Onderzoek gebruik chromebooks

mei 5, 2017

Dit jaar hebben alle leerlingen van klas 1 op onze school voor het eerst de beschikking over een chromebook. Voorafgaand aan de invoering hiervan is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van een chromebook in vergelijking met een reguliere laptop en is een inventarisatie gehouden onder de secties met betrekking tot het verwachte gebruik. Het Dalton Ontwikkel Project ‘ICT&Onderwijs’ heeft, nu driekwart van het jaar voorbij is, een enquête gehouden onder alle leerlingen over het actuele gebruik van het chromebook. De enquête is ingevuld door 178 leerlingen uit 7 eerste klassen. De belangrijkste bevindingen hiervan volgen hieronder. Mogelijk zijn zij nuttig voor scholen die overwegen op chromebooks over te gaan of voor anderen betrokken bij het onderwijs die zich hier een beeld over willen vormen. Als Dalton Ontwikkel Project gaan wij, samen met de schoolleiding, de resultaten in eerste instantie gebruiken om te beslissen of we doorgaan met chromebooks in klas 2. Vervolgens gaan we kijken hoe we aan de hand van de resultaten docenten en leerlingen verder kunnen ondersteunen in het optimaal gebruiken van de chromebooks.

Gemiddeld gebruik

Voor 39% van de lessen blijkt dit elke les te zijn, voor 25% van de lessen 1-2x per week, voor 16 % van de lessen 1x per maand, en voor 24% van de lessen nooit. In het meerjarenplan voor inzet van ICT is uitgegaan van een gebruik van 30% en dit percentage wordt dus ruimschoots behaald in het eerste jaar.

Gebruik per vak

Het gebruik van de chromebooks verschilt aanzienlijk per vak, door de keuzes die door de secties, en de individuele docenten, hiervoor zijn gemaakt. De vakken aardrijkskunde, Latijn en geschiedenis maken in 70 – 90% van hun lessen gebruik van het chromebook. Voor het vak wiskunde geven leerlingen aangeven dat in 75% van de lessen het chromebook juist niet gebruikt wordt.
Bij de talen verschilt het gebruik van het chromebook aanzienlijk. Zowel Nederlands als Latijn maken veel gebruik van de chromebooks terwijl dit bij Engels en Frans een heel stuk minder is.
Een opvallend resultaat is te zien bij het vak Mens en Natuur waar 20% van de leerlingen aangeeft dat het chromebook nooit gebruikt wordt en 22% dat het chromebook elke les gebruikt wordt. Dit verschil wordt verklaard door een verschil in de individuele keuze’s die docenten hiervoor gemaakt hebben.
De vakken drama en beeldende vorming maken vooralsnog weinig gebruik van de chromebooks. Bij de mentorlessen worden zij veelvuldig ingezet.

Meest gebruikte toepassingen

 

De meeste gebruikte toepassingen van het chromebook zijn de chrome apps Documenten, Presentaties en Formulieren. In bijna een kwart van de lessen wordt gebruikt gemaakt van Google Classroom. Even zo vaak wordt gebruikt gemaakt van websites die bij de methode horen en websites die door de docent worden opgegeven. Er wordt (nog) relatief weinig gebruikt gemaakt van sites die zelf gezocht moeten worden en van apps die buiten het Google domein vallen.

Gebruikte toepassingen per vak

Wanneer gekeken wordt naar de toepassingen per vak valt te zien dat de vakken Nederlands en Aardrijkskunde veelvuldig gebruik maken van Google Classroom. Het vak Engels maakt veel gebruik van de website bij de methode terwijl het vak Geschiedenis veel gebruik maakt van Google Apps.

Bij de open vragen aan leerlingen wat zij handig en onhandig  vinden aan het gebruik van een chromebook en of zij nog tips hebben worden de volgende antwoorden het meest gegeven.

Wat vinden leerlingen handig?

 • alles
 • aantekeningen maken
 • dat je alles bij elkaar hebt
 • dat je dingen kunt opzoeken
 • makkelijker inleveren
 • je hoeft geen boeken of schriften mee te nemen
 • typen gaat sneller dan schrijven
 • je kunt naar muziek luisteren

Wat vinden leerlingen onhandig?

 • niets
 • loopt soms vast
 • is soms leeg
 • soms slechte wifi verbinding
 • zwaar in je tas
 • methode site werk niet altijd
 • je kunt er moeilijk op tekenen
 • sommige kinderen spelen er spelletjes op

Welke tips hebben leerlingen?

 • geen
 • meer met chromebook doen
 • sla alles op in mapjes
 • meer met Classroom doen
 • zorg dat hij is opgeladen
 • laat je niet afleiden
 • docent moet achter in het lokaal gaan zitten
 • meer filmpjes gebruiken tijdens lessen

Pio, een mooie opname tool voor interviews

juli 28, 2015

Pio-Smart-recorder-iconMet een smartphone kun je heel gemakkelijk geluidsopnames maken van interviews of lezingen. Ik doe dat regelmatig maar loop dan tegen het probleem aan dat het omzetten van zo’n lange opname naar bruikbare, verwerkbare informatie best lastig en tijdrovend is.

Pio Smart Recorder app is een app voor iOS die dit een stuk gemakkelijker maakt. Je kunt hiermee namelijk tijdens de opname belangrijke momenten ‘taggen’, zodat je ze later makkelijk kunt terugvinden. Het werkt heel eenvoudig, tap om de start van een belangrijk moment te markeren en tap nog een keer om te eindigen. Na afloop kunnen de gemarkeerde segmenten worden beluisterd en voorzien worden van een naam en notities. Een dubbel tap zorgt ervoor dat er vijf seconden worden gemarkeerd. Ook na afloop van een opname kunnen achteraf nog segmenten gemarkeerd worden of bestaande markeringen worden aangepast.

Pio Smart Recorded schermafbeeldingen 2015-07-28_1122

Pio is ontwikkeld voor journalisten, zo kun je aan het begin onderwerp en info aangeven maar dit kun je ook gewoon overslaan, maar is zeker zo bruikbaar voor opnames van lezingen of eigen gedachten tijdens bijvoorbeeld een wandeling, het lezen van een boek of het kijken naar een film of documentaire.

In het onderwijs is Pio natuurlijk voor leerlingen een hele mooie tool als zij lessen opnemen of  bijvoorbeeld interviews afnemen voor een praktische opdracht.

Pio is gratis. Voor het versturen van opnames, of de gemarkeerde segmenten inclusief notities, naar een cloud opslag als Google Drive of Dropbox is een in-app aankoop van €0,99 nodig.

Bron: The Next Web

 


Een nieuwe vorm van leren. Deelnemen aan een conferentie in 2.0 stijl.

december 23, 2012

Leren gebeurt in essentie altijd en overal. Georganiseerd in een setting met een schoolgebouw met docenten en leerlingen heet het onderwijs. Leerlingen onderwijzen hoeft dankzij de moderne technologie niet beperkt te zijn tot het schoolgebouw of tot de school. Ditzelfde geldt voor docenten. Ook onderwijzers kunnen leren buiten het schoolgebouw of buiten de school.
Innovate 2013 smal 2012-12-23_0809In Sao Paulo, Brazilië vindt van 19 tot en met 21 januari de conferentie INNOVATE 2013 plaats. Deze conferentie is er op gericht een beeld te ontwikkelen van de school die het best aansluit bij de behoeftes en de mogelijkheden van de leerlingen van nu en morgen. Mensen vanuit de hele wereld zullen samenkomen om ideeën te genereren en delen die de basis kunnen vormen voor de veranderingen in het onderwijs die onze leerlingen verdienen.  Ik zou daar best graag heen willen, maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga er wel bij zijn.

symbiosis-ox

Ik ga dat doen door me als virtuele deelnemer symbiotisch te verbinden met een deelnemer die fysiek aanwezig is. De fysiek aanwezige deelnemers zullen hiervoor open moeten staan en de virtuele deelnemers zullen een actieve, betrokken verbintenis moeten aangaan.

Om dit te laten werken is er een lijst van eigenschappen op te stellen waarin zowel de virtuele als fysiek aanwezig deelnemers moeten voldoen:

 • een wens om zich te verbinden met andere docenten over de wereld om een professioneel leernetwerk op te bouwen
 • het vermogen om de technologie te kunnen gebruiken die nodig is voor synchrone en asynchrone communicatie en samenwerking
 • een wens om deel uit te maken van een groep van pioniers die op zoek zijn naar nieuwe vormen van leren
 • een ambitie en een vindingrijkheid die het overwinnen van obstakels kan omzetten tot ‘het laten werken’
 • een aanleg om reflecties te kunnen omzetten naar praktijk, open te staan en te willen delen
 • een begrip van het feit dat experimenteren met en ervaring op doen met wereldwijd verbinden, samenwerken en leren noodzakelijk is vóór je die ervaringen kan overbrengen op je leerlingen
 • het vermogen om te DOEN, ofwel te reageren op deze oproep  :)

Om het delen mogelijk te maken is er een conferentie Ning. In deze Ning kunnen de fysiek aanwezige deelnemers via het forum en groepen met elkaar aan de slag gaan en informatie delen. De virtuele deelnemers kunnen hier eveneens deel gaan nemen aan groepen en op deze wijze verbinden, toevoegen,  vragen stellen, andere perspectieven aandragen en materialen cureren. Hierdoor kunnen de fysiek aanwezige deelnemers op hun beurt het leren verder vermenigvuldigen en verbinden. Naast de Ning zijn allerlei andere vormen van sociale media, zoals blogs en twitter, natuurlijk ook beschikbaar en geschikt om interacties te bewerkstelligen en te versterken.Collaboration

Van de virtuele deelnemers wordt een geëngageerde toezegging gevraagd: (bedenk: er zijn geen reiskosten, er zijn geen inschrijfkosten)

 • zet de datum in je kalender zodat je mee kunt doen: 19-21 januari 2013
 • kies bewust een specifieke periode van deelname, blokkeer deze in je agenda. Lees gedurende die periode de Twitter stream, de activiteiten op de Ning, bekijk materialen die worden gedeeld
 • doe ACTIEF mee, in plaats van PASSIEF de informatie te consumeren. Deel je eigen materialen, inzichten, gedachtes en ervaringen
 • verbind jezelf strategisch met fysiek aanwezige deelnemers. Doe dit bij voorkeur vooraf, via de Ning, via Twitter of via een blog. Laat commentaren achter, reageer met tweets en @mentions, gebruik de conferentie hashtag #innovate13. Tip: meld je aan bij de Twitter list Innovate13 en krijg zo een beeld van de deelnemers en vice-versa

Ik ben op deze conferentie attent gemaakt en deze post is dan ook geïnspireerd door een blogpost van Sylvia Tolisano, die als Leitmotiv voor haar 21e eeuws leren heeft gekozen voor  ‘Self-motivated’ en ‘Self-directed’. Dit zou je in goed Nederlands kunnen vertalen met ‘Regie over je eigen professionalisering’, de slogan van The Crowd. Ik heb daar dan ook de activiteit ‘Nieuwe vormen van leren‘ geplaatst om de deelnemers vanuit Nederland te verzamelen om onderling de ervaringen uit te wisselen en deze vervolgens breder in Nederland te delen. INNOVATE 2013 is een mooie kans om ervaring op te doen met een nieuwe vorm van leren en kan mogelijk als startpunt dienen voor vergelijkbare initiatieven binnen de Nederlands onderwijs situatie.

Ga in twee stappen van ‘Ik zou best wel..  Wat een mooie mogelijkheid…’ naar ‘Ik doe mee!’

Stap 1; Zet het in je agenda: 19-21 januari 2013.

Stap 2: Meld je aan bij de conferentie Ning. Vul je profiel in, introduceer jezelf, wordt lid van groepen en deel.

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Je kunt ze hieronder in de reacties kwijt.


Interactief presenteren met SlideKlowd, oproep

oktober 26, 2012

Ik heb onlangs een webinar gevolgd van een hele mooie nieuwe interactieve presentatie tool getiteld SlideKlowd en hierover een blogpost geschreven. SlideKlowd heeft vele mogelijkheden om leerlingen bij een presentatie te betrekken en één van zijn zeer sterke punten is dat het volledig platform onafhankelijk werkt, dus zowel op een mobieltje, laptop, PC of Mac, als via Android of iOS.

Twee nadelen bleken de onmogelijkheid om het echt zelf te testen en de wat hoge prijs voor het onderwijs.

Ik heb hierover contact opgenomen met de makers van SlideKlowd en het volgende voorstel ontvangen:

What I would be willing to do is give you a discounted rate of $100/month for 90-days. This would include training for you and ongoing support. I can extend this to other Dutch teachers.

 If after 90-days you are interested in continuing, we would apply standard pricing. What I may suggest is that you team up with some other teachers and purchase the contract together, hence lowering the $375/month price considerably.

Nu is mijn vraag: wie wil hier aan meedoen?

Je kunt je interesse kenbaar maken door hieronder te reageren. Je kunt mij ook via twitter @FransDroog in een DM je emailadres sturen en dan voeg ik je toe aan de lijst en ontvang je een mail met de stand van zaken.


Interactief presenteren met SlideKlowd

oktober 24, 2012

Dit ziet er uit als een mooie nieuwe ontwikkeling voor het onderwijs!

SlideKlowd is een app die het mogelijk maakt voor de docent om inhoud te delen met leerlingen en tegelijkertijd een interactie aan te gaan met leerlingen via hun smartphone, tablet, laptop of PC. De app is er zowel voor iOS als Androïd en zorgt ervoor dat, na het intypen van een event key, een verbinding wordt gemaakt tussen de docent en de devices van de leerlingen. Wanneer de verbinding eenmaal is gemaakt kan de docent zien wie er verbonden is en wat het niveau van betrokkenheid is. Per vertoonde slide wordt hierover informatie verzameld en in een rapport na afloop aangeleverd. De docent krijgt real-time feedback en de leerlingen hoeven niet per sé in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Hoewel niet speciaal ontwikkeld voor onderwijs is SlideKlowd mogelijk wel zeer geschikt voor het onderwijs.

De basis van SlideKlowd ligt in een technologie die vorming van een prive “Klowd” mogelijk maakt. Door deze verbinding is het mogelijk voor de docent om direct te toetsen, leerling betrokkenheid te meten en samenwerking binnen een klas te vergroten. De interactie is hierdoor anders dan bij het gebruik van clickers of andere survey tools, en het staat allemaal onder controle van de docent.

Doel van Klowd.com is het creëren van beter presenterende docenten door het aanspreken van de kwaliteiten en de betrokkenheid van de docent. De hierbij door het bedrijf gevolgde filosofie is dat je betere docenten krijgt als je leerlingen toestaat deel te nemen aan de presentatie. Wel blijft het mogelijk voor de docent om het niveau van de interactie te bepalen door het aan of uitzetten van de mogelijkheid vragen te stellen of commentaar te leveren. Ook kan worden ingesteld wat de leerlingen zien op hun devices. Aan de docent die controle wil is ook gedacht; wanneer een leerling langer dan 30 seconden de app niet gebruikt krijgt de docent een signaal.

SlideKlowd zou zomaar eens een prachtige aanvulling kunnen zien op powerpoint en prezi. Of het ook in staat zal zijn deze toepassingen te overtreffen of zelfs vervangen zullen we gaan zien. Wel geeft SlideKlowd duidelijk de goede richting aan voor presentaties binnen het onderwijs: deelname van leerlingen mogelijk maken en betrokkenheid van leerlingen vergroten. En dit alles onafhankelijk van het gebruikte device.

SlideKlowd is momenteel nog in beta maar ik ga het zeker proberen en ga hier zeker over mijn ervaringen berichten……. 

……..om SlideKlowd te kunnen testen moet je een formulier invullen op de site. Je krijgt vervolgens in de mail een uitnodiging voor een op onderwijs gericht webinar (mis je die door drukte dan krijg je automatisch een nieuwe uitnodiging :)). Tijdens dit webinar volg je op je computer de presentator en kun je via een ander device, bijvoorbeeld je tablet, zien wat de leerling zou zien en hier ook als leerling op reageren. Ik was zeer onder de indruk van de mogelijkheden met betrekking tot de verschillende vormen waarin de leerlingen kunnen reageren op de presentatie (duimpje, meerkeuze, cijfer) en de real-time registratie hiervan die de docent ziet op zijn dashboard. Ook het gegenereerde rapport na afloop en de snelheid waarmee alles werkt waren indrukwekkend. Ik werd er behoorlijk enthousiast van en toen het webinar eindigde met de vraag een email aan presentator Justin Foster te sturen als je interesse had heb ik dit dan ook direct gedaan.

Mijn verwachting was toegang te krijgen tot een free trial om de mogelijkheden zelf te testen maar dit bleek helaas niet het geval. Van Justin heb ik nog geen antwoord ontvangen, wel van een marketing medewerker die mij bedankte voor mijn deelname aan het webinar en hoopte dat ik het waardevol vond. Bij de mail zat een pdf met een overzicht van de mooie mogelijkheden en de prijzen voor het onderwijs:

Dit was een beetje een tegenvaller.

Het lijkt er op dat SlideKlowd zich vooral richt op de zakelijke markt. Misschien dat ze in de toekomst, als het bedrijf en het product wat verder is ontwikkeld, met andere mogelijkheden gaan komen voor het onderwijs. Ik hoop het, want het ziet er wel heel mooi uit. Ik zal het ook in de gaten blijven houden en het is zeker de moeite waard een webinar te volgen om zelf de mogelijkheden te zien en zelf te bepalen hoe waardevol het is.

UPDATE: zie vervolgpost over mogelijkheden tot gezamenlijk onderwijs account

Bronnen:
http://techcrunch.com/2012/08/13/slideklowd-offers-new-presentation-capabilities-with-smart-phones-and-tablets/
http://edtechtimes.com/2012/10/05/klowd-launches-social-teacher-app/
http://edudemic.com/2012/10/slideklowd-presentation/
http://www.onlinecolleges.net/2012/10/09/slideklowd-puts-cloud-presentations-in-the-hands-of-students/


%d bloggers liken dit: