Waarom ik nog steeds voor zomerscholen ben

april 27, 2016

Zomerschool 2015-08-18_1454Dit jaar gaan 13.470 leerlingen gebruik gemaakt van een lente- of zomerschool. Is dat goed? Ja!

Eerder heb ik hier geschreven: ‘Waarom ik toch voor zomerscholen ben.‘ En dat ben ik nog steeds.

Wat is een zomerschool?

Tijdens een zomerschool worden leerlingen gedurende twee weken bijgespijkerd in een beperkt aantal vakken. Uitvoering van de zomerschool kan gebeuren door docenten van de school zelf maar kunnen hiervoor ook externe begeleiding inhuren. Het ministerie van OCW heeft hiervoor 9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Scholen leggen zelf de afspraken vast en bepalen de inhoud en de toetsing en bepalen zelf de normen voor bevordering. Een belangrijk doel van de zomerschool is het terugdringen van het aantal zittenblijvers.

Niet iedereen in het onderwijs is even gelukkig met de zomerscholen, net als niet iedereen in het onderwijs even gelukkig is met de stoom- en bij-spijkercursussen voor de eindexamens. Ik ook niet.

De belangrijkste reden dat ik toch voor was en nog steeds ben is de leerling, die toch over kan gaan en niet een heel jaar opnieuw hoeft te doen.

En hier zit wat mij betreft de kern. Een duidelijk zichtbare harde kern, net alle mogelijkheden om hier achter te gaan staan, maar toch een met een kei-zachte inhoud. Cijfers zijn veelzeggend, maar niet alleszeggend. Cijfers zijn een samenvatting van het verleden en geen voorspelling met een garantie voor de toekomst. Geen mens is te vangen in een gemiddelde.

In een perfecte wereld en op een perfecte school zou een zomerschool niet nodig zijn. Dan is alles gedurende het jaar goed verlopen, zijn tijdig de nodige maatregelen genomen. Maar de praktijk is nooit perfect. Niet alle oorzaken voor het niet voldoen aan alle regels en normen voor overgang zijn altijd vermijdbaar. En zeker niet altijd worden deze veroorzaakt door de leerling of door de leerling alleen.

Op vele scholen is er geen mogelijkheid tot een voorwaardelijke overgang of een overgang met een taak. Veel scholen doen (nog) niet mee aan een zomerschool. Het eind van het jaar is het eind van het jaar. Na de laatste toetsweek liggen de cijfers vast. Na de vergadering ligt de toekomst vast.

Ik ben niet tegen doubleren. Ik ben wel voor het geven van kansen. Zeer bewust besproken door een team van betrokken professionals dat hiervoor voldoende tijd tot zijn beschikking heeft, zou de uitkomst moeten kunnen zijn overgang, doubleren of een extra kans. Of deze extra kans nu een zomerschool is of een taak of een voorwaardelijke overgang. Daar waar de twijfel zeer groot is, een stemming van 8 tegen 7 voor doubleren, verdient een leerling in mijn ogen een extra mogelijkheid.

Wat zeggen de cijfers over de zomerscholen?

Zomerschool percentages 2016-04-27_1211

In 2013 is er een pilot gedaan. Het resultaat hiervan was dat 85% van de leerlingen na de zomerschool alsnog kon worden bevorderd. In 2014 was dit 86% en in 2015 83%. Een jaar later konden van deze leerlingen respectievelijk 75% en 68% opnieuw worden bevorderd. Een ruime meerderheid van de bevorderingen bleek dus duurzaam. Van de leerlingen uit de pilot van 2013 kon 79% ook twee jaar later worden bevorderd. Ik vind deze percentages een goed argument om nog steeds voor zomerscholen te zijn.

Percentages op zich zeggen mogelijk niet zoveel. Absolute aantallen mogelijk wel. Wanneer de percentages worden omgerekend naar absolute aantallen ontstaat de volgende tabel.

Zomerschool aantallen 2016-04-27_1212

Dankzij de zomerscholen zijn er 5747 leerlingen niet blijven zitten in schooljaar 2015. Bij een voorzichtige schatting van 80% gaan er dankzij de zomerscholen in schooljaar 2016 mogelijk bijna 11.000 leerlingen niet blijven zitten!

Deze aantallen maken mij voor het zijn van zomerscholen. Toch en nog steeds. Het gaat mij om leerlingen. Laat hen niet het slachtoffer zijn van de dingen die in het onderwijs nog niet helemaal goed zijn geregeld. Het zal je zoon of dochter, je neefje of nichtje, je buurjongen of buurmeisje maar zijn.

Bronnen: 
– VO raad: Zomerscholen VO
VO raad: Zomerscholen hebben een blijvend duurzaam effect


Daan en het begin van de Maatschappijleer

april 27, 2016

Op 16 mei zal door de VPRO op NPO 2 – om 20.55 uur – de documentaire 2DOC: Maatschappijleer worden uitgezonden. In de film wordt de 26-jarige Daan Faasen gevolgd als student van de Academische opleiding Maatschappijwetenschappen, bij zijn eerste stappen in de lespraktijk op het Theresialyceum in Tilburg. Wat zijn zijn ervaringen? Kan hij in de klas waarmaken wat hij voor zich ziet in zijn hoofd? Hoe gaat hij om met eisen? Welke obstakels komt hij tegen? Hoe verwerkt hij de gebeurtenissen van vandaag in de les van morgen? Hoe begint Daan aan zijn leer van de Maatschappij?

Op 14 mei is er al de gelegenheid de film te zien tijdens een voorvertoning, gevolgd door een nagesprek, in de Balie in Amsterdam.

In de maanden mei en juni zal deze film langs tien verschillende middelbare scholen toeren, waar aansluitend een gesprek over burgerschapsvorming zal worden gehouden. Op 15 juni is er een groot slotdebat over burgerschapsvorming in de Balie in Amsterdam.

Een aantal edubloggers van HetKind heeft de film reeds mogen zien en zij gaan er ieder op hun eigen wijze een verhaal over schrijven. Deze verhalen zullen na het vertonen van de film op 16 mei verschijnen. Ook zullen de edubloggers aanwezig zijn op de scholen om wat zij ervaren tijdens de gesprekken met de leerlingen te spiegelen aan hun eigen beelden over burgerschapsvorming. De verhalen zullen mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het slotdebat op 15 juni.

Ik heb als een van de edubloggers inmiddels een verhaal geschreven over wat de film over Daan in mij los maakte, tijdens het zien en tijdens het overdenken daarna. Dit verhaal is nog even onder embargo. Ik zal ook aanwezig zijn bij het vertonen van de film op een van de scholen en mijn ervaringen met de reacties en interacties van de leerlingen proberen te vangen in woorden.

Een trailer van de film is hieronder te zien. Heb je na het zien hiervan interesse meld je dan aan voor de voorvertoning op 14 mei en/of het slotdebat op 15 juni.

Maatschappijleer – Officiële trailer from eenvandejongens on Vimeo.


Mijn week

april 25, 2016

Mijn week 2016-04-22_1128

Waar en wanneer het precies gestart is weet ik niet. Ik kwam het tegen op twitter. Mensen die een week lang vrij gedetailleerd delen wat zij doen, vergezeld van de hashtag #mijnweek. Het geeft een beeld van wat hun dagelijkse werk inhoudt. Een account dat ik al langer met interesse volg op twitter is @BoerBurgertweet, waar elke week een andere boer verteld over zijn werkzaamheden. . Zo’n vijfduizend mensen in Nederland volgen dit account en het geeft een mooie inzage van de kant van de boeren zelf op hun werk, die zij graag laten zien. Waar komt dat vlees vandaan? Die aardappelen? Die spruitjes? Zij doen dit overigens zonder de hashtag #mijnweek.

Er kwam ook een onderwijs versie langs van #mijnweek. Leuk om te zien. Iedereen heeft wel een beeld van wat iemand die in het onderwijs werkt doet. Maar klopt dit beeld? Wat doet een bestuurder? Wat doet een schoolleider? Wat doet een zelfstandige? Wat doet een leerkracht? Een docent? Wat doen zij dagelijks, losgezongen van gemiddelden en stereotypen? Er werd een oproep gedaan wie er een vervolg wilde geven. Dat heb ik afgelopen week dus gedaan. Een willekeurige week van een willekeurige docent. Afgelopen week deden ook docenten @vdijkmichelle en @alderikvisser verslag van hun bezigheden. Komende week kun je volgen wat docent @RheaFlohr dagelijks doet. Hieronder de verzameling tweets die #mijnweek vormden.

Maandag 18 april

05.35. Goedemorgen. Onderwerpen stoomcursus 5h bepaald adhv analyse examens, wensen lln. Nu schema en vormen maken.

06.15. Break van stoomcursus voorbereiding. Mails uit naar collega’s, ouders, leerlingen ivm lopende zaken. Gesprekken plannen.

08.36. Materialen klaarzetten voor practicum elektriciteit met klas 2-vwo.

09.54. Volop interactie met leerlingen over verschil in spanning en stroomsterkte, serie en parallel, harder, feller en sterker.

10.24. Pauze. Praten met collega’s over aankomende examens, over docenten en leerlingen. Ook praten over het afgelopen weekend.

11.04. Daltonuur. Bij aanvang lln vragen wat zij voor dit uur hebben gepland. Spelling Nederlands en wiskunde voeren boventoon.

12.30. Nu naar buitenschools lunchoverleg over scholing, leerlingparticipatie en wederkerige acceptatie concreet vormgeven.

13.22. En flux onderweg naar de volgende les.

15.12. Rondje door de klas bij groepswerk levert inzichtrijke discussies over de afgelopen week behandelde begrippen.

15.57. Gesprek voorbereiden met moeder van mentorleerling naar aanleiding van plotselinge overlijden vader. Hoe het nu gaat.

18.00. Viervoeters uitgelaten, boodschappen gedaan, eten staat in de oven, 6-uur journaal kijken.

18.10. Stil van. Ecuador.

18.28. Na weekendje weg, zoals vroeger thuis gebruikelijk, op maandag de was doen. Beginnend met de witte.

20.00 Nog een uurtje aan de slag met de stoomcursus voor morgen. Puntjes en ietjes. Dan netflix en bed.

Dinsdag 19 april

05.31. Viervoeters uitgelaten. Dubbele espresso gedronken. Nu invullen laatste details stoomcursus voor vandaag.

05.41. Meest gevraagde vormen voor stoomcursus 6v zijn klassikale uitleg, examenvragen oefenen. Onderwerpen vooral biochemisch.

06.49. Op weg naar school. Vóór de file. Hou niet van file. Kan me er vandaag ook geen veroorloven.

07.35. Kopiëren van de papieren onderdelen van de stoomcursus vandaag. Kletsen met de conciërges.

08.21. Lokaal terugvinden: – 6 tafels zonder stoelen – tafels en stoelen ondersteboven Ik zou me schamen het zo achter te laten.

08.24. Chromebook kar terugvinden: – 4 ontbrekende chromebooks, – 12 niet aan oplader. Ik zou me schamen het zo achter te laten.

11.28. Inmiddels 3e pauze. 3 kwartier werk en 1 kwartier rust. Fotosynthese, dissimilatie, zenuwstelsel behandeld.

12.46. Grote pauze. 30 minuten. Inmiddels hormonen, nieren, lever ook behandeld. Transport en vertering in voorbijgaan geraakt.

13.19. Na uitleg en 2 vragen steeds per onderwerp, nu reeks van 20 vragen over alle herhaalde onderwerpen. Individueel, in stilte, als examen.

14.41. Leerlingen kijken gemaakte toets mede-leerling na adv officiële correctiemodel. Worden de punten verdiend? Beslissen is lastig!

15.32. Vragen bespr0ken met technische tips per vraag over hoe te lezen, welke informatie nodig is, hoe deze toe te passen. Op 24 mei is het examen voor 6V. We zijn er klaar voor. Ik maak me geen zorgen.

16.02. Gesprek met moeder van mentor-leerling wiens vader onlangs is overleden.

17.06. Thuis. Viervoeters eten geven. Frisdrankje inschenken. Ochtendkrantje pakken. Buiten in zonnetje zitten. Omdat het kan.

20.27. Uurtje aan stoomcursus 5H gewerkt. Gemaild. Nu is het goed geweest. Morgen is er weer een ochtend.

Woensdag 20 april

04.57. Voor de wekker wakker geworden.

04:59. Stoomcursus 5H afmaken. Geselecteerde bronnen en examenvragen in tijdschema zetten en controleren.

06.01. Mails verwerkt. Aangemeld voor @researchED_AMS op 21 januari 2017. Een zaterdag. researched.eu

07.13. Bakje yoghurt met muesli en op naar school.

08.49. De randvoorwaarden zijn er voor een goede stoomcursus. Tafels netjes, blaadjes liggen klaar, internet opgestart.

10.01. Deel 1 stoomcursus 5H. Mitose/meiose en hormonen uitgelegd en getest. 15m pauze gehad. Nog twee van deze sets volgen.

11.45. Even snel in de grote pauze naar de copyshop voor de toetsen van vanmiddag. Dat deel bewust niet digitaal.

13:59. Het valt niet alle leerlingen van 5H mee zich 5 kwartier te buigen over een toets… Bij examen gaat ze dat echt wel lukken!

15.00. Leerlingen hebben elkaar’s werk nagekeken. Tips over lezen vragen en opzoeken in Binas zijn gedeeld. Op 20 mei is het examen voor 5H. Door sommige moet er nog wel wat werk verzet worden in de mei lesvrijeperiode. Ik maak me een beetje zorgen.

15.31. Thuis. Half uurtje in de tuin. Zon en zuurstof tanken. En wat dingetjes overdenken.

17.35. Uur gesproken met journalist Onderwijsblad over overgangsvergaderingen nav blog: ‘Ik zie R’ fdroog.wordpress.com/2015/06/28/ik-…

19.41. Mails verwerkt. DI-200 formulieren voor 5H en 6V gecontroleerd op de SE cijfers, morgen tekenen. Dan op naar de CE cijfers.

20.29. Bonensalade met rucola gegeten, yoghurt toe, gewandeld met de viervoeters, deel van toets gedigitaliseerd. Schluss.

Donderdag 21 april

04.19. Goedemorgen. Dubbele espresso en go! Als eerste toets digitaliseren om vanmiddag te kunnen afnemen. Scheelt nakijkwerk.

05.24. Even een korte pauze van het beeldscherm. Wasje inzetten.

06.44. Volgende beelschermonderbrekinkje. De was in de droger gaan doen.

08.23. Mailtjes verwerken. Brintapapje als ontbijt. Wandeling met de viervoeters. Naar school.

09.23. Leerlingen mentorklas LTP (Leerlingen Tevredenheid Peiling) laten invullen. Hoe beoordelen zij de school?

11.13. Eindelijk weer eens een ‘gewone’ les. Met klas 3, die boekloos werkt, als herhaling stof Engelstalige video’s bekijken.

11.14. In pauze van stukje taart genoten, met dank aan vier jarige collega’s.

12.49. Zo dadelijk profiteren van inspanningen gisteren en vanochtend. Digitale toets wordt nu gemaakt => direct nagekeken 😄 👍

16.01. Cijfers digitale toets manueel in Magister ingevoerd, onvermijdelijk. Oudergesprekken voorbereidt. Nu zonneuurtje.

16.28. Best balen dat ik er niet bij kon zijn vanmiddag. De presentatie van mijn collega wiskunde die zes maanden met #schoolatsea is mee geweest. http://schoolatsea.com

19.22. Gedineerd, met de viervoeters gewandeld, terug op school voor oudergesprekken.

19.23. Kan dus helaas nu niet bij @Meetup010#6 zijn. https://meetup010.wordpress.com

23.33. Na gesprekken met ouders gesproken met collega’s. Hoe hun gesprekken waren, overgaand in ontspanning. Nu thuis.

Vrijdag 22 april

07.54. Mails verwerken. Sociale Media langs wandelen. Resultaten RTTI toetsen invoeren: alle punten per vraag per leerling in excel file typen. Zoals WOLF bij examen.

09.51. En het herkansing en surveillance circus gaat vandaag verder met optredens van de voorexamenklassen 4H en 5V.

10.09. Van de voorexamen leerlingen die recht hebben op een herkansing maakt 96% gebruikt van deze mogelijkheid. Gegevens over resultaten worden niet bijgehouden.

10.12. Van de 9 verschillende toetsen die ik surveilleer was 33% niet tijdig aanwezig in het lokaal. Leerlingen mogen dus wat langer door. Wat stress hier en daar bij collega’s en leerlingen.

11. 14. Op naar vroeg lunchoverleg. Mogelijkheden verzorgen scholing komend schooljaar bespreken.

13.42. Surveillance deel 2 van de dag. Dit na een fijn regulier lesuur vol leren en interactie.

14.01. Best blij dat ik vroeger zoveel kaartjes verstuurde met Kerst. Zo 18 toetsen in 10 enveloppen doen en bezorgen…

14.49. Surveillance loopt half uur uit. Er was een toets voor een dyslectische leerling niet tijdig aangeleverd.

15.04. Ingeleverde herkansing:

CgpX_-8UUAAi5iP

 

19.43. Een fijne samenkomst, de vrimiborrel, met veel verhalen en discussies. Wat kun je wel en niet delen op sociale media?

19.51. Nu naar een housewarming, dus even klaar met onderwijs. Hoewel. Misschien nog wat gesprekken erover vanavond.

Zaterdag 23  april

08.24. Heerlijk uitgeslapen. Espresso en krantje.

09.09. Vogelgeluiden van buiten kwetteren door de open deur naar binnen, terwijl ik de krant lees. Wat vertellen zij elkaar?

10.10. Mails verwerken. Leerling enquêtes over mijn lesgeven en door mij ingevuld ontwikkelgesprek formulier gedeeld met teamleider. Uitnodiging  gesprek na mei #lesvrijeperiode geaccepteerd.

22.57. Gegevens RTTI toetsen ingevoerd. Gedacht aan collega’s die naar Ghana vliegen. Biertje, hapje in Brouwerij de Molen.

Zondag 24 april

08.12. Goedemorgen. 1e rondje viervoeters, zonnetje is er. Was ingezet. Nu agenda termijn 4, mail en sociale media bijwerken.

10.01. Praktische Opdracht leskist fotosynthese nakijken. Leskist klaarzetten, morgen retour naar @WageningenUR http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Docenten-vwo/Leskist-fotosynthese.htm

11.29. Zondag. Sportdag. Londen Marathon, BBC als eerste. Leuk kijken naar die slinger door de stad, zeker als je vrouw daar werkt.

13.54. Zondag. Sportdag. Atletiek competiewedstrijd kijken in Woerden. Broer is trainer.

16.34. Zondag. Sportdag. Just completed a 11.49 km walk. Week 4 voorbereiding #slachtemarathon. rnkpr.com/actgcmv

17.15. Zondag. Sportdag. Luik-Bastenaken-Luik, op de BRT, met een mooie Nederlandse winnaar.

20.06. Zondag. Sportdag. Feijenoord wint de bekert. Mooi einde van #mijnweek.


Werkdrukje stoomcursus

april 21, 2016

Blogpost stoomcursus stoom fluitketel ice_p07

 

Er wordt veel gesproken over werkdruk in het onderwijs. Door mensen aan de zijlijn, door mensen die haar ervaren. Zij is groot, zij is relatief, zij is persoonlijk, zij is imaginair, zij is onmeetbaar, vooral vrouwen hebben er last van, zij is er niet, het zijn slechts piekjes, zij wordt veroorzaakt door teveel geklets, zij is de reden voor burn-outs, zij stoot mensen uit het onderwijs, zij wordt onderschat, zij wordt overschat, de oorzaak is incompetentie, de oorzaak ben je zelf, de oorzaak is de organisatie, het is een kwestie van plannen, je bent een loser als je last van hebt. Zelf vind ik feiten wel fijn. Dit zijn mijn feiten.

Wat is een stoomcursus?

Een stoomcursus, of iets onder die naam, wordt op veel scholen gegeven om op het allerlaatste moment de puntjes nog op de i te zetten en leerlingen zo goed mogelijk voor hun examen voor te bereiden. Het betekent voor leerlingen gedurende een periode van een of twee weken een dag lang bezig zijn met één vak.

Werkdrukje stoomcursus

Zaterdag 16 april. 07.54 uur. Dinsdag voor 6-vwo en woensdag voor 5-havo stoomcursus verzorgen. 8 uur lang 1 vak. Nu voorbereiden. Onderwerpen stoomcursus 6V bepalen via analyse examens, wensen lln, eigen inzicht. Werkdrukje 1/x

Zaterdag 16 april. 10.30 uur. Vertrek naar feest 90-jarige schoonvader. 12 aanwezigen ouder dan 80. 10 aanwezigen jonger dan 5. Werkdrukje 2/x

Zondag 17 april. 07.17 uur. Goedemorgen. Hotel Edenpark, Brunssum. Verder met voorbereidingen stoomcursussen. Selectie bronnen vooral. Werkdrukje 3/x

Zondag 17 april. 09.22 uur. Tijd voor tochtje naar het hotel ontbijt. Werkdrukje 4/x

Zondag 17 april. 20.22 uur. Nog een uurtje of zo aan wat er is gedaan dit jaar. Wat ging snel? Wat bleek lastig? Werkdrukje 5/x

Maandag 18 april. 05.35 uur. Goedemorgen. Onderwerpen stoomcursus 5H bepaald. Nu aan schema en werkvormen. Werkdrukje 6/x

Maandag 18 april. 20.00 uur. Nog een uurtje aan de slag met de stoomcursus aan 6V voor morgen. Quiz gemaakt. Dan netflix en bed. Werkdrukje 7/x

Dinsdag 19 april. 05.31 uur. Viervoeters uitgelaten. Dubbele espresso gedronken. Nu invullen details stoomcursus voor vandaag.  Werkdrukje 8/x

Dinsdag 19 april. 20.27 uur. Uurtje aan stoomcursus 5H gewerkt. Quiz gemaakt. Gemaild. Nu is het goed geweest. Morgen is er weer een ochtend. Werkdrukje 9/x

Woensdag 20 april. 04.57 uur. Stoomcursus 5H afmaken. Geselecteerde bronnen en examenvragen in tijdschema zetten en controleren. Werkdrukje 10/x

Woensdag 20 april. 12.45 uur. Na drie rondjes uitleg en vragen in de pauze even naar de copyshop voor de toetsen van vanmiddag. Dat deel niet digitaal. Werkdrukje 11/x

Totalen werkdrukje stoomcursus:

5 dagen, 2 stoomcursussen, 60 leerlingen, 16 uur voorbereiding, 12 lesuren vervallen, 18 lesuren uitvoering.

Er zijn wat andere dingen blijven liggen.

 


Werkdrukje herkansingen

april 13, 2016

Blogpost werkdrukje herkansingen 16569592_s

Er wordt veel gesproken over werkdruk in het onderwijs. Zij is groot, zij is relatief, zij is persoonlijk, zij is imaginair, zij is onmeetbaar, vooral vrouwen hebben er last van, zij is er niet, het zijn slechts piekjes, zij wordt veroorzaakt door teveel geklets, zij is de reden voor burn-outs, zij stoot mensen uit het onderwijs, zij wordt onderschat, zij wordt overschat, de oorzaak is incompetentie, de oorzaak ben je zelf, de oorzaak is de organisatie. Zelf vind ik feiten wel fijn. Dit zijn mijn feiten.

 

Werkdrukje herkansingen

Donderdag 7 april. 16:05 uur. Werkdrukje. Mail. Of ik 5 verschillende herkansingen wil maken. De herkansingen starten maandag 09:15 uur. 1/x

Donderdag 7 april. 16:06 uur. Werkdrukje. De toetsen moeten ook nog worden gekopieerd. En van naam voorzien in een envelop gedaan. 2/x

Donderdag 7 april. 16:09 uur. Werkdrukje. Er zat geen mededeling bij dat de lessen vrijdag uitvallen. 😜 3/x

Donderdag 7 april. 16:10 uur. Werkdrukje. In de planning voor dit weekend stonden een kookworkshop en wandelen voor het goede doel. Nu dus ook toetsen maken. 4/x

Donderdag 7 april. 16:13 uur. Werkdrukje. Aan de andere kant. Vandaag heerlijk gesprek gehad met een klas over hoe we elkaar kunnen helpen zonder toetsen te leren. 🍀 5/x

Donderdag 7 april. 21.24 uur. Werkdrukje. De eerste van de vijf herkansingen is klaar… 6/x

Donderdag 7 april. 21:25 uur. Werkdrukje. De autocorrect blijft het volgende voorstellen: ‘Werkdeukje’. Zit wat in. ‘Werkdeukje!’ 😀 7/x

Vrijdag 8 april. 07:45 uur. Werkdrukje. Vanochtend van 04:34 uur tot 07:35 uur gewerkt aan de tweede herkansing. Hij is klaar. 8/x

Zaterdag 9 april. 08.23 uur. Werkdrukje. Gisteren overigens eerste twee herkansingen geprint. 7 poetsblaadjes voorzien van namen lln, in 4 enveloppen gedaan. 9/x

Zaterdag 9 april. 11:35 uur. Werkdrukje. Zojuist 4e van 5 herkansingen afgemaakt, vanmorgen om 08.24 uur mee gestart. Vooraf ontbeten, tussendoor koffie gedronken. 10/x

Zondag 10 april. 07.35 uur. Werkdrukje. Goedemorgen. Alvorens te gaan wandelen bij Hollen door de Bollen nog even start maken met de 5e en laatste herkansingstoets. 11/x

Zondag 10 april. 22:16 uur. Werkdrukje. Laatste herkansingstoets klaar. Morgen toetsen in enveloppen doen. Vier aparte, roze presentielijsten voor dyslecten. 12/x

Zondag 10 april. 22.17 uur. Werkdrukje. Er vervallen komende week zes lesuren ivm examenklassen die herkansingen maken. ‘Vier’ van deze uren worden vervangen door surveillance. 13/x

Zondag 10 april.  22.18 uur. Werkdrukje. 18 lln gaan 5 verschillende toetsen herkansen. Aan het maken van de toetsen is 15 uur besteedt. Aan administratie 3 uur. 14/x

Maandag 11 april. 16.15 uur. Werkdrukje. Even het ventieltje open. Wandeling. Vanavond schijnt de zon niet meer. ☀️ 15/x

Maandag 11 april. 20.32 uur. Werkdrukje. Eerste 6 van 18 herkansingen nagekeken. Gemiddelde verbetering 0,03 pt. 16/x

Dinsdag 12 april. 11.55 uur. Werkdrukje.  Surveillance bij herkansing die kwartier in pauze van half uur doorloopt. Vervanger komt 10 minuten te laat. 17/x

Dinsdag 12 april. 19.12 uur. Werkdrukje. Tweede set van 8 van in totaal 18 herkansingen nagekeken. Gemiddelde verbetering: -0,24 pt. 18/x

Woensdag 13 april. 12.30 uur. Werkdrukje. Een kwartier voor aanvang surveillance aanwezig zijn, hulpmiddelen en uit 5 verschillende enveloppen toetsen klaarleggen. 19/x

Woensdag 13 april. 13.40 uur. Werkdrukje. Desa-Vuutje. Surveillance bij herkansing die kwartier in pauze van half uur doorloopt. Vervanger komt 10 minuten te laat. 20/x

Woensdag 13 april. 17.48 uur. Werkdrukje. Laatste 4 herkansingen nagekeken. Gemiddelde verbetering: -0,25 pt. 21/x

 

Totalen werkdrukje herkansingen:

5 herkansingen, 18 leerlingen, 15 uur maken toetsen, 4 uur nakijken, 4 uur administratie, 6 lesuren vervallen, 5 lesuren surveillance, gemiddelde verbetering -0,15 punt.

Er zijn wat andere dingen blijven liggen.

Zo heb ik weinig naar muziek kunnen luisteren.

 

 


Grens verleggend

april 9, 2016

Blogpost grens verleggend comfort-grens

Zoek de opening

in de grens

van jouw gedachten

 


Druk te

april 9, 2016

Blogpost druk busytimeWEB

Ik heb geen tijd

voor negativiteit

Ik word liever moe

van wat ik goed doe

Blogpost druk sleeling dogs 2016-04-09_0312

 


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 4.902 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: