Maar wat doet een docent dan thuis?

november 24, 2015

Excursie bus 51004

Nou, dit dus bijvoorbeeld vandaag.

Een programma samenstellen voor een excursie naar Nemo die volgend jaar zal gaan plaatsvinden. Downloaden van de hiervoor benodigde informatie en werkbladen voor de leerlingen.

Offertes opvragen voor de huur van een bus voor de excursie naar Nemo.

Een overzicht samenstellen van de inhoud en vormgeving van de excursie en de voorbereidende lessen voor de collega’s van de sectie ter bespreking.

Een aanvraag samenstellen voor de schoolleiding van de excursie naar Nemo, met hierin opgenomen het voorgestelde programma en de begroting, voorzien van relatie tot het vak, de inbedding in het bestaande curriculum en de uitbreiding die het biedt.

Beantwoorden van een mail met het verzoek tot vakspecifieke informatie over een leerling die gaat overstappen van vwo naar havo.

Aanpassen van de exacte inhoud van de les voor het VVV-uur van morgen: ‘Coole dingen met computers en zo…’

Lezen van en commentaar geven op een stukje, geschreven aan de hand van een vanochtend gegeven interview over de nieuw aangeschafte 3D-printer, voor op de site van de school.

builder-3d-printer-dual-extruder-1

Nakijken van twee herkansingstoetsen en verwerken van de cijfers.

Verwerken van notities en indrukken van de gisteren en vandaag gevoerde gesprekken met leerlingen naar aanleiding van resultaten 1e toetsweek.

Maken van een korte digitale feedback test in Edmodo om morgen af te nemen in klas…

Koffie drinken, lezen van de krant en omcirkelen van drie artikelen over de evolutie van de mens, genetisch gemanipuleerde muggen en het plan om de CO2 uitstoot te verminderen, om deze morgen in de les te gebruiken.

espresso-coffee_6b5742

Programma van een deel van de Praktische Opdracht voor klas 5V aanpassen voor een deel van de leerlingen omdat zij op de dag van uitvoering andere activiteiten blijken te hebben.

Als mentor reacties verwerken op een gisteren aan collega’s verstuurde mail met het verzoek tot vakspecifieke informatie in verband met het overstappen van een leerling van vwo naar havo.

Maken van een korte digitale feedback test in Edmodo om morgen af te nemen in klas…

Op hun verzoek via email twee leerlingen verwijderen uit de inschrijving in het VVV-uur morgen, omdat zij op dat moment aanwezig moeten zijn bij een dyslexie screening en zich daarvoor moeten  kunnen inschrijven.

Openzetten van de opdracht voor morgen voor de boekloze biologie klas. Zij gaan op zoek naar eenvoudig uit te voeren manieren om DNA uit eenvoudig te verkrijgen organismen te isoleren. Gaan ze vrijdag ook doen.

Aanpassen van de opdrachten voor de DNA-isolatie die leerlingen vrijdag gaan doen aan de hand van de vorig jaar genoteerde opmerkingen. De aangepaste opdrachten naar de copyshop sturen om te printen in de gewenste aantallen.

DNA Chromosoom_Dutch_text

 

 


Parijs

november 14, 2015

Parijs 12249676_10153769340638708_2594204380650206314_nGisteravond was ik bij een feestje van iemand die met pensioen gaat. Er was voor hem overdag een congres georganiseerd. Daar kon ik niet bij zijn, ik moest lesgeven. De man werkte tot zijn pensioen als patholoog-anatoom in een ziekenhuis.

Er speelde een band, bestaande uit mensen die ook werken in het ziekenhuis waar de man werkte. De muziek was uit de tijd dat zij allen jong waren; Neil Young, Creedence Clearwater Revival, Fleetwood Mac. Er werd gegeten, er werd gedanst, er werd gepraat, er werd gelachen.

Op de weg naar huis ‘s avonds bekeek ik het nieuws op mijn deze week nieuw aangeschafte iPhone. Ik las over Parijs.

Deze ochtend maakte mijn biologische klok mij wakker net na vijf uur. Ik las verder over Parijs.

Nu kijk ik toetsen na.

De toetsen die ik nakijk gaan over de bloedsomloop en het hart. De antwoorden zijn gegeven door kinderen van 12 en 13 jaar.

Ik probeer mij te concentreren.

Ik glimlach wanneer ik lees: “wordt uitgescheidt”. Ik tweet het als een #dagmomentonderwijs en #ikrekenhetgoed

Bij het nakijken is er mogelijk sprake van een mildere rechtvaardigheid dan gewoonlijk.

Terwijl ik nakijk herken ik de handschriften. Ik de gezichten van ‘mijn’ kinderen voor me, scherper dan ooit eerder. Ik hoor hun stem.
Hoe zullen zij deze dag vandaag gaan ervaren. Raakt het ze? Moet het ze raken?
Wat kan ik doen?

Ik kan nakijken en zorgen dat zij snel het resultaat van hun werk gisteren zien. Dat zal hen goed doen. Zij zijn altijd benieuwd naar hun cijfers. Hoe belangrijk zij zijn in hun onbelangrijkheid.

Ik kijk een volgende serie vragen na.

Mijn gedachten springen van de toets naar Parijs en zijn gevolgen. Ik wil blijven nakijken.

Ik ben verbaasd door de onduidelijkheden in de vragen van deze toets en de fouten die er zitten in het antwoordmodel dat wordt geleverd als onderdeel van deze duurbetaalde methode.

Er is geen brood. Er is wel melk. Er is brinta. Ik maak pap. Met bruine suiker bovenop.

Ik kijk een volgende serie vragen na. Ik geef krullen, geef vraagtekens, geef toelichting, geef stof voor de bespreking de eerstkomende les.

Ik bedenk een actie voor deze toets voor het komend jaar;
Edmodiseren: een schriftelijke toets digitaliseren zodat hij in Edmodo kan worden afgenomen.

Ik loop weer even weg van mijn bureau.
Ik zie de krant op de deurmat. Ik pak hem maar lees hem niet. Of toch een beetje, alleen even snel.

Ik geniet van de blaadjes die vrijwel blauw blijven, de blaadjes waarop ik bijna niets hoef te schrijven. Ik vind het jammer dat niet alle blaadjes zo blauw kunnen blijven en noteer tekens en tips.

Niet alle leerlingen hebben de toets helemaal afgekregen.

Hoeveel vragen zijn er eigenlijk nodig voordat je het antwoord hebt dat je wilt?

Ik tel de behaalde punten op en voer ze in mijn excel file. In een aantal kolommen verschijnen de cijfers die horen bij verschillende normen die vooraf zijn ingevoerd. Analytisch constateer ik dat de toets goed voldoet aan de wens tot determinatie. De standaardafwijking is 1,8.

Ik bepaal de norm.

Ik hou daarbij rekening met de lengte van de toets, de onduidelijkheid in een aantal van de vragen, het gemiddelde cijfer, het aantal onvoldoendes, het verloop van de lessen, de verhouding van uitleg tot zelfstandig leren. Ik ken bonussen toe bij een aantal leerlingen die een antwoord hebben gegeven dat beter is dan dat van het antwoordmodel.

Hoe zal het mijn leerlingen deze dag en dit weekend en volgende week vergaan? Zal het ze raken? Moet het ze raken? Wat kan ik doen?

Ik open het cijferprogramma van de school en voer de cijfers in.

 

 

 

 

 

 

 


Wat je ziet zijn de wolken #blimageNL

november 1, 2015

Een verhaal van Geert Bors. Aan de hand van een plaatje, een #blimageNL verhaal.

Blogpost Wat je ziet zijn de wolken r146076_512723

Scène 1: Ontbijttafel

“Papa, kun je het nóg een keer vertellen?” Laatste keer dan, vent. Mijn zoon van 3,5 kijkt naar de uitvergroting die boven onze eettafel hangt en luistert naar het verhaal dat erbij hoort. Het is een foto van de Arafurazee bij Darwin in Australië. Diepzwartpaarsblauwe lucht – de kleur van een venijnige blauwe plek. Op de voorgrond stromen geelverlichte golven het strand op. Het element dat de dominante horizontale lijnen breekt, is een pier met daarop enkele roekelozen. De lucht is namelijk helemaal gevuld met witte, kronkelige bliksemschichten.

Ik hoor mezelf vertellen over de tijd dat mijn vriendin en ik in Noord-Australië woonden en werkten. Over hoe het daar eerst lang heel droog is. Hoe het dan langzaam steeds warmer en plakkeriger wordt. Hoe wekenlang stapelwolken je plagen, omdat ze zo op regenwolken lijken, maar nooit hun verkoelende lading lossen. En hoe het dan opeens losbarst. Ik vertel dat dit het eerste onweer was dat zijn moeder en ik meemaakten. Dat, terwijl deze bevriende fotograaf voor zijn huis stond te fotograferen, wij op weg waren naar de openluchtbioscoop, maar in plaats daarvan nog net onze auto haalden. Slagregens, ruitenwissers niet berekend op hun taak, stapvoets rijdend naar huis, afgebroken palmtakken die over de weg woeien, de elektriciteit die bij thuiskomst uitgevallen bleek. Zo’n avond waarop je beseft dat je leeft.

“Mag ik van tafel?”, vraagt mijn zoon. Vijf minuten later zit zijn moeder zijn zusje te voeden op de bank. “Mama, ben je klaar met eten? Je wilt zeker naar de film? Nou, kijk eens naar boven: de lucht is rood en paars en groen en geel. Het gaat bliksemen. En ík ga foto’s maken.” Hij laat zijn caleidoscoop zien. Nu is het zijn fototoestel. Hij maakt handgebaren – woesj, woeeeeh gaat de wind. Hele bomen vallen neer over de straat. Hij beleeft mijn herinnering.

Scène 2: Waalbrug

Een uur later in de trein werk ik interviewaantekeningen uit, over een leraar die het perspectief van zichzelf als kind nog zo levendig voor de geest kan halen, dat hij als vanzelf begrijpt wat de kinderen in zijn klas nodig hebben. Als we Nijmegen naderen, klap ik mijn laptop dicht en kijk ik naar buiten. Er trekt een landschap van herinneringen langs. De Lentse dijk – van die ongemakkelijke bachelorparty. De Ooijpolder, waar toen die blauwborst zat. Het oude pand van de Gelderlander, waar we voorlangs renden op ons handlooprondje. De nieuwbouw waar onze tijdelijke dijkwoning stond…

Ik heb hun stemmen al wel eerder opgemerkt, maar weg gefilterd terwijl ik werkte. Twee broertjes, de één ongeveer zeven, de ander tien: “Kijk al die rook – dat komt omdat ze daar een groot vuur opstoken.” Ze kijken naar de schoorsteen boven de Elektrabelcentrale. “Nee, ze hebben de wolken gevangen en nu geven ze die terug aan de lucht”, meent de jongste. Hij wordt overtroefd door zijn grote broer, maar laat zich niet van de wijs brengen: “Wat je ziet, is gewoon de lucht.”

Eigenlijk klopt het wel, dat van die gevangen wolken en de lucht, mijmer ik. Het is een kolencentrale, waar grote bergen steenkool liggen, die ooit, lang geleden planten waren die leefden bij de gratie van zonlicht, grondwater en de koolstofdioxide, die ze opnamen uit de lucht. De elementen die zolang vastgelegd zijn geweest in steenkool, gaan nu als water en koolstofdioxide de schoorsteen uit. De warmte drijft een dynamo aan en wordt elektriciteit. Hier wordt basale fysica bedreven, en als de jongens nog wat verder praten wordt het dadelijk nog filosofie.

Scène 3: De Blonde Pater

Mijn kappersafspraak is over een half uur. Ik zit aan de overkant bij Café de Blonde Pater, achter hun nieuwste, experimentele koffie, die ik niet nog eens ga bestellen. Wie mij ziet, ziet een man, zijn laptop, zijn koffie, zijn rugzak, alleen en driftig tikkend. Maar eigenlijk zit ik nog in de trein. En aan de ontbijttafel. En in Darwin.

Ik besef opeens hoe vaak mijn leven, mijn kennis, mijn interpretaties gekleurd worden door het verleden. Hoe particulier dat is. Hoe ik misschien net zo makkelijk als die leraar terug naar bepaalde jeugdervaringen kan, maar ook hoeveel bagage het me oplevert. Travelling light is er niet meer bij, als ik er zo aan hecht vast te houden. Darwin, Nijmegen, de wereld steeds meer ingevuld. Want bij die energiecentrale denk ik niet aan de rook die ik zojuist feitelijk voor me kon zien, maar aan die twee magistrale jaren dat ik in een groot studentenhuis bij de sluis, pal naast het fabrieksterrein woonde.

Van welke chemische stoffen zijn mijn herinneringen gemaakt en hoe kan ik er af en toe iets van teruggeven aan het medium waaraan ze zijn ontsproten? Schrijvend dan maar. Schrijven, niet om vast te leggen, maar om los te laten. Ik heb wolken gevangen en geef ze terug aan de lucht.


Gratis lessen voor het goede doel

november 1, 2015

Edukans logo

Zoals het wel eens vaker gaat, werd mij gisteren een vraag gesteld op twitter over iets dat ik had geschreven op deze blog. Het ging over het geven van feedback, een krachtig middel tot leren, dus mijn interesse was gewekt. Na het geven van mijn antwoord aan de vragensteller reageerden ook anderen met suggesties en alternatieven. Mooi, prachtig, delen van informatie en trots zijn op de oplossing die jij gekozen hebt voor het probleem! De vragensteller was geholpen. Gek genoeg bleef ik zitten met een vraag.

Een van de alternatieven kende ik nog niet en de inbrenger was hierover erg enthousiast. De informatie heb ik even geparkeerd. Dat wil zeggen dat ik de tweet in mijn lijstje met favorieten heb geplaatst en een korte notitie op mijn papieren blokje heb gemaakt.

Vanochtend zag ik de notitie op het papier, liggend naast mijn laptop. Ik zag de tweet bovenaan staan in mijn lijstje favorieten, toen ik Tweetdeck opende op mijn laptop. Ik klikte op de link naar de gesuggereerde video. Ik keek naar de speelduur, 15 minuten. Best lang. Voor de tweede keer besloot ik toch te klikken.

Er volgde een uitleg over het gebruik van de toepassing waarover de gebruiker zo enthousiast had getweet dat het mij had doen overreden de tweet te bewaren en het filmpje te bekijken.

Ik bekeek het filmpje, oortjes in. Het ging allemaal niet echt snel en terwijl ik bleef luisteren klikte ik naar mijn mail, las, schreef reacties en ruimde op. Tot ik bij 12:38 in de video was aanbeland. Toen schakelde ik terug naar de beelden.

Deze docent beschrijft vanaf dat moment hoe hij gratis voor iedere docent en iedere leerling zijn site en lessen beschikbaar stelt. Hij vraagt hiervoor niets terug. Wel geeft hij een optie. De optie om hem te bedanken voor zijn werk met een beloning  aan iemand anders. Een kleine donatie aan Edukans. Een kleine donatie om ook voor andere leerlingen, in andere landen, leren mogelijk te maken.

Ik ga hier verder niet schrijven over feedback of de tools waarmee je feedback kunt geven. Ik ga alleen maar vragen om even naar de video te kijken. Ik ga alleen maar vragen of anderen die hun lessen gratis delen ook zoiets zouden willen overwegen. Ik ga alleen maar vragen of iedereen die van gratis lessen gebruikt maakt bereid is een donatie te doen om ook voor anderen, hier heel ver vandaan, lessen mogelijk te maken.

De docent waar ik het over heb is Martin Ringenaldus en zijn site is bijlesduits.org. Martin verdient navolging en alle credits.

Beste (YouTube) docenten, willen jullie ook mee doen? Geen enkele verplichting, volledig vrij, alleen de vraag af en toe stellen? Voor een goed doel dat jou aanspreekt?

Jan Willem Eckhardt
De Biologie Leraar
NGbiologie
Srutenfrans
WiskundeAcademie
OsAcademie
AcNatuurkunde
JortGeschiedenis
Scheikundelessen
Meneer K. Saber
Mr. van Bakel
Hester Vogels
ArnoudKuijpers
Stefan van der Weide
MeesterGijs
CornédeBoer

Deze lijst gaat zeker uitgebreid worden! Meld je aan als je mee wilt doen. Meld iemand aan waarvan je denkt dat hij of zij op deze lijst zou moeten/kunnen/willen staan.


Lozen die leerpiramides

oktober 25, 2015

Blogpost_de_leerpiramide_2015-10-25_1228

Er zijn hardnekkige mythes in het onderwijs. Een aantal daarvan is beschreven in het boek ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes‘, van Pedro de Bruyckere en Casper Hulshof. Eén zeer hardnekkige mythe, en een die blijft opduiken in praatjes op onderwijscongressen of in workshops van onderwijsexperts, is de zogenaamde ‘leerpiramide’. Recent onderzoek van Kåre Letrud & Sigbjørn Hernes laat zien hoe hardnekkig deze mythe is en hoe moeilijk het is het haar te ontkrachten.

Dit is wat de auteurs van het onderzoek schrijven in hun samenvatting:

Dit artikel onderzoekt de verspreiding en huidige status van een familie van niet onderbouwde ‘leren-onthouden’ mythes, waarvan naar sommige wordt gerefereerd als de ‘leerpiramide’. Wij tonen, middels uitgebreid onderzoek via academische bladen en veld-specifieke encyclopedieën, aan dat deze mythes inderdaad breed gepubliceerd zijn en een aanzienlijke mate van autoriteit hebben verkregen. Wij argumenteren dat het publiceren op academisch niveau van deze mythes potentieel schadelijk is voor zowel de professionele als de politieke discussies over onderwijskundige onderwerpen, en dat zij daarom moeten worden bekritiseerd en tegengegaan.

Deze blog heeft als doel bij te dragen aan het verder ontkrachten van deze mythe en het tegengaan van het verspreiden ervan. Delen op welke wijze dan ook is dus gewenst.

Een aantal gegevens uit het artikel ter illustratie van de kracht van de mythe en de mate waarin zij is, nauwelijks bekritiseerd, is doorgedrongen tot de academische literatuur over onderwijs:

The searches revealed that the retention models have disseminated extensively. At the time of writing, searches in journal databases, Google Books and Google Scholar have produced 418 peer-reviewed articles on educational issues published between 1990 and 2013, advanc- ing some version of the learning pyramids. Of these, 350 articles were published within subject didactics, while only 68 were found in other educational studies. The searches also uncovered 11 field-specific encyclopaedia articles published during the same period.

The number of peer-reviewed articles raising points of critique or questions concerning the origin or validity of some version of the models is only 15, including one encyclopaedia article.2

The articles uncritically reiterating the learning pyramids include theoretical and conceptual discussions as well as empirical studies. The latter comprised quantitative as well as qualitative studies, featuring large-scale studies, as well as smaller case studies, pilot studies and evaluations. There were also some secondary research articles offering specific advice on teaching and presenting.

The profiles of the academic publications indicate that the models have spread widely, within several disciplines of subject didactics. There were subject didactic publications for eight different natural sciences, 17 branches of medicine and 20 areas of social sciences.

We classified the journals of 68 articles as other educational studies. More than half of these articles (36) came from the field of educational technology (40, if we include four articles on distance education).

Most findings were published in US and UK journals, which was expected given that the search strings were primarily in English. However, the nationality of the authors’ institutions, as well as the publications, shows that the models have also spread to 42 additional countries.

The number of articles citing the models increased between 1990 and 2013, which might suggest an augmented spreading, and a growing popularity and authority of the models. However, we believe that this is just as likely a reflection of the increasing digitalization and indexation of academic journals during this period.

The findings also include no less than 11 field-specific encyclopaedias featuring some version of the models.

 

 


Dotstorming, online brainstorm en stem tool

oktober 21, 2015

Dotstorming logo 2015-10-21_1058Even getest en nuttig bevonden. Dotstorming, een online tool waarmee live een brainstorm kan worden georganiseerd. Nu zijn er meer tools van dit type, en Dotstorming doet dan ook snel denken aan Linoit of Padlet. Toch is er een duidelijke toegevoegde waarde, ook voor het onderwijs.

Na het aanmaken van een account bij Dotstorming kun je een ‘topic’, ofwel onderwerp aanmaken. Op het bord wat hiermee wordt aangemaakt kunnen post-it’s met tekst of via een afbeelding worden geplaatst. Als maker van dit onderwerp kun je vervolgens mensen uitnodigen om deel te nemen, dit kan via email of via het delen van de url. De deelnemers kunnen suggesties of ideeën toevoegen. Dit is het brainstorm gedeelte van Dotstorming.

De toegevoegde waarde van Dotstorming zit in het feit dat er gestemd kan worden op de aangeleverde suggesties of ideeën. Als maker kun je zelf instellen hoe vaak een deelnemer mag stemmen. De suggesties en ideeën kunnen vervolgens gerangschikt worden op het aantal stemmen dat zij hebben ontvangen. In dit aspect lijkt Dotstorming op Stormboard (voorheen Edistorm), maar heeft als voordeel dat er gestemd kan worden zonder dat er een account hoeft te worden aangemaakt.

Een andere toegevoegde waarde van Dotstorming zit in de mogelijkheid tot een chat tussen de deelnemers. Dit geeft een duidelijke extra interactie laag die het brainstorm en beslissingstraject kan versterken.

Hiernaast is er ook de mogelijkheid om op een suggestie te reageren door hier direct gekoppeld commentaar op te geven.

In het onderwijs zie ik de nodige mogelijkheden om Dotstorming te gebruiken. Met directe collega’s tijdens studiedagen of het delen van best practices. Met leerlingen tijdens een mentorles of door mogelijke antwoorden op complexere vragen te bediscussiëren. Met onderwijsmensen in het land door actuele vragen te stellen en zo een beeld te krijgen van de meningen en de discussie op gang te brengen.

Zoals aangegeven heb ik Dotstorming getest, dit heb ik gedaan door op twitter en Facebook onderwijsmensen in het land de vraag te stellen aan de test mee te doen via het onderwerp ‘Wat doen docenten in de herfstvakantie?’ Als je zelf ook even wil testen of meedoen dan kan dat via deze link.

Hieronder de (voorlopige) resultaten (na 30 minuten), met 12 reacties.

Dotstorming test 2015-10-21_1102

 

En de resultaten een halve dag later, met 40 reacties zien er als volgt uit. Docenten bereiden in hun vakantie dus vooral lessen voor. 😄

Dotstorming test 2 2015-10-21_2139

 

 

 

 


3Doodler, een pen om mee te 3D printen!

oktober 20, 2015

Blogpost 3Doodler

Met enige regelmaat krijg ik een mailtje van de receptie: “Er is een pakje voor je gekomen.”

Vorige week dinsdag was het de 3Doodler, ‘The Worlds First 3D Printing Pen”. Ik zou hier niet meer hoeven schrijven dan dat. Een pen waarmee je in 3D kan schrijven! ….. Nogmaals…, een pen waarmee je in 3D kan ‘schrijven’…..!

Ik naar beneden van de 4e verdieping, via de trap natuurlijk, en weer omhoog met mijn pakje, via de trap natuurlijk. Ik zit niet op een sportschool maar ik sport wel op school. Dagelijks enkele malen 100 traptreden.

De leerlingen zijn aan het werk als ik terugkom. De meesten kijken even op en gaan weer verder. Die het dichtst bij mijn bureau zien wat ik heb en raken geïnteresseerd. Zij vragen mij de 3Doodler uit te pakken. Zij willen weten hoe het werkt en willen de pen in actie zien. Ik ook.

Ik pak de doos uit. Bovenop liggen de plastic staafjes, daaronder de pen. Naast de pen ligt de adapter. Die blijkt Amerikaans. Er is een verloopstekker nodig. Die heb ik wel, maar niet bij mij op school. Ik pak alles weer in.

Ik laat de doos op mijn bureau staan en elk volgende uur vragen de leerlingen die vooraan zitten wat er in zit. Sommige hebben de video al gezien, op Facebook of elders, en roepen: “Cool!” “Wat gaat U daar mee doen?” “Mogen wij die ook gebruiken?” “Hoe duur was ie?” Sommige lessen is er aan het eind tijd om even een video van de 3Doodler in actie te laten zien. Sommige leerlingen kijken nauwelijks naar de video’s. Anderen ademloos.

Thuis, waar ik mijn verloopstekker heb, roepen die dag en de daarop volgende andere zaken om aandacht. De 3Doodler moet even wachten. Tot vandaag dus.

Wat je er mee kan?

Wat ik er mee kan? Nog niet zoveel. Mijn eerste poging tot een kubus.

foto 3Doodler kubus FDG

Hoe ik het ga gebruiken?

Er is vast een leerling die hier meer mee kan dan ik. Ik zal mijn leerlingen de bovenstaande video en nog wat andere laten zien. Ik zal ze zeggen dat ze de 3Doodler mogen gebruiken voor hun Genius Hour dit jaar. Er gaan vast mooie dingen gemaakt worden.


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 4.557 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: