Dit ga ik morgen doen!

maart 18, 2014

Exit Tickets IMG_3536-xkjm0r …. zou een serie kunnen worden…..

Tijdens mijn “boekloze biologie” lessen met klas 3 maak ik afwisselend gebruik van verschillende typen basis activiteiten die leerlingen stimuleren tot leren tijdens de les. En daardoor minder vóór de toets. En daardoor minder voor de toets.

Dat gaan we morgen weer doen, omdat ik het elke dag een beetje beter wil doen. Omdat ik wil dat mijn leerlingen het elke dag een beetje beter doen.

Morgen gaat dat gebeuren door een paar minuten te besteden aan een formatieve toets test.

De basis activiteit die we morgen gaan doen is “luisteren en kijken naar de docent die iets uitlegt”. Dit gebeurt live, aan de hand van een aantal bronnen, die in dit geval in een SMART Notebook file zijn verzameld, dus niet aan de hand van een vooraf bedachte tekst of een lesplan waar van minuut tot minuut is aangegeven wat de docent doet met welk doel en wat de leerlingen doen met welk doel.

De leerlingen hebben geen boek en maken geen opdrachten. De leerlingen kijken dus ook geen opdrachten na met behulp van een “antwoorden”boek.
De leerlingen luisteren, maken aantekeningen, stellen vragen. Er worden vragen aan de leerlingen gesteld, random, zonder vingers op te steken. Dat is immers verboden!

De leerlingen letten op, want ze hebben geen boek om uit te gaan leren vóór de toets.
De leerlingen letten op, want het is live en de docent weet waar hij het over heeft.
De leerlingen letten op, want vragen stellen mag en gebeurt steeds tussendoor, zowel door de leerlingen als door de docent.
De leerlingen letten op, want de stof is best wel interessant :)

Blogpost poll.mobieltjes.uitslag.425De leerlingen krijgen na afloop de bronnen maar moeten tijdens de les het live gedeelte zien te vangen, op een manier die voor hen werkt. Ze krijgen de plaatjes maar de niet de praatjes.

Tot zover nog niet zo heel veel bijzonders.

Maar dan, aan het eind van de les, dan komen de mobieltjes tevoorschijn!
Er zijn ook een aantal laptops beschikbaar en een aantal chromebooks.

De leerlingen gaat naar m.socrative.com, melden zich aan in de juiste ‘room’ en beantwoorden daar een viertal vragen.

  1. Wat is je naam?
  2. Hoe goed heb je de lesstof begrepen? Een multiple choice vraag.
  3. Wat heb je geleerd hebben tijdens deze les? Een korte geschreven respons.
  4. Wat is het antwoord op de vraag die op het bord staat? Er staat dus een vraag op het bord, deze vraag is vooraf goed doordacht en zoveel mogelijk gericht op het testen van het begrip.

De leerlingen zijn dan klaar en verlaten het lokaal.
De docent stuurt de resultaten van de test, als een handig excel file, naar zichzelf via de email.

Op deze snelle, eenvoudige manier is er een schat aan belangrijke informatie verzameld, waarmee de docent iets kan.
Dat komt omdat de docent nu iets weet, wat hij anders mogelijk alleen maar zou vermoeden.

De docent weet:
– wat de leerlingen geleerd hebben en in hoeverre ze het begrepen hebben.
– waar eventuele moeilijkheden of problemen nog zitten
– dit voor het gemiddelde van de klas
– maar hij weet het ook voor een individuele leerling
– of er verschillen zijn tussen parallel klassen (door de gestelde vragen of de kwaliteit van het live optreden of gewoon omdat ze er zijn)

De docent kan:
– terugkomen op onderdelen die slecht zijn begrepen
– zijn lessen aanpassen voor een volgende groep
– individuele leerlingen gericht(er) ondersteunen
– zijn lesgeven verbeteren (elke dag een klein beetje beter)

Het heet een Exit Ticket en dit is een video van de Socrative versie ervan:

Exit Tickets 2.0 from Socrative Inc. on Vimeo.

Dit is wat ik morgen ga doen. En jij?


Masterclass Flipping the Classroom

februari 2, 2013

Flip Your Classroom coverAfgelopen dinsdag, 29 januari, heb ik kennis mogen maken met Aaron Sams en Jon Bergmann, de grondleggers van het Flipping the Classroom model. En wat ik daar vooral geleerd heb is dat Aaron en Jon twee zeer gemotiveerde, bevlogen en excellente docenten zijn. Zij zijn zo bij hun leerlingen betrokken dat zij een techniek hebben ontwikkeld om al hun leerlingen beter te bereiken. De titel van het boek dat zij hierover hebben geschreven is niet voor niets Flip Your Classroom, Reach Every Student in Every Class Every Day‘.

Wat is Flipping the Classroom en Flipped Mastery?

De door hen ontwikkelde techniek is zo veel meer dan wat in eerste instantie vaak gedacht wordt als je slechts de titel ervan hoort en een korte beschrijving. “Flipping the Classroom is het omdraaien van de activiteiten die normaal in en buiten de les plaatsvinden door het aanbieden van de directe instructies als video buiten het klaslokaal.” Dat is slechts de eerste stap, ofwel ‘Flipping 1.0′.

Waar het echt om gaat is:

What is the best use of your face-to-face class time?

Dit is de vraag die Aaron en Jon zich stelden nadat een leerling als volgt reageerde op hun serie eerste video’s, waarbij zij hun stem hadden toegevoegd aan powerpoint presentaties die ze al jaren in de klas hadden gebruikt: “I love the video’s, because they mean I don’t need to go to class anymore!”. Zij hadden dus bijna het tegenovergestelde bereikt van wat hun doel was en deze opmerking was aanleiding om hun doel scherper te formuleren en concreet te gaan invullen. En zo is in een aantal jaar ‘Flipped Mastery’ ontstaan. Hierbij vormen video’s met opgenomen directe instructies slechts een klein, technisch maar wel belangrijk onderdeel van een pedagogische en didactische visie gericht op het bereiken van elke leerling in de klas. Het gaat niet om de techniek van het maken van een video. Het gaat er om dat de techniek een andere pedagogiek en didactiek mogelijk maakt. Flipped Mastery begint bij de pedagogiek.

Directe Instructie -> Oefenen -> Toepassen -> Beoordelen ->

Verbeteren -> Beoordelen

De cyclus Beoordelen -> Verbeteren -> Beoordelen wordt doorlopen totdat de beoordeling voldoende is. Er is geen verbonden cijfer. Het is goed of het moet verbeterd. Is de beoordeling goed dan is het leerdoel bereikt en kan worden doorgegaan naar het volgende leerdoel.

De video’s

Via een aantal voorbeelden werd getoond wat de mogelijkheden zijn die de video’s zelf bieden boven in de klas gesproken directe instructies en uitleg en waar zij extra toegevoegde waarde kunnen hebben: plaatjes, humor, muziek, animatie, op lokatie, demonstraties, versnellen, bewerken. In sneltreinvaart kwamen de mogelijkheden voorbij die er nu bestaan om video’s zelf te maken, op de computer of online, gratis of betaald, simpel of complex. Een aantal eenvoudige maar zeer bruikbare tips kwamen aan bod: gebruik een externe usb microfoon, gebruik een laken als achtergrond, gebruik een tekentablet om te schrijven, tekenen en modelleren. De gouden tip was hier heel duidelijk.

‘Do you want it perfect or do you want it Tuesday?’

Zeker toen Jon hier na exact de juiste hoeveelheid wachttijd en stilte fijntjes aan toevoegde: ‘and the right answer is Tuesday’.

Een lesplan voor de geflipte (Mastery )klas

Aaron liet zien hoe een lesplan voor de geflipte klas er uit kan zien en waarin zij afwijkt van een meer traditioneel lesplan. In essentie zitten de verschillen in de directe instructie die van het klaslokaal naar thuis wordt verplaatst en het oefenen en toepassen dat meer dan anders in het klaslokaal en minder thuis plaatsvindt. Beoordeling vindt in beide systemen in de klas plaats.
Een groot pedagogisch en didactisch verschil zit in het niet langer aanbieden van complete leseenheden en hele hoofdstukken maar het aanbieden van leerdoelen (Learning Objectives). Hier dient vooraf dus zeer goed over nagedacht te worden en de organisatie van de lessen dient hierop te worden afgestemd. Een hoofdstuk wordt bijvoorbeeld in 10 leerdoelen opgedeeld, “De leerling is in staat om…”, en hieraan worden uit te voeren activiteiten gekoppeld. De activiteiten zijn gevarieerd en kunnen van alles zijn, van het maken van vragen, het doen van een proef, het schrijven van een verhaal, het samenstellen van een presentatie, het creëren van een product. Een leerdoel wordt als behaald afgevinkt door de docent wanneer de leerling kan laten zien dat hij de betreffende stof op het gewenste niveau beheerst. Deze formatieve assessment kan verschillende vormen hebben en hoeft niet voor alle leerlingen dezelfde te zijn of op hetzelfde moment te worden afgenomen. Pas als een leerdoel is behaald kan naar de volgende worden overgegaan. Aan het eind van een serie bij elkaar horende leerdoelen vindt een eind assessment plaats. Deze laatste is de enige waarvan een beoordeling op een cijferkaart of rapport belandt. Ook deze hoeft niet door iedere leerling op hetzelfde moment te worden gemaakt. Leerlingen gaan dus op hun eigen tempo en op hun eigen weg door de leerstof. De rol van de video’s in de model is die van het leveren van directe instructies op het moment dat de leerling hier aan toe is.

De organisatie van Flipped Mastery

Jon liet zien hoe belangrijk de organisatie van een Flipped Mastery klas is en noemde een aantal duidelijke valkuilen waar zij over het algemeen zelf in hun enthousiasme vol waren ingestapt. Uiteindelijk zijn zij gekomen tot een situatie waarbij de leerling voorafgaand aan een cursus een tabel krijgen met daarin een set aan leerdoelen met per leerdoel de hierbij horende instructie video’s, vereiste en mogelijke activiteiten. Per leerdoel is een aantal punten te behalen en deze worden wel of niet behaald. Bij het onvoldoende aan kunnen tonen door een leerling dat hij het leerdoel beheerst krijgt hij feedback waar de verbeteringen te zoeken zijn en kan hij na verwerking hiervan opnieuw de formatieve assessment doen. Een zeer belangrijk punt in de organisatie is de duidelijke labeling van alle video’s en activiteiten. Ook is het van groot belang een uitgebreide databank aan vragen te hebben voor de eind assessments omdat deze op verschillende momenten kunnen worden afgenomen. Jon beschreef hoe zij een databank hebben opgebouwd en random toetsen laten genereren door de computer door aan te geven hoeveel vragen van elk leerdoel in de toets moeten worden opgenomen. Dit geeft aan dat Flipped Mastery niet zo maar even ingevoerd kan worden en bij Aaron en Jon heeft het dan ook zo’n vijf jaar geduurd om te komen waar ze nu zijn.

Afsluitend

Opvallend vond ik het natuurlijke gemak waarmee Aaron en Jon alles wat zij hadden ontwikkeld en op hun reis naar Flipped Mastery hadden ervaren met ons deelden. Via een aantal linkjes stelden zij alle materialen beschikbaar en zij schroomden niet om aan te geven waar zij fouten hadden gemaakt. Zij waren geen gelikte Amerikanen die een product kwamen verkopen. Zij waren bevlogen experts met een innige wens leerlingen te helpen leren. Zij gaven aan dat het succes van Flipping the Classroom of Flipped Mastery vooral afhangt van de relatie met de leerling en dat dit ook hun drijvende kracht is geweest om het te blijven door-ontwikkelen. Het was voor mij een mooie en zeer inspirerende ervaring.

Als laatste wil ik graag de laatste opdracht delen die Aaron en Jon ons gaven. Deze opdracht is niet specifiek voor Flipping the Classroom en een goede om regelmatig te doen bij een onderwerp waar je iets mee wilt of iets nieuws: 5-5-5-in 5.

Wat ga je doen?
– de komende 5 dagen
– de komende 5 weken
– de komend 5 maanden
Schrijf dit op in 5 minuten.

Dit heb ik gedaan. En ik ga het doen.

O ja, doe je al iets met Flipping the Classroom of wil je er iets mee gaan doen, koop dan het boek ‘Flip Your Classroom, Reach Every Student in Every Class Every Day‘! Het is verkrijgbaar bij Amazon of Bol.com Mijn boekje heeft inmiddels de handtekeningen van beide heren :)

Flip de klas aaron jon manuela frans

Vlnr: Aaron Sams, Manuela Bazen, Jon Bergmann, ondergetekende.

De volledige presentatie van Aaron en Jon, die ook op de BETT2013 in Londen presenteerden, is hieronder te vinden.

Nuttige links:
Flippedlearning.org The mission of the Flipped Learning Network™ is to provide educators with the knowledge, skills, and resources to successfully implement Flipped Learning.
Flipped-learning.com blog van Jon Bergmann
Flippedclassroom.org the online community of practice for and by Flipped Educators!
Twitter: @JonBergmann & @chemicalsams & #flipclass & #flipdeklas
Flippedclassroom.org/group/dutch-flippers groep Nederlandse flippers binnen Flipped Network
Flipped classroom resources document van Dan Spencer met veel informatie en bronnen
Flip de klas wiki Nederlandse wiki met informatie over tools, bronnen en links

Een verslag van dezelfde workshop is ook te vinden op het blog van Stefan van der Weide, en van dezelfde workshop een dag eerder op het blog van Jelmer Evers en Margreet van den Berg.


Flip de klas – eenvoudig beginnen

december 28, 2012

flipped-classroom-the-right-tech-approach-for-teachers

Wat is Flip de klas?

Bij de educatieve techniek Flip de klas  (‘Flipping the Classroom’) worden de activiteiten die gewoonlijk in de klas en daarbuiten worden uitgevoerd omgewisseld. Het doel is de tijd in het klaslokaal effectiever te gebruiken. Er zijn vele manieren om invulling aan dit principe te geven. De meest directe is de klassikale instructies op te nemen en deze in de vorm van een videoles als huiswerk aan de leerlingen aan te bieden.

Eenvoudig beginnen

Wanneer je overweegt om een overstap te maken naar het Flip de klas model maar niet weet waar te starten dan kan het een goed idee zijn om eenvoudig te beginnen. Het is zeker niet noodzakelijk om in één keer alles om te gooien. Je kunt een aantal elementen uit het Flip de klas model nemen en deze combineren met één of meer Web 2.0 tools ofwel internet toepassingen. Je kunt dit doen in kleine stapjes zonder de term Flip de klas te introduceren. Hiermee leg je minder druk op jezelf en op je leerlingen. Door het Flip de klas model in kleine stapjes te introduceren kun je zelf makkelijker ontdekken wat werkt, voor jou en voor jouw leerlingen. De resultaten zullen je verder op weg helpen en kunnen dienen om collega’s van de mogelijkheden en voordelen te overtuigen.

Ik zal beginnen met een paar eenvoudige tools te introduceren die mij geholpen hebben mijn eerste stappen te zetten en het Flip de klas model in mijn lessen en mijn manier van lesgeven op te nemen. Wat je nodig hebt voor de meest basale vorm van het Flip de klas model is een manier om video’s op te nemen en een manier om deze met je leerlingen te delen. De eerste tool die ik wil laten zien doet dan ook beide ineen.

Educreations: ‘Teach what you know, Learn what you don’t’

Educreations whiteboard

Via Educreations is het mogelijk om eenvoudig en snel een les op te nemen en binnen enkele minuten online op het internet te zetten. Dit kan overal vandaan gedaan worden. Educreations maakt heel slim gebruik van de mogelijkheden die worden geleverd door één van de meest ingrijpende technologische ontwikkelingen binnen het onderwijs van de laatste jaren: de iPad. Educreations maakt van de iPad een interactief whiteboard dat tegelijkertijd de stem en wat er geschreven wordt kan opnemen. Op deze manier kan een docent een concept uitleggen of de uitwerking van een opdracht toelichten. Als bronnen kunnen foto’s worden toegevoegd vanuit de bibliotheek, de camera, Dropbox of door direct zoeken op het internet. De verbinding van Educreations met Dropbox kan handig zijn als verschillende docenten bronnen voor hun lessen willen delen. Waneer een les klaar is kan deze voorzien worden van een titel en beschrijving, een instelling voor wie de video mag zien en een onderwerp. Wanneer de les wordt opgeslagen komt deze automatisch ook op de website van Educreations.

Op de website van Educreations kunnen ‘courses’ worden aangemaakt waarin de lessen kunnen worden geordend. Je kunt er voor kiezen als ‘course’ een vak of een klas of bijvoorbeeld een hoofdstuk te gebruiken. Bij een nieuwe ‘course’ wordt een code gegenereerd en door deze te delen met je leerlingen kun je ze toegang geven. Voor het gebruik van de website dien je als docent éénmalig een gratis account aan te maken. Leerlingen dienen zich ook éénmalig aan te melden. Voor leerlingen is het niet noodzakelijk dat zij een emailadres invullen. Ik heb dat leerlingen wel laten doen en hen verplicht hiervoor hun school emailadres te gebruiken. De docent kan zien welke leerlingen zich hebben aangemeld en hoe vaak individuele video’s zijn bekeken. De docent kan (nog?) niet zien welke leerling welke video hoe vaak heeft bekeken. De docent kan leerlingen via de website emails sturen en het password aanpassen indien nodig. Onder elke video verschijnt automatisch een tekstvak waarin leerlingen vragen kunnen stellen, dit kan eventueel ook worden uitgeschakeld. In de instellingen kan ervoor worden gekozen van elke vraag via de email een melding te krijgen. Ik heb zelf de mogelijkheid tot het stellen van vragen door leerlingen als een hele nuttige ervaren.

Educreations Flipdeklas voorbeeldles 2012-12-28_0831

Er zijn op de iPad twee apps die vergelijkbaar zijn met Educreations, dit zjjn ShowMe en Screenchomp. Educreations heeft zich van deze drie duidelijk het meest gericht op gebruik in het onderwijs, vooral door zijn website. In de visie van de makers zou de website ook kunnen uitgroeien tot een grote verzameling van lessen waarbij uiteindelijk door aanbevelingen hele goede lessen en hele goede docenten veel bekeken zullen gaan worden. In het gebruik heeft Educreations het grote voordeel dat er meerdere pagina’s kunnen worden aangemaakt.

De lessen kunnen ook zonder iPad gemaakt worden door direct naar de website van Educreations te gaan. Dan is voor het netjes schrijven wel het gebruik van een tekentablet aan te raden. De mogelijkheden voor het maken van de lessen zijn op de website wel iets beperkter. Helaas is er op dit moment, voor zover mij bekend, geen alternatief voor Educreations dat geschikt is voor tablets die gebruik maken van Androïd. Mijn verwachting is wel dat die er gaan komen. Mocht je er één weten dat hoor ik dat graag.

Een aantal tips, uit eigen ervaring en van anderen:

  • maak een script voor je videoles
  • maak je videoles niet te lang, 3 minuten lijkt optimaal, twee korte video’s werken beter dan één lange
  • zet plaatjes, figuren en een deel van je tekst klaar voor je met opnemen begint
  • het spreken hoeft niet ‘perfect’, een natuurlijke wijze van spreken werkt het best (drink eventueel wat water voor je gaat inspreken)
  • onthoud het doel van de techniek: leren vergemakkelijken en meer tijd in de klas  creëren voor effectieve interactie
  • begin met één les of één onderdeel van een les

Wil je een indruk krijgen van de lessen die ik heb gemaakt voor het vak wiskunde in klas 2-VWO dan kun je die hier zien. Alle commentaar is welkom! :)

Deze post beoogt de eerste te zijn in een reeks over hoe het Flip de klas model concreet is in te zetten in het onderwijs.

dutchflippersEr is in de Personal Learning Netword Ning Flipped Learning Network een groep Dutch Flippers. Wil je meer weten over Flip de klas of actief aan de slag dan ben je daar van harte welkom.

Deze post is mede geïnspireerd door een bijdrage van Erin Klein in Classroom 2.0 The Book.


Maak de toets! Mooi onderwijs?

december 23, 2012

Ik ben constant op zoek naar manieren waarop leerlingen meer leren tijdens de les door ze actiever met de lesstof bezig te laten zijn. Ik wil leerlingen laten ervaren dat wanneer ze leren tijdens de lessen zij niet meer (zoveel) hoeven te leren op het moment dat er een toets aankomt.

Biologie is in de 3e klas een 1-uurs vak, dat gedurende een half jaar 2 uur per week wordt gegeven. In klas 3-VWO heb ik dat dit jaar voor het eerst gedaan zonder dat leerlingen de beschikking hadden over een boek. Over hoe ik dit heb gedaan en wat de  ervaringen zijn geweest zal ik later berichten. Wat er gebeurde na verloop van tijd was dat leerlingen gingen vragen of en wanneer er nu een echte toets kwam. Zij hadden al wel een aantal beoordelingen via feedback en een aantal beoordelingen via cijfers gekregen maar dit was geweest voor verschillende producten die zij hadden geleverd of activiteiten die zij hadden uitgevoerd en niet voor toetsen.

Enter: maak de toets!toets

Dit werd dus een door henzelf gevraagde toetsing van kennis en inzicht op een standaard wijze. De erbij behorende opdracht luidde:

– maak een toets bestaande uit tien vragen
– kies zelf voor een verdeling van multiple choice en open vragen
– verdeel je vragen zo goed mogelijk over alle onderwerpen die zijn behandeld
– maak een antwoordmodel met een normering
– de toets zelf wordt beoordeeld door de docent op kwaliteit
– er volgt een toets die volledig bestaat uit de meest geschikte vragen geselecteerd uit de toetsen gemaakt door de leerlingen

De bronnen die zij konden gebruiken om hun toets te maken waren de bronnen die we gebruikt hadden tijdens de lessen en de door henzelf gemaakte opdrachten in de vorm van samenvattingen en aantekeningen. Deze waren beschikbaar in het CMS dat we gebruikten voor het geven van opdrachten en het inleveren hiervan: Lore. Het maken van de toets werd hiermee een activiteit tijdens de les waarbij zij bewust zeer actief met de stof bezig en dus aan het leren waren.

Voor zover een vergelijking hier opgaat waren de resultaten van de toets voor wat betreft het cijfer vergelijkbaar met de resultaten uit eerdere jaren. Ik heb kort met de leerlingen besproken wat hun ervaringen waren met deze vorm van toetsen en hieruit kwam naar voren dat zij in het algemeen naar hun inschatting door het maken van de toets bewuster met de stof waren bezig geweest en minder tijd aan het leren buiten de lessen hadden besteedt. Vooral met het formuleren van de juiste antwoorden hadden zij in eerste instantie moeite gehad en hier hadden ze dan ook het meeste van geleerd. De leerlingen hadden niet de indruk dat de toets nu (veel) makkelijker was geweest dan wanneer ik hem zelf gemaakt zou hebben. Dit kan ik bevestigen.

Is dit nu mooi onderwijs?

Beautiful Education Vector graphics icons_thumb[3]

In een recente post getiteld ‘het borrelt‘ heb ik geschreven over een idee om mooi onderwijs te gaan maken waarbij leerlingen mede bepalen wat dit dan is. Maak de toets! zou hier naar mijn idee zeker een onderdeel van, of een stap in, kunnen zijn.

Tegelijkertijd ben ik benieuwd naar de ideeën van collega’s uit het onderwijs. Hoe zie jij ‘maak de toets!‘? Heb je opmerkingen of suggesties? Ik hoor ze graag!

Eerder verschenen op dit blog de volgende gerelateerde posts over mogelijk mooi onderwijs:
Een mooie manier om verslag te leggen van een onderwijs activiteit
Speeddate je presentatie werkt!
Speeddate je presentatie, mooi onderwijs?
Het borrelt.


Waar gaat deze blog eigenlijk over?

december 12, 2012

Wordle flip klas werkt 2012-12-12_0457

Wordle kennismaken 21e eeuw 2012-12-12_0535

Wordle minder toetsen 2012-12-12_0450

Wordle speeddate werkt 2012-12-12_0445

Wordle vingers opsteken 2012-12-12_0509

Wordle mooie momenten 2012-12-12_0513

Wordle leerlingen motiveren 2012-12-12_0540

Wordle join The Crowd 2012-12-12_0517


Gericht zoeken met Gooru

juli 13, 2012

Zoeken kan lastig zijn. Gericht zoeken kan dus een uitkomst zijn. Met enige regelmaat ontstaan er nieuwe initiatieven om hierbij hulp te bieden. Een zeer recent initiatief is Gooru, momenteel nog in beta. Wat Gooru vooral interessant maakt is de mogelijkheden die het biedt om het in te zetten bij een ‘flip de klas’ model van lesgeven of het individualiseren van een lesprogramma.

Wat is het?
Gooru is een nieuwe onderwijs zoekmachine voor het onderwijs in biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Gooru helpt docenten informatie te vinden die aansluit bij het lesprogramma. De informatie bestaat uit digitale teksten, animaties en instructie video’s. De informatie is geschikt voor klas 1 t/m 6 van het VO en groep 7 en 8 van het PO.
Gooru is niet alleen voor docenten maar ook voor leerlingen. Leerlingen kunnen de beschikbare testen gebruiken om hun eigen koers door de stof te bepalen. Afhankelijk van de bestudeerde onderwerpen en de resultaten behaald op de testen geeft Gooru suggesties voor leerlingen om een volgend niveau te bereiken. Voor docenten biedt Gooru de mogelijkheid om contacten te leggen via het delen van informatie en het stellen van vragen.

Hoe werkt het?
– Ga naar de startpagina van Gooru
- Selecteer in de ‘Library’ het gewenste niveau en onderwerp
– Type een onderwerp in en zoek naar ‘Resources’, ‘Collections’ of ‘Quizzes’
– Voeg geschikte onderdelen toe aan de box ‘My Resources’

Hoe kun je het in de klas gebruiken?
Door leerlingen zelf een account te laten aanmaken kan Gooru ingezet worden om binnen een klas te differentiëren en individuele leerlingen te voorzien van de hun eigen weg door de stof, waarbij bronnen en snelheid worden aangepast aan hun eigen behoefte. Terwijl leerlingen leren en testen maken past Gooru zich aan door speficieke inhoud aan te bevelen.
Gooru is zeer geschikt om in een 1:1 klas of in een computerlokaal te gebruiken. Het kan ook een zeer bruikbaar onderdeel vormen van een ‘flip de klas’ model van lesgeven. Hiernaast kan het natuurlijk ook direct in een lokaal worden ingezet met behulp van een digibord of een beamer.

Bronnen: iLearn Technology


Boek review “Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day”

juli 1, 2012

Flip Your Classroom coverRuim een week geleden ontving ik drie exemplaren van het boek “Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day” van Jonathan Bergman en Aaron Sams. Bergman en Sams zijn de grondleggers van de educatieve techniek die bekend staat onder de naam ‘Flipping The Classroom’, waarbij in essentie uitleg huiswerk wordt zodat het traditionele huiswerk in de klas gedaan kan worden.

Het boek is uitgegeven door de International Society for Technology in Education in de Verenigde Staten en is voor het eerst gepresenteerd tijdens de ISTE 2012 conferentie, gehouden van 24 tot 27 juni in San Diego. Ik had het boek via de voorinschrijving besteld en inmiddels kan het zowel via de store op de website van de ISTE besteld als bij Amazon worden besteld.

Ik heb het boek in één ruk uitgelezen en was, en ben, er zeer enthousiast over! En dat wil ik graag delen.

Maar misschien, dacht ik, ben ik bevooroordeeld omdat ik al vóór het boek te lezen een mening had over ‘Flipping The Classroom’ en zelf ook al eerder dit jaar aan de slag ben gegaan met ‘Flip de Klas’. Ik heb daarom gezocht naar iemand die dit boek kon lezen en meer objectief beoordelen op zijn waarde. Ik ben erg blij deze persoon gevonden te hebben in de vorm van Karin Havenith. Karin  is zelf niet actief in het onderwijs en wat hieronder volgt is volledig haar recensie.

Jonathan Bergman en Aaron Sams geven in het boek ‘Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every class Every day’ een open en eerlijke beschrijving van hun ervaringen, opgedaan tijdens het in eerste instantie uitproberen en later gedetailleerd uitwerken van het door hen ontwikkelde ‘Flipping The Classroom’ model om meer voor leerlingen te kunnen betekenen in de klas.

Dit boek heeft als doel de leraar enthousiast te maken om ook de ‘klas te flippen’, met welke tool dan ook. De schrijvers zelf gebruiken hiervoor zelfgemaakte video’s. Het ‘flippen’ zorgt ervoor dat leerlingen thuis in hun eigen tempo de leerstof kunnen doornemen met zo weinig of zoveel herhaling als zij zelf willen (pauzeren, terugspelen of zelfs fast forward). Dit heeft tot gevolg dat, als de leerlingen dan
fysiek in de klas zitten de leraar meer tijd heeft om leerlingen specifiek te helpen met de vraagstukken waarmee ze worstelen. De leraar krijgt zo ook meer begrip voor waar de moeilijkheden zitten in de leerstof en kan hier met de leerling individueel of in groepjes dieper op ingaan.
De auteurs hebben het aangedurfd om gewoon te starten met ‘Flipping The Classroom’ en beschrijven hoe ze met vallen en opstaan een werkend systeem ontwikkeld hebben dat positieve effecten heeft op de resultaten van de leerlingen en diepgang heeft gebracht in het lerend vermogen.

Het model bleek verrassend veel meer mogelijkheden te bieden en deze worden in dit boek toegelicht. Het leert bijvoorbeeld de leraar onderkennen dat de leerlingen die ‘schooltje spelen’ en geleerd hebben wat ze moeten reproduceren, uiteindelijk niet de basisconcepten van de leerstof begrijpen en kan deze leerlingen aanmoedigen verder te kijken.
Het model biedt ook ruimte voor de stillere, introvertere leerling, die nu wel de aandacht krijgt omdat de leraar veel meer interacties ook individueel met de leerling aangaat. Voor die leerlingen die altijd actief zijn met sport en andere activiteiten, de leerlingen die heel veel aan kunnen maar in de traditionele opzet veel lessen en daarmee leerstof missen, biedt het de mogelijkheid zelf hun tijd meer in te delen en vóór te werken als ze dit willen.

Het boek geeft toegankelijke handvatten voor hoe je kunt beginnen met het maken van video’s die de leerlingen leuk zullen vinden en voor hoe je de tijd in de klas kunt indelen en gebruiken. De auteurs geven voorbeelden voor verschillende vakken binnen het  onderwijs, van talen tot science en lichamelijke opvoeding en moedigen aan tot het gebruik van je creativiteit. Er wordt ingegaan op welke invloeden het ‘flippen’ heeft op contacten met leerlingen, met ouders, en op je lesindeling en het geeft de mogelijkheden het positief te implementeren met ondersteuning van je management.
Een belangrijke boodschap is dat ‘flippen’ het voor de leraar niet altijd direct makkelijker maakt en een van de belangrijke dingen die de leraar zal moeten en willen leren is de verantwoording en controle over het leren meer af te staan aan leerlingen.

Dit boek is niet bedoeld als handleiding en is er voor ‘flippen’ ook niet één methodologie die de leraar kan toepassen. Het boek is een aanmoediging voor leraren hun eigen methodologie, passend bij hun leerstijl te ontwikkelen en hopelijk de positieve ervaringen te ondergaan. Verder zal niet elk onderwerp binnen een vak zich even goed lenen voor ‘flippen’. De auteurs adviseren om eenvoudig te beginnen, ‘flippen’  in te bouwen in je eigen systemen en uit te bouwen met je opgedane ervaringen. Ze moedigen aan tot het uitwisselen van ervaringen met andere vakleraren en zo van elkaar te leren.

“Flippen’ brengt natuurlijk ook een aantal problemen met zich mee waar ook de auteurs mee hebben geworsteld en ze zijn dan ook nog steeds bezig zijn met verbeteringen. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen ook video’s bekijken? Hoe ga je om met de verschillende niveau’s en snelheden waarmee individuele leerlingen leerstof opnemen? Hoe pas je oefeningen aan? Hoe pas je praktijklessen in? Hoe kun je nog meer diepgang in het onderwijs brengen?

Deze ‘super leraren’ hebben het zelf al een niveau verder gebracht dan alleen het ‘Flipping  The Classroom’ model en hebben het ‘Fipped-Mastery’ model ontwikkeld waarin alle leerlingen in hun eigen tempo werken, individueel of in groepjes, de leraren tussendoor voortgang monitoren op formative manier en de leerlingen hun begrip van de leerstof moeten tonen door middel van summary assessments om hun begrip te controleren. Naast de basis van het “Flip The Classroom’ model wordt in een groot deel van dit boek een pleidooi gemaakt voor het ‘Flipped- Mastery’ model en wordt er uitgebreid ingegaan op de uitdagingen die dit model met zich meebrengt.

Samenvattend, dit boek is een beschrijving door enthousiaste ervaringsdeskundigen die hun positieve leerervaringen willen delen met collega’s en hopelijk deze net zo enthousiast kunnen krijgen om te ‘flippen’, met altijd de vraag in het achterhoofd ‘what is best for the kids?’

Tot zover de recensie.
Ik raad iedereen met een hart voor het onderwijs aan dit boek aan te schaffen en er uit te halen wat er wat voor zijn of haar leerlingen in zit.

Aaron Sams en Jong Bergman

Met veel dank aan Aaron Sams (links) en Jonathon Bergmann (rechts) en natuurlijk Karin Havenith!


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 3.902 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: