

Deze oproep leidde tot de nodige reacties, die in een aantal categorieën zijn onder te verdelen.

Herhalers. In een tijd van een uur of twee kwam in mijn tijdlijn het simpele feit dat dit  meldpunt is geopend een keer of tien langs. Met hierbij verschillende bronnen genoemd: de telegraaf, het ad, nu.nl, het LAKS. Deze groep herhalers geeft aan dat het bericht bij hen leeft en dat zij het de moeite waard vinden dit te delen op twitter. Zij delen geen eigen mening. De titels van de gebruikte bronnen zijn, net als hun inhoud enigszins verschillend, achtereenvolgens: “Scholieren in actie tegen digibete docenten”; “Help! Mijn docent is digibeet”; “Scholieren openen meldpunt voor digitaal onbenullige docenten”; “Meldpunt HELP! Mijn docent is digibeet!”

Neutrale reageerders. Deze tweeps maken melding van het bericht en geven aan dat zij benieuwd zijn naar de resultaten en het vervolg.

Verdedigende reageerders. Deze tweeps brengen bij het melden van het bericht redenen in waarom docenten niet zo ICT-vaardig zijn als zij misschien zouden kunnen zijn of zouden moeten zijn in de ogen van hun leerlingen. Praktische omstandigheden in een lokaal die zij niet kunnen beïnvloeden, technische ondersteuning die onvoldoende is.

Reageerders met een persoonlijk doel. Deze tweeps gebruiken de aandacht die er op twitter blijkt te zijn om, meer of minder subtiel, te wijzen op het feit dat scholing dus van belang is en dat zij toevallig de mogelijkheden bezitten om docenten meer ICT-vaardig te maken.

Ironische reageerders. Deze tweeps geven aan dat zij blij zijn dat de resultaten aan de lerarenopleidingen zullen worden aangeboden. Zij geven aan dat leerlingen zelf ook niet zo ICT-vaardig als ze zelf denken. Zij komen met voorbeelden van uitspraken van leerlingen over hun docenten, zonder directe bronvermelding.

Aanvallende reageerders. Deze tweeps richten zich op de ervaring aan dat het LAKS vooral een klachtenbureau is. Zij richten zich op het feit dat leerlingen zonder bekwaamheid docenten op hun bekwaamheid aanvallen.

Positieve reageerders. Zij geven aan dat initiële ergernis soms leerzaam kan zijn en dat het meldpunt op zijn minst opvallend is. Dat het goed is dat de ontvangers van onderwijs met ICT in ieder geval hun input kunnen geven.

Ik ben altijd positief vanuit neutraliteit. Zeker op sociale media. Een eens genomen en vooralsnog nooit betreurd besluit. Zoeken naar toegevoegde waarde is waardevoller dan zoeken naar bevestiging van bestaande oordelen. Rood is mooi in de zon en in rozen, niet in mensen.

Ik ken collega’s die inderdaad niet weten hoe zij het volume via de PC kunnen verlagen of het geluid uitzetten en die voor de voor hen pragmatische oplossing gaan van de stekker er dan maar uittrekken. Ik ken collega’s die inderdaad niet weten wat het verschil is tussen opslaan op een computer en opslaan in The Cloud. Ik ken collega’s die niet weten hoe een link naar een YouTube filmpje op te nemen in hun presentatie en elke les weer opnieuw weer op zoek gaan. Ik ken collega’s die regelmatig hun wachtwoord vergeten. Ik ken collega’s die hun zelfgemaakte video’s via YouTube delen met leerlingen. Ik ken collega’s die tien verschillende tools op internet effectief inzetten op het juiste moment. Ik ken collega’s die voor vrijwel elke les een presentatie voorbereiden met daarin minimaal een animatie of een interactieve activiteit.

Ik ken leerlingen die geen mobiel hebben. Ik ken leerlingen die met hun mobiel niet meer kunnen dan chatten. Ik ken leerlingen die alleen uit een boek willen leren, omdat zij dit nu eenmaal zo gewend zijn. Ik ken leerlingen die op internet niet kunnen zoeken. Ik ken leerlingen die regelmatig hun wachtwoord vergeten. Ik ken leerlingen die elk vrij moment gebruiken om digitaal woordjes te oefenen. Ik ken leerlingen die na een korte toelichting aan de slag gaan met hun computer, chromebook of mobiel en leveren wat er van hen wordt gevraagd. Ik ken leerlingen die in een mum-van-tijd presentaties in elkaar sleutelen die zowel inhoudelijk als visueel meer dan ruim voldoende zijn. Ik ken leerlingen die dingen kunnen die ik hier niet kan melden.

Ik weet niet hoe representatief het is wat ik weet. Ik weet wel dat ik zelf voor leerlingen meer betrekken bij hun eigen leren. Ik weet wel dat ik zelf ben voor docenten die het aandurven naar leerlingen te luisteren.

Ik ben benieuwd naar de resultaten van het meldpunt. Ik ben positief en hoop dat dit initiatief een bijdrage kan leveren aan de discussie over beter onderwijs. In dit geval een discussie waarbij ICT-vaardigheden van docenten én leerlingen een mooi, nieuw, beter bruikbaar gereedschap zijn in de gereedschapskist van doceren én leren. Ik hoop dat dit initiatief niet leidt tot een lijst van klachten maar een lijst van mogelijkheden. Een initiatief waarbij de gebezigde taal geen belemmering vormt voor de gewenste boodschap.

Met excuses aan alle tweeps die ik hier niet noem en oprechte dank aan alle tweeps die aan bovenstaande hebben bijgedragen: @jmvangoor @Nu+internet @SWCdeBruijn @Lakstweets @RedegeldE @ictcafe @karinwinters @AstridSchat @amberwalraven @ashwinbrouwer @MsLuss @AntoinetteEngbers @waterstof81 @klaasbellinga @marcoderksen @mellekramer @FerryHaan @donzuiderman @sannepit @Tichener @sienjaal @thebandb @wiswijzer @ReinBijlsma

 

Meldpunt Helmond

 

 

 


Leraren bespreking

december 26, 2015

Leraren bespreking 2015-12-26_1336.png

Alle leraren zijn vrijgeroosterd. Leraren mogen thuis lessen voorbereiden, toetsen nakijken, zichzelf professionaliseren.

Voor leerlingen is een rooster gemaakt waarin hun leraren besproken zullen worden. In verband met de beperkte hoeveelheid tijd zijn er vier parallelle sessies. Leerlingen moeten kiezen welke van hun leraren zij willen bespreken. Er zijn richtlijnen voor deze keuze uitgedeeld.

Vooraf is gevraagd aan de leerlingen om informatie over hun leraren in te brengen. Niet alle leerlingen hebben deze informatie verstrekt. Tijdens de bespreking zal aanvullende informatie worden ingebracht.

Om verschillende redenen kunnen een aantal leerlingen deze dag niet aanwezig zijn bij de lerarenbespreking. Hiervoor is begrip en toestemming.

In verband met het grote aantal leerlingen per leraar is er beperkte spreektijd voor iedere leerling. De voorzitter van de bespreking ziet er op toe dat de bespreking goed verloopt, hierbij zoveel mogelijk recht doend aan elke besproken leraar.

Opstroom en afstroom vormen geen onderwerp van de leraren bespreking.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling individuele leraren te bespreken en geen hele secties of afdelingen.

De notities die gemaakt worden tijdens de bespreking zullen gedeeld worden met de leerlingen die les ontvangen van de betrokken leraar en in het leraar volg systeem worden ingevoerd.

Waar nodig zullen naar aanleiding van de leraren bespreking acties worden ondernomen en gesprekken worden gevoerd met betreffende leraren. Bij deze gesprekken zullen, op verzoek van de vergadering, ook de ouders of kinderen van de leraar aanwezig zijn.

Er zal, in verband met de parallelle sessies, strak gehouden moeten worden aan de geplande tijden per leraar. Indien nodig zal later een extra bespreking worden ingelast voor specifieke leraren of secties.

Leraren bespreking waarom niet 2015-12-26_1345

😄


Waar doe je het allemaal voor?

december 26, 2015

 

waar doe ik het allemaal voor plant growth zonder tekst 2015-12-26_1215

Voor:

J. die vrijdagavond een vraag stelt en weet dat zij antwoord zal krijgen.

N. die altijd even nadenkt voor hij praat.

S. die afwacht tot de rest weg is en dan over zichzelf en die rest praat.

K. die nog zoveel moeite heeft met haar relatie tot volwassenen in haar weg daar naar toe.

J. die feilloos peilt waar haar docenten haar pijn niet begrijpen en nooit verwijten maakt.

L. die altijd even wacht, altijd even lacht, altijd daarna zegt hoe het zit.

D. die niets doet in de les, in het voorbijgaan een high-five geeft tijdens het Kerstdiner.

K. die mij haat en dit elke les zegt net voor of nadat zij een vraag stelt.

Y.  die mij gemeen vindt en elke les vooraan komt zitten.

M. die slim en lui is en na een compliment niet wil glimlachen maar dit niet volledig kan onderdrukken.

E. die door haar ervaringen veel wijzer is dan zij hoeven zijn.

T. die altijd stil is, lief lacht, geen aandacht vraagt en geen aandacht wil.

K. die altijd lacht, wat jij of hij ook doet.

J. die altijd klaagt en nooit schijnt te luisteren.

L. die graag klaagt maar ook luistert.

En nog 206 andere leerlingen.

waar doe ik het allemaal voor 1-blossoming-amaryllis-flower-tilen-hrovatic


Groeiend leren

december 19, 2015

Tijdens het lezen van allerlei theoretische verhandelingen over hoe leren zou plaatsvinden en hoe je dit als docent zou kunnen beïnvloeden heb ik persoonlijk nog wel eens moeite met de gekozen termen en de gekozen indelingen in allerhande ‘hokjes’. Tegelijkertijd besef ik dat er woorden moeten worden gebruikt om kennis en ideeën uit te wisselen en ben ik mij bewust van de aanlokkelijke kracht van welluidende begrippen. Oneliners leiden tot adepten en rejectors. Ik begrijp ze beide en zie vaker en liever de overlappende cirkels in de argumenten voor en tegen dan de extremen die begrijpelijk eenvoudiger te positioneren zijn.

Recent is in het onderwijs het concept van een ‘Fixed Mindset’ tegenover een ‘Growth Mindset’, zoals door Carol Dweck geïntroduceerd een veelbesproken manier geworden om tegen leren en doceren aan te kijken. Ik kan het niet eens zijn met de extremen die deze twee begrippen suggereren. Leren is veel meer vloeibaar. Wel zie ik het belang van het onderliggende idee om op deze manier naar leerlingen te kijken. “Elke indeling heb zijn nadeel, elke indeling heb zijn voordeel.”

De animatie die door RSA is gemaakt van de visie van Carol Dweck zijn de 10 minuten van het bekijken voor iedere docent meer dan waard. Niet om het er mee eens of oneens te gaan zijn, maar om er voor jou uit te halen wat voor jou en jouw leerlingen waardevol is.


Dagmomentonderwijs december

december 17, 2015

Inmiddels de vijfde maandelijkse blogpost met een verzameling dagelijkse momenten uit mijn onderwijs. Een toelichting over ontstaan en reden is hier te vinden.

Ma 30 nov
Het moment dat je ontdekt dat het je gelukt is een complexe schriftelijke vraag te vangen in een (serie) digitale.

Dat je ’s morgens vroeg in je eentje thuis je vuist balt, je arm in één beweging naar achteren en vervolgens omhoog gooit en ‘Yes’ roept.

Dat moment dat je ’s morgenvroeg laatste hand hebt gelegd aan prachtige nieuwe toets en op verzend naar drukker klikt.

Di 1 dec
“Ik krijg signalen van collega’s.”
“Oh, ik niet”

Na wisselend enthousiasme formatieve toetsjes:
“Meneer, wilt U een SO geven?
Ik wil weten of ik het nu goed geleerd heb”

Wo 2 dec
De derde leerling deze week die zelfbewust overstapt van vwo naar havo.
Geprobeerd en ervaren. Waardevol.

“U moet directeur worden!”

Do 3 dec
Studiemiddag. 2 x 10 min inleiding, 2 x 45 min aan de slag, dat werkt.

Aan het eind van een mooie studiemiddag.
“Maar er waren ook een hoop collega’s niet.”
“Oh, ik heb ze niet gezien.”

Vr 4 nov
“Waarom stelt het MT dit niet gewoon verplicht voor alle collega’s?”
Collega heeft zijn eerste video gemaakt voor flip de klas.

“Het is echt zo eenvoudig!”
“Ik dacht na over onze minst technische collega, en kan het haar in 2 minuten leren!”

Za 5 dec
Pijnlijk lief.
Lln stuurt twee mails met veronderstelde fouten in antwoorden toets.
‘Of begrijp ik het verkeerd?

Zo 6 dec

Ma 7 dec
Leerlingen die van de geplande uitleg van 10 minuten een uur maken door hun vele vragen. Over DNA en wat het doet. Top! Heerlijk! Fantastisch!

Dit T-shirt dragen:

SMART IMG_1659

Di 8 dec
Dit T-shirt dragen:

Genius IMG_1661

En hopen op iemand die de verbinding met gisteren legt. 😄

Wo 9 dec
Vandaag jaarlijkse DNA lab gedaan. Groep ’s morgens, groep ’s middags. ‘S middags app met vraag lln uit ochtendgroep ivm verwerking. Zo fijn.

DNA lab CVyUTt1XAAA38VC

Do 10 dec
Na leeruur (lln zitten in toetsopstelling, werken in volledige stilte) komt lln naar me toe. “Meneer, dit werkt gewoon!” (meer hier)

“Het eten dat overblijft bij kerstdiner voor leerlingen wordt ingevroren voor Nieuwjaarsontbijt van de docenten.”

De altijd klagende docent die klaagt over de altijd klagende leerling. Dat er niet wordt geluisterd. 😀

Vr 11 dec
Hoe goedbedoelde maar toch kortzichtige onbekwaamheid kan leiden tot een ongeziene grimas in het gezicht van een kind. Kijken. Handelen.

Za 12 dec

Zo 13 dec
Fantastische kinderen die veeleisende Praktische Opdracht met plezier & kundig hebben uitgevoerd belonen met fijn cijfer.

Ma 14 dec
Dat je je werk zo leuk vindt dat je gewoon uur te vroeg in het lokaal zit te wachten… Of toch tijd voor lesvrijeperiode? 😄

Q: Is dit goed of fout? Leg je antwoord uit.
A: Goed. Ik herken het plaatje.

Q: Zijn de cellen in de tekening haploïd of diploïd?
A: Hiploïd

Q: Hoe heet het hormoon dat er bij jongens voor zorgt dat zij een gespierder lichaam krijgen?
A: Protesteron.

Di 15 dec
Lln, achter in de klas:
“Ik vind die zogenaamde ‘testen’ grote onzin, belachelijk”

“Bam! Ik heb er 18 vd 20 goed!”

Wo 16 dec
Op moment dat je laatste hand legt aan stukken voor sectieoverleg morgen denken aan collega’s die surveilleren bij Kerstgala. Ieder in zijn kracht.

Do 17 dec
De dag beginnen met de kennis dat er vanmiddag na de lessen en het sectieoverleg een Kerstborrel is.

Vr 18 dec
In de planning. Een dag vol overleg over de toekomst van het onderwijs op onze school, vrijwillig. Niet alle collega’s zullen er zijn.

Za 19 dec

Zo 20 dec
Mijn verjaardag. Ga ik vieren met mijn familie, een wandeling en eten bij Abrona. Een restaurant mede gerund door mensen met een verstandelijke beperking.

En weer op naar een nieuwe en goeie maand. Op zelfs naar een nieuw goed jaar.
Maar nu eerst de Kerst lesvrijeperiode. Een periode waarin leerkrachten en docenten werken, zonder onderbroken te worden door lessen. 😄
Geniet van wat goed is!


Stempeluur

december 13, 2015

stempelFDG 18mm

Op vrijdag staan er in het rooster voor klas 6Vbiol2 2 lesuren, het 2e uur (09:00-09:45) en het 9e uur (15:15-16:00). Klas 6Vbiol2 is een cluster, dat wil zeggen dat niet alle leerlingen dezelfde vakken volgen binnen hun verschillende profielen. Deze vrijdag blijken er voor 21 van de 28 leerlingen, deels standaard, deels door afwezigheid van docenten ivm ziekte of nascholing, twee tot vier tussenuren te zijn ontstaan. Zij vragen het 2e uur om een mogelijke oplossing en komen met suggesties. Eén hiervan blijkt realiseerbaar en acceptabel. Er is een lokaal beschikbaar het 5e uur en de leerlingen beloven dan aan het werk te gaan…

Omdat er twee uren staan gepland voor mijn vak op vrijdag deel ik de activiteiten voor de leerlingen vaak in als volgt: 2e uur uitleg en vragen, 9e uur opdrachten maken en vragen. Het werk dat de leerlingen geacht worden het 9e uur te doen kunnen zij dus prima het 5e uur doen. Hoe ga ik dat als docent faciliteren en ‘controleren’?

Belachelijk eenvoudig. Met een stempel!

Aan het begin van de les krijgen de leerlingen in hun schrift een stempel, de DUP stempel, en aan het eind van de les opnieuw, maar dan een ‘omgekeerde’ versie. Zo is het zichtbaar voor de docent, maar vooral voor de leerling, wat zij hebben gedaan. Mocht de docent vinden dat de activiteiten tijdens het 5e uur onvoldoende zijn geweest dan is de optie aanwezig de leerlingen alsnog het 9e uur ook aan het vak biologie te besteden. Dit bleek niet nodig.

De leerlingen die geen tussenuur hadden hebben het 9e uur hun opdrachten gemaakt.

stempelFDG 18mm omgekeerd

En dan tijdens het verlaten van het lokaal het 5e uur een leerling die nog even langskomt: “Meneer, bedankt dat U dit voor ons hebt geregeld.”


Leeruur

december 13, 2015

Leeruur Stilte Examen[1]

Donderdag, de leerlingen van klas 2-VWO komen binnen en horen de docent, die anders dan gewoonlijk, bij de deur staat, zeggen: “Goedemorgen, de tafels en stoelen niet verschuiven graag.”

De leerlingen gaan zitten en een flink aantal kan het niet laten om de vraag te stellen: “Hebben we een toets?”

De docent zegt nog niks. Hij begroet het laatste groepje dat binnenkomt. Hij gaat zitten achter zijn bureau en kijkt de klas rond. Er zijn geen tafeltjes en stoeltjes verschoven.

De leerlingen murmelen. “Gaan we nou een toets krijgen of niet?” “Ja, dat doet hij toch wel vaker, en dan noemt hij het een test of zo.” “Nee joh, het is gewoon een van zijn grapjes.”

Drie leerlingen stellen vrijwel gelijktijdig, dus door elkaar heen pratend, opnieuw de vraag aan de docent: “Meneer, krijgen we een toets?”

De docent antwoord kort maar duidelijk: “Nee.”

De reactie volgt onmiddellijk uit meerdere monden: “Waarom staan de stoelen en bankjes dan in de toetsopstelling?”

De docent antwoordt, alsof hij dit zo heeft bedacht: “Ik ben blij dat jullie dat vragen.”

De leerlingen vallen langzaam stil. Gesprekken stoppen. Tassen staan naast de tafels, boeken liggen er op, open.

De docent staat op en start het leeruur.

“Ik ga jullie een aantal vragen stellen waarop jullie stille antwoorden gaan geven.”

Een aantal leerlingen begint te praten maar als de docent hen negeert wordt hen snel door andere leerlingen duidelijk gemaakt dat het schijnbaar stil dient te zijn.

“Stille antwoorden zijn antwoorden die je alleen geeft in je eigen hoofd. Je hoeft er niet bij te praten. Anderen hoeven jouw antwoord niet te horen, ook later niet te weten. Voor jezelf moet je wel nadenken over jouw antwoord.

Staan de tafels tijdens een toets altijd in de toetsopstelling?

Wordt er tijdens een toets gepraat?

Werk je tijdens een toets 45 minuten geconcentreerd?

Wanneer de tafels aan elkaar staan werk je dan harder?

Wat is de reden dat je de tafels aan elkaar wilt zetten?

Vind je de toets die voor aanstaande maandag gepland staat moeilijk?

Vind je dat het veel stof is die je moet leren voor de toets van aanstaande maandag?

Zou je nu al de toets kunnen maken die voor aanstaande maandag gepland staat?

Vind je het leuk om in het weekend te leren voor school?

Zou je het fijn vinden om nu al te kunnen leren?

Zou je geconcentreerd kunnen leren als het niet stil is in de klas?

Zou je het fijn vinden nog vragen te kunnen stellen over de stof als je tijdens het leren ontdekt dat je iets toch niet helemaal begrijpt?

Ik hoef jullie antwoorden niet te horen. Wel wil ik graag vingers zien als antwoord op de laatste vraag;

Wie wil er nú leren voor de toets van maandag?”

Alle vingers worden opgestoken. Het leeruur wordt vervolgd met zijn actieve fase.

Bijna 40 minuten is het volledig stil. Soms wordt er een vinger opgestoken en fluisterend een vraag gesteld. Soms wordt er een fluisterend antwoord gegeven, soms wordt er gevraagd de vraag in de digitale vragenmap te plaatsen voor klassikale beantwoording tijdens de allerlaatste les voor de toets op vrijdag.

De les is voorbij en de leerlingen vertrekken naar hun volgende les.

Vier leerlingen lopen naar het bureau van de docent. Zij willen hun ervaringen delen.

“Meneer, het werkt echt! We waren allemaal stil, zelfs toen U het lokaal uit bent gegaan bleef iedereen stil!

“Maar dit kan natuurlijk niet elke les.”

“Maar we hebben hebben wel geleerd dat dit kan en dat het hartstikke handig is. Bedankt!”

De docent bedankt hen en vraagt: “Zullen we dit vaker doen?”

JA!

Leeruur stilte geleerd 2015-12-13_1107


%d bloggers liken dit: