Masterclass Flipping the Classroom

februari 2, 2013

Flip Your Classroom coverAfgelopen dinsdag, 29 januari, heb ik kennis mogen maken met Aaron Sams en Jon Bergmann, de grondleggers van het Flipping the Classroom model. En wat ik daar vooral geleerd heb is dat Aaron en Jon twee zeer gemotiveerde, bevlogen en excellente docenten zijn. Zij zijn zo bij hun leerlingen betrokken dat zij een techniek hebben ontwikkeld om al hun leerlingen beter te bereiken. De titel van het boek dat zij hierover hebben geschreven is niet voor niets Flip Your Classroom, Reach Every Student in Every Class Every Day‘.

Wat is Flipping the Classroom en Flipped Mastery?

De door hen ontwikkelde techniek is zo veel meer dan wat in eerste instantie vaak gedacht wordt als je slechts de titel ervan hoort en een korte beschrijving. “Flipping the Classroom is het omdraaien van de activiteiten die normaal in en buiten de les plaatsvinden door het aanbieden van de directe instructies als video buiten het klaslokaal.” Dat is slechts de eerste stap, ofwel ‘Flipping 1.0’.

Waar het echt om gaat is:

What is the best use of your face-to-face class time?

Dit is de vraag die Aaron en Jon zich stelden nadat een leerling als volgt reageerde op hun serie eerste video’s, waarbij zij hun stem hadden toegevoegd aan powerpoint presentaties die ze al jaren in de klas hadden gebruikt: “I love the video’s, because they mean I don’t need to go to class anymore!”. Zij hadden dus bijna het tegenovergestelde bereikt van wat hun doel was en deze opmerking was aanleiding om hun doel scherper te formuleren en concreet te gaan invullen. En zo is in een aantal jaar ‘Flipped Mastery’ ontstaan. Hierbij vormen video’s met opgenomen directe instructies slechts een klein, technisch maar wel belangrijk onderdeel van een pedagogische en didactische visie gericht op het bereiken van elke leerling in de klas. Het gaat niet om de techniek van het maken van een video. Het gaat er om dat de techniek een andere pedagogiek en didactiek mogelijk maakt. Flipped Mastery begint bij de pedagogiek.

Directe Instructie -> Oefenen -> Toepassen -> Beoordelen ->

Verbeteren -> Beoordelen

De cyclus Beoordelen -> Verbeteren -> Beoordelen wordt doorlopen totdat de beoordeling voldoende is. Er is geen verbonden cijfer. Het is goed of het moet verbeterd. Is de beoordeling goed dan is het leerdoel bereikt en kan worden doorgegaan naar het volgende leerdoel.

De video’s

Via een aantal voorbeelden werd getoond wat de mogelijkheden zijn die de video’s zelf bieden boven in de klas gesproken directe instructies en uitleg en waar zij extra toegevoegde waarde kunnen hebben: plaatjes, humor, muziek, animatie, op lokatie, demonstraties, versnellen, bewerken. In sneltreinvaart kwamen de mogelijkheden voorbij die er nu bestaan om video’s zelf te maken, op de computer of online, gratis of betaald, simpel of complex. Een aantal eenvoudige maar zeer bruikbare tips kwamen aan bod: gebruik een externe usb microfoon, gebruik een laken als achtergrond, gebruik een tekentablet om te schrijven, tekenen en modelleren. De gouden tip was hier heel duidelijk.

‘Do you want it perfect or do you want it Tuesday?’

Zeker toen Jon hier na exact de juiste hoeveelheid wachttijd en stilte fijntjes aan toevoegde: ‘and the right answer is Tuesday’.

Een lesplan voor de geflipte (Mastery )klas

Aaron liet zien hoe een lesplan voor de geflipte klas er uit kan zien en waarin zij afwijkt van een meer traditioneel lesplan. In essentie zitten de verschillen in de directe instructie die van het klaslokaal naar thuis wordt verplaatst en het oefenen en toepassen dat meer dan anders in het klaslokaal en minder thuis plaatsvindt. Beoordeling vindt in beide systemen in de klas plaats.
Een groot pedagogisch en didactisch verschil zit in het niet langer aanbieden van complete leseenheden en hele hoofdstukken maar het aanbieden van leerdoelen (Learning Objectives). Hier dient vooraf dus zeer goed over nagedacht te worden en de organisatie van de lessen dient hierop te worden afgestemd. Een hoofdstuk wordt bijvoorbeeld in 10 leerdoelen opgedeeld, “De leerling is in staat om…”, en hieraan worden uit te voeren activiteiten gekoppeld. De activiteiten zijn gevarieerd en kunnen van alles zijn, van het maken van vragen, het doen van een proef, het schrijven van een verhaal, het samenstellen van een presentatie, het creëren van een product. Een leerdoel wordt als behaald afgevinkt door de docent wanneer de leerling kan laten zien dat hij de betreffende stof op het gewenste niveau beheerst. Deze formatieve assessment kan verschillende vormen hebben en hoeft niet voor alle leerlingen dezelfde te zijn of op hetzelfde moment te worden afgenomen. Pas als een leerdoel is behaald kan naar de volgende worden overgegaan. Aan het eind van een serie bij elkaar horende leerdoelen vindt een eind assessment plaats. Deze laatste is de enige waarvan een beoordeling op een cijferkaart of rapport belandt. Ook deze hoeft niet door iedere leerling op hetzelfde moment te worden gemaakt. Leerlingen gaan dus op hun eigen tempo en op hun eigen weg door de leerstof. De rol van de video’s in de model is die van het leveren van directe instructies op het moment dat de leerling hier aan toe is.

De organisatie van Flipped Mastery

Jon liet zien hoe belangrijk de organisatie van een Flipped Mastery klas is en noemde een aantal duidelijke valkuilen waar zij over het algemeen zelf in hun enthousiasme vol waren ingestapt. Uiteindelijk zijn zij gekomen tot een situatie waarbij de leerling voorafgaand aan een cursus een tabel krijgen met daarin een set aan leerdoelen met per leerdoel de hierbij horende instructie video’s, vereiste en mogelijke activiteiten. Per leerdoel is een aantal punten te behalen en deze worden wel of niet behaald. Bij het onvoldoende aan kunnen tonen door een leerling dat hij het leerdoel beheerst krijgt hij feedback waar de verbeteringen te zoeken zijn en kan hij na verwerking hiervan opnieuw de formatieve assessment doen. Een zeer belangrijk punt in de organisatie is de duidelijke labeling van alle video’s en activiteiten. Ook is het van groot belang een uitgebreide databank aan vragen te hebben voor de eind assessments omdat deze op verschillende momenten kunnen worden afgenomen. Jon beschreef hoe zij een databank hebben opgebouwd en random toetsen laten genereren door de computer door aan te geven hoeveel vragen van elk leerdoel in de toets moeten worden opgenomen. Dit geeft aan dat Flipped Mastery niet zo maar even ingevoerd kan worden en bij Aaron en Jon heeft het dan ook zo’n vijf jaar geduurd om te komen waar ze nu zijn.

Afsluitend

Opvallend vond ik het natuurlijke gemak waarmee Aaron en Jon alles wat zij hadden ontwikkeld en op hun reis naar Flipped Mastery hadden ervaren met ons deelden. Via een aantal linkjes stelden zij alle materialen beschikbaar en zij schroomden niet om aan te geven waar zij fouten hadden gemaakt. Zij waren geen gelikte Amerikanen die een product kwamen verkopen. Zij waren bevlogen experts met een innige wens leerlingen te helpen leren. Zij gaven aan dat het succes van Flipping the Classroom of Flipped Mastery vooral afhangt van de relatie met de leerling en dat dit ook hun drijvende kracht is geweest om het te blijven door-ontwikkelen. Het was voor mij een mooie en zeer inspirerende ervaring.

Als laatste wil ik graag de laatste opdracht delen die Aaron en Jon ons gaven. Deze opdracht is niet specifiek voor Flipping the Classroom en een goede om regelmatig te doen bij een onderwerp waar je iets mee wilt of iets nieuws: 5-5-5-in 5.

Wat ga je doen?
– de komende 5 dagen
– de komende 5 weken
– de komend 5 maanden
Schrijf dit op in 5 minuten.

Dit heb ik gedaan. En ik ga het doen.

O ja, doe je al iets met Flipping the Classroom of wil je er iets mee gaan doen, koop dan het boek ‘Flip Your Classroom, Reach Every Student in Every Class Every Day‘! Het is verkrijgbaar bij Amazon of Bol.com Mijn boekje heeft inmiddels de handtekeningen van beide heren 🙂

Flip de klas aaron jon manuela frans

Vlnr: Aaron Sams, Manuela Bazen, Jon Bergmann, ondergetekende.

De volledige presentatie van Aaron en Jon, die ook op de BETT2013 in Londen presenteerden, is hieronder te vinden.

Nuttige links:
Flippedlearning.org The mission of the Flipped Learning Network™ is to provide educators with the knowledge, skills, and resources to successfully implement Flipped Learning.
Flipped-learning.com blog van Jon Bergmann
Flippedclassroom.org the online community of practice for and by Flipped Educators!
Twitter: @JonBergmann & @chemicalsams & #flipclass & #flipdeklas
Flippedclassroom.org/group/dutch-flippers groep Nederlandse flippers binnen Flipped Network
Flipped classroom resources document van Dan Spencer met veel informatie en bronnen
Flip de klas wiki Nederlandse wiki met informatie over tools, bronnen en links

Een verslag van dezelfde workshop is ook te vinden op het blog van Stefan van der Weide, en van dezelfde workshop een dag eerder op het blog van Jelmer Evers en Margreet van den Berg.

Advertenties

Boek review “Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day”

juli 1, 2012

Flip Your Classroom coverRuim een week geleden ontving ik drie exemplaren van het boek “Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day” van Jonathan Bergman en Aaron Sams. Bergman en Sams zijn de grondleggers van de educatieve techniek die bekend staat onder de naam ‘Flipping The Classroom’, waarbij in essentie uitleg huiswerk wordt zodat het traditionele huiswerk in de klas gedaan kan worden.

Het boek is uitgegeven door de International Society for Technology in Education in de Verenigde Staten en is voor het eerst gepresenteerd tijdens de ISTE 2012 conferentie, gehouden van 24 tot 27 juni in San Diego. Ik had het boek via de voorinschrijving besteld en inmiddels kan het zowel via de store op de website van de ISTE besteld als bij Amazon worden besteld.

Ik heb het boek in één ruk uitgelezen en was, en ben, er zeer enthousiast over! En dat wil ik graag delen.

Maar misschien, dacht ik, ben ik bevooroordeeld omdat ik al vóór het boek te lezen een mening had over ‘Flipping The Classroom’ en zelf ook al eerder dit jaar aan de slag ben gegaan met ‘Flip de Klas’. Ik heb daarom gezocht naar iemand die dit boek kon lezen en meer objectief beoordelen op zijn waarde. Ik ben erg blij deze persoon gevonden te hebben in de vorm van Karin Havenith. Karin  is zelf niet actief in het onderwijs en wat hieronder volgt is volledig haar recensie.

Jonathan Bergman en Aaron Sams geven in het boek ‘Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every class Every day’ een open en eerlijke beschrijving van hun ervaringen, opgedaan tijdens het in eerste instantie uitproberen en later gedetailleerd uitwerken van het door hen ontwikkelde ‘Flipping The Classroom’ model om meer voor leerlingen te kunnen betekenen in de klas.

Dit boek heeft als doel de leraar enthousiast te maken om ook de ‘klas te flippen’, met welke tool dan ook. De schrijvers zelf gebruiken hiervoor zelfgemaakte video’s. Het ‘flippen’ zorgt ervoor dat leerlingen thuis in hun eigen tempo de leerstof kunnen doornemen met zo weinig of zoveel herhaling als zij zelf willen (pauzeren, terugspelen of zelfs fast forward). Dit heeft tot gevolg dat, als de leerlingen dan
fysiek in de klas zitten de leraar meer tijd heeft om leerlingen specifiek te helpen met de vraagstukken waarmee ze worstelen. De leraar krijgt zo ook meer begrip voor waar de moeilijkheden zitten in de leerstof en kan hier met de leerling individueel of in groepjes dieper op ingaan.
De auteurs hebben het aangedurfd om gewoon te starten met ‘Flipping The Classroom’ en beschrijven hoe ze met vallen en opstaan een werkend systeem ontwikkeld hebben dat positieve effecten heeft op de resultaten van de leerlingen en diepgang heeft gebracht in het lerend vermogen.

Het model bleek verrassend veel meer mogelijkheden te bieden en deze worden in dit boek toegelicht. Het leert bijvoorbeeld de leraar onderkennen dat de leerlingen die ‘schooltje spelen’ en geleerd hebben wat ze moeten reproduceren, uiteindelijk niet de basisconcepten van de leerstof begrijpen en kan deze leerlingen aanmoedigen verder te kijken.
Het model biedt ook ruimte voor de stillere, introvertere leerling, die nu wel de aandacht krijgt omdat de leraar veel meer interacties ook individueel met de leerling aangaat. Voor die leerlingen die altijd actief zijn met sport en andere activiteiten, de leerlingen die heel veel aan kunnen maar in de traditionele opzet veel lessen en daarmee leerstof missen, biedt het de mogelijkheid zelf hun tijd meer in te delen en vóór te werken als ze dit willen.

Het boek geeft toegankelijke handvatten voor hoe je kunt beginnen met het maken van video’s die de leerlingen leuk zullen vinden en voor hoe je de tijd in de klas kunt indelen en gebruiken. De auteurs geven voorbeelden voor verschillende vakken binnen het  onderwijs, van talen tot science en lichamelijke opvoeding en moedigen aan tot het gebruik van je creativiteit. Er wordt ingegaan op welke invloeden het ‘flippen’ heeft op contacten met leerlingen, met ouders, en op je lesindeling en het geeft de mogelijkheden het positief te implementeren met ondersteuning van je management.
Een belangrijke boodschap is dat ‘flippen’ het voor de leraar niet altijd direct makkelijker maakt en een van de belangrijke dingen die de leraar zal moeten en willen leren is de verantwoording en controle over het leren meer af te staan aan leerlingen.

Dit boek is niet bedoeld als handleiding en is er voor ‘flippen’ ook niet één methodologie die de leraar kan toepassen. Het boek is een aanmoediging voor leraren hun eigen methodologie, passend bij hun leerstijl te ontwikkelen en hopelijk de positieve ervaringen te ondergaan. Verder zal niet elk onderwerp binnen een vak zich even goed lenen voor ‘flippen’. De auteurs adviseren om eenvoudig te beginnen, ‘flippen’  in te bouwen in je eigen systemen en uit te bouwen met je opgedane ervaringen. Ze moedigen aan tot het uitwisselen van ervaringen met andere vakleraren en zo van elkaar te leren.

“Flippen’ brengt natuurlijk ook een aantal problemen met zich mee waar ook de auteurs mee hebben geworsteld en ze zijn dan ook nog steeds bezig zijn met verbeteringen. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen ook video’s bekijken? Hoe ga je om met de verschillende niveau’s en snelheden waarmee individuele leerlingen leerstof opnemen? Hoe pas je oefeningen aan? Hoe pas je praktijklessen in? Hoe kun je nog meer diepgang in het onderwijs brengen?

Deze ‘super leraren’ hebben het zelf al een niveau verder gebracht dan alleen het ‘Flipping  The Classroom’ model en hebben het ‘Fipped-Mastery’ model ontwikkeld waarin alle leerlingen in hun eigen tempo werken, individueel of in groepjes, de leraren tussendoor voortgang monitoren op formative manier en de leerlingen hun begrip van de leerstof moeten tonen door middel van summary assessments om hun begrip te controleren. Naast de basis van het “Flip The Classroom’ model wordt in een groot deel van dit boek een pleidooi gemaakt voor het ‘Flipped- Mastery’ model en wordt er uitgebreid ingegaan op de uitdagingen die dit model met zich meebrengt.

Samenvattend, dit boek is een beschrijving door enthousiaste ervaringsdeskundigen die hun positieve leerervaringen willen delen met collega’s en hopelijk deze net zo enthousiast kunnen krijgen om te ‘flippen’, met altijd de vraag in het achterhoofd ‘what is best for the kids?’

Tot zover de recensie.
Ik raad iedereen met een hart voor het onderwijs aan dit boek aan te schaffen en er uit te halen wat er wat voor zijn of haar leerlingen in zit.

Aaron Sams en Jong Bergman

Met veel dank aan Aaron Sams (links) en Jonathon Bergmann (rechts) en natuurlijk Karin Havenith!


Flip de klas werkt!

mei 20, 2012

flippeld learningDrie maanden geleden ben ik gestart met de educatieve techniek ‘Flipping the Classroom’. Kort gezegd betekent dit dat activiteiten die normaal in de les zouden plaatsvinden huiswerk worden en andersom. In het algemeen wordt hierbij de klassikale instructie als video beschikbaar gesteld. Eén van de doelen van ‘Flipping the Classroom’ is meer lestijd beschikbaar hebben voor interactieve activiteiten zoals het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping.

Ik heb gekozen voor het gebruik van de iPad applicatie Educreations om mijn instructie video’s te maken. Dit vooral vanwege de eenvoud en het gebruikersgemak. Via de website van Educreations kunnen overigens ook video’s gemaakt worden dus een iPad is geen noodzaak. Op de website kunnen klassen worden aangemaakt en leerlingen kunnen hier, na het eenmalig aanmaken van een account, via een code de video’s bekijken. Meer over Educreations is in een eerdere post te vinden.

Ik geef verschillende vakken en heb ervoor gekozen om mijn eerste ‘flip de klas’ te doen met het vak wiskunde, omdat hiervoor met relatief weinig ruimte en tijd videolessen gemaakt kunnen worden.
Om verschillende redenen heb ik gekozen voor een tweede klas VWO. Na een korte overgangsperiode ben ik in deze klas volledig gestopt met het geven van klassikale instructies en volledig overgegaan op flip de klas.

Na drie maanden is een redelijk beeld ontstaan van mijn persoonlijke ervaringen met flip de klas en is het mogelijk voorzichtige conclusies te trekken.

De gegevens
– Er zijn in totaal 76 videolessen gemaakt, welke gemiddeld 14 keer zijn bekeken.
– De minst populaire video is 4 maal bekeken, de meest populaire 41 maal.
– De videolessen duren gemiddeld ongeveer drie minuten, de kortste is één minuut, de langste is zes minuten.
– Van de 28 leerlingen heeft 82% één of meer videolessen bekeken, 18% geen enkele.
– Er is een piek in de frequentie waarmee videolessen worden bekeken kort voor een toets.

flip de klas tabel resultaten

– Het gemiddelde cijfer van de klas voor toetsen gemaakt na de flip is 0,5 punt hoger dan voor de toetsen gemaakt voor de flip. Het betreft in beide gevallen 5 toetsen.
– Het gemiddelde cijfer van de leerlingen die geen videolessen hebben bekeken is 0,2 punt hoger, het gemiddelde van de leerlingen die wel videolessen  hebben bekeken 0,6 punt.
Er is een positieve correlatie van 0,5 tussen het aantal videolessen dat is bekeken en het gemiddelde cijfer van de leerlingen.

Mijn ervaringen
– Mijn rol als docent is gewijzigd in de zin dat ik meer begeleider en minder instructeur ben geworden.
– In de klas is er veel meer tijd voor interactie en ik ben vrijwel continu bezig met het beantwoorden van vragen. Deze vragen gaan vaak over opdrachten, soms over de theorie.  In een enkel geval besluit ik om toch een korte klassikale instructie in te lassen als ik merk dat veel vragen over dezelfde specifieke opdrachten gaan.
– Analyse van de frequentie waarme een videoles is bekeken geeft een goede indicatie voor de behoefte aan uitleg en kan gebruikt worden bij het aanpassen van de lesstof.
– Het maken van de videolessen gaat steeds sneller. Dit kost niet of nauwelijks meer tijd dan een gewone voorbereiding van een les.
– De kwaliteit van de videolessen kan nog aanzienlijk beter, maar het is zeker geen belemmering als zij niet perfect zijn.
– Leerlingen van een parallelklas, die ik niet zelf les geeft, hebben ook om toegang gevraagd.
– Leerlingen vragen inmiddels regelmatig, meestal via email, om extra videolessen bij bepaalde onderwerpen of opdrachten.
– Snellere leerlingen zelf videolessen laten maken wanneer zij klaar zijn met de stof werkt motiverend. Er is een toegevoegde waarde van leerlingen die op deze manier uitleggen aan leerlingen.
– De nu gemaakte videolessen zijn volgend schooljaar voor het grootste deel opnieuw inzetbaar. Dit maakt tijd vrij voor toevoegingen en verbeteringen.

Mijn conclusie
Hoewel hier natuurlijk sprake is van een kleine populatie en een nog korte periode van onderzoek en hiermee een aantal andere variabelen die mogelijk een rol spelen durf ik toch de volgende conclusie te trekken.

 Flip de klas werkt!

In ieder geval voor deze combinatie van vak, klas en docent.

De grootste positieve bijdrage van de videolessen zit duidelijk in het meer tijd in de klas beschikbaar hebben voor het individueel begeleiden van leerlingen en het aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen op het moment dat zij deze hebben. Ook leerlingen die de video’s niet bekijken hebben hier voordeel van.
Een tweede belangrijke positieve factor is de mogelijkheid voor leerlingen om op hun eigen snelheid door de stof heen te gaan en alleen daar waar zij het nodig hebben uitleg video’s te bekijken.
Flip de klas is zeer goed geschikt voor gedifferentieerd les geven. Leerlingen krijgen meer de kans hun eigen keuze te maken en de docent kan hier makkelijker op inspringen. Gemiddeld kijken leerlingen die een hoger cijfer hebben meer video’s.
Het is nog steeds van groot belang dat de docent de regisseur blijft, die leerlingen waar nodig de richting aangeeft en waar nodig bijstuurt.

De toekomst
Inmiddels ben ik naar aanleiding van de eerste ervaringen en reacties ook met mijn andere wiskundeklassen begonnen met het aanbieden van videolessen. Ditzelfde doe ik voor het vak Mens en Natuur. Over de ervaringen hiermee zal ik in latere posts zeker meer berichten.
Voor het komende schooljaar zal ik voor mijn derde klas biologie volledig flip de klas gaan en zelfs vrijwel volledig digitaal. De leerlingen in deze klas zullen geen boek gaan gebruiken. Ook over mijn ervaringen hiermee hoop ik regelmatig te berichten.

Flip de klasBen je geïnteresseerd in flip de klas en wil je hier meer over weten of zelf mee aan de slag? Kom dan op 14 juni naar de laatste workshop “Volkomen geflipt – Flipping the Classroom” van dit jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden, je hoeft je alleen als volger van The Crowd aan te melden.  Dat kan hier. Opgeven voor de workshop kan vervolgens hier. Je zult daar meer informatie krijgen over de achtergronden en de mogelijkheden van flip de klas en kennis maken en leren werken met verschillende screencast en video tools om zelf aan de slag te kunnen gaan in het nieuwe schooljaar.

Als altijd, maar deze keer toch wel heel speciaal, ben ik benieuwd naar alle vragen, opmerkingen of andere reacties naar aanleiding van bovenstaande.

wordt ongetwijfeld vervolgd….


Flip de klas beginnen met Educreations

maart 11, 2012

Sinds een paar weken ben ik zelf actief met ´flipping the classroom´ ofwel in goed Nederlands ´flip de klas´. Hierover later ongetwijfeld veel meer hier. Nu alleen even kort wat het is: instructies worden ´huiswerk´doordat zij worden opgenomen en via internet beschikbaar gesteld aan de leerlingen. Dit geeft dan meer ruimte tijdens de lessen om opdrachten te maken in aanwezigheid van de docent en problemen direct te bespreken.

Eén manier waarop instructie video´s kunnen worden opgenomen is met een iPad en één van de apps waarmee dit gedaan kan worden is Educreations. Deze app heb ik nu een aantal weken gebruikt, waarbij ik nog wel de video´s ook in de les heb afgespeeld om de leerlingen, en mijzelf, te laten wennen. Komende week zal ik voor het eerst volledig ´flip de klas´uitvoeren met een 2e klas wiskunde. De lessen staan inmiddels al een paar dagen op de site en een redelijk deel van de leerlingen heeft zich al aangemeld.

Ik maak de videolessen op mijn iPad in de Educreations app en uploaden van de videolessen naar de Educreations website gaat automatisch. De lessen kunnen overigens ook vanaf de iPad gedeeld worden via embedden op een website of via email. Ook is het mogelijk om direct op de website je lessen te maken. Een iPad is dus niet noodzakelijk. Via de PC kun je met de muis tekenen, of gebruik maken van een tekentablet. Op de website kun je, wanneer je een account als docent hebt aangemaakt je school aangeven en je lessen combineren tot verschillende ´courses´ ofwel klassen. Een klas krijgt vervolgens zijn eigen url en code en deze kan met de leerlingen worden gedeeld. Bij het uploaden kan worden aangegeven of de lessen openbaar zijn of beperkt toegankelijk zijn, bijvoorbeeld alleen voor je eigen leerlingen.

De eerste keer dat leerlingen zich aanmelden met behulp van de aan hen doorgegeven, of via email gestuurde link, moeten zij een account aanmaken en zich aanmelden als ´student´, ofwel leerling. Alleen met een account als leerling kunnen zij klassen gaan volgen. Zij kunnen geen eigen lessen maken. Deze optie zal er in een latere versie van de site ongetwijfeld wel komen. Het aanmaken van het account is eenmalig, later kunnen leerlingen zich aanmelden voor nieuwe ´klassen´ via de hierbij horende code. Bij het aanmaken van een account bestaat de optie om een emailadres in te vullen. Hierop worden wijzigingen, zoals nieuwe lessen, in de klas doorgegeven. Zolang leerlingen nog niet zelf lessen kunnen maken laat ik ze dit doen via mijn account en tijdens de lessen via mijn eigen iPad.

Heb je interesse om te kijken hoe dit werkt en wil je een aantal van mijn lessen zien dan kan dat via de volgende links:
Klas: ´flip de klas voorbeelden´
Klas: ´lessen door leerlingen´
Maak een account aan als student, kies voor al of niet opgeven emailadres en meld je aan bij de klas. Ik ben heel benieuwd naar je reacties. Ik ben zelf ook nog erg lerende in deze!


#Screenshots maken in het #onderwijs

augustus 17, 2010

Als je leerlingen of een collega attent wil maken op een webpagina of een onderdeel daarvan dan kun je dat op verschillende manieren doen. Een nieuwe, hele simpele manier is via Bounce.  Je hoeft je hierbij niet in te schrijven en het gaat allemaal direct online. Je logt in op de site van Bounce en voert de url in van de pagina die je wilt delen. Deze wordt geladen en je kunt direct hierop stukken selecteren en aantekeningen maken. Je bewaart vervolgens je aangepaste pagina en Bounce maakt dan een unieke url aan van jouw bewerkte screenshot. De aantekeningen zijn voorzien van jouw naam. Deze unieke url kun je op welke manier dan ook delen (bijvoorbeeld via email of Twitter). Iemand die de nieuwe url bezoekt ziet jouw aantekeningen en kan hier weer op reageren.

Bounce kBouncean goed gebruikt worden bij instructies geven aan leerlingen, waarbij een webpagina van extra informatie kan worden voorzien. Waar moeten ze op letten? Wat moeten ze wel doen, wat niet? Het kan ook prima gebruikt worden om met collega´s te overleggen over nieuwe sites en hoe deze in te zetten in de lessen. Probeer het en je zult zien hoe gemakkelijk het is.


%d bloggers liken dit: