1000 muzikanten spelen één liedje voor vijf mensen

augustus 2, 2015

Een prachtig voorbeeld van mensen die samen iets proberen te bereiken. De creatieve kracht van de crowd.

De Foo Fighters hebben Italië niet op de lijst van landen staan die zij aandoen tijdens hun tour. Vele fans in Italië betreuren dat. Eén iemand wil daar iets aan gaan doen. En dat doet hij dus ook. En hoe!

Hij nodigt de Foo Fighters uit om toch te komen.

Hoe? Door met 1000 muzikanten het nummer ‘Learn to fly’ te spelen!

Ik heb de video inmiddels al aardig wat keren afgespeeld maar elke keer opnieuw ontroert hij mij. Niet alleen omdat ik het zelf een heel goed nummer vind en ook een beetje fan ben van de Foo Fighters. Maar vooral omdat ik het heerlijk positief vind om te zien hoe mensen kunnen samen komen op iets moois te maken.

Een goede zondag allen. Maak er iets moois van.

 

PS: Wat denk je? Gaan de Foo Fighters komen? Zo’n verzoek kun je toch niet weigeren!

Dit was de reactie van Dave Grohl van de Foo Fighters. Een top artiest en een top gozer!

 

Advertenties

United4Education nodigt je uit

augustus 31, 2014

Uitnodiging 1 oktober

United4education presenteert zich!

En nodigt jou uit om mee te doen!

 

Op 1 oktober presenteren wij ons. Wij zijn United4education, een nieuw collectief dat de krachten verbindt van een brede groep scholen, leraren, docenten, onderzoekers en ouders die hun aanpak radicaal willen veranderen–of daar al mee bezig zijn. In duizend dagen willen wij een stevige basis leggen voor de transitie van het Nederlandse onderwijs. Echte transitie[1] duurt langer dan duizend dagen, maar we willen de beweging, die leidt tot een totale transitie, in die tijd onomkeerbaar in gang zetten. Want wij denken dat leerlingen in Nederland nu niet het onderwijs krijgen dat het beste past bij de huidige maatschappij. Wij weten dat dat wel mogelijk is en willen de spotlights zetten op de radicale initiatieven die we al genomen hebben. We willen de beweging die al bestaat, verbinden en versterken, en daarmee de transitie versnellen. Dat lukt beter wanneer we met veel individuele deelnemers en representanten van veel verschillende deelnemende organisaties zijn. We nodigen iedereen die zich aangesproken voelt door dit initiatief en om daadwerkelijk mee aan te pakken, uit om op 1 oktober aanwezig te zijn bij de presentatie van United4Education in Beeld en Geluid in Hilversum.

 

Het onderwijs moet anders, want de samenleving verandert

Elk kind heeft recht op het beste onderwijs. Ouders moeten voetstoots ervan kunnen uitgaan dat hun kind op een school zit waar het uitstekend wordt voorbereid op een plek in de samenleving. Dit vinden we in Nederland zo vanzelfsprekend dat de vraag of dat ook werkelijk het geval is nauwelijks gesteld wordt. Zoals onze kinderen op dit moment naar school gaan, zo zijn we tenslotte allemaal groot geworden, toch?

Maar gaat het ook écht goed? Worden onze kinderen wel uitstekend voorbereid op hun plek in de samenleving van de toekomst? In vergelijking met andere landen doet Nederland het niet slecht. En toch beginnen steeds meer leerlingen, ouders, scholen en wetenschappelijke instituten zich zorgen te maken en de roep om verandering van het onderwijs klinkt steeds luider. Er is teveel aandacht voor het systeem en te weinig voor de mens: de leerling, de leraar, de ouder. De mens moet weer centraal komen staan, in plaats van het systeem. Het onderwijs 3.0 moet mensgericht, motiverend en stimulerend zijn, met zo weinig mogelijk bureaucratie. De samenleving verandert in rap tempo. Het gesprek over wat kinderen nodig hebben om deel te nemen aan de rap veranderende samenleving moet breed en op goede gronden worden gevoerd.

Dat vinden WRR, OECD en de Onderwijsraad ook

Scholen die wel de noodzakelijke vernieuwing bij de kop pakken krijgen nauwelijks serieuze aandacht en, erger, lopen het risico op verdachtmakingen en negatieve publiciteit. En dat terwijl die scholen zich gesteund weten door onder andere de WRR[2], de OECD[3] en de Onderwijsraad[4], die oproepen om het onderwijs te vernieuwen. Het onderwijs heeft volgens de WRR te weinig aandacht voor individuele behoeften en mogelijkheden van leerlingen. En volgens de OECD is er te weinig visie op wat we in Nederland met het onderwijs willen bereiken. De Onderwijsraad waarschuwt dat onderwijskwaliteit te smal wordt gedefinieerd, in alleen de resultaten op enkele kernvakken.

United4education verbindt en versterkt verschillende initiatieven

United4education wil een stevige basis leggen voor een noodzakelijke transitie in het onderwijs. United4education doet dit niet op basis van een heilig geloof of dogma, maar op basis van wetenschappelijke inzichten en bewezen praktijken, en benut daarbij de transitiewetenschap als leidraad. United4education maakt zichtbaar wat er allemaal gebeurt en brengt zo een beweging op gang in de richting van ‘wat is goed onderwijs in een sterk veranderende samenleving?’ wetende dat voor een werkelijke transitie tijd en blijvende inzet nodig is.

United4education is een samenwerking van verschillende organisaties en personen, die ieder op hun eigen manier de verandering in het onderwijs vormgeven. Die verschillen zijn onze kracht, omdat het duidelijk maakt op welke manieren er aan beter onderwijs gewerkt kan worden.

Het doel van United4education is om een onomkeerbare beweging naar een echte transitie in het onderwijs te realiseren in duizend dagen te bereiken. Ieder jaar op 1 oktober laten we zien hoe ver we zijn. Als de transitie onomkeerbaar zal zijn ingezet, heffen we onszelf op.

Wie nodigen we uit voor de bijeenkomst op 1 oktober?

Wij zijn op zoek naar scholen, organisaties, en personen in het onderwijs die concreet werken aan een wezenlijke vernieuwing van het onderwijs voor alle kinderen, dat voorbereidt op de huidige samenleving, veelal net buiten het zicht van anderen. Wij nodigen hen uit in gesprek gaan om deze initiatieven te versterken.

We vragen daarbij van je, dat je bereid bent verder te kijken dan alleen je eigen thema of project. Een omslag in het denken is immers nodig. Door de initiatieven en experimenten met elkaar te verbinden ontstaan transitiepaden, die elk een ander aspect van de transitie tot doel hebben, terwijl we diverse uitkomsten open houden. Tijdens de bijeenkomst gaan deelnemers binnen hun transitiepad[5] met elkaar aan de slag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Moet het eindexamen blijven bestaan of moeten we kiezen voor een hele andere aanpak?
 • Leeromgevingen
 • De rol van ouders
 • Media
 • Ontwikkeling van leraren en leerlingen

En allerlei andere thema’s die uit de deelnemers zelf naar voren komen.

En we vragen van je om daadwerkelijk in actie te komen, om te komen tot een verandering van het hele systeem. Na 1 oktober volgen dan ook nog drie bijeenkomsten waar de stand van zaken van de transitiepaden met elkaar besproken wordt. Daarna wordt opnieuw een plan gemaakt voor het vervolg. Inzet is dus een groot palet aan deelnemers die zich concreet willen inzetten voor een fundamentele transitie. Iedereen blijft zijn eigen ding doen, maar we gaan meer verbinding maken en krachten bundelen.

Je kunt je opgeven op aanmeldingen@united4education.org. Deelname is kosteloos. Als je iets wilt eten, geef dat dan vooraf op, dan kun je voor weinig geld een daghap eten, vanaf 17.00 uur. De bijeenkomst begint om 18.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Locatie: Beeld en Geluid in Hilversum. Als je je opgeeft voor de bijeenkomst betekent dat, dat je je committeert aan een vervolg.

Het precieze programma ontvang je binnen enkele weken. Er worden, kort, voorbeelden gegeven van geslaagde experimenten en ontwikkelingen en er is veel gelegenheid deel te nemen aan concrete transitiepaden.

Wel belangstelling, geen concrete plannen?

We houden je graag op de hoogte! Geef je e-mailadres door, en volg ons Twitter-account (@united4ed) voor het laatste nieuws. Voor de bijeenkomsten willen we ons nu vooral richten op mensen die een concreet initiatief hebben, dat we aan kunnen laten sluiten bij een van de transitiepaden.

Deelnemers aan United4Education zijn mensen van:

 • Nivoz/ Het Kind: Hartger Wassink
 • Operation Education: Claire Boonstra en Simone Haenen
 • Het Nieuwe Organiseren: Lenette Schuijt
 • The Crowd: Frans Droog
 • Mundium college: Jan Fasen
 • Agora: Sjef Drummen
 • De Balie: Rik Seveke
 • Universiteit Twente/ OU: Joseph Kessels
 • Beeld en Geluid: John Leek
 • Stad en Esch: Mark de Ruijter -Groenewold
 • ICT&E: Bob Hofman
 • The Learning Lab: Thieu Besselink
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen: Esther van Popta en Guido Crolla
 • Knowmads: Guido Crolla
 • HAS Hogeschool: Evert Jan Ulrich
 • UniC Utrecht/ De Nederlandse School: Jelmer Evers
 • Liemers College: Harald Wiggers
 • Drift en Universiteit Rotterdam: Jan Rotmans (oprichter van deze groep)
 • Verbruggen Onderwijs Consultancy: Sandra Verbruggen (oprichter van deze groep)

 


[1] Met transitie bedoelen we: een nieuw gezichtspunt vanuit een nieuwe oriëntatie. Geen blauwdruk

[2] WRR: Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Oktober 2013.

[3] OECD: Educational Evaluation and Assessment in the Netherlands. Strengths, Challenges and Policy Pointers. Mei 2014.

[4] Onderwijsraad: Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. November 2013.

[5] Een transitiepad is een zoektocht, waarbij men de verschillende experimenten met elkaar verbindt en ook diverse uitkomsten open houdt. De richting waarin men zich beweegt, maar de definitieve uitkomst nog niet.


Het eerste Nederlandse edcamp komt eraan!

augustus 12, 2013

EdcampNL logo open 2013-08-10_1924

Het allereerste edcamp, edcampPhilly werd gehouden in mei 2010 en was zo succesvol dat er inmiddels al 250 zijn gehouden. De meeste hiervan in de Verenigde Staten, maar inmiddels ook een aantal in Europa. Vanwege het succes is in december 2011 de Edcamp Foundation opgericht om docenten en andere geïnteresseerden te helpen bij het organiseren van een eigen edcamp.
Al een tijdje liep ik met het idee dat het niet alleen heel leuk maar ook heel goed voor het onderwijs zou zijn als er ook in Nederland een edcamp georganiseerd zou worden. Maar wie zou dat doen? Op het moment dat ik hierover weer eens zat te denken afgelopen week kwam ik een blogpost van Gerard Dummer tegen. Deze post eindigde met de vraag:  “Wie gaat het eerste edcamp in Nederland organiseren? Ik wil best meedenken hierin!” Hierop heb ik direct gereageerd en na een aantal tweets in de dagen daarna hebben we besloten dat wij het dan maar gaan doen. Tenminste, de start.

Wat is een edcamp?
Een edcamp is een ‘onconferentie’ (Engels: unconference), ofwel een door deelnemers gedreven bijeenkomst zonder specifiek programma en met een vrije structuur, waarbij de conferentie in meer of mindere mate wordt ingevuld of tot stand komt tijdens de conferentie zelf. Vooraf wordt mogelijk wel de bedoeling, de richtlijnen en de parameters bekendgemaakt. (bron; Wikipedia). De Edcamp Foundation omschrijft het als volgt: “Edcamp is free, democratic, participant-driven professional development for teachers.”

Voor wie is het?
Voor iedereen die iets met onderwijs te maken heeft. Voor iedereen die zijn kennis over het onderwijs graag deelt of vergroot.
Dat betekent in de eerste plaats leerkrachten en docenten maar ook onderwijs ondersteunend personeel, teamleiders en directieleden. Hiernaast zijn ook mensen actief in jeugdwerk, kunst en cultuur, bedrijven die een interesse hebben in onderwijs van harte welkom om een bijdrage te leveren.

Edcamp inschrijfbord img_2448Hoe werkt het?
Er is een duidelijke tijdsplanning voor de dag, maar de inhoud van de geprogrammeerde sessies wordt bepaald door de deelnemers. Een aantal deelnemers zal zelf een sessie leiden. De overeenkomst tussen alle sessies is onderwijs. Op de dag zelf zal er een prikbord zijn waarop deelnemers die iets willen presenteren of delen of bediscussiëren dit aangeven in één van de tijdsloten. Vervolgens geven alle deelnemers op dezelfde bord aan welke sessie zij willen deelnemen. Bij voldoende interesse gaat een sessie door.

Wat is er niet?
– Keynote sprekers
– Verkooppraatjes of commerciële activiteiten
– Een uitgebreide, overdadige lunch

Hoe kun je bijdragen?
– door mee te helpen bij de organisatie vooraf
– door mee te helpen bij de organisatie op de dag zelf
– door ideeën aan te leveren, wat zou jij wel/niet willen zien
– door zelf een sessie te verzorgen.
– door te sponsoren of sponsors te helpen zoeken
– door materialen aan te leveren
– door een geschikte lokatie aan te leveren
– door catering te verzorgen
– door te helpen informatie over edcampNL te verspreiden

Wat is er nu en hoe gaat het verder?
We hebben een start gemaakt.
Er is een edcampNL wiki waarop alle informatie te vinden zal zijn en er is een twitteraccount @edcampNL dat je kunt volgen om op de hoogte te blijven. Op twitter gebruiken we de hashtag #edcampnl. Wij zullen ook via onze eigen twitter accounts @gerarddummer en @FransDroog en onze blogs Gerard Dummer weblog en Droog’s leren delen regelmatig informatie verspreiden.
Er is een formulier dat je kunt invullen om je interesse aan te geven. We zoeken in dit stadium vooral naar mensen die op enigerlei wijze willen bijdragen aan de organisatie, maar als je alleen wilt deelnemen is dat natuurlijk ook prima. Deel vooral ook je interesse en de informatie over edcampNL met je omgeving!
Er is een logo, belangeloos gemaakt voor ons door iemand met een warm hart voor onderwijs die op deze wijze al heeft bijgedragen aan edcampNL.
En we gaan verder.
Nog deze week zullen de initiatiefnemers bij elkaar komen en het pad verder uitzetten. De eerste stappen zullen het bepalen van de datum, de lokatie en (zo min mogelijk) kaders zijn. Zodra deze vastliggen zullen ze bekend gemaakt worden en zal er een aanmeldingsformulier komen waarbij deelnemers kunnen aangeven hoe zij zouden willen bijdragen, wat hun achtergrond en expertise is en of zij iets willen presenteren.

Wat kun jij nu al doen?
– je interesse kenbaar maken via het formulier
– de informatie over edcampNL verspreiden in je omgeving
– je aanmelden als volger van @edcampNL

Onderstaande video geeft een goed beeld van wat er wordt bedoeld met:
“Edcamp is free, democratic, participant-driven professional development for teachers.”


Een nieuw jaar. Veel hetzelfde, maar niet alles. Met een verzoek. En een vraag.

januari 6, 2013

Hetzelfde.

Ook in 2013 zal ik mij volop gaan bezighouden met The Crowd.the-crowd-logo.png

The Crowd is voor het onderwijs door het onderwijs. The Crowd is gericht op het mogelijk maken iedereen in het onderwijs beter te laten worden, op een daar hem of haar zelf gekozen manier: regie over je eigen professionalisering. Eén van de manieren waarop dit kan is workshops of trainingen volgen. Je kiest deze zelf uit omdat je er interesse in hebt en ze worden gegeven worden door mensen uit de praktijk, mensen die zelf dagelijks bezig zijn met waar ze over vertellen.

Om een beeld te geven van de mogelijkheden een aantal activiteiten die ik het afgelopen jaar heb bijgewoond:

In het eerste jaar van The Crowd heb ik ook zelf een aantal workshops verzorgd:

Flip de klas flip_certified

Dat is een heel traject geweest. Toen ik mij, in al mijn enthousiasme voor het idee achter The Crowd, ingeschreven had en tijdens de eerste eventstorm ook even enthousiast aanmeldde voor een groep die wel geïnteresseerd was om iets met ‘Flip de klas’ te gaan doen, wist ik daar nog weinig tot niets van. Ik meldde mij aan om er iets over te leren! En er waren experts aanwezig die het al langer gebruikten en die het mij wel wilde leren. En om dat te kunnen doen heb ik meegeholpen met de organisatie van een aantal workshops. En als voorbereiding op die workshops ben ik me er een beetje in gaan verdiepen. En tijdens die workshops heb ik ontzettend veel geleerd en ben ik ontzettend gemotiveerd geraakt over het principe. Het principe van Flip de klas en het principe achter The Crowd. Vooral door de geweldige positieve energie die aanwezig was tijdens de workshops. En dat zag en zie ik steeds weer. Bij alle activiteiten waar ik geweest ben. Het klinkt zwaar en is lastig uit te leggen. Maar het is waarom The Crowd werkt. Het is als live muziek. Je moet er bij geweest zijn om het te voelen.

web2.0indeklas_boekentasNa mijn eerste ervaringen met Flip de klas heb ik het vervolgens aangedurfd zelf, in mijn eentje, een workshop aan te bieden over iets waarvan ik dacht misschien iets te weten dat ik zou kunnen delen. Ik noem het altijd ‘Web 2.0 in de klas’ en het gaat over dingen die ik dagelijks bij het voorbereiden van en tijdens mijn lessen doe, gebruik maken van handige internet toepassingen. Ook deze workshops verliepen heel plezierig. Deelnemers gaven na afloop unaniem aan dat ze iets geleerd hadden waar ze zelf voor gekozen hadden en dat ze er ook iets mee konden en zouden gaan doen.

Nieuw.

Per 1 januari is The Crowd niet langer ‘powered by APS’ maar staat het als vereniging i.o. volledig op eigen benen. Wij zijn het APS heel erg dankbaar en zonder hun ondersteuning zouden we niet staan waar we nu staan. Aan de andere kant zijn we ook blij zelfstandig en onafhankelijk te worden. Bij een vereniging i.o. horen bestuursleden en daar ben ik er één van, de anderen zijn Michel van Ast, Karel Hermans en Patrick Vaanhold. Alle drie bevlogen onderwijsmensen, met wie ik het een eer vind te mogen samenwerken.

Ook dit jaar ben ik van plan weer een aantal activiteiten en workshops te verzorgen. Omdat ik vind dat waar woorden zijn ook daden moeten zijn. Je bent van harte uitgenodigd om aan één van deze activiteiten deel te nemen. Op de agenda staan voor de komende periode:

Deze blogpost is ook een verzoek en een vraag.

Ik wil je verzoeken ook te delen wat je weet en wat je kan met anderen. Je kunt en weet meer dan je denkt. Organiseer een activiteit om je kennis en kunde te delen. Maar ook, net zo belangrijk. Laat horen wat je zelf zou willen leren. Plaats een oproep voor een activiteit. Vraag hulp bij de organisatie als je twijfelt.

The Crowd heeft als één van zijn inspiratiebronnen het boek Drive van Daniel Pink en drie daarin genoemde factoren die werkelijke drijfveren zijn voor mensen om werk te verrichten: zingeving, meesterschap en autonomie. Soms, als ik in de auto zat naar een activiteit toe of terug naar huis moest ik daar aan denken. Letterlijk.

Mijn drive voor The Crowd ziet er tot dusver ongeveer zo uit.

Ga je mee op reis naar mooier onderwijs?

My Drive for The Crowd 2 2013-01-05_0824


The Crowd werkt en komt naar je toe!

november 3, 2012

Het is alweer bijna 9 maanden geleden.

Op één februari was de eerste bijeenkomst van The Crowd en het is nu bijna één december. Van ongeveer 30 deelnemers die op die eerste bijeenkomst besloten dat The Crowd voor hen de plek was om de regie over hun eigen professionalisering in het onderwijs gestalte te geven is de teller op het moment van dit schrijven bij exact 450 belandt!

In die tussentijd is er het nodige gebeurd en is gebleken dat The Crowd werkt. Ik heb een aantal maal zelf mogen ervaren hoe inspirerend, motiverend en stimulerend het is om samen met anderen te leren en leren te delen. Patrick Vaanhold heeft op zijn blog onlangs mooi beschreven wat een activiteit van The Crowd anders maakt dan andere workshops: het is georganiseerd voor en door en bij de deelnemers zelf. En hierin zit ook de kracht van The Crowd. De expertise wordt overgedragen door mensen die zelf actief bezig in het onderwijs met de zaken waar zij over vertellen. Het is laagdrempelig en volledig vrijwillig. De activiteiten kunnen van alles zijn en variëren tot dusverre van samenwerking tussen PO en VO, gebruik van social media of web 2.o toepassingen in de klas, kwaliteit van toetsen, inzetten van nieuwe technieken als flip de klas tot  inspiratie bijeenkomsten. Een goede indruk kan worden verkregen via de verslagen op de site.

Regelmatig blijkt dat The Crowd voor veel mensen in het onderwijs nog een onbekende factor is. Daarom komt The Crowd naar je toe en organiseren we in november een tweetal kennismakingsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land. Je kunt hier zelf ervaren op welke manier The Crowd een rol kan spelen in jouw professionalisering. Tijdens de kick-off op 1 februari heeft SetUp een zeer geslaagde Eventstorm verzorgd, waarin in een aantal rondes de eerste activiteiten van The Crowd vorm hebben gekregen. Die middag is zo waardevol gebleken voor de eerste deelnemers van The Crowd dat SetUp is gevraagd opnieuw een tweetal Eventstorms te organiseren.

Tijdens een Eventstorm ontwerp je in een groepje, in een aantal rondes, het idee voor een The Crowd activiteit waaraan je zelf graag zou willen deelnemen. Dit kan zijn omdat je er graag iets over te weten wilt komen, maar het kan ook zijn omdat je graag iets wilt delen. De ideeën worden in stappen uitgewerkt en gepresenteerd via een pitch waarna de activiteit(en) waar het meest op gestemd wordt meteen een plekje krijgt op de activiteitenpagina van The Crowd.

– Ben je nog niet bekend met de activiteiten en werkwijze van The Crowd?
– Ben je nieuwsgierig naar The Crowd en de activiteiten?
– Ben je volger maar weet je nog niet zeker of je vanaf 1 januari deelnemer wilt worden?
– Wil je graag in een groepje werken aan een goede pitch voor een activiteit?
– Wil je ervaringen horen van de eerste lichting deelnemers?
– Of vind je het leuk kennis te maken met andere (potentiële) deelnemers?

Kom dan 21 november kennismaken met The Crowd in Eindhoven of op 29 november in Amersfoort. De eventstorms zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Inschrijven (als geïnteresseerde, volger of deelnemers kan via een mailtje aan: info@thecrowd.nl

Praktische informatie
Datum – 21 november 2012
Tijd – 17.00 tot 20.00 uur (Er wordt voor een broodje gezorgd)
Locatie – Anton Schellenscollege, Hendrik Staetslaan 54, Eindhoven
Meer informatie bij Ella Kwakkestein

Datum – 29 november 2012
Tijd – 17.00 tot 20.00 uur (Er wordt voor een broodje gezorgd)
Locatie – Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25, Amersfoort
Meer informatie bij Mieke van der Kroon

Ik hoop je daar te zien!

De afbeelding van de eventstorm is een foto van het kunstwerk Eye van Mia Pearlman


BoekTweePuntNul en HandBoekTweePuntNul

oktober 8, 2012

Afgelopen zaterdag 6 oktober was, bijna precies een jaar na de presentatie van de eerste versie op 8 oktober 2011, de onthulling van de tweede versie van BoekTweePuntNul, opnieuw in de prachtige theaterzaal van Beeld & Geluid in Hilversum. Nu een co-creatie van niet 125, maar maar liefst 200 co-auteurs! Dus ook niet 125 besproken Web 2.0 en Sociale Media toepassingen maar 200! Het boek levert een fantastische bron van inspiratie en informatie over de mogelijkheden allerlei mooie internet toepassingen in te zetten, in het onderwijs of daarbuiten. Een absolute aanrader! Dat ik niet de enige ben die dit vindt moge blijken uit het feit dat van de eerste editie inmiddels bijna 11.000 exemplaren verkocht zijn!

Naast het BoekTweePuntNul 200 werd ook het HandBoekTweePuntNul gepresenteerd. Een prachtige handleiding over Sociale Media, geschreven door 12 experts op dat gebied. Niet zo dik natuurlijk als BoekTweePuntNul zelf maar zeker zo waardevol. Heel handig voor iedere organisatie die iets wil of moet met Sociale Media. En dat zijn ze bijna allemaal, lijkt mij.

Ontvangst was er met koffie en KoekTweePuntNul en voor het begin van de presentatie werd er een “Author Wall” geprojecteerd, waarbij de 200 co-auteurs in een steeds wisselende volgorde langs kwamen. Dat ziet er ongeveer als volgt uit. Mooi toch? Een indruk van de presentatie aan de hand van een aantal foto’s is hier te vinden.

Een groot deel van de presentatie bestond uit een ‘Battle of the Trendwatchers’, waarbij Vincent Evers en Remco Bron onder de strakke leiding van Trendmatcher Willem Karssenberg een tiental stellingen probeerden te verdedigen of aan te vallen. Ieder kreeg hiervoor precies één minuut, waarna er één minuut was voor het publiek om te stemmen. Willem had hiervoor een hele handige animatie in zijn powerpoint opgenomen die de verstreken tijd mooi weergaf. Stemmen kon via sms, twitter of het internet en maakte gebruik van Sendsteps. Al met al een mooie opzet, die heel goed bruikbaar is voor vergelijkbare bijeenkomsten. Uiteindelijk won natuurlijk iedereen. En terecht.

Ik raad iedereen van harte aan beide boeken aan te schaffen of aan te dringen bij je werkgever dit voor je werkplek te doen. Niet om er als co-auteur rijker van te worden (alles valt sowieso onder een Creative Commons Licentie), maar om er als lezer rijker van te worden :).


De volgende stap vol positieve energie: Join The Crowd!

januari 16, 2012

Op dinsdag 27 december 2011 plaatste ik op dit blog een post getiteld ´wie wil dit nu niet?´over een opwindend nieuw initiatief, getiteld  The Crowd. In dat bericht beloofde ik hier op terug te komen zodra het embargo op de details van het plan zou worden opgeheven. Dit zou gebeuren met het verschijnen van de Vives van januari 2012. Deze lag vanmiddag in de bus. Nu dus wat meer details. The Crowd zoals ik het zie.

The Crowd is een platform.  The Crowd is een concept. The Crowd is een vereniging, maar dan online.  The Crowd is voor iedereen in het onderwijs. The Crowd geeft je regie over je eigen professionalisering. The Crowd is niemand en tegelijkertijd iedereen die er aan meedoet. The Crowd is organisch en wordt mede vormgegeven door de wensen en behoeften van haar deelnemers.

The Crowd is gebaseerd op de, door Daniel Pink in zijn boek ´Drive´ beschreven, drie kernwaarden autonomie, meesterschap en zingeving als intrinsieke motivatie voor goed presteren, plezier en zin in je leven en werk. De docent kan zelf bepalen wanneer hij welke activiteiten wil ondernemen om zich te ontwikkelen. De docent kan zijn eigen kennis en ervaring delen met anderen. In The Crowd wordt delen gedeeld. De zingeving is daarmee een feit geworden.

The Crowd gaat officieel van start op 1 februari 2012 met ongeveer 50 deelnemers, de early birds, en de hoop is dat er in september rond de 500 deelnemers zijn om de echte start te maken. Doel van The Crowd is het faciliteren van het delen van kennis tussen docenten. Hoe precies zal blijken. Uit de vraag en uit het aanbod. Activiteiten zouden online kunnen zijn, of trainingen, of workshops, of cocreatiesessies. The Crowd levert wat de The Crowd wil dat het levert.

Vandaag is er een mooie animatie beschikbaar gekomen die verbeeldt wat de initiatiefnemers met The Crowd voor ogen staat. Neem ook vooral daar even een kijkje.

Wat mij vooral aanspreekt in dit initiatief is de ontzettende positieve energie die er achter zit en die het oproept. Als dit geen lente in het onderwijs is dan weet ik het ook niet meer! Ik zou zeggen:

Join The Crowd!

The Crowd is te volgen op twitter via @thecrowdNL en de verzamelde tweets zijn terug te vinden op thecrowdnl.


%d bloggers liken dit: