Voed terug!

september 8, 2016

voed-terug-vertical_garden_from_lalbagh_flower_show_aug_2013_8790

Het schooljaar is voor mij twee weken oud en ik heb inmiddels al vier ‘toetsen’ afgenomen. Morgen volgen er nog twee. Je zou kunnen denken dat dat wel erg snel is. Ik vind van niet. Ik voed terug.

Gezien de kennis die ik heb over de waarde van herhalen, het belang van het oefenen van het terughalen van informatie, de waarde van feedback, vind ik niet dat ik mijn leerlingen dit mag onthouden.

Ik spendeer graag tijd aan het maken van een set goede vragen. Ik spendeer niet graag tijd aan het nakijken van geschreven ‘toetsen’ en het schrijven van steeds opnieuw dezelfde aanwijzingen en tips. Ik investeer graag tijd, ik verspil ze liever niet.

Om die reden maak ik ‘toetsen’, die ik digitaal kan afnemen en dus automatisch nakijken. Ik gebruik daarvoor Edmodo, maar er zijn vele mogelijkheden om dit op een vergelijkbare wijze te doen.

Waar het mij om gaat dat ik de leerlingen terug kan voeden, met nog meer gerichte uitleg en toelichting, daar waar het nodig blijkt. Voor de gehele klas of voor een individuele leerling. Het gaat mij er om dat de leerlingen en ik samen snel zien waar er voor mij nog werk ligt en waar voor hen. Tegelijkertijd oefenen we het terughalen van informatie, waardoor het beter beklijft.

Hoe werkt het in de praktijk voor mij?

Ik heb een set chromebooks tot mijn beschikking. (Eerder nam ik de leerlingen mee naar het computerlokaal). De leerlingen krijgen een ‘toets’ van 4-6 minuten met 8-11 vragen. De vragen zijn juist/onjuist, MC of het invullen van een woord (een enkele keer ook het invullen van een kort antwoord). De ‘toets’ kan voor de leerlingen aangekondigd of onverwacht zijn. Direct na de ‘toets’ zijn de resultaten voor mij en voor de leerlingen beschikbaar. We bespreken ze dus direct. Die zelfde les. Dat is een essentieel onderdeel van het effectief terug voeden.

Hoe ziet het er vervolgens uit?

Het beeld van/voor een gehele klas:

voed-terug-resultaten-4v2-test-1-2016-09-08_1538

In één oogopslag zijn de resultaten te zien. In dit voorbeeld bespreken we dan dus de vragen 1, 2, 3, 5, 8 en 10 klassikaal. Wat is het juiste antwoord? Wat zijn de mogelijke redenen voor een onjuist antwoord? Is er extra uitleg nodig? En we ontdekken dat bij vraag 3 er in het antwoordmodel een fout zat… 😢. Dit duurt in totaal tussen de 5 en 10 minuten. Als docent weet ik nu waar de moeilijkheden liggen en als ik dat nodig acht herhaal ik in de volgende les de nu nog als lastig ervaren onderdelen.

Het beeld van/voor twee individuele leerlingen:

voed-terug-4v2-leerling-1-2016-09-08_1541

voed-terug-4v2-leerling-2-2016-09-08_1540

De leerlingen kunnen zelf bepalen waar voor hen de oorzaak van het nog niet weten van het juiste antwoord ligt. Een aantal vragen waren klassikaal nog niet zo goed gemaakt. Die hebben we besproken. Een aantal door hen persoonlijk daar bovenop. De leerlingen kijken naar de reden en stellen soms een vraag. Ik benadruk het nog ook voor de leerlingen. Ik noteer welke leerlingen waar meer moeite hebben dan gemiddeld en loop in de volgende lessen wat vaker langs om hen vragen te stellen. Ik betrek hen ook wat meer bij de klassikale uitleg.

Ik schreef tot dusver steeds ‘toets’, maar wat we hebben gedaan is veel meer een test. Zo noem ik het ook naar de leerlingen toe. Er is voor vrijwel elke klas waarmee ik dit voor het eerst doe een periode van gewenning. Leren voor cijfers dat wordt vervangen door leren voor weten.

Ik reken niet graag af. Ik voed liever terug.

voed-terug-klas-3v3-2016-09-09_0625

Advertenties

Edmodo, nu ook quizzen delen!

augustus 9, 2015

edmodo logo kleinEdmodo is een gratis online leeromgeving waarin het heel gemakkelijk is om klassen aan te maken, met leerlingen informatie te delen, opdrachten te geven, quizzen of toetsen af te nemen. Het wordt wel het Facebook van het onderwijs genoemd en kent inmiddels ruim 50 miljoen gebruikers. Ik heb eerder uitgebreid over Edmodo geschreven: “Edmodo, wat het is en dat het werkt.

Afgelopen woensdag was de jaarlijkse online Edmodocon conferentie en, naast allerlei effectieve en creatieve manieren waarop Edmodo kan worden ingezet, werd daar door Vibhu Mittal, CEO of Edmodo, ingegaan op de veranderingen die gaan komen in de nieuwste versie. Deze veranderingen zijn grotendeels op verzoek van gebruikers doorgevoerd. En één ervan was zeker op veler verzoek.

De belangrijkste veranderingen zijn dat er emojis beschikbaar komen om bij berichten te plaatsen (😄), dat er pins komen om belangrijke berichten boven aan de timeline te kunnen vastzetten (👍) en dat er subfolders komen om organisatie van alle gedeelde informaties te vergemakkelijken (✅).

De allerbelangrijkste, en meest aangevraagde, verandering is echter dat quizzen gedeeld kunnen gaan worden! (😄👍✅).

Ik gebruik Edmodo zelf veel voor korte formatieve quizzen, om feedback te kunnen geven, en ook voor toetsen. Graag zouden mijn collega’s en ik deze quizzen en toetsen willen delen, maar dat was tot dusver nog niet mogelijk. We hebben voor komend jaar een aantal mogelijkheden bekeken om dit via omwegen wel voor elkaar te krijgen maar deze hadden allen de nodige nadelen. Wij zijn dus heel blij dat deze mogelijkheid tot het delen van quizzen, testen en toetsen er gaat komen! Een exacte datum weet ik nog niet maar ik hoop dat de nieuwe versie van Edmodo er snel gaat komen.

 


Een praktijkvoorbeeld

april 6, 2015

Ik kreeg via twitter een vraag. Van een docent die lesgeeft op een docentenopleiding en op zoek was naar een goed praktijkvoorbeeld van het gebruik van ict in het onderwijs.

Specifieker was de vraag naar een les die ik zelf geef met een beschrijving, de tool, materiaal en misschien een foto of filmpje ‘in actie’. De studenten gaan dit praktijkvoorbeeld dan analyseren op tpack, samr en zij geven hun eigen visie.

Hieronder mijn antwoord in de vorm van een blogpost. Misschien dat andere opleiders, docenten in opleiding of docenten er ook iets aan hebben.

De beschrijving
Deze les is de eerste in een klas waarin leerlingen biologie krijgen zonder dat zij een boek hebben. De les zou ook prima passen in klassen waarin wel met een boek gewerkt wordt.

De tool(s)
De leerlingen hebben voorafgaand aan deze les, tijdens een klassikale les die in het computerlokaal is uitgevoerd allen een account aangemaakt op Edmodo, hierbij gebruikmakend van hun school mailadres. Dit schoolmailadres is tegelijkertijd een Google Mail adres en geeft toegang tot Google Apps For Education, waaronder Google Drive. Tijdens die eerste les hebben de leerlingen ook een map aangemaakt binnen Google Drive die zij met mij hebben gedeeld. Hierin gaan zij al het werk plaatsen dat zij tijdens de biologie lessen maken. De map heeft een verplichte naam: Biologie – Klas – Leerlingnummer – Voornaam. Het aanmaken van accounts en mappen op deze wijze vergemakkelijkt de organisatie voor docent en leerling aanzienlijk. Het is voor de leerlingen mogelijk om hun Google Mail te koppelen aan Edmodo.

Mijn Edmodo account met een aantal van mijn klassen:

Edmodo groepen 2015-04-06_1220

 

De opdracht
De leerlingen krijgen de opdracht om twee video’s te bekijken en hierover een aantal vragen te beantwoorden. Deze opzet is vrij standaard geworden binnen deze lessenserie. Bekijk een video, animatie of een andere bron op het internet, beantwoord hierover een aantal vragen, deel de antwoorden en geef aan of je alles begrijpt of dat je nog vragen hebt naar aanleiding van de inhoud en verwerking van de opdracht.

Edmodo opdracht 03 2015-04-06_1222

De uitvoering
De leerlingen voeren de opdracht uit in het computerlokaal op school. De docent is beschikbaar voor vragen. De leerlingen leveren de opdracht in op Edmodo en kunnen tijdens dit inleveren ook commentaar toevoegen. De opdrachten zijn voorzien van een uiterste inleverdatum en een aantal ervan wordt beoordeeld middels een cijfer.
In voorkomende gevallen kan het ook zo zijn dat de leerlingen de opdracht thuis uitvoeren of tijdens een Daltonuur (=zelfstandig werken uur). Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waarbij het type opdracht in combinatie met het belang van het aanwezig zijn van de docent bij de uitvoering bepalend is. Deze lessenserie is een voorbeeld van een combinatie van Flipping the Classroom 101 en Flipped Mastery.

Mijn Google Drive met hierin een aantal klassenmappen:

Google Drive mappen 2015-04-06_1229

 

De gedeelde mappen van de leerlingen zijn georganiseerd per klas:

Drive Map Klas 2015-04-06_1234

Een map van een leerling met hierin de gemaakte opdrachten:

Drive Map Leerling 2015-04-06_1237

 

De leerlingen krijgen feedback van de docent in het gedeelde document en kunnen dit desgewenst verwerken. Op zaken die opvallen tijdens het bekijken van de documenten wordt waar nodig klassikaal ingegaan. Dit geldt voor veel voorkomende fouten of voor vaak gestelde vragen.

Ik hoop dat de docent die mij de vraag op twitter stelde uit de voeten kan met bovenstaande antwoord. Ik hoop natuurlijk ook dat de studenten van deze docent er iets aan hebben. Ik zie al hun werk, opmerkingen en reacties graag tegemoet!

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit praktijkvoorbeeld dan zal ik die graag beantwoorden.


Het Nieuwe Leren, een klein praktisch voorbeeldje

juli 6, 2014

Loesje Het Nieuwe LerenAan het eind van het schooljaar zijn er altijd wel een aantal zaken die leerlingen nog moeten inhalen of mogen herkansen. Gemiste opdrachten, gemiste toetsen, slecht gemaakte opdrachten, slecht gemaakte toetsen.

Ik had er dit jaar een aantal van deze.

Eén hiervan betrof de mogelijkheid om een aan het begin van het jaar slecht gemaakte toets, voor een vak dat al halverwege het jaar was afgesloten, aan het eind van het jaar ‘opnieuw’ te maken. Het betrof hier één leerling. Hij had het vak met een 5 afgesloten en dit zou hem mogelijk/waarschijnlijk beperken in zijn mogelijkheden bij de overgang.

Met deze leerling heb ik voor de uitvoer hiervan de volgende afspraken gemaakt voor op de inhaaldag.

1. De leerling krijgt een aantal verwerkingsopdrachten van telkens 1 lesuur.
2. De opdrachten worden digitaal aangeboden, via het LMS of de ELO Edmodo (meer info te vinden in een eerdere post: Edmodo, wat het is en dat het werkt). Ze zijn voorzien van de nodige bronnen.
3. De opdrachten worden ingeleverd als Google Documenten in een Google Drive map, die de leerling al eerder heeft aangemaakt tijdens de lessen en die met mij gedeeld is.
4. De leerling levert de opdracht in op Edmodo en geeft hierbij aan of hij nog vragen heeft.
5. De leerling krijgt feedback op zijn werk, direct in het Google Drive document. Dit kunnen antwoorden zijn op zijn vragen maar ook correcties of aanvullingen op zijn werk.
6. Aan het eind van de serie opdrachten volgt een toets. Deze wordt digitaal afgenomen, via Edmodo. De leerling ziet wanneer hij klaar is direct de behaalde score.

De uitvoering verliep als volgt.

Ik zat thuis. Ik hoefde dus niet 70 minuten te reizen om dit te kunnen begeleiden. Ik zie dit als een voordeel. Ik had de opdrachten vooraf klaar gezet en verstrekte ze zoals afgesproken. Ondertussen keek ik ongestoord en geconcentreerd toetsen na en verwerkte ik de gegevens. Af en toe wierp ik een blik op mijn computer.

De leerling zat op school, achter een laptop, in een lokaal met andere inhalers en in aanwezigheid van een surveillant. Hij kreeg van mij de opdrachten zoals afgesproken en ging er mee aan de slag.

Ik kon op Edmodo zien wanneer de leerling een opdracht had ingeleverd.

Ik kon in de Google Drive documenten de voortgang zien van de leerling en hier direct feedback op geven. Dit was vooral in de vorm van aanvullende vragen of suggesties.

De leerling kon mijn feedback lezen en hier op reageren.

Ik kon in de Google Drive documenten live zien wat de leerling typte. Ik kon zien waar hij zichzelf corrigeerde, of soms iets goeds in iets verkeerds veranderde. (Ik zou het hebben kunnen zien wanneer hij hele stukken zou hebben gekopieerd en geplakt). Ik kon volgen hoeveel tijd hij steeds nodig had.

Voor de meeste opdrachten bleek de leerling minder dan het geplande lesuur nodig te hebben. Hij kreeg de vervolgopdrachten dan ook eerder, zodra ik zag dat hij klaar was en mijn feedback had verwerkt.

De leerling kon door zijn reacties op mijn feedback mij laten zien of hij iets verkeerd had opgeschreven of iets verkeerd had begrepen. Ik kon daarop een inschatting maken van zijn begrip en hier op reageren. Ik leerde hier zelf van waar een aantal problemen met onderdelen van deze stof bij leerlingen zitten.

Ik vond een goede manier van werken en denk dat bovenstaand een klein praktisch voorbeeldje is van wat Het Nieuwe Leren zou kunnen zijn. Hier is vooral het onderdeel plaats-onafhankelijk gebruikt. Hetzelfde zou prima tijd-onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. Het betrof hier nu slechts één leerling, maar met meerdere zou middels de feedback ook prima gedifferentieerd kunnen worden.

De leerling was blij met de geboden mogelijkheid.

Blogpost Het Nieuwe Leren Edmodo 2014-07-06_1502

En behaalde het resultaat dat hij wenste op de afsluitende toets.

Blogpost Het Nieuwe Leren cijfers 2014-07-06_1512

 


Flip de klas – eenvoudig beginnen

december 28, 2012

flipped-classroom-the-right-tech-approach-for-teachers

Wat is Flip de klas?

Bij de educatieve techniek Flip de klas  (‘Flipping the Classroom’) worden de activiteiten die gewoonlijk in de klas en daarbuiten worden uitgevoerd omgewisseld. Het doel is de tijd in het klaslokaal effectiever te gebruiken. Er zijn vele manieren om invulling aan dit principe te geven. De meest directe is de klassikale instructies op te nemen en deze in de vorm van een videoles als huiswerk aan de leerlingen aan te bieden.

Eenvoudig beginnen

Wanneer je overweegt om een overstap te maken naar het Flip de klas model maar niet weet waar te starten dan kan het een goed idee zijn om eenvoudig te beginnen. Het is zeker niet noodzakelijk om in één keer alles om te gooien. Je kunt een aantal elementen uit het Flip de klas model nemen en deze combineren met één of meer Web 2.0 tools ofwel internet toepassingen. Je kunt dit doen in kleine stapjes zonder de term Flip de klas te introduceren. Hiermee leg je minder druk op jezelf en op je leerlingen. Door het Flip de klas model in kleine stapjes te introduceren kun je zelf makkelijker ontdekken wat werkt, voor jou en voor jouw leerlingen. De resultaten zullen je verder op weg helpen en kunnen dienen om collega’s van de mogelijkheden en voordelen te overtuigen.

Ik zal beginnen met een paar eenvoudige tools te introduceren die mij geholpen hebben mijn eerste stappen te zetten en het Flip de klas model in mijn lessen en mijn manier van lesgeven op te nemen. Wat je nodig hebt voor de meest basale vorm van het Flip de klas model is een manier om video’s op te nemen en een manier om deze met je leerlingen te delen. De eerste tool die ik wil laten zien doet dan ook beide ineen.

Educreations: ‘Teach what you know, Learn what you don’t’

Educreations whiteboard

Via Educreations is het mogelijk om eenvoudig en snel een les op te nemen en binnen enkele minuten online op het internet te zetten. Dit kan overal vandaan gedaan worden. Educreations maakt heel slim gebruik van de mogelijkheden die worden geleverd door één van de meest ingrijpende technologische ontwikkelingen binnen het onderwijs van de laatste jaren: de iPad. Educreations maakt van de iPad een interactief whiteboard dat tegelijkertijd de stem en wat er geschreven wordt kan opnemen. Op deze manier kan een docent een concept uitleggen of de uitwerking van een opdracht toelichten. Als bronnen kunnen foto’s worden toegevoegd vanuit de bibliotheek, de camera, Dropbox of door direct zoeken op het internet. De verbinding van Educreations met Dropbox kan handig zijn als verschillende docenten bronnen voor hun lessen willen delen. Waneer een les klaar is kan deze voorzien worden van een titel en beschrijving, een instelling voor wie de video mag zien en een onderwerp. Wanneer de les wordt opgeslagen komt deze automatisch ook op de website van Educreations.

Op de website van Educreations kunnen ‘courses’ worden aangemaakt waarin de lessen kunnen worden geordend. Je kunt er voor kiezen als ‘course’ een vak of een klas of bijvoorbeeld een hoofdstuk te gebruiken. Bij een nieuwe ‘course’ wordt een code gegenereerd en door deze te delen met je leerlingen kun je ze toegang geven. Voor het gebruik van de website dien je als docent éénmalig een gratis account aan te maken. Leerlingen dienen zich ook éénmalig aan te melden. Voor leerlingen is het niet noodzakelijk dat zij een emailadres invullen. Ik heb dat leerlingen wel laten doen en hen verplicht hiervoor hun school emailadres te gebruiken. De docent kan zien welke leerlingen zich hebben aangemeld en hoe vaak individuele video’s zijn bekeken. De docent kan (nog?) niet zien welke leerling welke video hoe vaak heeft bekeken. De docent kan leerlingen via de website emails sturen en het password aanpassen indien nodig. Onder elke video verschijnt automatisch een tekstvak waarin leerlingen vragen kunnen stellen, dit kan eventueel ook worden uitgeschakeld. In de instellingen kan ervoor worden gekozen van elke vraag via de email een melding te krijgen. Ik heb zelf de mogelijkheid tot het stellen van vragen door leerlingen als een hele nuttige ervaren.

Educreations Flipdeklas voorbeeldles 2012-12-28_0831

Er zijn op de iPad twee apps die vergelijkbaar zijn met Educreations, dit zjjn ShowMe en Screenchomp. Educreations heeft zich van deze drie duidelijk het meest gericht op gebruik in het onderwijs, vooral door zijn website. In de visie van de makers zou de website ook kunnen uitgroeien tot een grote verzameling van lessen waarbij uiteindelijk door aanbevelingen hele goede lessen en hele goede docenten veel bekeken zullen gaan worden. In het gebruik heeft Educreations het grote voordeel dat er meerdere pagina’s kunnen worden aangemaakt.

De lessen kunnen ook zonder iPad gemaakt worden door direct naar de website van Educreations te gaan. Dan is voor het netjes schrijven wel het gebruik van een tekentablet aan te raden. De mogelijkheden voor het maken van de lessen zijn op de website wel iets beperkter. Helaas is er op dit moment, voor zover mij bekend, geen alternatief voor Educreations dat geschikt is voor tablets die gebruik maken van Androïd. Mijn verwachting is wel dat die er gaan komen. Mocht je er één weten dat hoor ik dat graag.

Een aantal tips, uit eigen ervaring en van anderen:

  • maak een script voor je videoles
  • maak je videoles niet te lang, 3 minuten lijkt optimaal, twee korte video’s werken beter dan één lange
  • zet plaatjes, figuren en een deel van je tekst klaar voor je met opnemen begint
  • het spreken hoeft niet ‘perfect’, een natuurlijke wijze van spreken werkt het best (drink eventueel wat water voor je gaat inspreken)
  • onthoud het doel van de techniek: leren vergemakkelijken en meer tijd in de klas  creëren voor effectieve interactie
  • begin met één les of één onderdeel van een les

Wil je een indruk krijgen van de lessen die ik heb gemaakt voor het vak wiskunde in klas 2-VWO dan kun je die hier zien. Alle commentaar is welkom! 🙂

Deze post beoogt de eerste te zijn in een reeks over hoe het Flip de klas model concreet is in te zetten in het onderwijs.

dutchflippersEr is in de Personal Learning Netword Ning Flipped Learning Network een groep Dutch Flippers. Wil je meer weten over Flip de klas of actief aan de slag dan ben je daar van harte welkom.

Deze post is mede geïnspireerd door een bijdrage van Erin Klein in Classroom 2.0 The Book.


Edmodo, wat het is en dat het werkt.

december 26, 2012

edmodoWat is Edmodo?

Where learning happens.
Edmodo helps connect all learners with
the people and resources needed to reach their full potential.”

Dat is wat Edmodo zelf zegt. Hieronder volgt mijn versie, van wat het is en wat mijn ervaringen zijn.

Edmodo wordt wel de facebook van het onderwijs genoemd. En dat is het ook. Aan deze informatie heb je natuurlijk weinig als je niet bekend bent met facebook. Wat betekent dit dus?

  • Edmodo is alleen bedoeld voor het onderwijs en werkt alleen met educatieve accounts.
  • Edmodo heeft geen reclame uitingen op haar pagina’s.
  • Edmodo is een volledig afgeschermde en daarmee veilige omgeving.
  • Edmodo werkt met gesloten groepen die door de beheerder worden aangemaakt. Dit zullen dus meestal klassen zijn. Binnen deze groepen kunnen subgroepjes worden aangemaakt. Dit zullen dus samenwerkende leerlingen zijn.

Edmodo groepscode voorbeeld 2012-12-26_1007Om je aan te melden bij Edmodo maak je een docent account aan en leerlingen melden zich aan via een leerling account. De bijbehorende rechten zijn verschillend. Ik heb mijn leerlingen meegenomen naar het computerlokaal en ze zich daar allemaal tegelijk laten aanmelden en hun profiel laten aanmaken. Ik heb de leerlingen verplicht hiervoor hun school emailadres te gebruiken. Dit doe ik overigens bij alle Web 2.0 tools die ik gebruik met mijn klassen en tijdens lessen. Het helpt een aantal praktische problemen voorkomen en zorgt er ook voor dat er op sociale media een scheiding tussen hun school en persoonlijke activiteiten aanwezig is. Nadat alle leerlingen een account bij Edmodo hadden aangemaakt heb ik ze de code gegeven om zich bij de juiste groep aan te melden. Zodra alle leerlingen dit hadden gedaan heb ik de groep vervolgens gesloten. Ik verplicht de leerlingen hun instellingen zo te zetten dat zij van wijzigingen in Edmodo via hun email op de hoogte worden gebracht. Niet alle leerlingen waarderen deze verplichting of controleren hun email voldoende vaak maar ik leg de verantwoording hiervoor heel duidelijk en bewust bij henzelf.

Wanneer je een account hebt aangemaakt als docent zie je de volgende statusbalk:

Edmodo statusbalk 2012-12-26_0748

Er is een home button en dus pagina, waarop de tijdlijn met post en activiteiten is te te zien. Er is een kalender, waarop gebeurtenissen en opdrachten zijn te zien. Er is ‘progress’ pagina, waarop te zien welke opdrachten zijn ingeleverd en hoe deze zijn beoordeeld. Er is een bibliotheek, waarin alle documenten die door de docent geplaatst zijn binnen de groep zijn terug te vinden. Dan als laatste is er een apps button, waar apps te zien zijn die binnen Edmodo gebruikt kunnen worden. (Deze is op dit moment nog vrijwel leeg voor Nederlandse gebruikers, in verband met juridische afspraken die hierover moeten worden gemaakt, maar zou gevuld moeten gaan worden met allerlei  handige Web 2.0 tools.)

Edmodo mogelijkheden 2012-12-26_0744

Edmodo werkt met posts ofwel nota’s, ofwel berichten, die gericht gestuurd kunnen worden aan alle groepen, één groep, een subgroep of een individuele leerling. De nota’s kunnen worden gebruikt om mededelingen van verschillende aard te doen. De keuze aan wie je het bericht richt is in de praktijk een hele fijne gebleken. Ik kan eenvoudig naar meerdere klassen tegelijk een mededeling doen of juist gericht een aantal leerlingen aanspreken zonder dat een gehele klas hiermee wordt geconfronteerd. Dit laatste maakt het mogelijk gedifferentieerd les te geven te geven op het niveau van groepen of zelfs individueel.

Edmodo nota voorbeeld 2012-12-26_0938

Edmodo werkt met waarschuwingen. Deze heb ik zelf nooit gebruikt maar kunnen gebruikt worden om leerlingen op hun gedrag en verantwoordelijkheden of achterstallig werk te wijzen. Belonen voor gedaan werk kan via badges die aan de leerlingen kunnen worden uitgedeeld en die op hun profiel verschijnen.

Edmodo werkt met opdrachten, die voorzien kunnen worden van een toelichting en een inleverdatum.

Edmodo opdracht voorbeeld 2012-12-26_0933

Edmodo werkt met polls, ofwel enquêtes, die online gezet kunnen worden. Dit kan handig zijn om de kennis te peilen, maar ook om de visies meningen van leerlingen te peilen.

Edmodo poll voorbeeld 2012-12-26_0935

Edmodo werkt met quizzes, ofwel toetsen, die afgenomen kunnen worden en beoordeeld binnen Edmodo. De beoordelingen worden automatisch verzameld en geanalyseerd en zijn per leerling terug te zien op de ‘progress’ pagina. Het voorbeeld hieronder komt uit een test binnen de onderwijsNL groep en dient slechts ter illustratie. 🙂

Edmodo quiz voorbeeld 2012-12-26_1023 Edmodo quiz overzicht 2012-12-26_1027

Edmodo werkt met mappen. Hierin kan eenvoudig lesmateriaal worden geplaatst en geordend. Leerlingen kunnen mappen gebruiken om hun eigen materialen te verzamelen zodat ze deze altijd bij de hand hebben

Edmodo mappen voorbeeld 2012-12-26_0937

Edmodo kan met Google Documenten samenwerken zodat documenten die in Google Drive staan benaderd en gedeeld kunnen worden direct vanuit Edmodo. Dit maakt uitwisselen en samenwerken aan documenten tussen leerlingen en tussen leerlingen en docenten wel heel erg gemakkelijk.

Edmodo is gemakkelijk te gebruiken op tablets en mobiele telefoons. Er zijn Edmodo apps, zowel voor iOS in de App Store, als voor Androïd bij Google Play.

Edmodo heeft ook de mogelijkheid om ouders, via een aparte code, toegang te geven tot de gegevens van hun kind. De ouder ziet alleen de berichten gericht aan de klas of het kind en kan zelf instellen of zij via email updates wil ontvangen over nota’s, waarschuwingen en opdrachten. Deze optie heb ik zelf nog niet gebruikt, maar biedt zeker mogelijkheden die de moeite waard zijn.

Edmodo groepen 2012-12-26_0746Edmodo is ook nog eens een online community. Dit betekent dat er via Edmodo contact gelegd kan worden met allerlei groepen met gedeelde interesses. Als gebruiker kun je een groep aanmaken of je aansluiten bij een bestaande groep. Klik op de figuur links om een aantal groepen te zien waarbij ik ben aangesloten.

Er is inmiddels een groeiende groep Nederlandse leerkrachten en docenten die gebruik maak van Edmodo. Een deel hiervan heeft zich verenigd in de Edmodo groep onderwijsNl en wisselt hier informatie en ervaringen uit. Je kunt je bij deze groep aanmelden met de code: 526fed

Edmodo is een grote speler in het veld van de Learning Management Solutions (LMS). Zie bijvoorbeeld de infographic rechts, waaruit blijkt dat het Edmodo top-20-lms-software-solutionsna Moodle het meest gebruikte LMS is in het onderwijs en onder gebruikers van sociale media zoals twitter en facebook zelfs het grootste. Er hoeft dus geen angst te zijn dat dit platform ineens zou verdwijnen.

Edmodo heeft ruim een jaar op mijn lijstje gestaan van Web 2.0 tools om nog eens te testen. Ik ben blij dat ik er nu aan toe gekomen ben en mijn ervaringen zijn alleen maar positief. Ik heb nooit gemerkt dat de site down is en vind de layout overzichtelijk en zakelijk. Het is een veilige omgeving zonder storende of afleidende zaken in beeld en eenvoudig te beheren door de docent. Leerlingen zijn er na een initiële fase van kennismaken snel mee vertrouwd geraakt en waarderen de mogelijkheden. Ik kan iedereen dan ook van harte aanraden een kijkje te nemen bij Edmodo om te zien hoe het werkt en hoe je het zelf zou kunnen en willen inzetten.

Mocht je tips, vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik die graag. Indien nodig zal ik ze opnemen in bovenstaande. Ik hoor ook heel graag jullie ervaringen en hoop jullie terug te zien bij de Edmodo groep onderwijsNL 🙂

Deze blogpost is mede geschreven naar aanleiding van een verzoek hiertoe op facebook. 🙂


Speeddate je presentatie werkt!

december 11, 2012

Ruim een week geleden plaatste ik hier een post getiteld: ‘Speeddate je presentatie, mooi onderwijs?‘ Ik beschreef hierin hoe ik klassikale presentaties door groepjes leerlingen verving door individuele presentaties aan kleine groepjes leerlingen. Hierbij wisselden de presentatoren steeds van plaats. Deze presentaties vormden onderdeel van een expertprogramma, waarin zes groepjes van ieder vier leerlingen expert waren voor een paragraaf van een hoofdstuk, dat uit zes paragrafen bestond. De groepjes waren random samengesteld en de presentaties moesten de stof uit het boek overbrengen, gebruikmakend van zelf geselecteerde, passende figuren en video’s. Deze werkwijze verving de ‘standaardmethode’ tijdens de lessen volledig. Er was geen klassikale uitleg en er hoefden geen opdrachten uit het werkboek te worden gemaakt. De hoeveelheid beschikbare lessen was hetzelfde.

Doel van deze opzet was leerlingen laten ervaren dat kennis op verschillende wijzen kan worden opgedaan en dat er door een andere werkwijze tijdens de lessen meer geleerd zou kunnen worden, waardoor het ‘leren voor de toets’, letterlijk en figuurlijk minder zou worden.

Ik heb de leerlingen inmiddels middels een enquête via Socrative gevraagd naar hun ervaringen om deze de koppelen aan die van mij en gezamenlijk te besluiten wat de waarde van deze manier van leren was. Vervolgens hebben we onze wederzijdse ervaringen en de resultaten van de enquête besproken. Onze gezamenlijke conclusie?

Speeddate je presentatie werkt!

Speeddate je presentatie Leuker

Een overweldigende meerderheid van 96% van de leerlingen gaf aan speeddate je presentatie leuker te vinden dan een klassikale presentatie!

Speeddate je presentatie Meer geleerd

Een ruime meerderheid van 79% van de leerlingen gaf aan dankzij de speeddate je presentatie meer geleerd te hebben dan zij door klassikale presentaties gedaan zouden hebben!

Van de leerlingen gaf 67% aan door de combinatie van expertprogramma en speeddate je presentatie nu buiten de lessen minder tijd aan het vak besteedt te hebben. Voor 28% dit hetzelfde was gebleven. Van de leerlingen gaf 33% aan nu meer te weten dan zij via de standaardmethode zouden hebben geweten. Voor 60% was dit hetzelfde gebleven.

Speeddate en expertprogramma Meer geleerd

Samengevoegd betekent dit dat de leerlingen aangeven dat zij door de combinatie van expertprogramma en speeddate je presentatie in minder tijd hetzelfde of meer hebben geleerd.

Deze resultaten sluiten goed aan bij mijn observatie dat er tijdens de lessen duidelijk meer lesstof-gerelateerde interacties waren tussen de leerlingen. De wederzijdse afhankelijkheid, die een belangrijke factor vormt bij effectief samenwerken, kwam goed naar voren.

Dat leerlingen in minder tijd hetzelfde of meer geleerd hebben vertaalt zich ook naar de inspanning die volgens de leerlingen nu nodig gaat zijn voor de toets. Een zeer ruime meerderheid van 83% geeft aan dat het volgens hen niet nodig is om de paragraaf waar zij expert over zijn voor de toets nog extra te leren. Een bijna even grote meerderheid van 71%  geeft aan dat zij denken voor het leren van de toets nu minder tijd nodig te gaan hebben.

Gevraagd naar het vervolg geeft 75% aan bij het volgende hoofdstuk opnieuw de  combinatie expertprogramma en speeddate je presentatie te willen gebruiken. 17% geeft aan geen sterke voorkeur te hebben voor deze nieuwe methode of de standaardmethode. We gaan er dus mee door. In de gesprekken naar aanleiding van de resultaten van de enquête kwam naar voren dat de leerlingen die geen voorkeur hadden uitgesproken  twijfelden of zij nu wel even veel geleerd hadden. Eén van de aanpassingen die hieruit naar voren is gekomen dat ik er voor zal zorgen dat er een beperkt aantal kritische opdrachten voor elke paragraaf zullen komen die gemaakt kunnen worden om als oefentoets te dienen. Uiteindelijk bleef er 4% van de leerlingen over die toch een voorkeur had voor de standaardmethode. De oorzaak hiervoor bleek te liggen in een grote afkeer tegen het houden van presentaties.

Een belangrijke vraag is nu natuurlijk: Hadden de leerlingen nu ook daadwerkelijk zoveel geleerd als zij dachten?
Het simpele antwoord: Ja!
Tot grote verrassing van de leerlingen kwam er namelijk in de les na de laatste presentaties een onverwachte overhoring, die zij in random samengestelde tweetallen mochten maken, via Socrative. Hier was dus niet voor geleerd en de vragen bestonden vrijwel alleen uit reproductie. De score bleek een zeer indrukwekkende 85%! Veel hoger dan zij zelf verwacht hadden, en ook hoger dan ik had durven hopen. De laagste score was hierbij een even indrukwekkende 75%.

Opmerkelijk. Tijdens het maken van de presentaties en het uitvoeren ervan heb ik de leerlingen continu ‘beoordeeld’ via een aantal notities en een inschaling met de mogelijkheden Zwak, Voldoende, Goed en Uitmuntend. Ik heb de leerlingen gevraagd ditzelfde te doen tijdens de presentaties en hierbij afzonderlijk de inhoud en de vorm van de presentatie te beoordelen en de inhoudelijke kennis en de wijze van presenteren van de presentator te beoordelen. Dit hebben de leerlingen individueel via Edmodo ingeleverd. Na verwerking van alle gegevens heeft dit een correlatiecoëfficiënt opgeleverd tussen de beoordeling van de leerlingen en de docent van 0,95! Dit betekent dat de beoordelingen door de leerlingen vrijwel volledig overeenstemmen met die van de docent!

De originele blogpost bevatte een vraag: Speeddate je presentatie, mooi onderwijs? Ik denk van wel. Mijn leerlingen denken dit ook. Ik wil ze hier ook van harte bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij gesteld hebben bij het uitvoeren van deze nieuwe manier van leren. Ik wil ze complementeren met hun inzet en bereidwilligheid. Ik wil ze ook bedanken dat zij mij hebben willen vergezellen op onze reis naar mooi onderwijs.

Als altijd ben ik zeer benieuwd naar alle reacties en vragen………….


%d bloggers liken dit: