Waarom leraren soms valsspelen

april 29, 2016

Valsspelen dozen op hoofd m5gBn - Imgur

Verrassend vond ik het zelf. Uit onderzoek is gebleken dat het voor leerlingen uiteindelijk goed kan zijn wanneer leraren bij het nakijken een klein beetje valsspelen.

Het gaat hierbij niet om het verbeteren van de antwoorden van leerlingen, dat is echt valsspelen en onderzoek heeft laten zien dat dit niet goed is voor leerlingen. Het gaat om bij het nakijken niet al te streng zijn, tolerant zijn, met de leerling meedenken, een klein oogje dichtknijpen.

Hoewel het zoveel mogelijk goed rekenen van antwoorden niet ineens magisch meer kennis injecteert bij leerlingen, laat Amerikaans en Zweeds onderzoek zien dat het wel een steeds belangrijkere horde voor verder succes in het leven wegneemt: het behalen van een diploma op de middelbare school.

Met name het Zweedse onderzoek laat zien dat iets hogere cijfers bij wiskunde leidt tot hogere cijfers bij andere vakken en dus een hoger gemiddelde. Belangrijk vooral is ook dat dit effect aanwezig blijft in de carrière die volgt na school. De verklaring wordt gezocht in een toegenomen zelfvertrouwen bij de leerlingen. De data suggereren hierbij zelfs het omgekeerde van de bekende stereotype verwachtingspatronen. Wanneer een leerling denkt het beter gedaan te hebben dan hij echt heeft gedaan gaat hij het daarna beter doen dan hij daarvoor deed.

Hoewel er voorbeelden zijn dat leraren valsspelen omdat ze er zelf beter van worden, of omdat ze worden afgerekend op slechte resultaten, gaat het in de meeste gevallen om meer altruïstische motieven en worden vooral ‘zachte’ gegevens gebruikt, kennis die een leraar heeft over zijn leerling.

Ik heb nooit en zal nooit bewust valsspelen. Wel heb ik, net als elke leraar, de nodige ruimte bij het nakijken. Leraren kunnen een enorme invloed hebben op het leven na school van leerlingen. Die hoeveelheid invloed dwingt ons om hier discreet mee om te gaan. In alles wat we doen. Ook bij het nakijken. Misschien vanaf nu dus liever een foutje naar de goede kant met wat minder schuldgevoel?

Bronnen:
Larry Ferlazzo: http://larryferlazzo.edublogs.org/2016/04/28/thoughtful-analysis-on-teacher-cheating/
The Atlantic: http://www.theatlantic.com/education/archive/2016/04/why-teachers-cheat/480039/


Maatwerk of standaard?

april 28, 2016

Standaard of maatwerk klompen One-Size-Does-Not-Fit-All

Het verhaal van een vader die voor het eerst in zijn leven opgeroepen wordt om op school te verschijnen. Het verhaal van een Amerikaanse vader, die opstaat voor zijn dochter. Een verhaal over voldoen aan de standaard of maatwerk zien. Een verhaal dat als overdreven kan worden afgedaan of als extrapolatie van dagelijkse praktijken. Ik vond het de moeite van het vertalen waard.

“Uw dochter verstoorde de les”.

Het was als een pijl door mijn hart. Ik keek naar haar. Er waren sporen van tranen in haar gezicht. Ze keek naar haar schoenen. Ze begon zachtjes te huilen. De directeur ging verder met zijn monotone veroordeling, terwijl ik naar mijn dochter liep, naast haar knielde en haar omhelsde.

“Meneer T, dat is echt niet gepast…”

Ik negeerde hem. “Is alles goed?”, vroeg ik haar. Ze keek naar me, knikte, probeerde haar huilen te smoren.

“Wat is er gebeurd?”, was de simpele vraag die ik stelde aan de directeur, met moeite mijn superkracht om in zijn hoofd te kijken onderdrukkend.

“Uw dochter probeerde haar wiskunde leraar te verbeteren. De leraar legde uit dat zij het verkeerd zag, maar zij bleef volhouden dat ze gelijk had”.

Ik lachte.

Ik wist dat zij gelijk had en de leraar niet. Ik kon niet wachten om het te horen.

“Wat was de vraag?”, vroeg ik de directeur, die op het punt stond mijn gelach te pareren.

De leraar was ook aanwezig en sprak. “De vraag was, wat is het grootste getal dat met 3 cijfers weergegeven kan worden. Ik zei dat dit 999 was, uw dochter was het hier niet mee eens”.

Op dat moment dacht ik, ‘Oh-oh, WTF was zij aan het denken?’

Toen sprak mijn dochter, boosheid doorklinkend in haar stem, “O ja? Vertel mij dan wat 9 tot de 9e tot de 9e is dan?”

Tring! Ze had gelijk! Goed gelezen wordt er niet gevraagd naar het grootste 3-cijferige getal, wat door mijn hoofd ging toen ik de vraag hoorde. De vraag was een getal te verzinnen bestaande uit 3 cijfers, dus exponenten waren niet uitgesloten.

Ik keek naar haar en glimlachte en zei, “Top! Je hebt 100% gelijk!.” Ik gaf haar een high-five. Ze glimlachte. Toen kwamen er wat tranen van vreugde terwijl ze lachte. Ze wist dat ik haar steunde.

“En? Wat zeggen jullie nu?,” vroeg ik, terwijl ik opstond.

“Dat is niet het juiste antwoord,” hield de directeur vol.

“Echt wel!,” was mijn reactie.

“We hebben exponenten nog niet behandeld,” voegde de leraar toe.

En zo ging het door. Een half uur lang toonde ik hen de hel. Ik vroeg om een compromis. Het antwoord van mijn dochter zou niet fout gerekend worden, door de onduidelijkheid in de vraag. Ik zou niet aandringen op het fout rekenen van de antwoorden van alle andere kinderen, omdat exponenten nog niet behandeld waren.

“U begrijpt het niet,” zei de directeur. “Dit is een gestandaardiseerde, nationale toets. Wij kunnen haar cijfer niet aanpassen.”

Toen vroeg ik hen om haar ‘echte cijfer’ op haar uiteindelijke rapport te vermelden. Zij weigerden. Dat maakte mij boos.

Het is namelijk zo dat mijn dochter, al vijf jaar achter elkaar, hetzelfde cijfer heeft voor wiskunde: een 10. Ze haalde een 10 op elke toets die ze maakte. Ze heeft een unieke geest.

Vier jaar later werd ik opnieuw bij een wiskunde leraar opgeroepen. Deze keer was het voor geometrie. De leraar had uitgelegd dat driehoeken altijd gezamenlijk 180 graden zijn, altijd. Mijn dochter dacht daar een paar minuten over na, stak haar hand op en zei, “ik weet hoe je de drie hoeken van een driehoek tot 270 graden kunt laten optellen.”

En dat deed ze. Alles wat ze hiervoor nodig had was naar de globe in de hoek van het klaslokaal kijken. Toen de leraar zei dat het ‘onmogelijk’ was om een driehoek te maken die tot 270 graden optelde, corrigeerde ze hem met een een ongelofelijk voorbeeld. Wanneer je een driehoek tekent op een globe, met elke hoek 90 graden, kun je de Noordpool verbinden met de evenaar, de lijn van de evenaar kan dan 90 graden om de globe gaan, de Noordpool kan dan via een lijn met een hoek van 90 graden deze lijn ontmoeten. Driehoeken op gebogen oppervlakken kunnen opgeteld meer, of minder, dan 180 graden zijn, afhankelijk van de convexiteit of concaviteit van het oppervlakte.

In dit tweede voorbeeld belde de leraar mij om mij te feliciteren met het opvoeden van een zo briljant dochter. Terug naar het eerst voorbeeld…

Het echte gevecht begon toen ik thuiskwam. Ik zocht de formele procedure op hoe een onafhankelijke derde partij in te schakelen bij een verschil van mening over een nationale examenvraag. Dit was veel werk. Ik ontmoette de rector van de scholen, die de directeur belde, die de wiskunde docent meebracht naar een volgende bijeenkomst. Deze in de provinciale hoofdstad.

Hun gezichten waren niet langer zelfverzekerd en arrogant toen ik de kamer binnenliep. Integendeel, ik voelde angst. Echte angst. Zij zagen wit als geesten.

De toon was geciviliseerd. De leraar begon met ingestudeerd verhaal over hoe briljant mijn dochter is, en kwam vervolgens met het onvermijdbare: “…maar…”

De rector knikte.

“Meneer T, de enige manier waarop ik Uw dochter punten kan geven voor dat ene antwoord,” (en hij benadrukte heel duidelijk dat woordje ene) “is naar de nationale organisatie voor onderwijs gaan en voor iedereen die de test heeft gemaakt hun antwoord fout laten rekenen.”

Verbazingwekkend voor mij, dacht hij dat mij dit zou doen terugtrekken.

“Ok. Doe dat.”

De drie aanwezigen. al half opstaand van hun stoelen bevroren voor een moment.

“Excuseer?,” zei de rector.

“Ik zei, doe het. Zoals in, zorg dat het gebeurt. Zoals in, onderneem de benodigde actie.”

Zij gingen weer zitten. Een uur lang probeerden zij mij te overtuigen. Uiteindelijk, kwamen er compromissen. Mijn dochter zou een score van 10 ontvangen, de anderen zouden geen puntenvermindering krijgen. Tenslotte, het was nu twee maanden later, enz. enz. enz.

“Nee. Ik gaf jullie deze mogelijkheid en jullie wezen hem af. Ik wil dat in elk examen in het land dat 999 als antwoord heeft dit wordt fout gerekend.”

Er was een advocaat nodig en drie maand, maar het resultaat kwam er. Mijn dochter scoorde als enige een 10 op dat examen, niet alleen in haar klas, maar in het hele land.

Het maakte mij niet uit wat het kostte. Het maakte mij niet hoeveelheid moeite het nam. Het maakte mij niet dat een volledig ministerie duizenden uren extra werk kreeg om tot uitvoering over te gaan.

Ik gaf om een individu die de de mogelijkheid had de geest van mijn dochter te vormen en haar had laten huilen toen zij gelijk had en hij wist dat zij gelijk had. Dit had zo veel beter afgehandeld kunnen worden door de bazen die beschikken.

Vergeet voor een moment dat het mijn dochter was. Het echte trieste is, zien hoe een unieke geest mishandeld wordt om het briljant zijn. Hoe vaak gebeurt een vergelijkbaar iets in ons land, in de wereld. Hoeveel leraren smoren de zachte roep van briljante leerlingen die verlegen achter in de klas zitten?

Mijn dochter is nu eerstejaars op de universiteit. Ik vocht hard voor hard en zal dit blijven doen. Ik herinner haar vaak aan een quote van Samuel Clemens, beter bekend als Mark Twain.

“I never let schooling interfere with my education.”

Laat de standaard nooit in de weg staan bij het onderwijs van (jouw) kinderen.

Large Group of Multiethnic People with Speech Bubbles

Bron: http://architectureandengineering.ws/2016/03/19/number-you-can-represent-with-3-digits/

 


26 letters die lesvrijeperiode spellen

april 27, 2016
26 letters life ello-optimized-c7d07c0f

By @maurogatti

Het is momenteel vakantie lesvrijeperiode. Wat doet een docent dan? Een schilderijtje in 26 letters.

1. Achterstallige administratie

Er blijft nog wel eens wat liggen, privé en voor school. Dingen die niet direct hoeven, die in steeds grotere mate zodra deze periode nadert ‘nog wel even kunnen wachten’ tot de lesvrije periode. Nu dus.

2. Auto APK

De auto is nodig om bij school te komen. Nu kan het even zonder. Al jaren zo. Voel alleen tijdens het rijden weer niet dat hij 1000 euro meer is waard geworden.

3. Agenda aanvullen

Wat gaat er in periode 4 allemaal aanvangen en eindigen? Wat ‘moet’ er en wat is optioneel? Wat wil ik gaan doen en waar heb ik ruimte voor, of kan ik die maken?

4. Blij bijkomen

Die eerste dag. Wat zal ik gaan doen? Er is van alles te doen en ik mag kiezen. Ik doe dan niks. Ik kom blij bij.

5. Bestellingen bevestigen

Er is toestemming binnen voor aangevraagde materialen om nieuwe practica mee te kunnen doen. Bestellen dus, wel even alles goed controleren, voor we op de knop gaan drukken.

6. Dunnere druk

Even geen 205 leerlingen die in groepen van 25 tot 30 langskomen en iets van jou verwachten. En dat terecht doen. Even geen deadlines voor toetsen of herkansingen. Even geen gesprekken.

7. Excursies effectueren

Gesproken met schoolleiding en sectie en afspraken gemaakt over mooie activiteiten voor onze leerlingen. Nog wel even de details regelen, de datum, de begeleiders, de bus, het museum, de lesuitval. Dat soort dingetjes.

8. Geen geluid

Even geen leerlingen die in groepen van 25 tot 30 bij elkaar komen in jouw lokaal en juist daar elkaar moeten vertellen wat zij elkaar moeten vertellen. Even geen 800 leerlingen in een aula die noodgedwongen boven elkaar moeten uitschreeuwen omdat er ergens een is die niet snapt dat zacht praten ook kan.

9. Heimelijk hopen

Dat de volgende periode iedereen rekent houdt met ieder ander. Dat de volgende periode iedereen echt zijn best doet. Dat de volgende periode iedereen ziet dat iedereen zijn best doet. Dat de volgende periode minder tijd verloren gaat aan repareren.

10. Inschrijvingen indienen

Er gebeurt zoveel moois op het gebied van onderwijs. Activiteiten van The Crowd, bijeenkomsten van MeetUp010, onderwijsavonden van HetKind, aanvragen van Kennisnet, Vodafone, het AOB. Ik schrijf er in voor een paar, allemaal is niet te doen, les geven blijft de essentie.

11. Kappertje knip

De haren worden zo eens in de 8-9 weken geknipt. Daarvoor is een lesvrijeperiode dus uitermate geknipt.

12. Lekker laden

Lezen en luisteren, zien en voelen, meer input dan output, de batterij andersom.

13. Lessen leven geven

Er is het boek. Er is het opdrachtenboek. Er is het antwoordenboek. Er is ook het leren, niet altijd te vangen in boeken. Lessen voorbereiden dus, lessen levend maken.

14. Nachtelijk Netflixxen

Als het zo uitkomt een film of serie gewoon even afkijken. Dat kan deze week. Vaak wint de slaap het. BAM! Er zit dan nu ook een barst in de iPad mini 😢

15. Onvermijdelijk opruimen

Van alles heeft zich op onopvallende wijze opgestapeld op het bureau, in de kamer, in de tuin, op de zolder (“even weggelegd”). Altijd te weinig 😜.

16. Prachtige plannen

Al het lezen en laden en wandelen en rust leiden tot prachtige plannen. Een deel belandt in de agenda, een deel in de studiewijzers, een deel in de map prachtige plannen.

17. Relatieve rust

Niet elke 45 minuten een bel. Geen agenda vol van 08.15 uur tot 20.15 uur.

18. Slapen slapen

Slapen. Iets meer dan gewoonlijk.

19. Tandje trager

Het hoeft even niet meer allemaal zo snel, dat is best lekker wel. Zelfs de trap op en neer duurt wat langer.

20. Toetsen testen

Toetsen worden gemaakt en besproken. Daarna vaak vergeten. Dat is jammer. Wat is er geleerd van de toetsen? Door mij en door mijn leerlingen? Waar kunnen zij anders zodat zij beter zijn? Tijdrovend en nuttig werk.

21. Vrolijke voorbereidingen

Verzinnen van lessen met fijne vormen en grappen en kwisjes met humor. Lachen tijdens het verzinnen, schrappen of toch niet? Waar liggen grenzen? Liggen die van mij toch iets verder?

22. Viervoeters verwennen

Na elke lesdag word ik door mijn viervoeters vrolijk verwelkomd. Ik geef ze veel terug. Deze periode nog wat meer. Wie geef jij wat meer terug als je wat meer tijd hebt?

23. Wekkerloos wakker

Meer nog dan anders, vaak ietsje later.

24. Weiniger wachten.

Op collega’s die te laat komen bij een vergadering, of in een rijtje bij de kopieermachine. Of in de file.

25. Zomerse zotheid

Die bewaren we tot de zomervakantie, de enige lesvrijeperiode die ook echt vakantie is 😄.

26. Zo! Zomaar.

Een lijstje. Wat vind jij?

 

PS: in de lesvrijeperiode mag de docent een beetje vals spelen met zijn 26 letters!


Waarom ik nog steeds voor zomerscholen ben

april 27, 2016

Zomerschool 2015-08-18_1454Dit jaar gaan 13.470 leerlingen gebruik maken van een lente- of zomerschool. Is dat goed? Ja!

Update juli 2017: uiteindelijk hebben in de zomer van 2016 van de eerder aangemeldde 13.470 leerlingen er 11.134 deelgenomen aan een zomerschool.

Eerder heb ik hier geschreven: ‘Waarom ik toch voor zomerscholen ben.‘ En dat ben ik nog steeds.

Wat is een zomerschool?

Tijdens een zomerschool worden leerlingen gedurende twee weken bijgespijkerd in een beperkt aantal vakken. Uitvoering van de zomerschool kan gebeuren door docenten van de school zelf maar scholen kunnen hiervoor ook externe begeleiding inhuren. Het ministerie van OCW heeft hiervoor 9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Scholen leggen zelf de afspraken vast en bepalen de inhoud en de toetsing en bepalen zelf de normen voor bevordering. Een belangrijk doel van de zomerschool is het terugdringen van het aantal zittenblijvers.

Niet iedereen in het onderwijs is even gelukkig met de zomerscholen, net als niet iedereen in het onderwijs even gelukkig is met de stoom- en bij-spijkercursussen voor de eindexamens. Ik ook niet.

De belangrijkste reden dat ik toch voor was en nog steeds ben is de leerling, die toch over kan gaan en niet een heel jaar opnieuw hoeft te doen.

En hier zit wat mij betreft de kern. Een duidelijk zichtbare harde kern, met alle mogelijkheden om hier achter te gaan staan, maar toch een met een kei-zachte inhoud. Cijfers zijn veelzeggend, maar niet alleszeggend. Cijfers zijn een samenvatting van het verleden en geen voorspelling met een garantie voor de toekomst. Geen mens is te vangen in een gemiddelde.

In een perfecte wereld en op een perfecte school zou een zomerschool niet nodig zijn. Dan is alles gedurende het jaar goed verlopen, zijn tijdig de nodige maatregelen genomen. Maar de praktijk is nooit perfect. Niet alle oorzaken voor het niet voldoen aan alle regels en normen voor overgang zijn altijd vermijdbaar. En zeker niet altijd worden deze veroorzaakt door de leerling of door de leerling alleen.

Op vele scholen is er geen mogelijkheid tot een voorwaardelijke overgang of een overgang met een taak. Veel scholen doen (nog) niet mee aan een zomerschool. Het eind van het jaar is het eind van het jaar. Na de laatste toetsweek liggen de cijfers vast. Na de vergadering ligt de toekomst vast.

Ik ben niet tegen doubleren. Ik ben wel voor het geven van kansen. Zeer bewust besproken door een team van betrokken professionals dat hiervoor voldoende tijd tot zijn beschikking heeft, zou de uitkomst moeten kunnen zijn overgang, doubleren of een extra kans. Of deze extra kans nu een zomerschool is of een taak of een voorwaardelijke overgang. Daar waar de twijfel zeer groot is, een stemming van 8 tegen 7 voor doubleren, verdient een leerling in mijn ogen een extra mogelijkheid.

Wat zeggen de cijfers over de zomerscholen?

Zomerschool percentages 2016-04-27_1211

Update juli 2017: in 2017 bleek 87% van de leerlingen die in de zomer van 2016 deelnamen aan een zomerschool niet te zijn blijven zitten.

In 2013 is er een pilot gedaan. Het resultaat hiervan was dat 85% van de leerlingen na de zomerschool alsnog kon worden bevorderd. In 2014 was dit 86% en in 2015 83%. Een jaar later konden van deze leerlingen respectievelijk 75% en 68% opnieuw worden bevorderd. Een ruime meerderheid van de bevorderingen bleek dus duurzaam. Van de leerlingen uit de pilot van 2013 kon 79% ook twee jaar later worden bevorderd. Ik vind deze percentages een goed argument om nog steeds voor zomerscholen te zijn.

Percentages op zich zeggen mogelijk niet zoveel. Absolute aantallen mogelijk wel. Wanneer de percentages worden omgerekend naar absolute aantallen ontstaat de volgende tabel.

Zomerschool aantallen 2016-04-27_1212

Dankzij de zomerscholen zijn er 5747 leerlingen niet blijven zitten in schooljaar 2015. Bij een voorzichtige schatting van 80% gaan er dankzij de zomerscholen in schooljaar 2016 mogelijk bijna 11.000 leerlingen niet blijven zitten!

Update juli 2017: er zijn uiteindelijk dankzij de zomerscholen in het schooljaar 9.687 leerlingen niet blijven zitten.

Deze aantallen maken mij voor het zijn van zomerscholen. Toch en nog steeds. Het gaat mij om leerlingen. Laat hen niet het slachtoffer zijn van de dingen die in het onderwijs nog niet helemaal goed zijn geregeld. Het zal je zoon of dochter, je neefje of nichtje, je buurjongen of buurmeisje maar zijn.

Bronnen: 
– VO raad: maart 2016, Zomerscholen VO
VO raad: Zomerscholen hebben een blijvend duurzaam effect
VO raad: februari 2017, Onderzoek_LENZO2016_Hoofdrapport.pdf


Daan en het begin van de Maatschappijleer

april 27, 2016

Op 16 mei zal door de VPRO op NPO 2 – om 20.55 uur – de documentaire 2DOC: Maatschappijleer worden uitgezonden. In de film wordt de 26-jarige Daan Faasen gevolgd als student van de Academische opleiding Maatschappijwetenschappen, bij zijn eerste stappen in de lespraktijk op het Theresialyceum in Tilburg. Wat zijn zijn ervaringen? Kan hij in de klas waarmaken wat hij voor zich ziet in zijn hoofd? Hoe gaat hij om met eisen? Welke obstakels komt hij tegen? Hoe verwerkt hij de gebeurtenissen van vandaag in de les van morgen? Hoe begint Daan aan zijn leer van de Maatschappij?

Op 14 mei is er al de gelegenheid de film te zien tijdens een voorvertoning, gevolgd door een nagesprek, in de Balie in Amsterdam.

In de maanden mei en juni zal deze film langs tien verschillende middelbare scholen toeren, waar aansluitend een gesprek over burgerschapsvorming zal worden gehouden. Op 15 juni is er een groot slotdebat over burgerschapsvorming in de Balie in Amsterdam.

Een aantal edubloggers van HetKind heeft de film reeds mogen zien en zij gaan er ieder op hun eigen wijze een verhaal over schrijven. Deze verhalen zullen na het vertonen van de film op 16 mei verschijnen. Ook zullen de edubloggers aanwezig zijn op de scholen om wat zij ervaren tijdens de gesprekken met de leerlingen te spiegelen aan hun eigen beelden over burgerschapsvorming. De verhalen zullen mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het slotdebat op 15 juni.

Ik heb als een van de edubloggers inmiddels een verhaal geschreven over wat de film over Daan in mij los maakte, tijdens het zien en tijdens het overdenken daarna. Dit verhaal is nog even onder embargo. Ik zal ook aanwezig zijn bij het vertonen van de film op een van de scholen en mijn ervaringen met de reacties en interacties van de leerlingen proberen te vangen in woorden.

Een trailer van de film is hieronder te zien. Heb je na het zien hiervan interesse meld je dan aan voor de voorvertoning op 14 mei en/of het slotdebat op 15 juni.

Maatschappijleer – Officiële trailer from eenvandejongens on Vimeo.


Mijn week

april 25, 2016

Mijn week 2016-04-22_1128

Waar en wanneer het precies gestart is weet ik niet. Ik kwam het tegen op twitter. Mensen die een week lang vrij gedetailleerd delen wat zij doen, vergezeld van de hashtag #mijnweek. Het geeft een beeld van wat hun dagelijkse werk inhoudt. Een account dat ik al langer met interesse volg op twitter is @BoerBurgertweet, waar elke week een andere boer verteld over zijn werkzaamheden. . Zo’n vijfduizend mensen in Nederland volgen dit account en het geeft een mooie inzage van de kant van de boeren zelf op hun werk, die zij graag laten zien. Waar komt dat vlees vandaan? Die aardappelen? Die spruitjes? Zij doen dit overigens zonder de hashtag #mijnweek.

Er kwam ook een onderwijs versie langs van #mijnweek. Leuk om te zien. Iedereen heeft wel een beeld van wat iemand die in het onderwijs werkt doet. Maar klopt dit beeld? Wat doet een bestuurder? Wat doet een schoolleider? Wat doet een zelfstandige? Wat doet een leerkracht? Een docent? Wat doen zij dagelijks, losgezongen van gemiddelden en stereotypen? Er werd een oproep gedaan wie er een vervolg wilde geven. Dat heb ik afgelopen week dus gedaan. Een willekeurige week van een willekeurige docent. Afgelopen week deden ook docenten @vdijkmichelle en @alderikvisser verslag van hun bezigheden. Komende week kun je volgen wat docent @RheaFlohr dagelijks doet. Hieronder de verzameling tweets die #mijnweek vormden.

Maandag 18 april

05.35. Goedemorgen. Onderwerpen stoomcursus 5h bepaald adhv analyse examens, wensen lln. Nu schema en vormen maken.

06.15. Break van stoomcursus voorbereiding. Mails uit naar collega’s, ouders, leerlingen ivm lopende zaken. Gesprekken plannen.

08.36. Materialen klaarzetten voor practicum elektriciteit met klas 2-vwo.

09.54. Volop interactie met leerlingen over verschil in spanning en stroomsterkte, serie en parallel, harder, feller en sterker.

10.24. Pauze. Praten met collega’s over aankomende examens, over docenten en leerlingen. Ook praten over het afgelopen weekend.

11.04. Daltonuur. Bij aanvang lln vragen wat zij voor dit uur hebben gepland. Spelling Nederlands en wiskunde voeren boventoon.

12.30. Nu naar buitenschools lunchoverleg over scholing, leerlingparticipatie en wederkerige acceptatie concreet vormgeven.

13.22. En flux onderweg naar de volgende les.

15.12. Rondje door de klas bij groepswerk levert inzichtrijke discussies over de afgelopen week behandelde begrippen.

15.57. Gesprek voorbereiden met moeder van mentorleerling naar aanleiding van plotselinge overlijden vader. Hoe het nu gaat.

18.00. Viervoeters uitgelaten, boodschappen gedaan, eten staat in de oven, 6-uur journaal kijken.

18.10. Stil van. Ecuador.

18.28. Na weekendje weg, zoals vroeger thuis gebruikelijk, op maandag de was doen. Beginnend met de witte.

20.00 Nog een uurtje aan de slag met de stoomcursus voor morgen. Puntjes en ietjes. Dan netflix en bed.

Dinsdag 19 april

05.31. Viervoeters uitgelaten. Dubbele espresso gedronken. Nu invullen laatste details stoomcursus voor vandaag.

05.41. Meest gevraagde vormen voor stoomcursus 6v zijn klassikale uitleg, examenvragen oefenen. Onderwerpen vooral biochemisch.

06.49. Op weg naar school. Vóór de file. Hou niet van file. Kan me er vandaag ook geen veroorloven.

07.35. Kopiëren van de papieren onderdelen van de stoomcursus vandaag. Kletsen met de conciërges.

08.21. Lokaal terugvinden: – 6 tafels zonder stoelen – tafels en stoelen ondersteboven Ik zou me schamen het zo achter te laten.

08.24. Chromebook kar terugvinden: – 4 ontbrekende chromebooks, – 12 niet aan oplader. Ik zou me schamen het zo achter te laten.

11.28. Inmiddels 3e pauze. 3 kwartier werk en 1 kwartier rust. Fotosynthese, dissimilatie, zenuwstelsel behandeld.

12.46. Grote pauze. 30 minuten. Inmiddels hormonen, nieren, lever ook behandeld. Transport en vertering in voorbijgaan geraakt.

13.19. Na uitleg en 2 vragen steeds per onderwerp, nu reeks van 20 vragen over alle herhaalde onderwerpen. Individueel, in stilte, als examen.

14.41. Leerlingen kijken gemaakte toets mede-leerling na adv officiële correctiemodel. Worden de punten verdiend? Beslissen is lastig!

15.32. Vragen bespr0ken met technische tips per vraag over hoe te lezen, welke informatie nodig is, hoe deze toe te passen. Op 24 mei is het examen voor 6V. We zijn er klaar voor. Ik maak me geen zorgen.

16.02. Gesprek met moeder van mentor-leerling wiens vader onlangs is overleden.

17.06. Thuis. Viervoeters eten geven. Frisdrankje inschenken. Ochtendkrantje pakken. Buiten in zonnetje zitten. Omdat het kan.

20.27. Uurtje aan stoomcursus 5H gewerkt. Gemaild. Nu is het goed geweest. Morgen is er weer een ochtend.

Woensdag 20 april

04.57. Voor de wekker wakker geworden.

04:59. Stoomcursus 5H afmaken. Geselecteerde bronnen en examenvragen in tijdschema zetten en controleren.

06.01. Mails verwerkt. Aangemeld voor @researchED_AMS op 21 januari 2017. Een zaterdag. researched.eu

07.13. Bakje yoghurt met muesli en op naar school.

08.49. De randvoorwaarden zijn er voor een goede stoomcursus. Tafels netjes, blaadjes liggen klaar, internet opgestart.

10.01. Deel 1 stoomcursus 5H. Mitose/meiose en hormonen uitgelegd en getest. 15m pauze gehad. Nog twee van deze sets volgen.

11.45. Even snel in de grote pauze naar de copyshop voor de toetsen van vanmiddag. Dat deel bewust niet digitaal.

13:59. Het valt niet alle leerlingen van 5H mee zich 5 kwartier te buigen over een toets… Bij examen gaat ze dat echt wel lukken!

15.00. Leerlingen hebben elkaar’s werk nagekeken. Tips over lezen vragen en opzoeken in Binas zijn gedeeld. Op 20 mei is het examen voor 5H. Door sommige moet er nog wel wat werk verzet worden in de mei lesvrijeperiode. Ik maak me een beetje zorgen.

15.31. Thuis. Half uurtje in de tuin. Zon en zuurstof tanken. En wat dingetjes overdenken.

17.35. Uur gesproken met journalist Onderwijsblad over overgangsvergaderingen nav blog: ‘Ik zie R’ fdroog.wordpress.com/2015/06/28/ik-…

19.41. Mails verwerkt. DI-200 formulieren voor 5H en 6V gecontroleerd op de SE cijfers, morgen tekenen. Dan op naar de CE cijfers.

20.29. Bonensalade met rucola gegeten, yoghurt toe, gewandeld met de viervoeters, deel van toets gedigitaliseerd. Schluss.

Donderdag 21 april

04.19. Goedemorgen. Dubbele espresso en go! Als eerste toets digitaliseren om vanmiddag te kunnen afnemen. Scheelt nakijkwerk.

05.24. Even een korte pauze van het beeldscherm. Wasje inzetten.

06.44. Volgende beelschermonderbrekinkje. De was in de droger gaan doen.

08.23. Mailtjes verwerken. Brintapapje als ontbijt. Wandeling met de viervoeters. Naar school.

09.23. Leerlingen mentorklas LTP (Leerlingen Tevredenheid Peiling) laten invullen. Hoe beoordelen zij de school?

11.13. Eindelijk weer eens een ‘gewone’ les. Met klas 3, die boekloos werkt, als herhaling stof Engelstalige video’s bekijken.

11.14. In pauze van stukje taart genoten, met dank aan vier jarige collega’s.

12.49. Zo dadelijk profiteren van inspanningen gisteren en vanochtend. Digitale toets wordt nu gemaakt => direct nagekeken 😄 👍

16.01. Cijfers digitale toets manueel in Magister ingevoerd, onvermijdelijk. Oudergesprekken voorbereidt. Nu zonneuurtje.

16.28. Best balen dat ik er niet bij kon zijn vanmiddag. De presentatie van mijn collega wiskunde die zes maanden met #schoolatsea is mee geweest. http://schoolatsea.com

19.22. Gedineerd, met de viervoeters gewandeld, terug op school voor oudergesprekken.

19.23. Kan dus helaas nu niet bij @Meetup010#6 zijn. https://meetup010.wordpress.com

23.33. Na gesprekken met ouders gesproken met collega’s. Hoe hun gesprekken waren, overgaand in ontspanning. Nu thuis.

Vrijdag 22 april

07.54. Mails verwerken. Sociale Media langs wandelen. Resultaten RTTI toetsen invoeren: alle punten per vraag per leerling in excel file typen. Zoals WOLF bij examen.

09.51. En het herkansing en surveillance circus gaat vandaag verder met optredens van de voorexamenklassen 4H en 5V.

10.09. Van de voorexamen leerlingen die recht hebben op een herkansing maakt 96% gebruikt van deze mogelijkheid. Gegevens over resultaten worden niet bijgehouden.

10.12. Van de 9 verschillende toetsen die ik surveilleer was 33% niet tijdig aanwezig in het lokaal. Leerlingen mogen dus wat langer door. Wat stress hier en daar bij collega’s en leerlingen.

11. 14. Op naar vroeg lunchoverleg. Mogelijkheden verzorgen scholing komend schooljaar bespreken.

13.42. Surveillance deel 2 van de dag. Dit na een fijn regulier lesuur vol leren en interactie.

14.01. Best blij dat ik vroeger zoveel kaartjes verstuurde met Kerst. Zo 18 toetsen in 10 enveloppen doen en bezorgen…

14.49. Surveillance loopt half uur uit. Er was een toets voor een dyslectische leerling niet tijdig aangeleverd.

15.04. Ingeleverde herkansing:

CgpX_-8UUAAi5iP

 

19.43. Een fijne samenkomst, de vrimiborrel, met veel verhalen en discussies. Wat kun je wel en niet delen op sociale media?

19.51. Nu naar een housewarming, dus even klaar met onderwijs. Hoewel. Misschien nog wat gesprekken erover vanavond.

Zaterdag 23  april

08.24. Heerlijk uitgeslapen. Espresso en krantje.

09.09. Vogelgeluiden van buiten kwetteren door de open deur naar binnen, terwijl ik de krant lees. Wat vertellen zij elkaar?

10.10. Mails verwerken. Leerling enquêtes over mijn lesgeven en door mij ingevuld ontwikkelgesprek formulier gedeeld met teamleider. Uitnodiging  gesprek na mei #lesvrijeperiode geaccepteerd.

22.57. Gegevens RTTI toetsen ingevoerd. Gedacht aan collega’s die naar Ghana vliegen. Biertje, hapje in Brouwerij de Molen.

Zondag 24 april

08.12. Goedemorgen. 1e rondje viervoeters, zonnetje is er. Was ingezet. Nu agenda termijn 4, mail en sociale media bijwerken.

10.01. Praktische Opdracht leskist fotosynthese nakijken. Leskist klaarzetten, morgen retour naar @WageningenUR http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Docenten-vwo/Leskist-fotosynthese.htm

11.29. Zondag. Sportdag. Londen Marathon, BBC als eerste. Leuk kijken naar die slinger door de stad, zeker als je vrouw daar werkt.

13.54. Zondag. Sportdag. Atletiek competiewedstrijd kijken in Woerden. Broer is trainer.

16.34. Zondag. Sportdag. Just completed a 11.49 km walk. Week 4 voorbereiding #slachtemarathon. rnkpr.com/actgcmv

17.15. Zondag. Sportdag. Luik-Bastenaken-Luik, op de BRT, met een mooie Nederlandse winnaar.

20.06. Zondag. Sportdag. Feijenoord wint de bekert. Mooi einde van #mijnweek.


Werkdrukje stoomcursus

april 21, 2016

Blogpost stoomcursus stoom fluitketel ice_p07

 

Er wordt veel gesproken over werkdruk in het onderwijs. Door mensen aan de zijlijn, door mensen die haar ervaren. Zij is groot, zij is relatief, zij is persoonlijk, zij is imaginair, zij is onmeetbaar, vooral vrouwen hebben er last van, zij is er niet, het zijn slechts piekjes, zij wordt veroorzaakt door teveel geklets, zij is de reden voor burn-outs, zij stoot mensen uit het onderwijs, zij wordt onderschat, zij wordt overschat, de oorzaak is incompetentie, de oorzaak ben je zelf, de oorzaak is de organisatie, het is een kwestie van plannen, je bent een loser als je last van hebt. Zelf vind ik feiten wel fijn. Dit zijn mijn feiten.

Wat is een stoomcursus?

Een stoomcursus, of iets onder die naam, wordt op veel scholen gegeven om op het allerlaatste moment de puntjes nog op de i te zetten en leerlingen zo goed mogelijk voor hun examen voor te bereiden. Het betekent voor leerlingen gedurende een periode van een of twee weken een dag lang bezig zijn met één vak.

Werkdrukje stoomcursus

Zaterdag 16 april. 07.54 uur. Dinsdag voor 6-vwo en woensdag voor 5-havo stoomcursus verzorgen. 8 uur lang 1 vak. Nu voorbereiden. Onderwerpen stoomcursus 6V bepalen via analyse examens, wensen lln, eigen inzicht. Werkdrukje 1/x

Zaterdag 16 april. 10.30 uur. Vertrek naar feest 90-jarige schoonvader. 12 aanwezigen ouder dan 80. 10 aanwezigen jonger dan 5. Werkdrukje 2/x

Zondag 17 april. 07.17 uur. Goedemorgen. Hotel Edenpark, Brunssum. Verder met voorbereidingen stoomcursussen. Selectie bronnen vooral. Werkdrukje 3/x

Zondag 17 april. 09.22 uur. Tijd voor tochtje naar het hotel ontbijt. Werkdrukje 4/x

Zondag 17 april. 20.22 uur. Nog een uurtje of zo aan wat er is gedaan dit jaar. Wat ging snel? Wat bleek lastig? Werkdrukje 5/x

Maandag 18 april. 05.35 uur. Goedemorgen. Onderwerpen stoomcursus 5H bepaald. Nu aan schema en werkvormen. Werkdrukje 6/x

Maandag 18 april. 20.00 uur. Nog een uurtje aan de slag met de stoomcursus aan 6V voor morgen. Quiz gemaakt. Dan netflix en bed. Werkdrukje 7/x

Dinsdag 19 april. 05.31 uur. Viervoeters uitgelaten. Dubbele espresso gedronken. Nu invullen details stoomcursus voor vandaag.  Werkdrukje 8/x

Dinsdag 19 april. 20.27 uur. Uurtje aan stoomcursus 5H gewerkt. Quiz gemaakt. Gemaild. Nu is het goed geweest. Morgen is er weer een ochtend. Werkdrukje 9/x

Woensdag 20 april. 04.57 uur. Stoomcursus 5H afmaken. Geselecteerde bronnen en examenvragen in tijdschema zetten en controleren. Werkdrukje 10/x

Woensdag 20 april. 12.45 uur. Na drie rondjes uitleg en vragen in de pauze even naar de copyshop voor de toetsen van vanmiddag. Dat deel niet digitaal. Werkdrukje 11/x

Totalen werkdrukje stoomcursus:

5 dagen, 2 stoomcursussen, 60 leerlingen, 16 uur voorbereiding, 12 lesuren vervallen, 18 lesuren uitvoering.

Er zijn wat andere dingen blijven liggen.

 


Werkdrukje herkansingen

april 13, 2016

Blogpost werkdrukje herkansingen 16569592_s

Er wordt veel gesproken over werkdruk in het onderwijs. Zij is groot, zij is relatief, zij is persoonlijk, zij is imaginair, zij is onmeetbaar, vooral vrouwen hebben er last van, zij is er niet, het zijn slechts piekjes, zij wordt veroorzaakt door teveel geklets, zij is de reden voor burn-outs, zij stoot mensen uit het onderwijs, zij wordt onderschat, zij wordt overschat, de oorzaak is incompetentie, de oorzaak ben je zelf, de oorzaak is de organisatie. Zelf vind ik feiten wel fijn. Dit zijn mijn feiten.

 

Werkdrukje herkansingen

Donderdag 7 april. 16:05 uur. Werkdrukje. Mail. Of ik 5 verschillende herkansingen wil maken. De herkansingen starten maandag 09:15 uur. 1/x

Donderdag 7 april. 16:06 uur. Werkdrukje. De toetsen moeten ook nog worden gekopieerd. En van naam voorzien in een envelop gedaan. 2/x

Donderdag 7 april. 16:09 uur. Werkdrukje. Er zat geen mededeling bij dat de lessen vrijdag uitvallen. 😜 3/x

Donderdag 7 april. 16:10 uur. Werkdrukje. In de planning voor dit weekend stonden een kookworkshop en wandelen voor het goede doel. Nu dus ook toetsen maken. 4/x

Donderdag 7 april. 16:13 uur. Werkdrukje. Aan de andere kant. Vandaag heerlijk gesprek gehad met een klas over hoe we elkaar kunnen helpen zonder toetsen te leren. 🍀 5/x

Donderdag 7 april. 21.24 uur. Werkdrukje. De eerste van de vijf herkansingen is klaar… 6/x

Donderdag 7 april. 21:25 uur. Werkdrukje. De autocorrect blijft het volgende voorstellen: ‘Werkdeukje’. Zit wat in. ‘Werkdeukje!’ 😀 7/x

Vrijdag 8 april. 07:45 uur. Werkdrukje. Vanochtend van 04:34 uur tot 07:35 uur gewerkt aan de tweede herkansing. Hij is klaar. 8/x

Zaterdag 9 april. 08.23 uur. Werkdrukje. Gisteren overigens eerste twee herkansingen geprint. 7 poetsblaadjes voorzien van namen lln, in 4 enveloppen gedaan. 9/x

Zaterdag 9 april. 11:35 uur. Werkdrukje. Zojuist 4e van 5 herkansingen afgemaakt, vanmorgen om 08.24 uur mee gestart. Vooraf ontbeten, tussendoor koffie gedronken. 10/x

Zondag 10 april. 07.35 uur. Werkdrukje. Goedemorgen. Alvorens te gaan wandelen bij Hollen door de Bollen nog even start maken met de 5e en laatste herkansingstoets. 11/x

Zondag 10 april. 22:16 uur. Werkdrukje. Laatste herkansingstoets klaar. Morgen toetsen in enveloppen doen. Vier aparte, roze presentielijsten voor dyslecten. 12/x

Zondag 10 april. 22.17 uur. Werkdrukje. Er vervallen komende week zes lesuren ivm examenklassen die herkansingen maken. ‘Vier’ van deze uren worden vervangen door surveillance. 13/x

Zondag 10 april.  22.18 uur. Werkdrukje. 18 lln gaan 5 verschillende toetsen herkansen. Aan het maken van de toetsen is 15 uur besteedt. Aan administratie 3 uur. 14/x

Maandag 11 april. 16.15 uur. Werkdrukje. Even het ventieltje open. Wandeling. Vanavond schijnt de zon niet meer. ☀️ 15/x

Maandag 11 april. 20.32 uur. Werkdrukje. Eerste 6 van 18 herkansingen nagekeken. Gemiddelde verbetering 0,03 pt. 16/x

Dinsdag 12 april. 11.55 uur. Werkdrukje.  Surveillance bij herkansing die kwartier in pauze van half uur doorloopt. Vervanger komt 10 minuten te laat. 17/x

Dinsdag 12 april. 19.12 uur. Werkdrukje. Tweede set van 8 van in totaal 18 herkansingen nagekeken. Gemiddelde verbetering: -0,24 pt. 18/x

Woensdag 13 april. 12.30 uur. Werkdrukje. Een kwartier voor aanvang surveillance aanwezig zijn, hulpmiddelen en uit 5 verschillende enveloppen toetsen klaarleggen. 19/x

Woensdag 13 april. 13.40 uur. Werkdrukje. Desa-Vuutje. Surveillance bij herkansing die kwartier in pauze van half uur doorloopt. Vervanger komt 10 minuten te laat. 20/x

Woensdag 13 april. 17.48 uur. Werkdrukje. Laatste 4 herkansingen nagekeken. Gemiddelde verbetering: -0,25 pt. 21/x

 

Totalen werkdrukje herkansingen:

5 herkansingen, 18 leerlingen, 15 uur maken toetsen, 4 uur nakijken, 4 uur administratie, 6 lesuren vervallen, 5 lesuren surveillance, gemiddelde verbetering -0,15 punt.

Er zijn wat andere dingen blijven liggen.

Zo heb ik weinig naar muziek kunnen luisteren.

 

 


Grens verleggend

april 9, 2016

Blogpost grens verleggend comfort-grens

Zoek de opening

in de grens

van jouw gedachten

 


Druk te

april 9, 2016

Blogpost druk busytimeWEB

Ik heb geen tijd

voor negativiteit

Ik word liever moe

van wat ik goed doe

Blogpost druk sleeling dogs 2016-04-09_0312

 


%d bloggers liken dit: