Oplossingen voor het lerarentekort

Mogelijk levert het een bijdrage aan het oplossen van het #lerarentekort als er een lijst wordt verzameld van alle gesuggereerde oplossingen. Ik heb hiertoe op twitter een vraag uitgezet en zal hieronder de antwoorden verzamelen. Vooralsnog erg kort en bondig, later mogelijk gestructureerder met een onderverdeling naar PO (hele groepen) en VO (vakken) en met toelichtingen. Suggesties kunnen ook onder deze blog geplaatst worden.

– zij-instromers sneller voor de klas

– inzet onderwijsassistenten

– inzet lio’s

– parttimers langer werken (wtf omhoog)

– versnelde opleidingen

– hoorcollege’s

– unit-onderwijs

– voorkeur bij woningtoewijzing

– gratis parkeerplaatsen

– grotere klassen

– meer lesuren per docent

– minder lessen per leerling

– vierdaagse schoolweek (experiment loopt)

– stille reserve aanboren (83.000 mensen) -> Johannes Visser terug voor de klas -> gaat hij doen!

– mobiliseren gepensioneerden

– VO-docenten in PO inzetten

– bonussen voor starters

– robot in de klas

– meer ICT

– arbeidsmarkt campagne

– meer stage dagen tijdens opleiding

– inzetten ouders

– kortere lessen

– lessen clusteren, instructie aan grotere groepen

– videolessen: lessen opnemen en vaker vertonen

– leerlingen thuis laten werken, resultaten monitoren

– mensen uit bedrijfsleven inzetten

– mensen met sociale opleiding inzetten (aanpassen wet)

– docenten meerdere vakken laten geven (al dan niet bevoegd)

– werkdruk verlagen

– salarissen omhoog

– minder vaklessen, meer coaching

– internetlessen door docenten/leraren met pedagogische medewerkers voor de klas

– regeldruk verminderen -> directeuren en IB’ers deels voor de klas

– aantal lesuren PO verminderen tot EU gemiddelde (940 -> 776)

– selectieve loonsverhoging: alleen voor leraren die 4 dagen of meer werken

– uitzendbureau’s aan banden leggen / verbieden

– prioriteiten stellen: PO alleen leerplichtigen vanaf 5 jaar, VO minder taken voor leraren -> meer lesuren

– gym, muziek, handvaardigheid en drama laten geven door sport- en muziekscholen, creativiteitscentra en toneelscholen

– sneller, meer vaste aanstellingen

– lesvrije dagen

– meer geld inrichten lokalen, vergroot werkplezier

– leraren alleen laten lesgeven, administratieve taken bij OOP (en opslagfactor omhoog)

– sbo leerlingen tussen reguliere bao leerlingen

– opleiding zij-instromers vergoeden en beurs zo hoog als ‘echt’ salaris

– pabo verbeteren

– onderwijsbelasting heffen bij werkgevers

– stagiaires PO betalen

– leden van VO-raad en PO-raad zelf voor de klas (als goed voorbeeld)

– bevoegdheid 2e vak halen stimuleren

– website met gevraagde en beschikbare leraren per regio

– lumpsum bekostiging afschaffen (verminderen tussenlagen)

– zichtbaar maken probleem: per direct 4-daagse lesweek in PO en 2 u/pw wiskunde in VO

– ploegen naar school: ene week ene helft, andere week andere helft, of ’s morgens en ’s middags

– rechtstreekse toegang havo naar hbo/pabo herstellen (afschaffing in 2015 heeft geleidt tot daling inschrijvingen van 5400 naar 3400-3600)

– duale pabo’s invoeren

– gespecialiseerde opleidingen met bevoegdheden voor specifieke klassen: herintroductie klos voor groep 1-2. Opleiding bovenbouw po icm groepsleerkracht vmbo voor leeftijd 10-14

– ouders toestaan thuisonderwijs te geven

– co-teaching: startende leraar koppelen aan ervaren om uitval te voorkomen

– speciaal onderwijs afschaffen

– efficiëntere leerlingbesprekingen en overgangsvergaderingen

– studenten na behalen propedeuse betalen in geld voor stage en niet in studiepunten

– bindingspremies (zoals in zorg)

– …..

 

 

Advertenties

5 Responses to Oplossingen voor het lerarentekort

 1. Mark schreef:

  Oplossing voor het lerarentekort: grote groepen kinderen lesgeven via Internet Scholen (bijv. http://www.internetschool.nl met echte leraren/docenten) en pedagogische medewerkers voor de klas.

 2. Jacqueline schreef:

  Suggestie ; leerkrachten die net klaar zijn met de pabo koppelen aan een ervaren leerkrachten, co teaching zodat zij niet na twee jaar weer het onderwijs verlaten

 3. Hannes Minkema schreef:

  Prachtig, Frans, dit bij elkaar harken van de vele oplossingen en ‘oplossingen’ voor het lerarentekort. Ze variëren wat mij betreft in aanvaardbaarheid, maar in elk geval toon je hoeveel creativiteit er bestaat om oplossingen te vinden àls ze maar willen en àls ze maar moeten omdat de nood hoog is.

  Tegelijk herinner ik mij dat in 1998-1999 het duo Hermans-Adelmund voor het eerst een OCW-nota liet uitgaan over bestrijding van het verwachte lerarentekort.

  Dat is twintig jaar geleden.

  Ook herinner ik mij dat OCW tien jaar geleden op aangeven van Plasterk nog cijfers durfde publiceren (op http://www.bevoegd.nl) over percentages bevoegd gegeven leraren (of bevoegd gegeven lessen) bij de verschillende schoolbesturen. Eén kritisch geluid van de VO-raad, en die website ging uit de lucht.

  Dat is tien jaar geleden.

  Onder Sander Dekker werden die cijfers als bij toverslag opgeleukt, met het argument dat ze ‘geüpdatet’ waren. Een percentage onbevoegden dat met een pennenstreek halveerde van 20% naar 10%, zonder verklaring en zonder validering.

  Dat is vier jaar geleden.

  Intussen is het lerarentekort, het meest voelbaar in het PO en naar ik vermoed het grootst in het VO-MBO, opgelopen als nooit tevoren en krijgt het (een beetje) meer aandacht als nooit tevoren. Tenminste, voor een weekje aan het einde van het schooljaar.

  Al twintig jaar dealen ‘we’ met een serieus en omvangrijk probleem, waarvoor creatieve geesten snel een hoop creatieve oplossingen weten op te hoesten. Àls ze maar willen, en àls ze maar moeten.

  Dat doet bij mij de vraag rijzen of de echte verantwoordelijken in de afgelopen twintig jaar wel voldoende wilden, en de vraag of ze wel voldoende moesten.

  Op beide vragen luidt mijn antwoord nee.

  Noch OCW, met zijn grondwettelijke (!) verantwoordelijkheid voor de bekwaamheid van onderwijsgevenden (vervat in bevoegdheidseisen), noch de allemaal geprivatiseerde schoolbesturen aan wie OCW deze verantwoordelijkheid heeft gemandateerd, hebben voldoende urgentie en noodzaak gevoeld om het probleem effectief te bestrijden, laat staan te voorkomen. En eerlijk gezegd zie ik nog steeds onvoldoende urgentie bij hen. Eerder staan ze een beetje naar elkaar te wijzen en doet geen van beide iets effectiefs.

  OCW doet wat aan tierelantijnen, maar is geen werkgever van leraren, en meent dus niks te maken te hebben met arbeidsvoorwaarden, taakomvang van leraren, klassengrootte, werkdruk, of zeggenschap. Dat moeten leraren en hun werkgevers maar zelf uitmaken. Ook al loopt het beroep leeg. En ook al weet OCW de leraren weer wél te vinden als er bezuinigd moet worden (vijf jaar nullijn).

  De besturen doen eveneens niks. Die zijn wel werkgevers, en zóuden dus iets kunnen doen aan de arbeidsvoorwaarden etcentera, maar ze doen het niet, want a) dat kost geld, b) dat kost geld, en c) te allen tijde moet voorkomen worden dat leraren besturen aan de staart houden, in plaats van andersom. Besturen hóeven het ook niet, want a) niemand houdt hen serieus verantwoordelijk voor het tekort of het oplossen ervan, zelfs OCW niet, en b) het lerarentekort en de urgentie van het probleem biedt een prachtkans om het onderwijs te extensiveren (nog grotere klassen, onbevoegden voor de klas, onderwijs-per-video, coaches i.p.v. leraren), wat de besturen weer een hoop geld bespaart.

  Samenvattend; noch de publieke, noch de private hoofdverantwoordelijken doen iets aan het door hen ontstane probleem, ze wijzen hooguit naar elkaar, en ze lijken dat allebei wel best te vinden.

  Intussen zijn leerlingen en echte gekwalificeerde leraren de pineut. En is er altijd wel iemand die dan roept dat ‘leraren niet zo moeten klagen’, waarmee de ‘discussie’ voor beëindigd wordt verklaard.

 4. Hannes Minkema schreef:

  Prachtig, Frans, dit bij elkaar harken van de vele oplossingen en ‘oplossingen’ voor het lerarentekort. Ze variëren wat mij betreft in aanvaardbaarheid, maar in elk geval toon je hoeveel creativiteit er bestaat om oplossingen te vinden àls we maar willen en àls we maar moeten omdat de nood hoog is.

  Tegelijk herinner ik mij dat in 1998-1999 het duo Hermans-Adelmund voor het eerst een OCW-nota liet uitgaan over bestrijding van het verwachte lerarentekort.

  Dat is twintig jaar geleden.

  Ook herinner ik mij dat OCW op aangeven van minister Plasterk nog cijfers durfde publiceren (op http://www.bevoegd.nl) over percentages bevoegd gegeven leraren (of bevoegd gegeven lessen) bij de verschillende schoolbesturen. Eén kritisch geluid van de VO-raad, en die website ging uit de lucht.

  Dat is tien jaar geleden.

  Onder Sander Dekker werden die cijfers als bij toverslag opgeleukt, met het argument dat ze ‘geüpdatet’ waren. Een percentage onbevoegden dat met een pennenstreek halveerde van 20% naar 10%, zonder verklaring en zonder validering.

  Dat is vier jaar geleden.

  Intussen is het lerarentekort, het meest voelbaar in het PO en naar ik vermoed het grootst in het VO-MBO, opgelopen als nooit tevoren en krijgt het (een beetje) meer aandacht als nooit tevoren. Tenminste, voor een weekje aan het einde van het schooljaar.

  Al twintig jaar dealen ‘we’ met een serieus en omvangrijk probleem, waarvoor creatieve geesten snel een hoop creatieve oplossingen weten op te hoesten. Àls we maar willen, en àls we maar moeten.

  Dat doet bij mij de vraag rijzen of de echte verantwoordelijken in de afgelopen twintig jaar wel voldoende wilden, en de vraag of ze wel voldoende moesten.

  Op beide vragen luidt mijn antwoord nee.

  Noch OCW, met zijn grondwettelijke (!) verantwoordelijkheid voor de bekwaamheid van onderwijsgevenden (vervat in bevoegdheidseisen), noch de allemaal geprivatiseerde schoolbesturen aan wie OCW deze verantwoordelijkheid heeft gemandateerd, hebben voldoende urgentie en noodzaak gevoeld om het probleem effectief te bestrijden, laat staan te voorkomen. En eerlijk gezegd zie ik nog steeds onvoldoende urgentie bij hen. Eerder staan ze een beetje naar elkaar te wijzen en doet geen van beide iets effectiefs.

  OCW doet wat aan tierelantijnen, maar is geen werkgever van leraren, en meent dus niks te maken te hebben met arbeidsvoorwaarden, taakomvang van leraren, klassengrootte, werkdruk, of zeggenschap. Dat moeten leraren en hun werkgevers maar zelf uitmaken. Ook al loopt het beroep leeg. En ook al weet OCW de leraren weer wél te vinden als er bezuinigd moet worden (vijf jaar nullijn).

  De besturen doen evenmin iets. Die zijn wel werkgevers, en kúnnen dus iets doen aan de arbeidsvoorwaarden etcetera. Maar ze doen het niet, want a) dat kost geld, b) dat kost geld, en c) te allen tijde moet voorkomen worden dat leraren besturen aan de staart houden, in plaats van andersom.

  Besturen hóeven het ook niet, want a) niemand houdt hen serieus verantwoordelijk voor het tekort of het oplossen ervan, zelfs OCW niet, en b) het lerarentekort en de urgentie van het probleem biedt een prachtkans om het onderwijs te extensiveren (nog grotere klassen, onbevoegden voor de klas, onderwijs-per-video, coaches i.p.v. leraren), wat de besturen weer een hoop geld bespaart.

  Samenvattend; noch de publieke, noch de private hoofdverantwoordelijken doen iets aan het door hen ontstane probleem, ze wijzen hooguit naar elkaar, en ze lijken dat allebei wel best te vinden. Intussen zijn leerlingen en echte gekwalificeerde leraren de pineut.

  En is er altijd wel iemand die dan roept dat ‘leraren niet zo moeten klagen’, waarmee de ‘discussie’ voor beëindigd wordt verklaard.

 5. […] graag gebruik willen maken van de mogelijkheid om je uren in te delen kom dan vooral helpen om het lerarentekort op te lossen 😜. Het is ook nog eens echt leuk […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: